Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

ARaP 2018

Již 14. ročník konference Automatizace, robotizace a procesy (ARaP 2018) navazuje na tradici nejúspěšnějsích ročníků let minulý - tj. nabízí možnost prezentovat vlastní příspěvky a otisknout je v ISBN sborníku, využití diskuzí v rámci jednání a přestávek nebo během společenského večera, či nabídku exkurzce v CIIRCu.


Konference se koná ve dnech

13. - 14.11.2018.

na Fakultě strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6.

Na první den, úterý 13.11.2018 je na dopoledne naplánován hlavní blok přednášek přehledového a koncepčního charakteru, na které naváže odpolední blok sestavený z přihlášených referátů prezentující především možnost efektivního využití perspektivních prostředků a nástrojů pokročilé automatizace v různých úrovních procesního řízení. Odpolední program zakončí exkurze do Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, následovaná koncertem a rautem tamtéž.

Druhý konferenčí den, ve středu 14.11.2018, se předpokládají vystoupení prezentující spíše vývoj názorů a technických koncepcí v oboru automatizace, tutoriálů a přednášek všeobecně informativního charakteru apod. V průběhu konference a na jejím závěru v pozdních odpoledních hodinách bude probíhat organizovaná i neformální diskuze.

POZVÁNKA S PODROBNÝM PROGRAMEM


Ústřední téma konference je "POKROČILÁ AUTOMATIZACE - cesta ke zvyšování produktivity" s podtématy:

  • moderní snímače a akční členy
  • řídicí systémy s pokročilými funkcemi: DCS, PLC, SCADA
  • komunikační sběrnice a sítě ve výrobním podniku
  • sběr, přenos, zpracování a využití "velkých at" získaných z techologických zařízení.
     

Přípravný a výkonný programový výbor konference aktuálně tvoří:

Ing. Petr Bartošík, séfredaktor, Automa
Ing. Roman Dvořák, FEng., šéfredaktor, MM Průmyslové spektrum
Ing. Jan Fibír, CSc., Sidat s.r.o.
Ing. Roman Holý, Ph.D., vedoucí Národního centra Půrmyslu 4.0, CIIRC ČVUT
doc. Ing. Karel Kadlec, CSc., Ústav měřicí techniky a fyziky, VŠCHT Praha
Ing. Tomáš Krannich, Ph.D., Ústav výrobních strojů a zařízení ČVUT FS, RCMT, ČMSA
Ing. Lukáš Novotný, Ph.D., Ústav výrobních strojů a zařízení ČVUT FS, RCMT, ČMSA
Ing. Cyril Oswald, Ph.D., Ústav přístrojové a řidicítechniky ČVUT FS
Lukáš Smelík, šéfredaktor, Control Engineering Česko
prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc., Ústav přístrojové a řídicí techniky ČVUT FS, ČMSA

Podrobný seznam přednášek a přednášejících naleznete zde.

Další informace s možností registrace naleznete na konferenčních stránkách www.arap.cz.

Konference je určena zejména automatizačním technikům, ať už v úloze konstruktéra, vývojového pracovníka, technika inženýrské firmy či integrátora nebo ve vedoucích pozicích, jakými jsou zejména techničtí ředitelé, vedoucí projektů automatizace, vedoucí pracovníci údržy a servisu. Neodmyslitelné je i zastoupení akademických pracovníků a v programové nabídce se počítá s body zájmu učitelů středních odborných škol. Studenti mají na konferenci volný přístup.

 MM Průmyslové spektrum je mediálním partnerem této akce.

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: