Témata

Výzkum, vývoj a inovace

Oblast vědy, výzkumu, inovací a nových technologií má zásadní význam pro rozvoj ekonomiky. Dosažené výsledky musí jednoznačně posilovat konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v tuzemsku i v zahraničí s přímým záměrem tvorby nových pracovních příležitostí.

Inovativní materiály pro energetiku

31. 01. 2001

Jednou z nejvýznamnějších částí německého výzkumného programu MaTech, zabývajícího se novými materiály pro klíčové technologie 21. století a zahájeného v roce 1994, je výzkum inovativních materiálů pro energetiku, pro výrobu elektrické energie a její akumulaci a výzkum následného dopadu na životní prostředí. Právě zde již malá zlepšení vlastností materiálu mohou znamenat velký přínos v účinnosti využití primárních zdrojů a ve snížení zátěže životního prostředí.

Tepelně vodivý pěnový grafit

31. 01. 2001

Nový pěnový grafit PocoFoam, vyvinutý v amerických jaderných laboratořích Oak Ridge National Laboratories, zaznamenal nečekaný úspěch jako ideální tepelně vodivý materiál.