Témata
Vydání #3
Březen 2001Téma měsíce

Automatizace výrobních procesů

Elektrotechnika, měření a regulace

Články

Servis

Výstředníkové lisy se značkou Metalpres

Význam lisování, a to především plechových dílů, zůstává i v současné době zachován, neboť i tyto lisované kovové díly mají svou nezastupitelnou roli, ať už z hlediska mechanických vlastností nebo z hlediska specifických požadavků. Svoji roli jistě hraje i to, že kovové díly jsou obecně dobře recyklovatelné, a tudíž odpovídají ekologickým trendům.

Mezinárodní strojírenský veletrh 2001

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků, zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.

Systém řízení pro kosmické operace

Jedním z nejnáročnějších manévrů kosmického programu je spojení raketoplánu se stanicí na oběžné dráze.

Informační technologie

Nezapomeňte s sebou na cesty...

Většina lidí již od počátku roku uvažuje a plánuje, jak co možná nejlépe stráví zasloužený čas své dovolené. Řada z nás však často řeší problém, zda vůbec někam odjede. Jsme svázáni se svým zaměstnáním, máme potřebu sledovat chod firmy či svého oddělení - a to není ze vzdálené země příliš snadné. Spíše nebylo to snadné.

ERP systém pro strojírenské podniky

V akciové společnosti Tonava je již téměř tři roky v provozu ERP systém MFG/PRO.

Inovace

Strojírenské vzdělávání v USA podle programů SME

Přes své nesporné úspěchy v oblasti informačních technologií a v kosmickém, leteckém a automobilovém průmyslu již strojírenství v USA dávno nepatří mezi atraktivní obory, s nimiž se spojuje rozvoj personální kariéry.

Hodnocení trvanlivosti ložiskových ocelí

Trvanlivost neboli odolnost vůči porušení v podmínkách stykové únavy je základní užitnou vlastností ložiskové oceli. Trvanlivost je určována především primární hutní metalurgií výroby ložiskové oceli a technologií výroby polotovarů použitých pro výrobu kroužků a valivých těles.

Management

Realizace společných zájmů

V dnešní době je již téměř zbytečné opakovat, že obráběcí a tvářecí stroje tvoří nosný pilíř našeho strojírenství. Při hodnocení loňského roku zjistíme, že nejen u nás, ale i v celé Evropě došlo k obnovení dynamiky růstu výroby obráběcích a tvářecích strojů. Nemalou zásluhu na tom mají i členské podniky Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky.

Tuzemská elektrotechnika na vzestupu

Elektrotechnika dnes prostupuje mnoha obory, strojírenství nevyjímaje - bez řídicí a automatizační techniky prostě ve světové konkurenci nelze obstát.

Francie - obchodní partner České republiky

Když se řekne Francie, vybaví se mnohým Čechům pojmy víno, móda, parfémy a v uších zaševelí zvukomalebná řeč. Čechům, kteří si alespoň občas prolistují ekonomickou přílohu novin, snad blesknou hlavou neúspěšné námluvy společností Renault a Škoda či Air France a ČSA a pomyslí si cosi o zmeškaném vlaku a expanzi Němců. Na tyhle doby ale dávno zapomeňme. Francie se pomalu, ale jistě stává významným obchodním partnerem České republiky.

Ochrana informací jako součást systému řízení

Některé zásady řízení jsou staré jako lidstvo samo, jiné vznikají teprve v poslední době. O tom, že je třeba chránit výrobní tajemství, se ví již dlouho a firmy si své receptury schovávají opravdu pečlivě. Jenže dnešní podnikání, ve kterém se informace sama stává komoditou, potřebuje něco jiného - komplexní ochranu dat, nejlépe zasazenou do vlastního systému řízení.

Zákazník - náš pán

Platí stále toto heslo? Člověk má někdy dojem, že v některých podnicích, zejména obchodního zaměření, jsou s tímto základním axiomem filozofie byznysu jaksi na štíru.

SST představuje

Výstředníkové lisy se značkou Šmeral Brno

Šmeral Brno, a. s., je světoznámým výrobcem a dodavatelem tvářecí techniky pro vybavení kováren a lisoven.

Výstředníkové lisy se značkou TOMA

Firma Ing. Štefan Tomášik - TOMA navazuje na dlouholetou tradici výroby tvářecích strojů v Trnavě. Převahu ve výrobním programu tvářecích strojů mají právě výstředníkové lisy, které jsou zde představovány.

Objemové a plošné tváření

V průběhu roku 2000 představoval Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky spolu s časopisem MM Průmyslové spektrum novinky v oblasti obráběcích strojů, a to podle jednotlivých technologických skupin a podle jednotlivých výrobců z České i Slovenské republiky.

Trendy

Aplikace kovových tenzometrů v technické praxi

Tenzometry se spojují tenkou vrstvou speciálního tmelu přímo s objektem, u kterého se provádí měření mechanických deformací, anebo jsou součástí snímačů. Jejich přesnost závisí na kvalitě tenzometrů, vlastnostech lepidla spojujícího tenzometr s měřicím členem snímače a na vlastnostech měřicího členu. Nejvyšší přesností se vyznačují snímače používané k vážení.

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM TĚŽEBNÍHO VELKOSTROJE

Mezi hlavní požadavky kladené na nový řídicí systém byla odolnost systému vůči tvrdým pracovním podmínkám při těžbě a instalace systému v krátkém čase, tj. během pravidelné měsíční odstávky stroje, v součinnosti s dalšími profesemi (rekonstrukce stroje) zúčastněnými při odstávce. Po zvážení všech okolností bylo rozhodnuto, že řídicí systém bude navržen na bázi programovatelných automatů Siemens řady S7-400

Automatizovaný sběr dat ve výrobním procesu

Firma Gaben realizovala projekt zavedení automatizovaného sběru dat při výrobě hliníkových profilů ve společnosti Alusuisse v Děčíně.

Komplexní automatizace výrobních objektů

Philips Picture Tube Technology Centre Hranice patří mezi největší investice v rámci novodobé historie české ekonomiky. V Hranicích na Moravě staví koncern Philips jeden z největších světových výrobních komplexů na výrobu barevných obrazovek.

SW pro průmyslové aplikace

div>Jedním z prvních míst, kde si počítačová technika našla své nezastupitelné místo, je oblast průmyslových aplikací, a to zejména na poli měřících a řídicích systémů a dále všude tam, kde je potřeba sbírat data, vyhodnocovat je a na základě výsledků provést odpovídající akce či zobrazení.

Řada řídicích systémů

Před dvěma lety představila americká společnost Rockwell Automation svůj nový řídicí systém ControlLogix, který znamenal přelom v konstrukci PLC.

Komunikace v reálném čase

Máloco je poslední dobou ve světě automatizace tak intenzivně diskutováno jako Ethernet a reálný čas.

Infračervené snímače v automatizaci

Snímače s infračerveným spektrem záření patří mezi nejužívanější a bezesporu nejvíce rozšířené senzory pro automatizaci výrobních linek, sériových přepravníků apod. Typickou aplikací je např. počítání výrobků na běžícím pásu, kontrola rozměrů výrobků či počítání otáček.

Pohonné systémy s integrovaným PLC

Pohon je, vedle PC, nejdůležitějším automatizačním prvkem budoucnosti. Především u malých strojů a strojových modulů může pohon převzít i úlohy řízení. Použitím programování pohonů pomocí PLC-programovacích jazyků podle IEC 1131 je výrobcům strojů umožněno řešit úlohy pohonů a řízení důvěrně známými prostředky.

Automatizace ve sklářství

Na výstavě Glasstec 2000 v Düsseldorfu představila divize Automation and Drive (A&D) firmy Siemens svou nabídku automatizace a pohonů pro obor výroby a zpracování skla, představovanou především řídicími systémy na principu tzv. plně integrované automatizace.

Možnosti uplatnění PLC

Programovatelné logické automaty nacházejí své uplatnění prakticky ve všech oblastech průmyslu a rovněž i v "civilní" sféře. Lze je použít na řízení strojů, výrobních linek, kontrolu výrobních procesů a sběr dat, ale i na řízení vytápění a klimatizace v budovách, na komplexní ovládání "inteligentních" rodinných domů, pro výstražné a zabezpečovací systémy, regulaci spotřeby elektrické energie apod.

Induktivní senzory pro nepříznivé podmínky

Nové induktivní senzory s velkou spínací vzdáleností, které jsou určeny k použití v extrémně nepříznivých podmínkách, vyvinula a v nedávné době uvedla na trh firma ifm electronic. Mimořádnými vlastnostmi senzorů efektorm jsou velká spínací vzdálenost, zvýšená životnost, vysoká spolehlivost a rychlá montáž.

Optické systémy měření a kontroly

Při kontrole výroby, monitorování pohybu výrobků nebo při měření vzdáleností jsou požadovány rychlost, přesnost a spolehlivost. Tyto požadavky jsou schopny splnit například optické systémy měření a kontroly.

Monitorování a řízení technologických procesů

Dnešní moderní řídicí hardware se neobejde bez kvalitního technologického softwaru, který poskytuje důležitá technologická data nejen operátorům, ale stále častěji také představitelům podnikového managementu.

Systém řízení vlakových souprav

Nutnost mezinárodně standardizovat nejdůležitější parametry vlakových souprav vedla ke vzniku náročného evropského standardu IEC 9/332. Na zpracování tohoto standardu se podíleli nejvýznamnější evropští výrobci kolejových vozidel - ABB, AEG a Siemens.

Komponenty pro bezpečnost strojů

Bezpečnost strojů je důležitým kritériem nejen při exportu do zahraničí, ale s postupným zaváděním norem EU i v našich podmínkách. Pochopitelně na prvním místě bezpečnosti stojí ochrana zdraví a života obsluhy, avšak nemalý význam má ochrana cenného zboží a strojů.

Systémy pro pneumatické a elektrické polohování

Donedávna se stavebnicové polohovací systémy Festo vyznačovaly především možností kombinování pneumatických lineárních os a elektromechanických os s pohonem ozubeným řemenem nebo vřetenem. Nyní je možné použít pro všechny typy os i jednotný řídicí systém.

Katalog pneumatických prvků na CD-ROM

Již dlouhá léta slouží známý dvoudílný katalog Festo s více než 13 000 výrobky jako pomůcka v oblasti automatizační techniky pro práci s pneumatikou. Různí specialisté (konstruktéři, odborníci na řízení, provozní technici, pracovníci nákupu) pracují již mnoho let s tímto "standardem pneumatiky".

Zpřístupnění dat o výrobě

V současnosti jsou vedoucí pracovníci dnes a denně nuceni provádět rozhodnutí značného významu v kriticky krátkých termínech. Pro usnadnění rozhodování potřebují přístup ke vhodným datům o výrobě.

Komplexní software pro průmyslovou automatizaci

Provoz výrobního podniku vyžaduje více než jen dostatek zaměstnanců, surovin a technologických zařízení ve výrobních halách. Vedení podniku znamená především řízení informačních toků.

Výroba

Perspektivy a rizika využívání jaderné energie

V minulém čísle jsme věnovali pozornost otázkám jaderné bezpečnosti a problematice vyhořelého jaderného paliva. V závěrečné části seriálu se pokusíme zhodnotit JE Temelín a všimneme si životnosti, konkurenceschopnosti a tzv. kultury bezpečnosti jaderných elektráren.

Obrábění rozměrných hliníkových dílů

Zaslouženou pozornost vzbudil na veletrhu IMTS 2000 v Chicagu soubor technologií společnosti Cincinnati Machine, sloužící pro obrábění rozměrných dílů z hliníkových slitin pro letectví a dopravní techniku.

Příznivá prognóza pro pevnolátkové lasery

Podle studie společnosti Optech Consulting poroste do roku 2004 objem výroby a použití pevnolátkových laserů oproti laserům plynovým.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit