Témata
Reklama

Komplexní software pro průmyslovou automatizaci

Provoz výrobního podniku vyžaduje více než jen dostatek zaměstnanců, surovin a technologických zařízení ve výrobních halách. Vedení podniku znamená především řízení informačních toků.

Pro správné řízení je třeba hledat odpovědi na běžné, každodenní otázky typu: Kde je úzké hrdlo bránící plynulosti výroby a proč vzniklo? Rovnají se skutečné výrobní náklady plánovaným nákladům? Dosáhli jsme plánovaného výnosu? Co způsobilo zpoždění? Co je příčinou přehřívání výrobního reaktoru? Plýtváme materiálem? Dodrželi jsme výrobní plán?
Informace jsou v dnešní době klíčem ke zlepšení kvality výrobků, snížení výrobních nákladů, zvýšení produkce a maximalizaci zisku.
Reklama
Reklama

Wonderware FactorySuite

Wonderware FactorySuite je integrovaná rodina softwarových produktů pro průmyslovou automatizaci, tvořící ucelený výrobní informační systém a umožňující snadný přístup k aktuálním výrobním informacím, které jsou potřeba pro efektivní řízení výroby.
Dnes již nestačí pořídit si pouze databázi nebo jenom vizualizační systémy typu HMI (Human Machine Interface). Vizualizace a řízení technologických procesů, sběr a ukládání procesních dat, nástroje pro analýzu těchto dat, vzdálený přístup k aktuálním výrobním datům z prostředí internetu/intranetu - to vše je nutné, aby byl výrobní podnik opravdu produktivní.
FactorySuite určuje nový standard pro to, co by měl výrobní informační systém obsahovat. Zahrnuje následující komponenty:
 • vizualizaci (InTouch);
 • tovární databázi (IndustrialSQL Server);
 • vizualizaci v prostředí internet/intranet (SuiteVoyager);
 • detailní sledování a záznam průběhu kusové výroby včetně rodokmenu výrobků (InTrack);
 • flexibilní řízení dávkových výrobních procesů (InBatch);
 • přímé řízení výrobních strojů a zařízení pomocí PC (InControl);
 • sběr dat a přístup k řídicímu hardwaru (I/O Servery).
 • Všechny komponenty pro vývoj různých typů výrobních aplikací jsou integrovány v jednom balíku (podobně jako Microsoft Office pro kancelářské aplikace), těsně spolupracují a mají stejný vzhled i ovládání.

  Popis komponentů systému

  InTouch je objektově orientovaný grafický software pro vytváření komplexních SCADA/HMI aplikací pro sběr dat, vizualizaci a supervizní řízení technologických procesů na PC. Umožňuje vytvořit grafické zobrazení jakýchkoliv technologií na monitoru počítače, jejich ovládání a dynamické animace, které věrně zobrazují aktuální stavy provozovaných systémů.
  V nejnovější verzi lze využít terminálové služby operačního systému Microsoft Windows 2000, které umožňují mnohonásobné spuštění různých vizualizačních aplikací InTouch na jednom výkonném počítači (terminálovém serveru) a jejich ovládání z hardwarově i softwarově jednoduchých klientských stanic. Výhodou je snížení nákladů na klientský hardware a centralizovaná administrace a upgrade softwaru na jednom místě, což v případě mnoha provozovaných aplikací znatelně snižuje celkové náklady na vlastnictví.
  IndustrialSQL Serverslouží k ukládání velkých objemů výrobních dat v reálném čase do relační databáze. Jádrem technologie je licencovaný databázový server Microsoft SQL Server 7.0 se speciálními nadstavbami pro průmyslové použití.
  SuiteVoyager je výrobní internetový informační portál, který integruje výrobní data z různých zdrojů a umožňuje k nim snadný přístup všem klientským zájemcům z prostředí jejich běžného internetového prohlížeče, tj. bez nutnosti instalovat na těchto klientských počítačích jakýkoliv další software. Klienti mohou, v rámci svých oprávnění, zasahovat i z prostředí internetu do chodu vzdáleně provozovaných technologických procesů.
  I/O Servery zajišťují komunikaci s programovatelnými logickými automaty (PLC) nebo s jinými systémy pro přímé řízení. K dispozici je podpora pro řídicí hardware všech významných výrobců (Siemens, Rockwell aj.).
  InTrack umožňuje detailní sledování rozpracované výroby a záznam skutečné výrobní historie sériových či kusových výrobních technologií. Typické použití: automobilový a elektrotechnický průmysl, výroba součástek a komponentů, hutnictví, balicí linky apod.
  InBatch slouží k flexibilnímu řízení a záznamu historie dávkových procesů. Typické použití: potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl.
  InControl se používá k přímému řízení v reálném čase pomocí PC. K dispozici je připojení na nejpoužívanější průmyslové I/O systémy a firemní sběrnice.
  Softwarová rodina FactorySuite je produktem společnosti Wonderware Corporation (Irvine, CA, USA). Jejím autorizovaným distributorem pro Českou republiku a Slovenskou republiku je firma Pantek (CS), s. r. o., která sídlí v Hradci Králové.
  Reklama
  Vydání #3
  Kód článku: 10310
  Datum: 05. 03. 2001
  Rubrika: Trendy / Automatizace
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Fenomén doby - sofware

  Software nás provází našimi životy mnohem víc, než si dokážeme připustit. Na rozdíl od našich předků nás obklopuje všude – od hodinek až po automobily. Nejinak je tomu v průmyslových aplikacích, jenom požadavky na něj se trochu liší. Podívejme se dnes na průmyslovou automatizaci.

  Software boří bariéry v programování robotů

  Robotmaster – CAD/CAM pro programování robotů – se stal vítězem soutěže Game Changer Awards. Tuto soutěž vyhlašuje prestižní magazín RBR (Robotic Business Review), který sleduje a hodnotí průlomové technologie a nové trendy, světové obchodní a technologické lídry v oblasti robotiky a přichází s nejnovějšími zprávami a analýzami z oblasti globálního robotického průmyslu.

  Programování robotů tématem konference v Lisabonu

  Počátkem února 2013 proběhla v portugalském Lisabonu mezinárodní konference prodejců a partnerů systému Robotmaster. Zúčastnilo se jí více než 64 prodejců z celého světa a samozřejmě nechyběli zástupci vývojářů systému firmy Jabez technologies Kanada a Intercam SA Švýcarsko, kteří zároveň představili unikátní novinky v nové verzi Robotmaster V6. Ta také bude v nejbližších dnech vydána.

  Související články
  Optimalizace výroby a dodávek v hutním průmyslu

  Chcete-li vyrábět více než 5 milionů tun oceli ročně a dodat každou zakázku včas, musíte pracovat s přesně řízeným harmonogramem. Jednotlivé fáze procesu je třeba pečlivě načasovat a připravit. Tuny koksu, surového železa, šrotu a dalších surovin musí být dodány do výroby přesně tehdy, kdy je potřeba, a ocel musí být odlita dříve, než se stihne ochladit. Při výrobě surového železa mohou jednotlivé fáze procesu následovat jedna za druhou. Logistika výroby oceli je však mnohem složitější a náročnější jsou i požadavky zákazníků.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Roboty pro automobilový sektor

  Kompletní obnova automatizovaných robotických linek iniciovaná vrcholovým managementem společnosti Magneti Marelli vedla v závodě nacházejícím se v Crevalcore (územně správní celek města Bologna) ke zvyšování počtu zaměstnanců i efektivity těchto automatizovaných výrobních linek. Jak vysvětluje Marco Calabrese, ředitel údržby výrobního závodu, mnoho úkolů, které byly manuálního charakteru, je nyní zautomatizováno. „V těchto případech potřebujeme dosáhnout vyšší přesnosti, opakovatelnosti, výkonnosti a výrobní kvality a v zájmu vyšší efektivity samozřejmě i snížit dobu trvání cyklu. Integrací robotické automatizace zvýšila kvalitu a produktivitu práce a vedla i ke zvýšení počtu zaměstnanců pracujících v našem závodě.“

  Kontrola nad robotizací

  "Robot je stroj pracující s určitou mírou samostatnosti, vykonávající určené úkoly, a to předepsaným způsobem a při různých mírách potřeby interakce s okolním světem a se zadavatelem: Robot je schopen své okolí vnímat pomocí senzorů, zasahovat do něj, případně si o něm vytvářet vlastní představu, model." Takto zní definice z Wikipedie. Aby byl robot schopen všechny tyto úkony vykonávat, je k tomu zapotřebí celé řady podpůrných softwarových programů.

  Harmonizace ve svařování

  Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

  Velmi rychlá dvojčata

  SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

  Virtuální stroj pomáhá vyhnout se poškození

  Kolize během obrábění jsou vždy nákladnou záležitosti. Tím, jak se výroba vybavuje stále vyšší úrovní automatizace a s rozšiřováním aplikací internetu věcí (IIoT) nabývá prevence chyb na složitosti i časové náročnosti. Japonský výrobce CNC strojů Okuma , který si jako jediný na světě vyrábí veškeré klíčové komponenty obráběcích strojů sám, vyvinul digitální řešení, které slouží k přípravě, simulaci a otestování celého procesu obrábění před jeho zahájením. Během vlastního obrábění provádí systém Collision Avoidance Systém (CAS) velmi přesnou virtuální simulaci s předstihem v řádu milisekund před vlastním řezáním. Jakékoli kolize, které by mohly nastat, jsou tak zablokovány předtím, než mohou způsobit vážná poškození - šetříc čas a peníze provozovatele stroje.

  Digitalizujeme svět obrábění

  Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

  Silná geometrie s měkkým řezem

  Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

  Inteligentní řešení pro hospodárné obrábění miniaturních dílů

  Až do současnosti byla přesná mikroobráběcí centra stavěna především výzkumnými ústavy a některými výrobci obráběcích strojů – s jen malými ohledy na výrobní náklady. Aby byla uspokojena rostoucí poptávka po stroji, který je schopen vyrábět velmi jemné geometrie dílů s vynikající přesností a s přijatelnými úrovněmi nákladů, představila společnost Makino své přesné obráběcí centrum iQ300.

  Sinumerik 840D SL se softwarem 4.7

  V prosinci 2015 po relativně dlouhém a rozsáhlém testování u pilotních zákazníků uvolnila společnost Siemens k prodeji dlouho očekávaný software 4.7, a to ve verzi 4.7 SP2 HF1. Tento software přináší řadu nových funkcí, které usnadňují a rozšiřují operátorské a programátorské možnosti řídicího systému Sinumerik 840D SL. Mnoho novinek nabízí i pro výrobce strojů. Nové funkce usnadní a zkrátí oživování strojů a zvýší kvalitu obráběcího stroje.

  Automatizace programování CNC obráběcích strojů

  Produktivita programování CNC obráběcích strojů může být výrazným způsobem navýšena implementací automatizace programovacích postupů, čímž lze docílit enormního zkrácení času přípravy NC programů. Článek poskytuje náhled na princip automatizace programování, který je dostupný v systému NX CAM pod názvem Feature Based Machining.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit