Témata

Výzkum, vývoj a inovace

Oblast vědy, výzkumu, inovací a nových technologií má zásadní význam pro rozvoj ekonomiky. Dosažené výsledky musí jednoznačně posilovat konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v tuzemsku i v zahraničí s přímým záměrem tvorby nových pracovních příležitostí.

Průmyslové senzory

13. 03. 2012

Firma Di-soric se úspěšně zabývá vývojem, podporou, nasazením a výrobou standardních i speciálních senzorů pro průmyslovou automatizaci více než třicet let. Společnost Di-soric v současnosti zaměstnává více než 180 osob na dvou místech.

EMO Hannover 2011, Část 8 - Materiály ve stavbě strojů

Dnešním předposledním dílem již pomalu uzavíráme náš profesně tříděný pohled na loňskou výstavu EMO Hannover. Dnes se zabýváme materiály ve stavbě obráběcích strojů, v příštím vydání se můžete těšit na zpracovanou oblast brousicích strojů.

Regulace jalového výkonu u fotovoltaických elektráren

13. 03. 2012

Úvodem článku se zamysleme nad několika údaji, které vycházejí z oficiálních dat zveřejněných Energetic-kým regulačním úřadem za rok 2011. Instalovaný výkon ve fotovoltaických elektrárnách (FVE) byl v roce 2011 celkem 1971 MW a ve větrných elektrárnách (VTE) 219 MW, což je asi 10 % z celkového instalované-ho výkonu v elektrizační soustavě (ES) v ČR. Podle vyjádření ČEPS a ze studie ústavu EGÚ Brno, podle něhož česká elektrická síť dlouhodobě nezvládne více než 1 650 MW z neřiditelných zdrojů je zřejmé, že jsme se na tuto hranici již dostali.

Broušení se švýcarskou precizností

15. 02. 2012

Současné multifunkční obráběcí stroje jsou schopny provádět dokončovací operace téměř kvality povrchu srovnatelným s broušením, či konstruktéři integrují do obráběcích center opce technologie broušení osazením brusnými kotouči. Tyto dva aspekty bezesporu hrají proti výrobcům brousicích strojů. Ti musejí poté nabízet zákazníkům více, než "pouhou" brusku. Jak se v současné silné konkurenci ovlivněné popsanými skutečnostmi udržet na výsluní jsme se přijeli přesvědčit na vlastní oči ke švýcarskému výrobci brusek firmy Mägerle, jehož lokace se nachází ve Fehraltorfu nedaleko Curychu.

Firma, která si staví mosty

Veletrh výrobních strojů a techniky EMO 2011 bezesporu bylo velkou evropskou událostí druhé poloviny loňského roku. Veletržní přípravy probíhají naplno do poslední chvíle, a samotný veletrh je pracovně i společensky náročný. Řada firem si po tak významné akci dopřeje i dva roky veletržní pauzu až do příštího ročníku konání, někteří necelých 12 měsíců do následujícího IMTS v Chicagu či AMB Stuttgart, mnozí odpočívají pouze do prvních měsíců následujícího roku, kdy se konají veletrhy Metav Düsseldorf a například veletrhy v Číně, Indii a dalších lokalitách.

Nové technologie

15. 02. 2012