Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

České stroje v předvečer výstavy EMO Hannover

05. 09. 2001

Světovým trhům dneška dominují informační technologie, ovšem skutečným základem technického a ekonomického pokroku zůstává i na počátku 21. století strojírenství, poskytující výchozí oporu i těm nejvyspělejším technologiím.

Nástroje pro produktivní třískové obrábění

05. 09. 2001

Frézovací nástroje MEZ - to je elegantní řešení např. pro výrobu otvorů velkých průměrů.

Průmyslová automatizace a řízené pohybové mechanismy

05. 09. 2001

Komplexní řešení problematiky řízených pohybových mechanismů, manipulátorů a strojů v sobě zahrnuje obor mechatroniky slučující technické disciplíny z oblasti strojní, elektrotechnické a softwarové.

Normálie pro výrobu nástrojů a forem

05. 09. 2001

Jedním z oborů, který v uplynulých letech zaznamenal nebývalý rozvoj, je výroba nástrojů a forem. Růst objemu zakázek pro tuzemské a zahraniční odběratele je provázen zvýšenými požadavky na kvalitu a zkrácení dodacích lhůt. Použití normálií představuje moderní a výhodné řešení.

Spojování plechů protlačováním spojů

05. 09. 2001

Německá firma TOX Pressotechnik GmbH představuje na 43. MSV v Brně dva systémy pro spojování plechových součástí. Obě metody spojují plechy protlačováním spojů a jsou inovační alternativou k bodovému svařování.

Frézovací nástroje pro malé stroje

05. 09. 2001

Nástrčné a stopkové frézy Univex a Twincut s vyměnitelnými břitovými destičkami díky své pozitivní geometrii potřebují citelně nižší výkon stroje a frézují klidněji s vyšší jakostí frézovaného povrchu.