Témata
Reklama

Sinumerik 840D SL se softwarem 4.7

V prosinci 2015 po relativně dlouhém a rozsáhlém testování u pilotních zákazníků uvolnila společnost Siemens k prodeji dlouho očekávaný software 4.7, a to ve verzi 4.7 SP2 HF1. Tento software přináší řadu nových funkcí, které usnadňují a rozšiřují operátorské a programátorské možnosti řídicího systému Sinumerik 840D SL. Mnoho novinek nabízí i pro výrobce strojů. Nové funkce usnadní a zkrátí oživování strojů a zvýší kvalitu obráběcího stroje.

Software 4.7 umožňuje naplno využít vlastností nových NCU jednotek 710.3B, 720.3B a 730.3B. Představíme vám ty nejvýznamnější vývojové změny v oblastech obsluhy, programování a uvádění strojů do provozu.

Nové funkce pro výrobce strojů
- Rozšíření funkcí nástrojového hospodářství
- Rozšíření automatické optimalizace posuvů a hlavních pohonů
- Modernizace oblasti uvádění do provozu

Vylepšení pro koncového uživatele
- Rozšíření funkcí nástrojového hospodářství
- Rozšíření paměti pro NC programy, zjednodušení programování rozsáhlých programů
- Integrace CAD readru do prostředí HMI operate
- Vylepšené zobrazení technologického programu
- Ovládání stroje pomocí Smart Operate

Reklama
Reklama

Rozšíření funkcí nástrojového hospodářství

Každý výrobce CNC obráběcího stroje musí řešit, jak nakládat s nástroji. V dnešní době je téměř samozřejmostí automatická výměna nástroje ze zásobníku nástrojů do obráběcího místa – to může být vřeteno nebo držák nástroje např. u soustruhu. Každý CNC řídicí systém je vybaven softwarovou podporou, nástrojovým hospodářstvím, jež ulehčuje práci výrobcům obráběcích strojů.

Siemens Sinumerik má nástrojové hospodářství téměř od svých prvních řídicích systémů. Dochází však k vývoji a současná úroveň nabízených služeb s podporou vizualizace se nedá porovnávat s tím, co řídicí systémy nabízely ve svých počátcích.

V maximální konfiguraci dnes Sinumerik umožňuje obsluhovat 64 zásobníků, 1500 nástrojů, 3000 ostří a 64 tzv. multitoolů. Multitool je nástroj, který na sobě nese několik nástrojů různého typu. Výhodou multitoolu je kratší doba výměny nástroje, kdy se nemusí nový nástroj přenést ze zásobníku, ale stačí udělat posunutí rotační nebo translační a obrábí se dalším nástrojem v rámci multitoolu.

CNC software 4.7 nabízí nové rozšíření a funkce pro usnadnění práce technika výrobce stroje. Do prostředí HMI Operate se opět dostal nástroj Tool management wizard pro vytváření konfigurace zásobníku. Aby bylo možné pracovat v nástrojovém hospodářství se zásobníky, je potřeba vytvořit zásobníkovou konfiguraci – zde se určuje kolik zásobníků je k dispozici, či například popis jednotlivých míst v zásobnících. Zásobníková konfigurace má formu souboru, který obsahuje systémové proměnné, v nichž je konfigurace zapsána. Ruční vytvoření souboru je velmi pracné a právě s nástrojem Tool management wizard je práce mnohem jednodušší. Dialogovým způsobem se nadefinují příslušná data a následně je vygenerován výsledný soubor s konfigurací. Tato užitečná pomůcka byla součástí dřívějšího operátorského prostředí HMI Advanced a od softwaru 4.7 se stává součástí HMI Operate.

Pro naložení většího množství nových nástrojů do zásobníku má operátor k dispozici novou funkci Load all. Ze seznamu nástrojů jsou pak vybrány ty, které odpovídají nastavenému filtru a celá sekvence naložení je provedena naráz. Někdy je potřeba rychle přenést data nástroje z jednoho stroje na druhý. K tomu lze dobře využít novou funkci umožňující nahrání jednotlivého nástroje z/do souboru umístěného například na USB paměti. Poslední příjemnou změnou týkající se nástrojového hospodářství je možnost mít nyní až dva reálné zásobníky nástrojů bez licence.

Rozšíření automatické optimalizace posuvů a hlavních pohonů

Kvalitu obráběcího stroje v podstatné míře ovlivňuje úroveň jeho seřízení. I špičkově navržený stroj nemusí plnit dobře svoji funkci, pokud není správně seřízen. Seřízení je důležité především v oblasti mechaniky. Stále většího významu nabývá elektrické seřízení, a to zejména v oblasti posuvů a hlavních pohonů, přičemž správné elektrické seřízení má vliv nejen na stabilitu stroje, ale u určitých technologií i na rychlost obrábění. Vývojáři společnosti Siemens se snaží maximálně usnadnit technikům výrobce stroje proces seřizování. V oblasti nastavování pohonů dochází k vylepšování s každou novou verzí softwaru. U softwarové verze 4.7 jsou podstatné především dvě změny: Možnost automatické optimalizace pohonů a posuvů ve vazbě master-slave a gantry a dále rozšíření počtu rychlostních filtrů ze čtyř na deset.

Obr.1. Možnost automatické optimalizace pohonů a posuvů ve vazbě master-slave a gantry.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Modernizace oblasti uvádění do provozu

Software 4.7 přináší grafické zobrazení topologie přímo v prostředí Sinumerik Operate. Zobrazit lze jak požadovanou topologii, tak skutečnou. Pokud se skutečná topologie liší od požadované, jsou v místech odlišností graficky vyznačené odchylky.

Obr.2: Zobrazení topologie s označením chyby
Pro zvěetšení klikněte na obrázek.

Při přepsání parametrů, které vyžadují změny rozložení statické paměti, docházelo k přeskládání dat v této paměti (formátování). Pokud se neprovedla po změně takového parametru záloha s následným obnovením zálohy, hrozila ztráta dat. Tento postup prodlužoval proces uvádění do chodu. Nyní není zálohování nutné, systém si poradí s formátováním paměti sám.

Rozšíření paměti pro NC programy, zjednodušení programování rozsáhlých programů

Další důležitou částí řídicího systému je úložný prostor pro programy. Díky novým technologiím a možnosti generování programů z CAM systémů nabývají programy na velikosti. A tomu se musí přizpůsobit velikost paměti, případně způsob zpracování programu, což reflektuje software 4.7.

V současné fázi vývoje hardwaru NCU jednotek je v základu k dispozici 10 MB zálohované statické NC paměti. Tato paměť se dá pomocí opčního rozšíření D00, které přidá 2 MB, rozšířit až na velikost 16 MB u NCU 710.3B a až na 22MB u NCU720.3B a 730.3B. To ale ještě není vzhledem k paměťovým nárokům dnešní doby řešením.
Od softwaru 4.7 přibylo nové opční rozšíření P77, které zvětší interní úložiště dat na 100 MB. Pokud i to je málo, tak je k dispozici další volitelná možnost s označením P12. Ve spojení s předchozí P77 systém využije nezaplněné místo na CF kartě, kde je uložen NC software, a uzpůsobí jej jako interní úložiště pro NC data. Tím je možné získat až 6 GB místa pro programy. Systém se zde uloženými programy zachází, jako by byly v NC RAM paměti.

Pokud by ani 6 GB místa nedostačovalo, je k dispozici další možnost – volitelné rozšíření P75 (automaticky v sobě zahrnuje P77). Jedná se o spouštění programu z externího úložiště a někdo může namítnout, že spouštění programu z externího úložiště bylo na Sinumeriku možné odjakživa. Je to pravda, ale program byl zpracováván jen tehdy, pokud se dodržely určité předpoklady pro stavbu takového programu. S těmito programy systém zacházel ne zcela běžným způsobem. Externí programy nemohly obsahovat zpětné skoky (skoky směrem k začátku programu), dlouhé skoky směrem ke konci programu, ani rozsáhlé programové smyčky. Pokud se z hlavního programu volal externí podprogram, musel se volat speciálním příkazem EXTCALL. Tato omezení už neplatí od verze softwaru 4.7. S programem z externího úložiště se zachází stejně jako s programem z interního úložiště. Tím ovšem padl i limit na velikost programu. Velikost programu je omezena pouze kapacitou externího úložiště. Přičemž externím úložištěm se rozumí např. USB paměť, externí harddisk nebo file server na síti.

Obr. 3. Možnosti rozšíření paměti vzhledem ke kapacitě v GB
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Integrace CAD Readeru

Další důležitou inovací je integrace CAD Readeru do prostředí HMI Operate. CAD reader využívá DXF formát souboru. DXF je označení pro datový formát pro výměnu souborů mezi CAD systémy od různých výrobců; CAD Reader ovšem není určen jenom k pasivnímu prohlížení DXF souborů. S jeho pomocí se dají jednodušeji vytvářet programy.

Výkres součástky, kterou máte obrobit, můžete načíst do systému, a potom pomocí myši vyznačit konturu, která vás zajímá, a tuto konturu přenést do programu. Zde se vám vygeneruje sled dráhových elementů. Kromě kontur se dají takto přenášet i poziční vzory pro vrtání. CAD Reader při importu zohledňuje čáry, body, křivky a vrstvy výkresu. Programový výstup z CAD Readeru je určen pro Jobshop cykly, ProgramGuide cykly, pro kontury a poziční vzory.

Vylepšené zobrazení technologického programu a R parametrů

Software 4.7 přináší příjemné změny i do oblasti zobrazení technologických programů a R parametrů. Na první pohled se možná zdá, že toto funkční vylepšení není až tak důležité. Pro operátory strojů to však je jedna z nejpodstatnějších novinek. Názorně ji popisují obr. 4–7.

Obr. 4. Barevné rozlišení funkcí v technologickém programu umožňuje na první pohled rychlejší orientaci obsluhy v technologickém programu.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Obr. 5. Volitelné nastavení velikosti znaků – dá se měnit v úrovních:
automatické, normální (24), malé (20, 16 nebo 14).
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Obr. 6. Možnost vložení komentářů k R parametrům.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Obr. 7. Zobrazení doby trvání jednotlivých bloků vykonaného technologického programu.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Smart Operate

Ovládání Sinumeriku 840D SL přechází na ovládání pomocí dotykových ovládacích panelů. Společnost Siemens v posledním roce uvedla do prodeje dotykové panely OP015 black a OP019 black. Nasazení dotykových panelů přináší nové možnosti v ovládání. U softwaru 4.7 je možnost nasazení opce Smart Operate, která umožňuje efektivní jedno až tříprsté ovládání v řadě provozních režimů. To má velký význam u ovládání grafiky, jako je například oblast simulace technologického programu. Pomocí prstového dotykového ovládání lze simulační obraz velmi snadno natočit, zmenšit, či posunout. Ovládání Smart Operate navíc pomáhá obsluze stroje i při editaci programů možností rychlejšího ovládání a také servisním technikům zrychleným hledáním v oblasti strojních dat.

Závěr

Uvolnění softwarové verze 4.7 vylepšuje možnosti ovládání, programování, seřizování a uvádění do provozu obráběcího stroje. Společnost Siemens poměrně dlouho testovala tento software u pilotních zákazníků. V současnosti máme k dispozici stabilní a funkčně velmi dobře vybavený software, který plní požadavky i nejnáročnějších zákazníků.

Siemens

Ing. Karel Kozumplík, Ing. Tomáš Kopeček

eliska.kozlova@siemens.com

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 160663
Datum: 08. 06. 2016
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Virtuální stroj pomáhá vyhnout se poškození

Kolize během obrábění jsou vždy nákladnou záležitosti. Tím, jak se výroba vybavuje stále vyšší úrovní automatizace a s rozšiřováním aplikací internetu věcí (IIoT) nabývá prevence chyb na složitosti i časové náročnosti. Japonský výrobce CNC strojů Okuma , který si jako jediný na světě vyrábí veškeré klíčové komponenty obráběcích strojů sám, vyvinul digitální řešení, které slouží k přípravě, simulaci a otestování celého procesu obrábění před jeho zahájením. Během vlastního obrábění provádí systém Collision Avoidance Systém (CAS) velmi přesnou virtuální simulaci s předstihem v řádu milisekund před vlastním řezáním. Jakékoli kolize, které by mohly nastat, jsou tak zablokovány předtím, než mohou způsobit vážná poškození - šetříc čas a peníze provozovatele stroje.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Související články
Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Inovace na obou stranách výrobního sortimentu

Svislá dvoustojanová centra řady Genos prošla inovací technických parametrů, a to konkrétně u modelů M560R-V a M460R-VE. Současně zavádí firma Okuma i nové obslužné a komunikační rozhraní Okuma Suite do řídicích systémů svých sofistikovaných modelů. Inovace přicházejí z obou stran výrobního sortimentu – u standardních tříosých center i u vícerých víceúčelových strojů pro náročné aplikace.

Jaký byl Metav 2012

V Německu běží veletržní dění na plné obrátky. Hannoverské výstaviště je "sotva" uklizené od pozůstatků veletrhu EMO (viz. náš poslední díl profesního seriálu v tomto vydání na str. xx) a již byly o necelých 300 kilometrů na jihozápad otevírány brány výstaviště v Düsseldorfu. Je možné, aby německý trh vstřebal takovouto nadílku veletrhů týkajících se výrobních strojů a výrobní techniky, jejichž náplní jsou zejména obráběcí stroje?

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Inteligentní řešení pro hospodárné obrábění miniaturních dílů

Až do současnosti byla přesná mikroobráběcí centra stavěna především výzkumnými ústavy a některými výrobci obráběcích strojů – s jen malými ohledy na výrobní náklady. Aby byla uspokojena rostoucí poptávka po stroji, který je schopen vyrábět velmi jemné geometrie dílů s vynikající přesností a s přijatelnými úrovněmi nákladů, představila společnost Makino své přesné obráběcí centrum iQ300.

Fenomén doby - sofware

Software nás provází našimi životy mnohem víc, než si dokážeme připustit. Na rozdíl od našich předků nás obklopuje všude – od hodinek až po automobily. Nejinak je tomu v průmyslových aplikacích, jenom požadavky na něj se trochu liší. Podívejme se dnes na průmyslovou automatizaci.

Software boří bariéry v programování robotů

Robotmaster – CAD/CAM pro programování robotů – se stal vítězem soutěže Game Changer Awards. Tuto soutěž vyhlašuje prestižní magazín RBR (Robotic Business Review), který sleduje a hodnotí průlomové technologie a nové trendy, světové obchodní a technologické lídry v oblasti robotiky a přichází s nejnovějšími zprávami a analýzami z oblasti globálního robotického průmyslu.

Automatizace programování CNC obráběcích strojů

Produktivita programování CNC obráběcích strojů může být výrazným způsobem navýšena implementací automatizace programovacích postupů, čímž lze docílit enormního zkrácení času přípravy NC programů. Článek poskytuje náhled na princip automatizace programování, který je dostupný v systému NX CAM pod názvem Feature Based Machining.

Optimalizace výroby a dodávek v hutním průmyslu

Chcete-li vyrábět více než 5 milionů tun oceli ročně a dodat každou zakázku včas, musíte pracovat s přesně řízeným harmonogramem. Jednotlivé fáze procesu je třeba pečlivě načasovat a připravit. Tuny koksu, surového železa, šrotu a dalších surovin musí být dodány do výroby přesně tehdy, kdy je potřeba, a ocel musí být odlita dříve, než se stihne ochladit. Při výrobě surového železa mohou jednotlivé fáze procesu následovat jedna za druhou. Logistika výroby oceli je však mnohem složitější a náročnější jsou i požadavky zákazníků.

Programování robotů tématem konference v Lisabonu

Počátkem února 2013 proběhla v portugalském Lisabonu mezinárodní konference prodejců a partnerů systému Robotmaster. Zúčastnilo se jí více než 64 prodejců z celého světa a samozřejmě nechyběli zástupci vývojářů systému firmy Jabez technologies Kanada a Intercam SA Švýcarsko, kteří zároveň představili unikátní novinky v nové verzi Robotmaster V6. Ta také bude v nejbližších dnech vydána.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit