Témata
Zdroj: ČSJ

Značka kvality Czech Made má své držitele i mezi průmyslovými podniky. Výborným příkladem jsou české společnosti Union Lesní Brána, výrobce izolací, Transbeton, výrobce betonu, Solodoor, výrobce dveří, nebo Rataj, výrobce bezosých spirálových dopravníků. Ačkoliv se tyto firmy značně liší svým zaměřením, je jim společná maximální orientace na kvalitu své produkce a s tím spojená spokojenost zákazníků. O značce Czech Made jsme hovořili s manažerem značky Štěpánem Smejkalem.

Reklama

MM: Můžete nám v krátkosti značku Czech Made představit?

Š. Smejkal: Czech Made je značkou kvality s nejdelší tradicí v České republice. Vznikla s cílem usnadnit spotřebitelům a zákazníkům orientaci v kvalitních výrobcích a službách na českém trhu. Je jednoduchým návodem pro spotřebitele, jak vybrat kvalitní český výrobek nebo službu. Zároveň je jejím smyslem podpora odpovědných českých výrobců a poskytovatelů služeb, kterým záleží na celkové a prokazatelné kvalitě vlastních produktů. Určena je českým firmám, které se chovají eticky a ekologicky, investují čas i finance do zlepšování technologií výroby či zajištění služeb a kontinuálně se vyvíjejí. Značka podporuje společnosti v jejich rozvoji a růstu a je současně pro všechny zárukou vysoké kvality označených výrobků a služeb.

Značka Czech Made je vnímána jako symbol kvality. Držiteli přináší kromě potvrzení kvality a českého původu i vhodný způsob, jak se odlišit od konkurence,“ říká Štěpán Smejkal. (Zdroj: ČSJ)

MM: Je značka Czech Made vhodná i k označení výrobků z průmyslového odvětví?

Š. Smejkal: Určitě ano. Výrobci z průmyslových oborů jsou zvyklí na systematické zajištění kvality, a právě pro ně je o to jednodušší projít procesem hodnocení v rámci udělení značky Czech Made.

Nedílnou součástí je ověření spokojenosti zákazníků s produktem.

Výrobci z průmyslových oborů totiž přesně vědí, co je v rámci ověření kvality produktu potřeba splnit, a na celý proces jsou tak většinou velmi dobře připraveni. Zároveň je pro řadu z nich kvalita na prvním místě a díky značce Czech Made mohou tuto skutečnost nechat nezávisle ověřit pro své zákazníky.

MM: Co garantuje značka kvality?

Š. Smejkal: Důvěryhodná značka kvality garantuje, že výrobek nebo služba prošly hodnocením, v rámci kterého byla podle předem stanovených a měřitelných kritérií kvalita posuzována. Značka kvality zaručuje, že výrobek byl důkladně zkontrolován, ověřovala se stabilita procesu výroby, a to v souladu s platnou legislativou a podmínkami udělení značky. Nedílnou součástí je ověření spokojenosti zákazníků s produktem. Stejně tak je tomu u naší značky Czech Made, u které navíc dochází k ověření kvality výrobku nebo služby přímo ve výrobě nebo provozovně.

Reklama

MM: Jak náročné je tuto značku získat?

Š. Smejkal: Aby se firma o značku Czech Made mohla ucházet, musí splnit dvě zásadní podmínky, kterými jsou registrace a výroba nebo poskytování služby v tuzemsku. Poté musí počítat s tím, že bude její produkt pečlivě prověřen. Firma tak dobrovolně vstoupí do procesu hodnocení kvality, kterým ji provedeme. Celý proces získání důvěryhodné značky kvality není otázkou několika málo dnů, ale spíše týdnů či měsíců. Po důkladném a úspěšném prošetření získá právo užívat značku na dobu dvou let.

Důvěryhodná značka kvality garantuje, že výrobek nebo služba prošly hodnocením, v rámci kterého byla podle předem stanovených a měřitelných kritérií kvalita posuzována. (Zdroj: ČSJ)

MM: Co značka přináší jejímu držiteli?

Š. Smejkal: Značka Czech Made je vnímána jako symbol kvality. Držiteli přináší kromě potvrzení kvality a českého původu i vhodný způsob, jak se odlišit od konkurence. Zvyšuje důvěryhodnost v očích zákazníků, je možně ji velmi dobře marketingově využít, a poskytnout tak zákazníkům jasný důkaz, že kupují kvalitní český výrobek. Nastává tak synergie celé řady přínosů pro držitele značky Czech Made. Značka je zároveň součástí Národního programu Česká kvalita, který sdružuje důvěryhodné značky kvality a je zaštítěn Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.

Související články
Hledáme nové Ambasadory kvality

Česká společnost pro jakost vyhlašuje nový, již 5. ročník soutěže Ambasador kvality České republiky. Účast v soutěži nabízí všem organizacím nezávislé posouzení jejich přístupu ke kvalitě, a je tak vítanou a vhodnou zpětnou vazbou pro její vedení, že je na dobré cestě k úspěchu. To platí zvlášť pro současné turbulentní období. Soutěž je určena nejen firmám, ale také organizacím veřejného sektoru, jejichž aktivní zájem a ochota poměřit své výsledky je příjemným překvapením.

Ti, kdo tvoří skutečnou kvalitu

Česká společnost pro jakost je nejen uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je také oceňovat organizace, které kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Související články
Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Soutěž Ambasador kvality ČR

Česká společnost pro jakost vyhlašuje nový, již 4. ročník soutěže Ambasador kvality ČR. Díky spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR se do soutěže bude moci zapojit daleko více firem než dosud. Soutěž původně určená pouze firmám neušla pozornosti veřejného sektoru, což bylo jasným signálem k modifikaci kritérií, které tak byly samostatně nastaveny nejen pro podnikatelský, ale i pro veřejný sektor. Účast v soutěži nabízí všem organizacím nezávislé posouzení, a je tak vítanou a vhodnou zpětnou vazbou pro vedení organizace, že je na dobré cestě k úspěchu. Toto platí zvlášť pro současné krizové, nebo snad už pokrizové, období.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Na cestě ke zrození stroje, část 7: Realizace

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době, část 7: Ekonomika a controlling

Společně s Českou asociací interim managementu připravujeme v průběhu celého roku sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek jako své hosty zve kolegy ze společných projektů. V úvodním rozhovoru s ním novinářka a tisková mluvčí Jana Dronská hovořila o smyslu podnikání a strategii firmy. Ve druhé a třetí části společně s pozvanými hosty diskutovali o vzniku nových produktů a zavádění inovací do praxe, čtvrtá část byla věnována aspektu obchodování a péče o zákazníka, pátá pak plánování a průchodu zakázky firmou a šestá část nákupu a logistice. Dnes se zaměříme na oblast ekonomiky.

Deset zastavení s JK: Obnova Slovenska

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

MM Podcast: Glosa - Dědici evropské historie

Evropa se během relativně krátké doby proměnila z technologicky, ekonomicky i vojensky nejrozvinutějšího regionu planety v turistický skanzen s otevřeným zbytnělým sociálním systémem, na který se snaží napojit vlny přicházejících z celého světa.

Průmyslové inženýrství a jednoúčelové stroje

Harmonický výrobní proces není jen iluze. Cest a možností, jak dosáhnout souladu ve výrobě, je i v současné nelehké situaci bezpočet.

Deset zastavení s JK: Síťování

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit