Témata

Výzkum, vývoj a inovace

Oblast vědy, výzkumu, inovací a nových technologií má zásadní význam pro rozvoj ekonomiky. Dosažené výsledky musí jednoznačně posilovat konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v tuzemsku i v zahraničí s přímým záměrem tvorby nových pracovních příležitostí.

Materiálově - metalurgický výzkum na vlastní pěst

13. 03. 2012

Realizovat výzkumné práce na komerční bázi bezesporu není byznysem s jistým a  pozitivním výsledkem. Jedná se o zásadně odlišný svět od "běžné" obchodničiny či výroby. K realizaci tohoto podnikatelského záměru je třeba disponovat obrovskými zkušenostmi a patřičným know-how, vychovat si odborníky na vysoké profesionální úrovni a o špičkovém vybavení pořízeném za horentní částky a jeho následném nákladném servisu ani nemluvě. Když pak toto vše vlastníte, schází již to poslední, avšak velmi zásadní. Mít výzkum pro koho dělat…

Výsledky druhé veřejné soutěže programu Alfa

13. 03. 2012

Technologická agentura ČR vyhlásila výsledky v pořadí již druhé veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále jen veřejná soutěž) programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Alfa, ve které bylo z celkem 832 podaných návrhů projektů k podpoře vybráno 273 projektů.

Jít za svým přesvědčením

13. 03. 2012

Steven M. Kille, prezident a výkonný ředitel DesignWerkes, zahájil své podnikání původně jako soukromý konstruktér. Později začal vyrábět zařízení pro zkoušky trvanlivosti. Zákazníci je používali k destrukčním zkouškám automobilových součástí, které vyráběl on i jiní dodavatelé. A nakonec se začal zabývat navrhováním, konstruováním a sestavováním složitých, elektromechanických subsystémů určených např. pro hybridní vozy hromadné veřejné dopravy. Je to muž vyznávající cestu propracovaných procesů, která jediná vede k udržení výrobních firem ve Spojených státech z dlouhodobého hlediska.

Snímače barev pro náročné úlohy

13. 03. 2012

Požadavkem téměř všech průmyslových odvětví je sledovat a kontrolovat barvy ve svém výrobním procesu. Micro-Epsilon nabízí rozsáhlou řadu různých typů senzorů a objektivů pro široké pole aplikací.

Inovace pětiosého programu českého výrobce

13. 03. 2012

MCU 630V-5X je léty a desítkami spokojených zákazníku prověřený souvisle řízený pětiosý frézovací stroj pro přesné a produktivní obrábění, který si svoji pozici na trhu vydobyl nikoli množstvím, ale kvalitou a individuálním přístupem.

Výkonné řezné nástroje

13. 03. 2012

Zajistit technicky a ekonomicky optimální provedení výrobního procesu vyžaduje, aby všechny složky uzlu obrábění byly připraveny a schopny splnit současné požadavky na zpracování progresivních konstrukčních materiálů.