Témata

Výzkum, vývoj a inovace

Oblast vědy, výzkumu, inovací a nových technologií má zásadní význam pro rozvoj ekonomiky. Dosažené výsledky musí jednoznačně posilovat konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v tuzemsku i v zahraničí s přímým záměrem tvorby nových pracovních příležitostí.

Lože z minerálního kompozitu

19. 12. 2011

Lože z minerálního kompozitu jsou základem pro produktivní obráběcí stroje. Lože obráběcích strojů z minerálního kompozitu (druh polymerbetonu) pomáhají zvyšovat rychlost a přesnost při frézování. Zkoušky zkušebních stojů ukazují, že ve srovnání s ocelí nebo litinou dochází k vyššímu tlumení vibrací a ke snížení hladiny hluku, bez zhoršení přesnosti výroby.

EMO Hannover, Část 3, Těžké obráběcí stroje

19. 12. 2011

V další části našeho seriálu retrospektivy prezentovaných zajímavostí na světové výstavě EMO Hannover 2011 jsme se zaměřili na oblast těžkých obráběcích strojů, konkrétně horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a vertikálních frézovacích strojů. V tomto vydání vám přinášíme celkem tři monotématická ohlednutí. Jednotlivé články jsou umístěny za sebou. Začínáme tímto.

Obrábění kompozitních materiálů

19. 12. 2011

Řešení firem Sandvik Coromant a Precorp určená pro výrobu typických součástí umožňují značný nárůst konkurenceschopnosti. Vzhledem k nejnovějším plánům v oblasti letecké výroby, které počítají s použitím přibližně padesát hmotnostních procent kompozitních materiálů, získává dosažení konkurenceschopnosti při jejich obrábění stále větší význam.

EMO Hannover, Část 4, Svislé soustruhy

Druhý dnešní pohled na výstavu EMO Hannover zaměříme na svislé soustruhy, které si stále udržují atribut prozatím nenahraditelného stroje, i když jak čtenář uvidí sám, začíná i v této oblasti být tvrdý konkurenční boj. Soutěží mezi sebou jak tradiční výrobci svislých soustruhů, tak i  výrobci jiných typů strojů, kteří zvětšují funkčnost svých strojů realizováním soustružnických operací na svých strojích.

Inovace frézovacího centra

19. 12. 2011

Stroje řady MMC představila společnost Kovosvit MAS, a.s. při dnech aplikovaných technologií věnovaných zákazníkům, respektive dnech věnovaným zahraničním distributorům.

Vysekávací tvarové nože pro balicí stroje

19. 12. 2011

Společnost Techni Trade, s. r. o., dodává řezné nástroje a strojní nože nejrůznějších typů do řady průmyslových odvětví.