Témata
Zdroj: ČSJ

Česká společnost pro jakost každoročně oceňuje organizace a osobnosti, které kvalitou žijí, kvalitu šíří, aktivně se zasazují o její zavádění ve firmách a její propagaci. Soutěže jsou cestou, jak zviditelnit a nechat vyniknout kvalitu ve všech podobách. Takovými soutěžemi jsou Ambasador kvality České republiky nebo Mezinárodní cena inovací.

Reklama

Česká společnost pro jakost dlouhodobě usiluje o rozvoj a všeobecnou popularizaci nástrojů managementu kvality. Chce tak podporou kvality přispívat i k ekonomickému úspěchu firem a rovněž k efektivnímu fungování subjektů veřejného sektoru a k tomu, aby občanům tyto instituce poskytovaly kvalitní služby. Proto se Ambasadory mohou stát organizace, pro které je kvalita součástí jejich DNA.

Nejnovější ambasadoři

V posledním ročníku soutěže Ambasador kvality ČR se na prvním místě umístila společnost Edwards, globální lídr v oblasti vakua a snižování emisí. V organizaci probíhá vývoj a výroba vakuových vývěv. Zisk ocenění prokazuje, že se společnost Edwards kvalitě věnuje strategicky a systematicky.

Kvalita musí být součástí dění ve firmě, kolečko v převodovce, týmový partner,“ uvádí Jan Večeřa, generální ředitel společnosti a dodává: „Je to pro nás významné ocenění, kterého si vážíme. Věřím, že reflektuje obrovský potenciál, který v našem závodě, v našich zaměstnancích a produktech máme. Bez systémového řízení kvality bychom nebyli schopni současného růstu, kdy musíme kombinovat obrovské úsilí ve vývoji a zavádění nových produktů s maximálním udržením kvality na produktech stávajících, tedy již zavedených. Zdokonalování procesu řízení kvality a zaměření na její kontinuální zlepšování je jednoznačně součástí naší dlouhodobé strategie a budeme investovat značné finanční prostředky do postupného dalšího rozvoje této oblasti.

V posledním ročníku soutěže Ambasador kvality ČR se na prvním místě umístila společnost Edwards, globální lídr v oblasti vakua a snižování emisí. (Zdroj: ČSJ)

Elena Stibůrková, předsedkyně České společnosti pro jakost, konstatuje: „Vnímám velmi pozitivně, že letos můžeme vyhlásit již šestý ročník soutěže. Osobně jsem potěšena, že mají firmy o soutěž zájem a že nás každý rok překvapí tím, co vše v těchto oblastech přístupů ke kvalitě vymyslí nového.

Kvalita v tomto programu oceňování není však chápana pouze jako souhrn přístupů, které vedou k zajištění podmínek pro výrobu kvalitních produktů či poskytování kvalitních služeb. Posláním soutěže je také předat managementu zpětnou vazbu o stavu a směřování organizace na cestě k úspěchu, jehož je kvalita základem.

Reklama
Reklama

Mezinárodní soutěž inovací

Jedenáctým rokem mají firmy z České republiky možnost se zapojit do mezinárodní soutěže inovací Quality Innovation Award. Díky soutěži mají přihlášení možnost porovnat svoji inovaci z mezinárodního pohledu. Hodnocena je především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace na zákazníka. Soutěží se v několika kategoriích podle velikosti organizace a sektoru, dále jsou zvlášť hodnoceny inovace s environmentálním dopadem nebo potenciální inovace, dosud netestované.

Na poli inovací, ať se to nemusí na první pohled zdát, se daří v posledních letech i českým firmám, které jsou rok od roku silnější.

Petr Koten, ředitel České společnosti pro jakost, dodává: „Naše firmy, ale i organizace z veřejného sektoru, mají v soutěži velký potenciál, prakticky každoročně některá z nich uspěje i v mezinárodním kole klání.

V posledním ročníku si úspěch na národní úrovni odnesla společnost Calisme s Chytrou kuchyňskou digestoří fungující na principu Internetu věcí (IoT), která zajišťuje sterilitu prostředí, bezpečnost domácnosti a automatizaci vaření.

V posledním ročníku si úspěch na národní úrovni odnesla společnost Calisme s Chytrou kuchyňskou digestoří fungující na principu Internetu věcí (IoT), která zajišťuje sterilitu prostředí, bezpečnost domácnosti a automatizaci vaření. (Zdroj: ČSJ)

Zapojením se do soutěže má firma možnost zviditelnit svoji inovaci, jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Milan Pospíchal, ředitel firmy Calisme, dodává: „Domnívali jsme se, že vzhledem k jedinečnosti uvedených funkcí, kterými v současné době žádná digestoř na trhu nedisponuje, a potenciálu, který toto zařízení má, by mohla tato inovace v soutěži uspět. Zároveň jsme pochopitelně chtěli tuto inovaci zviditelnit i ve vztahu k potenciálním partnerům v oblasti výroby a prodeje.

Reklama

Otevřená data na Královéhradecku

Oblast inovací není cizí ani organizacím z veřejného sektoru, jak dokládá mezinárodní úspěch Královéhradeckého kraje, který zabodoval v kategorii Inovace ve veřejné správě s inovací Katalog otevřených dat kraje a Datový portál Královéhradeckého kraje Data KHK.

Otevřená data vyššího územně správního celku jsou zobrazena mapovými výstupy. Inovativním řešením je automatizované napojení lokálního katalogu do národního katalogu otevřených dat. Jde o nový pohled prezentace a sdílení dat a informací pro občany.

Zdroj: ČSJ

Česká společnost pro jakost jakožto národní zástupce vyhlašovatele poskytuje přihlášeným organizacím plnou podporu v průběhu celé soutěže. Účast není zpoplatněna.

Termín podání přihlášek do soutěží je do konce září 2023. Více informací najdete na zde.

Související články
Czech Made: Důkaz kvality v průmyslu

Již 30 let podnikatelům slouží značka kvality s nejdelší tradicí v republice Czech Made. Spotřebitelům totiž usnadňuje orientaci na trhu, přináší jim jistotu vysoké jakosti výrobků a služeb, zvyšuje důvěryhodnost brandu v očích široké veřejnosti. Firmám tak dává nástroj, jak prokázat, že je jejich produkce skutečně česká a splňuje ty nejvyšší standardy.

Hledáme nové Ambasadory kvality

Česká společnost pro jakost vyhlašuje nový, již 5. ročník soutěže Ambasador kvality České republiky. Účast v soutěži nabízí všem organizacím nezávislé posouzení jejich přístupu ke kvalitě, a je tak vítanou a vhodnou zpětnou vazbou pro její vedení, že je na dobré cestě k úspěchu. To platí zvlášť pro současné turbulentní období. Soutěž je určena nejen firmám, ale také organizacím veřejného sektoru, jejichž aktivní zájem a ochota poměřit své výsledky je příjemným překvapením.

Ambasadory kvality za rok 2022 už známe!

Česká společnost pro jakost je známá jako vzdělávací centrum a autorita v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je však také oceňovat subjekty – tj. jednotlivce i organizace – které kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci. Každoročně proto uděluje tituly Ambasador kvality České republiky, Manažer kvality roku, Cenu za návrat do života, Cenu Františka Egermayera či Cenu Anežky Žaludové.

Související články
Czech Made i pro průmysl

Značka kvality Czech Made má své držitele i mezi průmyslovými podniky. Výborným příkladem jsou české společnosti Union Lesní Brána, výrobce izolací, Transbeton, výrobce betonu, Solodoor, výrobce dveří, nebo Rataj, výrobce bezosých spirálových dopravníků. Ačkoliv se tyto firmy značně liší svým zaměřením, je jim společná maximální orientace na kvalitu své produkce a s tím spojená spokojenost zákazníků. O značce Czech Made jsme hovořili s manažerem značky Štěpánem Smejkalem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ti, kdo tvoří skutečnou kvalitu

Česká společnost pro jakost je nejen uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je také oceňovat organizace, které kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

MM Podcast: Glosa - Sedmnáctá země spolková na kolečkách

Problémy koncernové automobilky jsou vážnější, než si většina lidí umí představit. Kombinace emisního skandálu DieselGate, změny trhu a návyků spotřebitelů, inflace a neschopnosti na to všechno pružně reagovat je pro VW smrticí koktejl. Může jí dokonce hrozit osud finské Nokie či amerického Kodaku, které před lety nedokázaly zachytit nastupující disruptivní změny a se svým ikonickým byznysem skončily. Jak zásadní problém by podobný osud znamenal pro Německo, potažmo celou subdodavatelskou Evropu, se můžeme jen domýšlet.

Promluvy Štefana Kassaye: Je možné se obejít bez léků?

Odpovědi na otázku v titulku tohoto podcastu by mohly být různorodé. Dosud nevíme o možnostech přesné definice zdraví. Ale předpokládám, že mnozí z nás by to i považovali za absurdní. Už jen proto, že zdraví každého jedince je odvislé od celé řady vlivů, které na něho neustále působí.

Fórum výrobních manažerů

Jaké zkušenosti máte s produktovými/subdodavatelskými dodávkami do obranného průmyslu? Jak bylo náročné se do tohoto sektoru dostat? Jedná se o oblast, která je pro vás v současné době důležitá nejen v rámci vaší výrobní diverzifikace, ale i případných státních garancí?

Kvalitní subdodavatelé se nemusí bát o zakázky

Energetická krize a válka na Ukrajině zasáhla především evropskou ekonomiku. Hospodářské kormidlo se den ze dne otočilo a jednotlivé státy začaly posilovat svoji obranyschopnost. Průmysl je více soustředěn na oblast obranného a bezpečnostního charakteru, a subdodavatelé tak mají šanci svůj byznys diverzifikovat. Co se podařilo a co by mohlo být lepší, v tomto zajímavém segmentu podnikání, jsme diskutovali s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiřím Hynkem.

MM Podcast: Glosa - (Po)citová investice

Kolikrát již v době růstu ekonomiky došlo k nenadálému, často nevysvětlitelnému zlomu? Kdo tahal za konce nití, aby změnil otáčení zeměkoule? Proč se to již stalo součástí naší životní cesty a začali jsme to brát jako samozřejmost, bez hlubšího pátrání po příčinách, navíc s ignorací všech hoaxů a cílené propagandy?

Promluvy Štefana Kassaye: Jak jen ty dny letí!

Skutečně. Každý má svůj čas vyměřený. Paralela jeho odpočtu na ciferníkových hodinkách mě vede k ohlédnutí po tom, co jsem udělal před několika lety, co jsem udělal dnes. Myšlenky se mi ubírají směrem k pokračující práci na díle Trilogie. Jak z jeho názvu vyplívá, rodí se tři knihy, které mi nedají spát. A čas letí! Bilancuji nad tím, jak tato časově náročná práce osloví čtenáře, kolik z nich si přečte tuto promluvu, kolik posluchačů vyslechne její zvukovou verzi.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Promluvy Štefana Kassaye: V „trmě vrmě“ není každý den stejný

Již brzké ráno ukáže, jaký by měl být dnešní den. Každopádně by neměl záviset pouze na počasí. Člověk by měl již večer myslet na to, co je nevyhnutelně nutné předem zvládnout a promyslet. Zda má vše po ruce, aby následující den přinesl požadované ovoce. S osobním důrazem na to, že je součástí týmu, za který je zodpovědný a jehož členové vytvářejí na sebe navazující dílčí cíle..

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit