Témata

Výzkum, vývoj a inovace

Oblast vědy, výzkumu, inovací a nových technologií má zásadní význam pro rozvoj ekonomiky. Dosažené výsledky musí jednoznačně posilovat konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v tuzemsku i v zahraničí s přímým záměrem tvorby nových pracovních příležitostí.

Zvýšení produktivity provozu

11. 05. 2011

MAS Machine Monitor je softwarový produkt, který zákazníkovi umožňuje sledovat časové využití stroje během směny online, nebo umožňuje nahlédnout do historie provozních stavů, a tak následně dělat opatření ve výrobě a logistice. To vše je možné ve vizualizačním programu, který je nainstalován v PC zákazníka.

Kde se rodí high-tech s vysokou přidanou hodnotou

Ústavu strojírenské technologie FSI VUT v Brně se dostalo v letošním roce velké cti - opětovné návštěvě skupinky studentů a pedagogů ve firmách Renishaw a Mazak ve Velké Británii. Firma Renishaw (New Mills, Gloucestershire) má na brněnské fakultě dlouhodobé zázemí a podporuje řadu diplomových projektů pokročilým měřením a spolupracuje v oblasti aplikace zejména nových měřicích sond. Návštěva Evropské centrály firmy Mazak (Worcester) se konala pod záštitou společnosti Misan, která již zorganizovala několik podobných vzdělávacích a odborných akcí pro studenty i pedagogy, které se setkaly s mimořádným ohlasem.

Værktøjsmaskiner 2011

Dánsko je tradiční ekonomicky vyspělou zemí Evropy – jeho nominální hrubý domácí produkt na hlavu jej dlouhodobě řadí na šesté či sedmé místo na světě a přetahuje se o něj obvykle s Austrálií a Švýcarskem. Je pověstné výrobou strojních zařízení pro energetiku a potravinářským průmyslem, vyváží IT technologie, známé je loďařstvím, těží ropu atd. Pochází z něj tak slavné značky, jako je LEGO, Grundfos, Mærsk či Bang & Olufsen. Rovněž je pověstné svými slavnými strojírenskými veletrhy se zaměřením na obráběcí stroje.

Laser World of Photonics 2011

11. 05. 2011

Výroba automobilů, nářadí a strojů nebo fotovoltaiky: rychle, čistě a efektivně? Potom tedy jde o průmyslovou výrobu pomocí laseru a laserových systémů. Již od doby konání prvního ročníku veletrhu od roku 1973, je oboru laser a laserových systémů věnován vlastní výstavní prostor. Zahrnuty jsou různé oblasti, letecká doprava, astronautika až po elektroniku či mikroprodukci.

Komplexní kontrola kvality povrchu optiky

11. 05. 2011

Plně automatické, vysoce přesné 3D měření povrchu asférické optiky nabízí novinka společnosti Taylor Hobson. Přístroj Form Talysurf PGI Optics (3D) zajistí výkonné měření a kontrolu povrchu, představuje ideální kombinaci mimořádné přesnosti a univerzálnosti měření s komplexní automatizací.

V hlavní roli kámen

Veletrh Stone+tec Norimberk 2011 se bude konat opět po dvou letech v norimberském veletržním centru od 22. do 25. června. I v tomto roce se zde návštěvníci dozvědí o vývoji a trendech z oblasti přírodního kamene, kamenického umění. Představeny budou nejlepší způsoby použití přírodního kamene pro vnitřní i vnější aplikace a fasády, jeho údržba, konzervace a restaurovánía mnoho dalšího.