Témata
Zdroj: ČSJ

Již 30 let podnikatelům slouží značka kvality s nejdelší tradicí v republice Czech Made. Spotřebitelům totiž usnadňuje orientaci na trhu, přináší jim jistotu vysoké jakosti výrobků a služeb, zvyšuje důvěryhodnost brandu v očích široké veřejnosti. Firmám tak dává nástroj, jak prokázat, že je jejich produkce skutečně česká a splňuje ty nejvyšší standardy.

Reklama

Značku Czech Made mohou získat pouze české výrobky nebo služby, které úspěšně projdou důkladným hodnocením kvality. Ověření kvality lze nastavit pro firmy jakékoliv velikosti a z jakéhokoliv oboru, tedy od malých rodinných firem až po velké společnosti s několika tisíci zaměstnanci. Mezi ty větší, které ověřovacím procesem úspěšně prošly, patří například Dopravní podnik hl. m. Prahy nebo Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Těmi rodinnými jsou třeba výrobce vířivek USSPA, producent betonu Transbeton, výrobce vlajek Libea nebo inovativní firma Satturn Holešov.

Jak hodnotí Czech Made čeští podnikatelé

Výrobci a producenti, kterým není lhostejná kvalita a jejichž výrobky mají prokazatelně vysokou přidanou hodnotu, mohou díky značce získat významnou konkurenční výhodu. Jak uvádí Martin Dozrál, generální ředitel společnosti Solodoor: „Značku Czech Made jednoznačně vnímáme jako konkurenční výhodu. Naše produkty pomáhá odlišit od ostatních výrobců. Všem našim zákazníkům navíc poskytuje jasný důkaz, že od nás získávají kvalitní výrobek, který vznikl v české společnosti a je vyrobený českými pracovníky.

Ve společnosti Transbeton bylo motivem pro získání značky vyjádření hrdosti na svůj původ. (Zdroj: ČSJ)

Smyslem značky je podpora odpovědných českých firem, kterým záleží na celkové kvalitě vlastních produktů a služeb. Podle výrobce tiskopisů, pokladních kotoučků a papírových sáčků Krpa Form, zastoupeného výkonným ředitelem Tomášem Bártou, je hlavní výhodou možnost odlišit se od výrobků, které jsou na náš trh dováženy ze zahraničí: „Zboží označené logem Czech Made je vyráběno v ČR a podléhá pravidelným kontrolám a ověřování kvality nejen výrobně, ale i od našich zákazníků a koncových spotřebitelů. Každý spotřebitel tak má možnost upřednostnit českého kvalitního výrobce.

Ve společnosti Transbeton bylo motivem pro získání značky vyjádření hrdosti na svůj původ. Výkonný ředitel společnosti Martin Ohniště k tomu uvádí: „Jsme největší ryze český výrobce betonu v ČR a vážíme si toho, že naši zákazníci upřednostňují spolupráci s námi oproti nadnárodním konkurentům v tomto oboru. Kvalita betonu je s ohledem na konkurenční prostředí zcela zásadní, a díky značce Czech Made jsme získali nezávislé ověření naší špičkové jakosti.

Reklama
Reklama
Reklama

Značka je určena firmám, které se chovají eticky a ekologicky, investují čas i finance do zlepšování technologií výroby či zajištění služeb a kontinuálně se vyvíjejí. „Značku Czech Made osobně vnímám jako skvělý indikátor kvality pro zákazníky, pro které je mnohdy velmi těžké zorientovat se na trhu,“ uvádí Tomáš Litavský, jednatel společnosti Eleth company, vyrábějící modulární stavby Moduliving. „Trh je přesycený nabídkou a marketingové praktiky často skutečnou kvalitu výrobků či služeb dokážou umně skrýt,“ dodává Tomáš Litavský.

Czech Made otevírá cestu k důvěře

Z tohoto pohledu je důležité správně nastavené hodnocení a důkladné ověření kvality u žadatelů o značku. Objektivní hodnocení zajišťuje tým kvalifikovaných odborníků a probíhá v několika oblastech. Skládá se ze sebehodnocení, které provádí přímo žadatel o značku. Nezávisle se zkoumá spokojenost zákazníků s výrobkem nebo službou. A celý proces je zakončen návštěvou hodnotitelů, kteří v průběhu jednoho až dvou dnů, záleží na velikosti firmy, provedou hodnocení na místě. Prověří výrobní proces, nastavení systému kvality a ověří informace poskytnuté žadatelem.

Hlavním přínosem značky Czech Made pro spotřebitele je záruka vysoké kvality nakupovaných produktů a odebíraných služeb. (Zdroj: ČSJ)

Společnost USSPA je v celoevropském měřítku významným českým výrobcem vířivek a termálních bazénů, a právě důkladné hodnocení vnímá ředitelka společnosti Kateřina Kadlecová jako deklaraci a oficiální potvrzení pozice a kvality firmy a jejích produktů: „Značku vnímám jako symbol, pro zákazníky je to další podstatný střípek do skládačky důvěry, kterou si vytvářejí při rozhodování o koupi. Hledají jistotu, což je u produktu, který má sloužit dlouhé roky, obzvláště důležité. Každý výrobce nebo prodejce o sobě může říci hodně věcí, ale může si toho také hodně vymyslet. Značka Czech Made je potvrzení, že to, co říkáme, také děláme.

Ačkoliv se každý držitel značky liší od těch ostatních svým zaměřením, jedno je jednoznačně spojuje. A tím je jejich maximální orientace na kvalitu produkce a s tím spojená spokojenost zákazníků.

Hlavním přínosem značky Czech Made pro spotřebitele je záruka vysoké kvality nakupovaných produktů a odebíraných služeb. Zákazník má tak jistotu, že se jako spotřebitel rozhodl správně. Usnadňuje lidem orientaci při nákupu a přináší jim informaci o kvalitě jejich volby. Nesporným přínosem pro všechny strany je také fakt, že nákupem produktu se značkou kvality Czech Made podporuje spotřebitel ryze české výrobce a poskytovatele služeb.

Více o značce kvality najdete zde

Související články
Konference pro příznivce kvality a zlepšování

Připojte se k nám na tradiční podzimní setkání plné inspirace a nových perspektiv v oblasti kvality a zlepšování! Dny kvality jsou po roce zpět, připravovaný ročník konference se uskuteční ve dnech 6. a 7. listopadu 2023. Setkání proběhne v kongresovém centru hotelu Clarion v Praze 9.

Kvalita a inovace jako cesta z krize

Česká společnost pro jakost každoročně oceňuje organizace a osobnosti, které kvalitou žijí, kvalitu šíří, aktivně se zasazují o její zavádění ve firmách a její propagaci. Soutěže jsou cestou, jak zviditelnit a nechat vyniknout kvalitu ve všech podobách. Takovými soutěžemi jsou Ambasador kvality České republiky nebo Mezinárodní cena inovací.

Czech Made i pro průmysl

Značka kvality Czech Made má své držitele i mezi průmyslovými podniky. Výborným příkladem jsou české společnosti Union Lesní Brána, výrobce izolací, Transbeton, výrobce betonu, Solodoor, výrobce dveří, nebo Rataj, výrobce bezosých spirálových dopravníků. Ačkoliv se tyto firmy značně liší svým zaměřením, je jim společná maximální orientace na kvalitu své produkce a s tím spojená spokojenost zákazníků. O značce Czech Made jsme hovořili s manažerem značky Štěpánem Smejkalem.

Související články
Hledáme nové Ambasadory kvality

Česká společnost pro jakost vyhlašuje nový, již 5. ročník soutěže Ambasador kvality České republiky. Účast v soutěži nabízí všem organizacím nezávislé posouzení jejich přístupu ke kvalitě, a je tak vítanou a vhodnou zpětnou vazbou pro její vedení, že je na dobré cestě k úspěchu. To platí zvlášť pro současné turbulentní období. Soutěž je určena nejen firmám, ale také organizacím veřejného sektoru, jejichž aktivní zájem a ochota poměřit své výsledky je příjemným překvapením.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ti, kdo tvoří skutečnou kvalitu

Česká společnost pro jakost je nejen uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je také oceňovat organizace, které kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci.

Jak ušetřit za energie: 10 kroků k vyšší efektivitě

Ačkoli se zdá, že největší vlna zdražování energií už začíná opadat, potřeba energetických úspor v průmyslu je stále velice naléhavá, a v příštích desetiletích tato naléhavost ještě poroste. Příčinou není jen rostoucí tlak na snižování finančních nákladů na výrobu, ale zejména nutnost omezovat její negativní dopady na životní prostředí, a to při očekávaném zvyšování celkové produkce. Abychom si zajistili udržitelný rozvoj, musíme už nyní hledat možnosti, jak zvýšit energetickou účinnost výroby, a těchto možností využívat.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Ambasadoři kvality jsou již známí

Ocenění Ambasador kvality České republiky byla letos udělena během slavnostního galavečera České společnosti pro jakost, který se konal 6. listopadu 2023 v Praze, v kongresovém centru hotelu Clarion. V podnikatelském sektoru získala ocenění společnost Drylock Technologies, ve veřejném sektoru si titul odnesl Magistrát města Plzně. Byla zde však udělena i mnohá další zasloužená ocenění…

Ambasadory kvality za rok 2022 už známe!

Česká společnost pro jakost je známá jako vzdělávací centrum a autorita v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je však také oceňovat subjekty – tj. jednotlivce i organizace – které kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci. Každoročně proto uděluje tituly Ambasador kvality České republiky, Manažer kvality roku, Cenu za návrat do života, Cenu Františka Egermayera či Cenu Anežky Žaludové.

Soutěž Ambasador kvality ČR

Česká společnost pro jakost vyhlašuje nový, již 4. ročník soutěže Ambasador kvality ČR. Díky spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR se do soutěže bude moci zapojit daleko více firem než dosud. Soutěž původně určená pouze firmám neušla pozornosti veřejného sektoru, což bylo jasným signálem k modifikaci kritérií, které tak byly samostatně nastaveny nejen pro podnikatelský, ale i pro veřejný sektor. Účast v soutěži nabízí všem organizacím nezávislé posouzení, a je tak vítanou a vhodnou zpětnou vazbou pro vedení organizace, že je na dobré cestě k úspěchu. Toto platí zvlášť pro současné krizové, nebo snad už pokrizové, období.

Stavme na pozitivním a fungujícím

Česko patřilo ke konci roku 2023 k zemím, jejichž ekonomika stále nedosáhla předcovidové úrovně. Hospodářský růst bude podle většiny ekonomů i v tomto roce velmi pomalý. Situaci komplikují nepříliš optimistické faktory, jako je nestabilita veřejných financí, výroba postavená na subdodávkách, nedostatečná infrastruktura a další. Když k tomu připočteme vnější geopolitické okolnosti, není situace příliš příznivá. A o tom, jak toto vše ovlivňuje automobilový průmysl a jak se zbavit stigmatu subdodavatelské země, jsme hovořili s Petrem Knapem, odborníkem společnosti EY pro automobilový průmysl.

Promluvy Štefana Kassaye: Protiřečení na denním pořádku

Kolem nás, u nás, všude, kde existuje život, se každou vteřinu odehrávají miliony událostí, které zasahují jednotlivce, komunity, státy. Rostou nepokoje, protesty a skandování, pouliční bitvy, rebelie. Systémy budované člověkem v sílící zlovůli a vlivem ničivých výroků se řadu let dostávají do úpadku. Jsme svědky válečných konfliktů, nových a nových hrozících válek.

O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit