Témata
Zdroj: ČSJ

Česká společnost pro jakost je nejen uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je také oceňovat organizace, které kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

Každoročně tak ČSJ uděluje tituly Ambasador kvality ČR, Manažer kvality roku, CSR Guru, Cenu za návrat do života, Cenu Františka Egermayera či Cenu Anežky Žaludové. Vyhlašuje vítěze národního kola mezinárodní ceny inovací Quality Innovation Award. Letos byly výsledky soutěží a ocenění odtajněny 1. prosince. Partnerem soutěže Ambasador kvality se pro letošek stala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková při příležitosti odtajnění výsledků uvádí: „Jsme velice potěšeni, že i navzdory nepříznivým okolnostem a atmosféře nejistoty, jež nás v současnosti obklopuje, jsou organizace, které si drží vysoký standard řízení a kvalitu vnímají jako svoji konkurenční výhodu. Oceňujeme odvahu pochlubit se svými přístupy a novinkami v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a inovací, a dát tak dalším subjektům příklad hodný následování a důvod k optimismu.“

(Zdroj: ČSJ)

Ambasador kvality

Cena je určená organizacím bez rozdílu velikosti a sektoru, které nejen nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, ale které se navíc chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality.

Vítězem ceny v podnikatelském sektoru a nositelem titulu Ambasador kvality České republiky se stala pro rok 2021 společnost Kaufland, která provozuje maloobchodní řetězec. Hodnotitelé ocenili zejména právě realizované i již dokončené projekty zlepšování, které mají prokazatelně pozitivní dopady na ty nejdůležitější zainteresované strany – zejména na zákazníky, zaměstnance, lokální dodavatele, ale i na komunity občanů, jež v okolí prodejen žijí. Pozitivně byly dále vnímány aktivity akcentující kvalitu potravinářských výrobků.

(Zdroj: ČSJ)

Vítězem ceny ve veřejném sektoru a nositelem titulu Ambasador kvality České republiky se stalo město Hranice, Městský úřad Hranice v Olomouckém kraji. Hodnotitelé pozitivně vnímali především intenzivní oboustrannou komunikaci radnice s občany a flexibilní reakci na jejich potřeby. Úřad cílí svoje aktivity do oblasti „smart city“ s velkým důrazem na ochranu životního prostředí. Odpovědní pracovníci se navíc osobně podílejí na projektech, díky nimž dochází ke sdílení zkušeností a nástrojů řízení kvality. Vystupují na konferencích a jsou zapojeni do benchmarkingových aktivit, aby své know-how mohli předávat dále. Dalším v pořadí se stal Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Reklama
Reklama

Další organizace přihlášené do soutěže Ambasador kvality České republiky nepřekonaly minimální 80% bodovou hranici.

K vyhlášeným výsledkům cen Ambasador kvality ČR výkonný ředitel České společnosti pro jakost Petr Koten říká: „Gratuluji všem oceněným, uspět v soutěži mohou jen ti nejlepší. Organizace v rámci hodnocení dokladují aktivity na propagaci kvality, podporu inovací, uplatňování společensky odpovědných přístupů a zásad udržitelného rozvoje v podnikání. Současně byly také hodnoceny ekonomické výsledky a efektivita procesů a nastavených přístupů ke kvalitě.“

(Zdroj: ČSJ)

Quality Innovation Award

Vítězem národního kola Quality Innovation Award v kategorii Malé a střední podniky se stala společnost z oblasti IT OKsystem, jež nabízí softwarová řešení pro systémy ve veřejné i podnikové sféře. V soutěži uspěla s inovací Checkbot, což je aplikace pro online monitoring. S využitím aplikace Checkbot je možné centrálně a vzdáleným způsobem vstupovat do řízení výroby, chodu a správy robotických linek tak, že je možné předcházet neočekávaným událostem a přerušení výrobního procesu. Pokud dojde k zastavení činnosti konkrétního robota, aplikace Checkbot dokáže detekovat a přesně oznámit cílenou notifikací, o jaký druh zastavení činnosti robota se jedná a kde nastal. Aplikace tedy sleduje průmyslové roboty v reálném čase a umožňuje efektivně řídit prediktivní a preventivní údržbu.

„Po zkušenostech z předchozích let víme, že české firmy se nebojí inovovat a přicházet s neotřelými nápady,“ říká Petr Koten.

Vítězem národního kola soutěže Quality Innovation Award v kategorii Velké podniky se stala První brněnská strojírna Velká Bíteš. Společnost se zaměřuje na vývoj, testování a výrobu zařízení pro oblast letecké techniky a je také přední evropskou slévárnou přesného lití. Oceněnou inovací je Inovace technologií přesného lití nových typů odlitků částí turbodmychadel ze superslitin na bázi niklu. Jedná se o světově výjimečnou technologii přesného lití odlitků ve vakuu, která se úspěšně uplatňuje na trhu mezi výrobci turbodmychadel.

Další v pořadí se v kategorii velkých podniků umístila společnost ŠMT, jejíž hlavní činností je výroba a montáž těžkých horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů. Společnost ŠMT byla úspěšná i v minulém ročníku. Oceněnou inovací je Vyvrtávací zařízení IWD 500 NC. Jedná se o novou generaci zařízení, které je schopno provádět přesné vyvrtávací a soustružnické operace.

Petr Koten k vyhlášeným cenám doplňuje: „Po zkušenostech z předchozích let víme, že české firmy se nebojí inovovat a přicházet s neotřelými nápady. Věříme, že oceněné subjekty, až už z oblasti IT, nebo tradičnějších odvětví průmyslu, jako je strojírenství, uspějí i v nadnárodním srovnání. Výsledky mezinárodního kola soutěže Quality Innovation Award budou známy v první polovině února.“

Reklama

Personální ocenění

CSR Guru
Cena je udělována fyzickým osobám za osobní přínos pro podporu šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje.
Cenu získal, na základě nominace Asociace společenské odpovědnosti, Jiří Černý, generální ředitel družstva Ergotep, za podporu sociálního podnikání, vytváření pracovních podmínek pro lidi se zdravotním postižením a dlouholetou snahu o zkvalitnění života a bourání bariér při zaměstnávání lidí s OZP.

Cena Anežky Žaludové
Prestižní ocenění určené osobnostem, jež se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi. Držitelem ceny byl vyhlášen Stanislav Křeček, lektor České společnosti pro jakost, garant licenčních kurzů a překladatel. Zabývá se problematikou nástrojů managementu kvality v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu.

Manažer kvality roku
Ocenění pro fyzické osoby, cílem ocenění je ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu ohodnotit výsledky manažerů kvality, ty veřejně prezentovat, a poskytnout tak následováníhodný příklad i ostatním odborníkům na těchto pozicích.
Manažerem kvality byl pro rok 2021 vyhlášen Petr Baudyš, ředitel kvality ve společnosti Penny Market, s. r. o. Petr Baudyš působí v oblasti kvality a bezpečnosti potravin více než 30 let a odpovídá za oblast kvality a udržitelnosti.

Letos byly výsledky soutěží a ocenění odtajněny 1. prosince. (Zdroj: ČSJ)

Laureáti personálních ocenění jsou podle předsedkyně ČSJ Eleny Stibůrkové pečlivě vybíráni a důsledně hodnoceni. Jedná se vždy pouze o osobnosti, jejichž přínos v rámci oboru má přesah i do širší odborné veřejnosti. Jak Elena Stibůrková dodává: „Oceněné osobnosti jsou leadery ve svém oboru a díky často celoživotnímu zapojení do odborné problematiky nám všem svým odhodláním ukazují cestu.“

Související články
Czech Made: Důkaz kvality v průmyslu

Již 30 let podnikatelům slouží značka kvality s nejdelší tradicí v republice Czech Made. Spotřebitelům totiž usnadňuje orientaci na trhu, přináší jim jistotu vysoké jakosti výrobků a služeb, zvyšuje důvěryhodnost brandu v očích široké veřejnosti. Firmám tak dává nástroj, jak prokázat, že je jejich produkce skutečně česká a splňuje ty nejvyšší standardy.

Konference pro příznivce kvality a zlepšování

Připojte se k nám na tradiční podzimní setkání plné inspirace a nových perspektiv v oblasti kvality a zlepšování! Dny kvality jsou po roce zpět, připravovaný ročník konference se uskuteční ve dnech 6. a 7. listopadu 2023. Setkání proběhne v kongresovém centru hotelu Clarion v Praze 9.

Kvalita a inovace jako cesta z krize

Česká společnost pro jakost každoročně oceňuje organizace a osobnosti, které kvalitou žijí, kvalitu šíří, aktivně se zasazují o její zavádění ve firmách a její propagaci. Soutěže jsou cestou, jak zviditelnit a nechat vyniknout kvalitu ve všech podobách. Takovými soutěžemi jsou Ambasador kvality České republiky nebo Mezinárodní cena inovací.

Související články
Czech Made i pro průmysl

Značka kvality Czech Made má své držitele i mezi průmyslovými podniky. Výborným příkladem jsou české společnosti Union Lesní Brána, výrobce izolací, Transbeton, výrobce betonu, Solodoor, výrobce dveří, nebo Rataj, výrobce bezosých spirálových dopravníků. Ačkoliv se tyto firmy značně liší svým zaměřením, je jim společná maximální orientace na kvalitu své produkce a s tím spojená spokojenost zákazníků. O značce Czech Made jsme hovořili s manažerem značky Štěpánem Smejkalem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Hledáme nové Ambasadory kvality

Česká společnost pro jakost vyhlašuje nový, již 5. ročník soutěže Ambasador kvality České republiky. Účast v soutěži nabízí všem organizacím nezávislé posouzení jejich přístupu ke kvalitě, a je tak vítanou a vhodnou zpětnou vazbou pro její vedení, že je na dobré cestě k úspěchu. To platí zvlášť pro současné turbulentní období. Soutěž je určena nejen firmám, ale také organizacím veřejného sektoru, jejichž aktivní zájem a ochota poměřit své výsledky je příjemným překvapením.

Soutěž Ambasador kvality ČR

Česká společnost pro jakost vyhlašuje nový, již 4. ročník soutěže Ambasador kvality ČR. Díky spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR se do soutěže bude moci zapojit daleko více firem než dosud. Soutěž původně určená pouze firmám neušla pozornosti veřejného sektoru, což bylo jasným signálem k modifikaci kritérií, které tak byly samostatně nastaveny nejen pro podnikatelský, ale i pro veřejný sektor. Účast v soutěži nabízí všem organizacím nezávislé posouzení, a je tak vítanou a vhodnou zpětnou vazbou pro vedení organizace, že je na dobré cestě k úspěchu. Toto platí zvlášť pro současné krizové, nebo snad už pokrizové, období.

Jak ušetřit za energie: 10 kroků k vyšší efektivitě

Ačkoli se zdá, že největší vlna zdražování energií už začíná opadat, potřeba energetických úspor v průmyslu je stále velice naléhavá, a v příštích desetiletích tato naléhavost ještě poroste. Příčinou není jen rostoucí tlak na snižování finančních nákladů na výrobu, ale zejména nutnost omezovat její negativní dopady na životní prostředí, a to při očekávaném zvyšování celkové produkce. Abychom si zajistili udržitelný rozvoj, musíme už nyní hledat možnosti, jak zvýšit energetickou účinnost výroby, a těchto možností využívat.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Kvalita v automobilovém průmyslu

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Strojírenské fórum 2019: Zaostřeno na inteligentní výrobu

Letošní podzimní, v pořadí již 10. Strojírenské fórum, bylo opět příležitostí pro setkání špičkových odborníků (nejen) z oblasti výroby. Odehrálo se 19. listopadu v prostorách FEKT VUT v Brně.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit