Témata
Reklama

Komplexní software pro průmyslovou automatizaci

Provoz výrobního podniku vyžaduje více než jen dostatek zaměstnanců, surovin a technologických zařízení ve výrobních halách. Vedení podniku znamená především řízení informačních toků.

Pro správné řízení je třeba hledat odpovědi na běžné, každodenní otázky typu: Kde je úzké hrdlo bránící plynulosti výroby a proč vzniklo? Rovnají se skutečné výrobní náklady plánovaným nákladům? Dosáhli jsme plánovaného výnosu? Co způsobilo zpoždění? Co je příčinou přehřívání výrobního reaktoru? Plýtváme materiálem? Dodrželi jsme výrobní plán?
Informace jsou v dnešní době klíčem ke zlepšení kvality výrobků, snížení výrobních nákladů, zvýšení produkce a maximalizaci zisku.
Reklama
Reklama

Wonderware FactorySuite

Wonderware FactorySuite je integrovaná rodina softwarových produktů pro průmyslovou automatizaci, tvořící ucelený výrobní informační systém a umožňující snadný přístup k aktuálním výrobním informacím, které jsou potřeba pro efektivní řízení výroby.
Dnes již nestačí pořídit si pouze databázi nebo jenom vizualizační systémy typu HMI (Human Machine Interface). Vizualizace a řízení technologických procesů, sběr a ukládání procesních dat, nástroje pro analýzu těchto dat, vzdálený přístup k aktuálním výrobním datům z prostředí internetu/intranetu - to vše je nutné, aby byl výrobní podnik opravdu produktivní.
FactorySuite určuje nový standard pro to, co by měl výrobní informační systém obsahovat. Zahrnuje následující komponenty:
 • vizualizaci (InTouch);
 • tovární databázi (IndustrialSQL Server);
 • vizualizaci v prostředí internet/intranet (SuiteVoyager);
 • detailní sledování a záznam průběhu kusové výroby včetně rodokmenu výrobků (InTrack);
 • flexibilní řízení dávkových výrobních procesů (InBatch);
 • přímé řízení výrobních strojů a zařízení pomocí PC (InControl);
 • sběr dat a přístup k řídicímu hardwaru (I/O Servery).
 • Všechny komponenty pro vývoj různých typů výrobních aplikací jsou integrovány v jednom balíku (podobně jako Microsoft Office pro kancelářské aplikace), těsně spolupracují a mají stejný vzhled i ovládání.

  Popis komponentů systému

  InTouch je objektově orientovaný grafický software pro vytváření komplexních SCADA/HMI aplikací pro sběr dat, vizualizaci a supervizní řízení technologických procesů na PC. Umožňuje vytvořit grafické zobrazení jakýchkoliv technologií na monitoru počítače, jejich ovládání a dynamické animace, které věrně zobrazují aktuální stavy provozovaných systémů.
  V nejnovější verzi lze využít terminálové služby operačního systému Microsoft Windows 2000, které umožňují mnohonásobné spuštění různých vizualizačních aplikací InTouch na jednom výkonném počítači (terminálovém serveru) a jejich ovládání z hardwarově i softwarově jednoduchých klientských stanic. Výhodou je snížení nákladů na klientský hardware a centralizovaná administrace a upgrade softwaru na jednom místě, což v případě mnoha provozovaných aplikací znatelně snižuje celkové náklady na vlastnictví.
  IndustrialSQL Serverslouží k ukládání velkých objemů výrobních dat v reálném čase do relační databáze. Jádrem technologie je licencovaný databázový server Microsoft SQL Server 7.0 se speciálními nadstavbami pro průmyslové použití.
  SuiteVoyager je výrobní internetový informační portál, který integruje výrobní data z různých zdrojů a umožňuje k nim snadný přístup všem klientským zájemcům z prostředí jejich běžného internetového prohlížeče, tj. bez nutnosti instalovat na těchto klientských počítačích jakýkoliv další software. Klienti mohou, v rámci svých oprávnění, zasahovat i z prostředí internetu do chodu vzdáleně provozovaných technologických procesů.
  I/O Servery zajišťují komunikaci s programovatelnými logickými automaty (PLC) nebo s jinými systémy pro přímé řízení. K dispozici je podpora pro řídicí hardware všech významných výrobců (Siemens, Rockwell aj.).
  InTrack umožňuje detailní sledování rozpracované výroby a záznam skutečné výrobní historie sériových či kusových výrobních technologií. Typické použití: automobilový a elektrotechnický průmysl, výroba součástek a komponentů, hutnictví, balicí linky apod.
  InBatch slouží k flexibilnímu řízení a záznamu historie dávkových procesů. Typické použití: potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl.
  InControl se používá k přímému řízení v reálném čase pomocí PC. K dispozici je připojení na nejpoužívanější průmyslové I/O systémy a firemní sběrnice.
  Softwarová rodina FactorySuite je produktem společnosti Wonderware Corporation (Irvine, CA, USA). Jejím autorizovaným distributorem pro Českou republiku a Slovenskou republiku je firma Pantek (CS), s. r. o., která sídlí v Hradci Králové.
  Reklama
  Vydání #3
  Kód článku: 10310
  Datum: 05. 03. 2001
  Rubrika: Trendy / Automatizace
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Software boří bariéry v programování robotů

  Robotmaster – CAD/CAM pro programování robotů – se stal vítězem soutěže Game Changer Awards. Tuto soutěž vyhlašuje prestižní magazín RBR (Robotic Business Review), který sleduje a hodnotí průlomové technologie a nové trendy, světové obchodní a technologické lídry v oblasti robotiky a přichází s nejnovějšími zprávami a analýzami z oblasti globálního robotického průmyslu.

  Fenomén doby - sofware

  Software nás provází našimi životy mnohem víc, než si dokážeme připustit. Na rozdíl od našich předků nás obklopuje všude – od hodinek až po automobily. Nejinak je tomu v průmyslových aplikacích, jenom požadavky na něj se trochu liší. Podívejme se dnes na průmyslovou automatizaci.

  Roboty pro automobilový sektor

  Kompletní obnova automatizovaných robotických linek iniciovaná vrcholovým managementem společnosti Magneti Marelli vedla v závodě nacházejícím se v Crevalcore (územně správní celek města Bologna) ke zvyšování počtu zaměstnanců i efektivity těchto automatizovaných výrobních linek. Jak vysvětluje Marco Calabrese, ředitel údržby výrobního závodu, mnoho úkolů, které byly manuálního charakteru, je nyní zautomatizováno. „V těchto případech potřebujeme dosáhnout vyšší přesnosti, opakovatelnosti, výkonnosti a výrobní kvality a v zájmu vyšší efektivity samozřejmě i snížit dobu trvání cyklu. Integrací robotické automatizace zvýšila kvalitu a produktivitu práce a vedla i ke zvýšení počtu zaměstnanců pracujících v našem závodě.“

  Související články
  Kontrola nad robotizací

  "Robot je stroj pracující s určitou mírou samostatnosti, vykonávající určené úkoly, a to předepsaným způsobem a při různých mírách potřeby interakce s okolním světem a se zadavatelem: Robot je schopen své okolí vnímat pomocí senzorů, zasahovat do něj, případně si o něm vytvářet vlastní představu, model." Takto zní definice z Wikipedie. Aby byl robot schopen všechny tyto úkony vykonávat, je k tomu zapotřebí celé řady podpůrných softwarových programů.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Harmonizace ve svařování

  Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

  Velmi rychlá dvojčata

  SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

  Virtuální stroj pomáhá vyhnout se poškození

  Kolize během obrábění jsou vždy nákladnou záležitosti. Tím, jak se výroba vybavuje stále vyšší úrovní automatizace a s rozšiřováním aplikací internetu věcí (IIoT) nabývá prevence chyb na složitosti i časové náročnosti. Japonský výrobce CNC strojů Okuma , který si jako jediný na světě vyrábí veškeré klíčové komponenty obráběcích strojů sám, vyvinul digitální řešení, které slouží k přípravě, simulaci a otestování celého procesu obrábění před jeho zahájením. Během vlastního obrábění provádí systém Collision Avoidance Systém (CAS) velmi přesnou virtuální simulaci s předstihem v řádu milisekund před vlastním řezáním. Jakékoli kolize, které by mohly nastat, jsou tak zablokovány předtím, než mohou způsobit vážná poškození - šetříc čas a peníze provozovatele stroje.

  Digitalizujeme svět obrábění

  Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

  Sinumerik 840D SL se softwarem 4.7

  V prosinci 2015 po relativně dlouhém a rozsáhlém testování u pilotních zákazníků uvolnila společnost Siemens k prodeji dlouho očekávaný software 4.7, a to ve verzi 4.7 SP2 HF1. Tento software přináší řadu nových funkcí, které usnadňují a rozšiřují operátorské a programátorské možnosti řídicího systému Sinumerik 840D SL. Mnoho novinek nabízí i pro výrobce strojů. Nové funkce usnadní a zkrátí oživování strojů a zvýší kvalitu obráběcího stroje.

  Pomocník pro plánování výroby

  Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

  Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

  Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

  Od konstrukce strojů po parkovací věže

  Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

  MSV představí svět budoucnosti

  Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

  Budoucnost zkušebnictví

  Společnost AV Engineering, a. s., je v ČR známa především ve spojení s produkty PTC - PTC Creo, Windchill nebo Vuforia a Thingworx. Její dceřiná společnost AV R&D, s. r. o., se zabývá zakázkovým vývojem výrobků, technickými výpočty, simulacemi a v neposlední řadě také zkouškami a testováním výrobků.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit