Témata
Zdroj: ČSJ

Konference Dny kvality 2022

Tradiční podzimní setkání „kvalitářů“ a všech příznivců moderních přístupů v oblasti kvality a zlepšování proběhne letos 7. a 8. listopadu v rámci Dnů kvality 2022. Po dvouleté pauze, kdy bylo možné se scházet pouze v online prostředí, budou mít účastníci akce příležitost potkat se společně na konferenci i na slavnostním večeru České společnosti pro jakost v prostorech Clarion Congress Hotel Prague v Praze 9.

Reklama

Program konference je zaměřen nejen na oblast kvality, ale i na další oblasti s kvalitou související. Byla připravena plenární zasedání, která jsou vhodná pro účastníky ze všech oborů výroby, služeb i veřejného sektoru. Svoje zkušenosti v rámci společného jednání předají manažerské špičky, osobnosti byznysu i zástupci státní správy. A o jakých tématech se bude hovořit?

V rámci plenárního zasedání zazní témata, která by měla inspirovat účastníky napříč nejrůznějšími odvětvími. Budou představeny výsledky výzkumu z oblasti zlepšování, dále hrozby z pohledu kybernetické a informační bezpečnosti, úspěšné energetické projekty i moderní nástroje řízení. Na konferenci vystoupí například zástupci Škoda Auto, SC&C Partner, Ministerstva vnitra České republiky.

Významná část druhého dne konference bude patřit paralelním sekcím a specificky zaměřenému programu konference.

V rámci závěrečného galavečera budou vyhlášena a předána ocenění udělovaná Českou společností pro jakost. (Zdroj: ČSJ)

Vše o kvalitě automobilů

Klíčová sekce zaměřená na automobilový průmysl se bude věnovat globálním tématům, která jsou aktuální pro výrobce automobilů a jejich dodavatele. V rámci ní dostanou slovo odborníci z České společnosti pro jakost, Škoda Auto nebo Robert Bosch. Témata budou zacílena na novinky z VDA a jejich aplikaci (např. VDA 2), iniciativu společenské odpovědnosti v dodavatelském řetězci, GDPR v dodavatelském řetězci nebo výzvy v elektromobilitě.

Dobrá praxe v systémech managementu v ekologii, energetice a bezpečnosti bude tématem samostatné sekce, kde bude představena „best practice“ z oblastí EMS, aplikace ISO 45001, dále se zaměří na novinky v nakládání s odpady, často diskutované energetické úspory a energetický management i další zajímavá témata.

Reklama
Reklama

Kvalita i na úřadech

V sekci věnované řízení kvality ve služebních úřadech se bude hovořit o potřebě zvyšování kvality řízení a poskytování služeb ve veřejné správě. Na toto téma toho ve veřejném prostoru slyšíme mnoho. Avšak že se o tom jen nemluví, ale něco se i děje, už každý neví. Program sekce navazuje na plenární příspěvek Mgr. Zuzany Kykalové o projektu k profesionalizaci a kvalitě státní služby a státní správy. Představeny budou zkušenosti a správné praxe v oblasti zavádění Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech od úřadů. Druhou část programu sekce bude tvořit moderovaná panelová diskuze projektových pracovníků sekce pro státní službu a externích posuzovatelů, kteří úroveň zavedení Metodického pokynu na jednotlivých služebních úřadech prověřovali.

Konferenci zakončí přednášky na téma projektového řízení a aktuální makroekonomické situace.

Prestižní ceny na závěr

Účastníci konference se mohou na konci prvního dne těšit na slavnostní společenský galavečer, na němž budou vyhlášena a předána ocenění udělovaná Českou společností pro jakost. Účastníci se dozvědí, kdo se pro letošní rok stane Ambasadorem kvality České republiky, kdo získá vítězství v národním kole mezinárodní ceny inovací Quality Innovation Award, která organizace nově získala značku kvality Czech Made nebo kdo se stane Manažerem kvality roku a novým držitelem Ceny Anežky Žaludové.

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na Dny kvality 2022. Jsme přesvědčeni, že každý návštěvník si najde nejen své téma, ale využije i příležitost pro sdílení zkušeností a navázání kontaktů. Celý program konference, možnost přihlásit se a další informace lze nalézt na webových stránkách České společnosti pro jakost nebo na konferenčním webu. Organizátorem Dnů kvality je Česká společnost pro jakost.

Konferenci zakončí přednášky na téma projektového řízení a aktuální makroekonomické situace.

Související články
Czech Made i pro průmysl

Značka kvality Czech Made má své držitele i mezi průmyslovými podniky. Výborným příkladem jsou české společnosti Union Lesní Brána, výrobce izolací, Transbeton, výrobce betonu, Solodoor, výrobce dveří, nebo Rataj, výrobce bezosých spirálových dopravníků. Ačkoliv se tyto firmy značně liší svým zaměřením, je jim společná maximální orientace na kvalitu své produkce a s tím spojená spokojenost zákazníků. O značce Czech Made jsme hovořili s manažerem značky Štěpánem Smejkalem.

Ti, kdo tvoří skutečnou kvalitu

Česká společnost pro jakost je nejen uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je také oceňovat organizace, které kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci.

Soutěž Ambasador kvality ČR

Česká společnost pro jakost vyhlašuje nový, již 4. ročník soutěže Ambasador kvality ČR. Díky spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR se do soutěže bude moci zapojit daleko více firem než dosud. Soutěž původně určená pouze firmám neušla pozornosti veřejného sektoru, což bylo jasným signálem k modifikaci kritérií, které tak byly samostatně nastaveny nejen pro podnikatelský, ale i pro veřejný sektor. Účast v soutěži nabízí všem organizacím nezávislé posouzení, a je tak vítanou a vhodnou zpětnou vazbou pro vedení organizace, že je na dobré cestě k úspěchu. Toto platí zvlášť pro současné krizové, nebo snad už pokrizové, období.

Související články
Kvalita v automobilovém průmyslu

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Směry vývoje kontroly povrchu

Zvýšení rychlosti kontroly a rozšíření možností aplikace metrologických prostředků a systémů v praxi patří k současným vývojovým trendům měření a hodnocení kvality povrchu. Pokrok v kontrole povrchu je představen na novinkách v optickém interferometrickém měření, které v uplynulém období zaznamenalo velmi intenzivní rozvoj.

Vyhodnocování čistoty povrchu

Možnosti kontroly čistoty povrchu z hlediska mastných a prachových nečistot se rozšířily o metodu kontinuálního skenování v reálném čase. Metoda doplňuje již existující statický způsob detekce a přináší možnost snadné a rychlé namátkové kontroly komplexních kovových výrobků a součástí. Její univerzálnost dovoluje použití přímo v provozu, není zapotřebí žádné testovací temné komory, ani laboratoře.

Hledáme nové Ambasadory kvality

Česká společnost pro jakost vyhlašuje nový, již 5. ročník soutěže Ambasador kvality České republiky. Účast v soutěži nabízí všem organizacím nezávislé posouzení jejich přístupu ke kvalitě, a je tak vítanou a vhodnou zpětnou vazbou pro její vedení, že je na dobré cestě k úspěchu. To platí zvlášť pro současné turbulentní období. Soutěž je určena nejen firmám, ale také organizacím veřejného sektoru, jejichž aktivní zájem a ochota poměřit své výsledky je příjemným překvapením.

Kontrolní a třídicí systém Equator

Ve spolupráci s předními výrobci v automobilovém průmyslu s cílem získat efektivní dílenské měřidlo pro automatizovanou kontrolu sériově vyráběných dílů byl vyvinut kontrolní a třídicí systém Equator. Jeden takový přístroj dokáže zastat stejnou práci jako stovky jednoúčelových měřidel, přípravků nebo kalibrů.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Průmyslové inženýrství a jednoúčelové stroje

Harmonický výrobní proces není jen iluze. Cest a možností, jak dosáhnout souladu ve výrobě, je i v současné nelehké situaci bezpočet.

VaVaI a průmysl: Aby know-how zůstalo ve firmě

Ryze česká společnost Lavat se sídlem v Chotuticích vyrábí a dodává přesné strojírenské součásti, vakuové zařízení a komponenty a také výrobky z oboru laboratorní techniky. A aby toho nebylo málo, intenzivně se věnuje vlastnímu výzkumu a vývoji, na který vynakládá více než 15 % z celkového obratu. Na zkušenosti s propojením vědy a výzkumu s oblastí průmyslu, tak aby bylo prospěšné oběma stranám, jsme se zeptali Ing. Tomáše Chaloupky, technického ředitele a vedoucího zdejšího výzkumně vývojového oddělení.

Pořádná špona je dnes věda

S obráběním, vrtáním pomocí nástroje začali pravděpodobně jako první už staří Egypťané cca 4 000 let před naším letopočtem, přičemž využívali tětivu luku – základ smyčcového soustruhu. Potom přišel středověk, dále Leonardo da Vinci a návrh prvního soustruhu… Technologie třískového obrábění ale v porovnání s dnešní dynamikou vývoje postupovala jen pomalu.

Stroje v pohybu: Velký ocelový krtek

Tentokrát se za pohyblivými stroji vypravíme pod zem. Představíme vám stroje, které dokážou účinně, rychle, bezpečně a bez použití trhacích prací prorazit tunel a zároveň postavit jeho ostění. Jde o plnoprofilové razicí stroje, označované zkratkou TBM (Tunnel Boring Machines). Česky se tento způsob ražby nazývá „technologie mechanizovaného tunelování“.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit