Témata
Reklama

Induktivní senzory pro nepříznivé podmínky

Nové induktivní senzory s velkou spínací vzdáleností, které jsou určeny k použití v extrémně nepříznivých podmínkách, vyvinula a v nedávné době uvedla na trh firma ifm electronic. Mimořádnými vlastnostmi senzorů efektorm jsou velká spínací vzdálenost, zvýšená životnost, vysoká spolehlivost a rychlá montáž.

Konstrukce senzorů je navržena tak, aby obstály i v mimořádně nepříznivých provozních podmínkách. Při jejich výrobě byly použity speciální těsnicí hmoty a kvalitní materiály, díky nimž bylo dosaženo vysoké spolehlivosti senzorů, požadované především v provozech obrábění kovů, při procesech čistění a sanitace v potravinářském a farmaceutickém průmyslu a v oblastech průmyslové automatizace.
Použitím zesíleného jednodílného pouzdra se závitem, umožňujícího utažení matic větším krouticím momentem, bylo dosaženo zvýšené životnosti senzorů. Bezporuchový provoz zaručuje odolnost vůči vibracím a použití antikorozních konektorů, opatřených pozlacenými kontakty. Bylo prokázáno, že tyto speciální senzory fungují perfektně i v tak drsných prostředích, kde jiné typy senzorů fungovat přestaly. Právě pro taková prostředí byly vyvinuty a pro ně jsou určeny.
Rychlou montáž a uvedení do provozu umožňuje optická nastavovací signalizace LED, která urychluje justáž a optimálně využívá zvýšenou spínací vzdálenost.
Reklama
Reklama
Reklama

Zvýšená provozní spolehlivost

Zvýšení provozní spolehlivosti zařízení, v nichž jsou senzory použity, je dosaženo větší spínací vzdáleností senzorů. Ta umožňuje opatřit senzory mechanickou ochranou, díky níž jsou minimalizovány případné výpadky zařízení, způsobené mechanickým zničením senzorů. Například jestliže je spínací vzdálenost standardního induktivního senzoru válcového provedení se závitem M12 rovna 2 mm, pak senzor stejného provedení se zvýšenou spínací vzdáleností - efektorm - má spínací vzdálenost cca 3,8 mm; optimálním nastavením pomocí optické signalizace je možno zvýšit spínací vzdálenost až na 5,4 mm.

Testování senzorů

Za účelem prověření spolehlivosti byly senzory efektorm v laboratořích firmy ifm s úspěchem testovány po dobu 1000 hodin v následujících cyklech: nejprve byla po dobu dvou hodin teplota lineárně zvyšována z -20 °C na 80 °C (u senzorů určených pro potravinářský průmysl na 100 °C), pak byla teplota jednu hodinu udržována na 80 °C, resp. 100 °C, pak dvě hodiny lineárně klesala na -20 °C , resp. 0 °C, a celý cyklus se znovu opakoval.
Ve snaze vyhovět zákazníkům byly některé typy senzorů efektorm navrženy tak, že je u nich možné zvolit 3vodičové, nebo funkčně bezpečné 2vodičové zapojení. Pokud se zákazník rozhodne pouze pro 2vodičové zapojení senzoru, je zbytkový proud menší než 0,5 mA, což umožní jeho bezproblémové připojení k PLC-kontrolérům.

Senzory pro kovoobráběcí stroje

Vysokou zatížitelnost senzorů a odolnost vůči olejům, chladicím kapalinám a mazacím prostředkům umožňuje použití odolných materiálů, jako jsou např. POCAN nebo keramika. Keramika je pak použita především k ochraně proti horkým kovovým třískám. Druh krytí senzorů je IP 68.
Senzory se vyrábějí v provedení:
* 2vodičový 10-30 V DC, zbytkový proud <0,5 mA, minimální zatěžovací proud 2 mA;
* 3vodičový 10-30 V DC;
* 3/2vodičový 10-30 V DC, zbytkový proud <0,9 mA, minimální zatěžovací proud 4 mA.
Proudová zatížitelnost senzorů je 100mA. Senzory jsou odolné proti zkratu, přepólování a přetížení, okolní teplota se může pohybovat mezi -25 °C a 70 °C. Všechny tři druhy senzorů se dodávají s konektorem M12 nebo M18.

Senzory pro provozy s vysokotlakým čištěním s čisticími prostředky o vysokých teplotách

Tyto senzory mají druh krytí IP 68 až IP 69, odolávají agresivním čisticím prostředkům a mají vysokou odolnost vůči vibracím a rázům. Aktivní plochy senzorů používají materiál PEEK. Senzory byly podrobeny zkouškám teplotními šoky, prováděným vodou horkou 100 °C vždy po dobu 60 minut, a skokem byly zchlazeny na 0 °C po dobu 10 min. Tyto cykly byly opakovány více než 50krát a v závěru bylo konstatováno, že senzory zkoušku úspěšně absolvovaly.
Senzory se vyrábějí v provedení:
* 3vodičový 10-30 V DC;
* 3/2vodičový 10-30 V DC, zbytkový proud <0,9 mA.
Proudová zatížitelnost senzorů je 100mA. Okolní teplota se může pohybovat mezi 0 °C až 100 °C. Oba druhy senzorů se dodávají s konektorem M12 nebo M18.

Senzory určené pro průmyslovou automatizaci

Kromě zvýšené spínací vzdálenosti, odolnosti vůči vibracím a rázům, optického nastavení spínací vzdálenosti, konektorů odolných vůči korozi a dalších zdokonalení je možno dvoudrátové senzory tohoto typu připojovat ke kontrolérům typu 1, 1+ a 2. Krytí senzorů je IP 67.
Senzory se vyrábějí v provedení:
* 2vodičový 10-30 V DC, zbytkový proud < 0,5 mA, min. zatěžovací proud 2 mA;
* 3vodičový 10 -36 V DC;
* 3/2vodičový 10-30 V DC, zbytkový proud <0,9 mA, min. zatěžovací proud 4 mA.
Proudová zatížitelnost senzorů je 100mA. Senzory jsou odolné proti zkratu, přepólování a přetížení, okolní teplota se může pohybovat mezi -25 °C a 70 °C. Všechny tři druhy senzorů se dodávají s konektorem M12 nebo M18.
Ke všem senzorům je k dispozici velké množství příslušenství, např. propojovací kabely, montážní přípravky a upevňovací spony umožňující demontáž a montáž senzorů bez potřeby nového nastavení.

Hladinové senzory

Další novinkou firmy ifm electronic jsou hladinové senzory řady LK, které byly vyvinuty za účelem měření úrovně hladin kapalných médií všeho druhu a sypkých materiálů. Tyto hladinové senzory nevyžadují vyvážení a náročné čistění mechanických komponent.
Automatické přizpůsobení svému prostředí je předurčuje k použití v hydraulických systémech a v zařízeních pracujících s kapalinami. Jsou opatřeny dvěma spínacími a dvěma zpětně spínacími, volitelně nastavitelnými body pro různé aplikace. V hlavici senzoru je umístěn displej s přímou signalizací úrovně hladiny.
Provedení senzorů řady LK představuje modulární koncepci, šetřící čas i finanční náklady. Robustní konstrukce zaručuje vysokou provozní spolehlivost a minimalizuje poruchy, jako např. přetečení kapalin, nebo nefunkčnost částí zařízení. Aplikace uvedených senzorů umožňuje snížit počet náhradních dílů a zjednodušuje údržbu. Jeden senzor řady LK nahradí až dva binární spínače, což představuje další úsporu materiálu a nákladů na kabeláž a montáž.
K dispozici jsou 3 typy senzorů s různými délkami ponorných tyčí (264 mm, 472mm a 728 mm), odolných vůči agresivním látkám, olejům, emulzím a chladicím kapalinám.

Parametry hladinových senzorů

Napájecí napětí senzorů je 10 až 30 V DC a proudová zatížitelnost činí 200 mA. Senzory jsou opatřeny taktovanou ochranou proti zkratu a jsou odolné proti přepólování a přetížení. Programovatelné výstupní funkce: 2 spínací výstupy - spínač/rozpínač, hystereze, okénková funkce.
Signalizace spínacího stavu je provedena červenou LED, pro úroveň hladiny je použita analogová 3místná, 7segmentová signalizace. Dielektrická konstanta média ( 1,8. Teplota média se může pohybovat v rozmezí 0 až 80 °C, teplota okolí 0 až 60 °C. Druh ochrany, třída ochrany IP 67 III. Senzor je zhotoven z materiálu PP-H, materiál krytu je mosaz Optalloy povrstven/PBTP. Připojení je provedeno pomocí konektoru s pozlacenými kontakty.
K dispozici jsou 4 typy propojovacích kabelů s konektory a bohaté montážní příslušenství. Senzory jsou opatřeny certifikací CE.
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 10323
Datum: 05. 03. 2001
Rubrika: Trendy / Měření
Autor:
Firmy
Související články
Plováčkové průtokoměry na olej

Výrobou přístrojů pro polní instrumentaci se dlouhodobě a úspěšně zabývá celosvětově působící společnost Kobold Messring. Do jejího hlavního programu patří průtokoměry, teploměry, hladinoměry a tlakoměry.

Inovace senzorů na veletrhu Amper 2015

Na brněnském výstavišti proběhne ve dnech 24. až 27. března 2015 mezinárodni veletrh elektroniky Amper, na kterém představí novinky v sortimentu senzorů také společnost Micro-Epsilon.

Konstruování obráběcích strojů s ohledem na úsporu energie

Při návrhu obráběcích strojů je cílem všech zúčastněných konstruktérů dosáhnout maximální tuhosti a přesnosti stroje, technologické rychlosti obrábění a co nejvyšší provozní spolehlivosti. To jsou vlastnosti, kvůli nimž si zákazník stroj kupuje, ať je z kterékoliv části světa. Většinu zákazníků pak následně zajímá energetická náročnost stroje. Zákazníci ve vyspělé části světa, jako jsou především evropská a severoamerická teritoria, pak určitě sledují i maximální bezpečnost stroje a ochranu životního prostředí při jeho provozu.

Související články
Dráty, kabely a trubky opět v Düsseldorfu

V globální informační a komunikační platformu pro klíčové hráče z oboru drátů, kabelů a trubek se od 30. března do 3. dubna 2020 opět promění výstaviště v Düsseldorfu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Soutěž pro středoškoláky

Jubilejní, již pátý ročník soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens - Sinumerik Cup se letos konal v Mohelnici, v prostorech zdejší Střední školy technické a zemědělské a stejně jako před třemi lety, kdy tato škola byla hostitelem, i letos zdejší ředitel Jiří Ženožička se svým týmem organizaci pojal velmi profesionálně.

Malé velké změny - čidla pro pneumatické válce

Historicky prošla magnetická čidla pro snímání poloh pneumatických válců zajímavým vývojem. Jsou stále menší, výkonnější, levnější a ještě déle vydrží.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Přesné měření libovolného materiálu nebo povrchu

Společnost Keyence uvedla na trh řadu konfokálních snímačů polohy CL-3000 pro vysoce přesné měření na jakémkoliv materiálu nebo povrchu. Tyto vysoce kompaktní koaxiální laserové snímače polohy pomáhají s takovými úkoly, jako je zlepšování kvality, prevence dodávek nevyhovujících dílů a zvyšování objemu výroby.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

Měřicí přístroje pro efektivní výrobu

Jestliže jsou nástroje přesně zaměřeny a seřízeny ještě před samotným obráběním mimo obráběcí stroj, lze následně zkrátit vedlejší neproduktivní časy na stroji a zvýšit tak celkovou efektivitu výroby. Přístroje pro měření a seřizování nástrojů mohou v samotném procesu třískového obrábění zajistit zvýšení produktivity až o 25 %, a to při velmi dobrém poměru cena/výkon. Úspěšné obrábění tedy vyžaduje nejen výkonné stroje, ale i přesně seřízené nástroje.

Velmi přesný měřicí stroj pro výpočetní tomografii

Nový model TomoCheck S HA (High Accuracy) 200 společnosti Werth Messtechnik GmbH se senzorem pro výpočetní tomografii je aktuálně nejpřesnějším souřadnicovým měřicím strojem na světě.

Konfirmace měřidel

Příspěvek se zabývá problematikou zajištění návaznosti měření a rozebírá obvyklé metrologické čin-nosti, které jsou za tím účelem prováděny. Zákon o metrologii i běžná praxe zmiňují jako základní postupy kalibraci nebo ověření stanovených měřidel. Kalibrace je postup vedoucí k dosažení způsobilého měřidla ve dvou logických krocích podle definice VIM. Vždy musí být zjištěn aktuální stav měřidla – provádí se zkouškou, která ověří, zda je měřidlo způsobilé plnit dané specifikace, či nikoliv. Nezpůsobilé měřidlo se musí kalibrovat nebo vyřadit. O výsledku je vydán doklad (kalibrační certifikát), jímž je potvrzena způsobilost z dřívější kalibrace nebo způsobilost dosažená kalibrací novou. Zvláštní pozornost je věnována kalibraci měřidel řízených softwarem, např. u souřadnicových měřicích strojů.

Průmysl 4.0 v měření aneb Kvalita 4.0

V souvislosti s postupující mírou digitalizace a automatizace výroby se často hovoří o Průmyslu 4.0 neboli čtvrté průmyslové revoluci. Tento trend se pochopitelně nevyhýbá ani oboru měření. Objevuje se dokonce nový pojem – Kvalita 4.0. Co si pod tím představit?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit