Témata

Výzkum, vývoj a inovace

Oblast vědy, výzkumu, inovací a nových technologií má zásadní význam pro rozvoj ekonomiky. Dosažené výsledky musí jednoznačně posilovat konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v tuzemsku i v zahraničí s přímým záměrem tvorby nových pracovních příležitostí.

Možnosti zvyšovania efektívnosti technologickej komunikácie

09. 06. 2011

Predvýrobné aktivity sú veľmi dôležité z hľadiska veľmi výraznej možností ovplyvnenia všetkých prvkov tvoriacich celkovú výrobnú cenu plánovaného výrobku. Tým sa neznižuje význam nasledujúcich etáp až po predaj výrobku konečnému zákazníkovi a popredajnú starostlivosť - ktoré sú priamym pokračovaním predvýrobnej fázy - rovnako významné pre dobré postavenie producenta na trhu. Všetky činnosti potrebné pre efektívnu prácu nevyhnutných krokov v celom tomto reťazci si však vyžadujú zdieľanie kľúčových informácií.

Akademie tváření: Počítačová podpora v technologických procesech

Přinášíme vám další díl naší Akademie, kterou pro vás ve spolupráci s odborníky Ústavu strojírenské technologie FS ČVUT v Praze a technickými specialisty firmy Trumpf připravujeme již druhým rokem. V jednotlivých příspěvcích se postupně věnujeme konkrétní technologii/technologiím zpracování plechu, jež je/jsou představena/představeny jak po teoretické stránce, tak následně v konkrétních aplikacích na strojích Trumpf. Volba témat je v souladu s technickými možnostmi, které nabízejí stroje právě výše zmíněného výrobce, jež bezesporu představuje špičku v oboru, a proto se na ni i redakce při tvorbě Akademie tváření obrátila.

Jsou Razor Blades" jen na holení?"

09. 06. 2011

Historie jednobřitých žiletek - Razor blades, nebo dnes už častěji Single Edge Blades sahá k počátku, nebo přesněji ještě před počátek minulého století. Tento původně hygienický produkt prošel relativně dlouhým vývojem a dnes je v drtivé většině považován za nástroj pro průmysl, řemeslo nebo hobby.

Virtuálně simulovat - reálně stavět

09. 06. 2011
Jan Smolík

Historický vývoj ve všech jeho formách a podobách s sebou postupně přinášel milníky, které se zapisují do dobových materiálů a jsou symbolem toho určitého období. Současné 21. století je charakterizováno zvyšováním produktivity při současném snižováním nákladů s co nejmenšími dopady na životní prostředí. Jak toho všeho společně docílit? Odpověď je nasnadě - inovacemi stávajících technologií.

Werkzeugmaschinen und mehr

09. 06. 2011

Na světovou vrcholnou událost branže obráběcích a tvářecích strojů bude bezesporu po pět dní od 19. září upřena pozornost do metropole spolkové země Niedersachsen (Dolní Sasko). Zde se pod sloganem, jehož originální verzi jsme si vypůjčili do nadpisu, tedy Více než stroje" bude konat další ročník světové výstavy EMO, jejichž první ročník se datuje k roku 1975. Ta se koná v době opětovného růstu poptávek v oboru. Tento fakt se bezesporu projeví na úrovni vystavovaných exponátů a zájmu o ně ze strany vyššího počtu návštěvníků, než jsme byli svědky před dvěma lety v italském Miláně."

Využití SW aplikací v oblasti zpracování plechu

09. 06. 2011

V dnešním světě si těžko dokážeme představit moderní výrobu bez využití rozličných softwarových aplikací. V oblasti strojírenství, např. při zpracování plechu, se využívají na každém stupni výroby - od prostého kreslení vyráběných dílců, po zhotovení NC kódů pro programování stroje, přes potřebu získat nutné informace pro kalkulaci nákladů, apod.