Témata
Zdroj: ČSJ

Již 30 let podnikatelům slouží značka kvality s nejdelší tradicí v republice Czech Made. Spotřebitelům totiž usnadňuje orientaci na trhu, přináší jim jistotu vysoké jakosti výrobků a služeb, zvyšuje důvěryhodnost brandu v očích široké veřejnosti. Firmám tak dává nástroj, jak prokázat, že je jejich produkce skutečně česká a splňuje ty nejvyšší standardy.

Reklama

Značku Czech Made mohou získat pouze české výrobky nebo služby, které úspěšně projdou důkladným hodnocením kvality. Ověření kvality lze nastavit pro firmy jakékoliv velikosti a z jakéhokoliv oboru, tedy od malých rodinných firem až po velké společnosti s několika tisíci zaměstnanci. Mezi ty větší, které ověřovacím procesem úspěšně prošly, patří například Dopravní podnik hl. m. Prahy nebo Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Těmi rodinnými jsou třeba výrobce vířivek USSPA, producent betonu Transbeton, výrobce vlajek Libea nebo inovativní firma Satturn Holešov.

Jak hodnotí Czech Made čeští podnikatelé

Výrobci a producenti, kterým není lhostejná kvalita a jejichž výrobky mají prokazatelně vysokou přidanou hodnotu, mohou díky značce získat významnou konkurenční výhodu. Jak uvádí Martin Dozrál, generální ředitel společnosti Solodoor: „Značku Czech Made jednoznačně vnímáme jako konkurenční výhodu. Naše produkty pomáhá odlišit od ostatních výrobců. Všem našim zákazníkům navíc poskytuje jasný důkaz, že od nás získávají kvalitní výrobek, který vznikl v české společnosti a je vyrobený českými pracovníky.

Ve společnosti Transbeton bylo motivem pro získání značky vyjádření hrdosti na svůj původ. (Zdroj: ČSJ)

Smyslem značky je podpora odpovědných českých firem, kterým záleží na celkové kvalitě vlastních produktů a služeb. Podle výrobce tiskopisů, pokladních kotoučků a papírových sáčků Krpa Form, zastoupeného výkonným ředitelem Tomášem Bártou, je hlavní výhodou možnost odlišit se od výrobků, které jsou na náš trh dováženy ze zahraničí: „Zboží označené logem Czech Made je vyráběno v ČR a podléhá pravidelným kontrolám a ověřování kvality nejen výrobně, ale i od našich zákazníků a koncových spotřebitelů. Každý spotřebitel tak má možnost upřednostnit českého kvalitního výrobce.

Ve společnosti Transbeton bylo motivem pro získání značky vyjádření hrdosti na svůj původ. Výkonný ředitel společnosti Martin Ohniště k tomu uvádí: „Jsme největší ryze český výrobce betonu v ČR a vážíme si toho, že naši zákazníci upřednostňují spolupráci s námi oproti nadnárodním konkurentům v tomto oboru. Kvalita betonu je s ohledem na konkurenční prostředí zcela zásadní, a díky značce Czech Made jsme získali nezávislé ověření naší špičkové jakosti.

Reklama
Reklama

Značka je určena firmám, které se chovají eticky a ekologicky, investují čas i finance do zlepšování technologií výroby či zajištění služeb a kontinuálně se vyvíjejí. „Značku Czech Made osobně vnímám jako skvělý indikátor kvality pro zákazníky, pro které je mnohdy velmi těžké zorientovat se na trhu,“ uvádí Tomáš Litavský, jednatel společnosti Eleth company, vyrábějící modulární stavby Moduliving. „Trh je přesycený nabídkou a marketingové praktiky často skutečnou kvalitu výrobků či služeb dokážou umně skrýt,“ dodává Tomáš Litavský.

Czech Made otevírá cestu k důvěře

Z tohoto pohledu je důležité správně nastavené hodnocení a důkladné ověření kvality u žadatelů o značku. Objektivní hodnocení zajišťuje tým kvalifikovaných odborníků a probíhá v několika oblastech. Skládá se ze sebehodnocení, které provádí přímo žadatel o značku. Nezávisle se zkoumá spokojenost zákazníků s výrobkem nebo službou. A celý proces je zakončen návštěvou hodnotitelů, kteří v průběhu jednoho až dvou dnů, záleží na velikosti firmy, provedou hodnocení na místě. Prověří výrobní proces, nastavení systému kvality a ověří informace poskytnuté žadatelem.

Hlavním přínosem značky Czech Made pro spotřebitele je záruka vysoké kvality nakupovaných produktů a odebíraných služeb. (Zdroj: ČSJ)

Společnost USSPA je v celoevropském měřítku významným českým výrobcem vířivek a termálních bazénů, a právě důkladné hodnocení vnímá ředitelka společnosti Kateřina Kadlecová jako deklaraci a oficiální potvrzení pozice a kvality firmy a jejích produktů: „Značku vnímám jako symbol, pro zákazníky je to další podstatný střípek do skládačky důvěry, kterou si vytvářejí při rozhodování o koupi. Hledají jistotu, což je u produktu, který má sloužit dlouhé roky, obzvláště důležité. Každý výrobce nebo prodejce o sobě může říci hodně věcí, ale může si toho také hodně vymyslet. Značka Czech Made je potvrzení, že to, co říkáme, také děláme.

Ačkoliv se každý držitel značky liší od těch ostatních svým zaměřením, jedno je jednoznačně spojuje. A tím je jejich maximální orientace na kvalitu produkce a s tím spojená spokojenost zákazníků.

Hlavním přínosem značky Czech Made pro spotřebitele je záruka vysoké kvality nakupovaných produktů a odebíraných služeb. Zákazník má tak jistotu, že se jako spotřebitel rozhodl správně. Usnadňuje lidem orientaci při nákupu a přináší jim informaci o kvalitě jejich volby. Nesporným přínosem pro všechny strany je také fakt, že nákupem produktu se značkou kvality Czech Made podporuje spotřebitel ryze české výrobce a poskytovatele služeb.

Více o značce kvality najdete zde

Související články
Czech Made i pro průmysl

Značka kvality Czech Made má své držitele i mezi průmyslovými podniky. Výborným příkladem jsou české společnosti Union Lesní Brána, výrobce izolací, Transbeton, výrobce betonu, Solodoor, výrobce dveří, nebo Rataj, výrobce bezosých spirálových dopravníků. Ačkoliv se tyto firmy značně liší svým zaměřením, je jim společná maximální orientace na kvalitu své produkce a s tím spojená spokojenost zákazníků. O značce Czech Made jsme hovořili s manažerem značky Štěpánem Smejkalem.

Hledáme nové Ambasadory kvality

Česká společnost pro jakost vyhlašuje nový, již 5. ročník soutěže Ambasador kvality České republiky. Účast v soutěži nabízí všem organizacím nezávislé posouzení jejich přístupu ke kvalitě, a je tak vítanou a vhodnou zpětnou vazbou pro její vedení, že je na dobré cestě k úspěchu. To platí zvlášť pro současné turbulentní období. Soutěž je určena nejen firmám, ale také organizacím veřejného sektoru, jejichž aktivní zájem a ochota poměřit své výsledky je příjemným překvapením.

Ti, kdo tvoří skutečnou kvalitu

Česká společnost pro jakost je nejen uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je také oceňovat organizace, které kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci.

Související články
Jak ušetřit za energie: 10 kroků k vyšší efektivitě

Ačkoli se zdá, že největší vlna zdražování energií už začíná opadat, potřeba energetických úspor v průmyslu je stále velice naléhavá, a v příštích desetiletích tato naléhavost ještě poroste. Příčinou není jen rostoucí tlak na snižování finančních nákladů na výrobu, ale zejména nutnost omezovat její negativní dopady na životní prostředí, a to při očekávaném zvyšování celkové produkce. Abychom si zajistili udržitelný rozvoj, musíme už nyní hledat možnosti, jak zvýšit energetickou účinnost výroby, a těchto možností využívat.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Ambasadory kvality za rok 2022 už známe!

Česká společnost pro jakost je známá jako vzdělávací centrum a autorita v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je však také oceňovat subjekty – tj. jednotlivce i organizace – které kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci. Každoročně proto uděluje tituly Ambasador kvality České republiky, Manažer kvality roku, Cenu za návrat do života, Cenu Františka Egermayera či Cenu Anežky Žaludové.

Soutěž Ambasador kvality ČR

Česká společnost pro jakost vyhlašuje nový, již 4. ročník soutěže Ambasador kvality ČR. Díky spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR se do soutěže bude moci zapojit daleko více firem než dosud. Soutěž původně určená pouze firmám neušla pozornosti veřejného sektoru, což bylo jasným signálem k modifikaci kritérií, které tak byly samostatně nastaveny nejen pro podnikatelský, ale i pro veřejný sektor. Účast v soutěži nabízí všem organizacím nezávislé posouzení, a je tak vítanou a vhodnou zpětnou vazbou pro vedení organizace, že je na dobré cestě k úspěchu. Toto platí zvlášť pro současné krizové, nebo snad už pokrizové, období.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Promluvy Štefana Kassaye: V „trmě vrmě“ není každý den stejný

Již brzké ráno ukáže, jaký by měl být dnešní den. Každopádně by neměl záviset pouze na počasí. Člověk by měl již večer myslet na to, co je nevyhnutelně nutné předem zvládnout a promyslet. Zda má vše po ruce, aby následující den přinesl požadované ovoce. S osobním důrazem na to, že je součástí týmu, za který je zodpovědný a jehož členové vytvářejí na sebe navazující dílčí cíle..

Musíme mít dovednosti orientačního běžce

S krizovým manažerem Petrem Karáskem, viceprezidentem České asociace interim managementu, jsme se sešli po pěti letech od posledního otevíracího rozhovoru pro náš časopis. Zajímalo nás, jakými turbulencemi z pohledu krizového manažera český průmysl za tu dobu prošel. Zda majitelé firem mění směr a portfolio svého podnikání. Zda se za pětileté období navýšil počet produktů s tuzemskou přidanou hodnotou, a jaké jsou aktuální podmínky pro podnikání v ČR.

Fórum výrobních manažerů

S čím se v současné době v rámci operativy řízení firmy nejvíce potýkáte? Přetrvává stále nedostatek subdodavatelských komponent ve vaší oblasti a s tím související komplikace s plněním termínů zakázek? Ovlivňují vaši ekonomiku provozu cenové úrovně energetických a materiálových vstupů, nedostatek technického personálu či něco jiného? Jak tuto situaci řešíte a podařilo se vám již některé problémy stabilizovat?

Promluvy Štefana Kassaye: Moudrost života

Podstata názoru uvedeného v tomto titulku se v různých souvislostech a za rozličných okolností opakuje od brzkého rána až do pozdních nočních hodin. Pro mnoho z nás je to nejen téma konverzací na způsob „aby řeč nestála“, ale je to i náplň naší práce.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit