Témata
Reklama

Přesné měření libovolného materiálu nebo povrchu

Společnost Keyence uvedla na trh řadu konfokálních snímačů polohy CL-3000 pro vysoce přesné měření na jakémkoliv materiálu nebo povrchu. Tyto vysoce kompaktní koaxiální laserové snímače polohy pomáhají s takovými úkoly, jako je zlepšování kvality, prevence dodávek nevyhovujících dílů a zvyšování objemu výroby.

Typické příklady použití, abychom jmenovali alespoň některé, zahrnují měření tloušťky nebo průhybu plechů a desek, měření rovinnosti substrátových disků při výrobě polovodičových součástek nebo kontrolu nanesení těsnění nebo lepidla. Odolnost proti prachu a vodě vyjádřená krytím IP67 umožňuje použití v jakýchkoliv výrobních prostředích.

Reklama
Reklama

Metoda měření

Metoda vícebarevného konfokálního měření umožňuje měřit i v takových úlohách, které jsou konvenčními systémy nerealizovatelné. Světelný zdroj vyzařuje současně červené a zelené světlo. V porovnání s typickými LED s bílým světlem je světlo emitované tímto zdrojem stabilnější a má větší jas v širokém rozsahu vlnových délek. To zaručuje dostatečné osvětlení v celém měřicím rozsahu a umožňuje dosahovat lepší přesnosti.Možnosti aplikací

Snímače CL-3000 zaručují přesné měření (bez potřeby použití speciální hlavice) jakýchkoliv materiálů, včetně skla, polovodičových substrátů, desek plošných spojů, těsnicích hmot, lepidel, fólií, plastů nebo kovových obrobků. Navíc je možné měřit všechny typy povrchů, průhledné, průsvitné, odrazivé, zakřivené, zkosené, stupňovité, nerovné nebo hrubé, s linearitou od ±0,2 µm. Na rozdíl od konvenčních laserových snímačů je možné měřit i pod značným úhlem sklonu. 

Snímače CL-3000 měří se stabilními výsledky i plochy s různou odrazivostí nebo absorpcí světla. Se stejným nastavením je možné stabilně měřit pryž i odrazivé materiály. Dokonce i v náročných podmínkách, při výskytu olejové mlhy nebo prachu, poskytují snímače s odolnou konstrukcí výborné výsledky, a to bez nutnosti instalace ochranných krytů. Ohebné kabely jsou vhodné i pro použití na robotech.

Snímače polohy CL-3000 se používají například k měření tloušťky, průhybu nebo rovinnosti, jakož i pro kontrolu nanesení těsnění nebo lepidla.
Kompaktní hlavice snímače s průměrem pouhých 8 mm může být nainstalována i do míst s omezeným prostorem.

Miniaturizované provedení snímačů

Kompaktní hlavice snímače s průměrem pouhých 8 mm může být nainstalována i do míst s omezeným prostorem. Samotná hlavice je navržena jako pasivní komponent obsahující pouze optickou soustavu čoček a je padesátkrát menší než konvenční systémy. Splňuje tak rostoucí požadavky na miniaturizaci v průmyslovém prostředí. 

Jednotky CL-3000 jsou také o 50 % lehčí než běžné laserové snímače, takže je lze snadno umístit na ramena robotů. Menší hmotnost omezuje vibrace v okamžiku, kdy rameno robota zastaví. U běžných systémů dochází po deseti minutách provozu ke zvýšení teploty o až 8 °C, což může způsobovat deformaci montážního přípravku snímače. Naproti tomu snímače řady CL-3000 neobsahují žádné elektronické komponenty, pouze optické čočky, čímž jsou eliminovány chyby způsobené ztrátovým teplem, elektrickým rušením nebo vychýlením optické osy.


Snímače CL-3000 zaručují přesné měření jakýchkoliv materiálů a všech typů povrchů.

Instalace a nastavení


Co je důležité, instalace hlavice snímače a nastavení programu měření jsou u snímačů Keyence CL-3000 velmi jednoduché. Přesné nastavení urychlují a usnadňují nastavitelné montážní přípravky pro měření tloušťky a funkce zarovnání optické osy, jež je součástí softwaru pro PC. V nabídce je k dispozici pět různých modelů (včetně kompaktní jednotky o velikosti průměrné tužky) vhodných pro širokou škálu úloh od jednoduchého měření profilu po vysoce přesná měření.

Keyence International

info@keyence.eu

www.keyence.eu

Reklama
Vydání #3
Firmy
Související články
Vysoké nároky na přesnost robotických aplikací

Trh robotických technologií v posledních letech zažívá prudký rozmach. Moderní průmyslová odvětví se po celém světě stále více spoléhají na inteligentní roboty vyznačující se vysokou přesností a 100% spolehlivostí. Výhodami pro jejich provozovatele jsou flexibilnější výrobní procesy, vyšší kvalita, nižší spotřeba materiálů a úspory nákladů. Klíčovou roli v oblasti chytrých robotických technologií hrají inovativní snímače, které fungují jako rozhraní mezi robotem a jeho prostředím.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Související články
Měřicí přístroje pro efektivní výrobu

Jestliže jsou nástroje přesně zaměřeny a seřízeny ještě před samotným obráběním mimo obráběcí stroj, lze následně zkrátit vedlejší neproduktivní časy na stroji a zvýšit tak celkovou efektivitu výroby. Přístroje pro měření a seřizování nástrojů mohou v samotném procesu třískového obrábění zajistit zvýšení produktivity až o 25 %, a to při velmi dobrém poměru cena/výkon. Úspěšné obrábění tedy vyžaduje nejen výkonné stroje, ale i přesně seřízené nástroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Velmi přesný měřicí stroj pro výpočetní tomografii

Nový model TomoCheck S HA (High Accuracy) 200 společnosti Werth Messtechnik GmbH se senzorem pro výpočetní tomografii je aktuálně nejpřesnějším souřadnicovým měřicím strojem na světě.

Vylepšený triangulační snímač střední třídy

Laserové snímače optoNCDT 1750 měří posunutí, vzdálenost a polohu v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například automatizační technika, výroba elektroniky, automobilový průmysl a strojní zařízení. Tento nový model zachovává kompaktnost a robustnost svého osvědčeného předchůdce ILD1700, ale významně zvyšuje maximální vzorkovací frekvenci, přesnost a rozlišení.

Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

Konfirmace měřidel

Příspěvek se zabývá problematikou zajištění návaznosti měření a rozebírá obvyklé metrologické čin-nosti, které jsou za tím účelem prováděny. Zákon o metrologii i běžná praxe zmiňují jako základní postupy kalibraci nebo ověření stanovených měřidel. Kalibrace je postup vedoucí k dosažení způsobilého měřidla ve dvou logických krocích podle definice VIM. Vždy musí být zjištěn aktuální stav měřidla – provádí se zkouškou, která ověří, zda je měřidlo způsobilé plnit dané specifikace, či nikoliv. Nezpůsobilé měřidlo se musí kalibrovat nebo vyřadit. O výsledku je vydán doklad (kalibrační certifikát), jímž je potvrzena způsobilost z dřívější kalibrace nebo způsobilost dosažená kalibrací novou. Zvláštní pozornost je věnována kalibraci měřidel řízených softwarem, např. u souřadnicových měřicích strojů.

Měření energie je důležité ve všech oborech

Spotřeba a ve velké míře i kvalita energií je v poslední době stále více sledovanou veličinou. Měřicími systémy od přehledových měřičů spotřeby až po systémy, kde je měření, zobrazování, ukládání a grafické prezentování veličin integrováno do větších systémů lze získávat přehled o spotřebě kdykoli je to potřeba.

Ochrana provozních měřidel tlaku před mechanickým namáháním

Při měření tlaku v potrubních systémech a v nádobách se setkáváme s nepříznivými mechanickými vlivy, které mají původ v měřeném procesu. Jedná se o tlakové rázy, pulzace, otřesy či vibrace, a někdy také o přetížení nad rámec měřicího rozsahu přístroje. Pulzace tlaku v potrubí zpravidla pochází od čerpadel, případně od rotujících míchadel v nádobách. Tlakové rázy jsou způsobovány setrvačností sloupce kapaliny pohybující se v potrubí; na jejich vzniku se podílí i činnost ventilů a škrticích orgánů. Destruktivní účinky mohou mít i bubliny par a plynů v tekutině proudící přes ventily. Otřesy a vibrace jsou způsobovány zpravidla rotujícími částmi strojů, prouděním tekutin, pulzacemi a tlakovými rázy v potrubí. Tento článek si klade za cíl shrnout způsoby, jak lze tlakoměry před uvedenými vlivy ochránit.

Průmysl 4.0 v měření aneb Kvalita 4.0

V souvislosti s postupující mírou digitalizace a automatizace výroby se často hovoří o Průmyslu 4.0 neboli čtvrté průmyslové revoluci. Tento trend se pochopitelně nevyhýbá ani oboru měření. Objevuje se dokonce nový pojem – Kvalita 4.0. Co si pod tím představit?

Moderní metrologie pro kontrolu povrchu optiky

S vývojem tradiční sférické optiky se postupně celkově zvětšují její rozměry i hmotnost. S cílem zvýšit přesnost a zlepšit funkční vlastnosti se jednotlivé optické komponenty kombinují. Přitom v uplynulém období progresivní optické konstrukce využívaly asférickou a difrakční optiku k redukci počtu dílů sestavy. Jedna asférická nebo difrakční čočka může nahradit několik konvenčních sférických čoček, což umožní snížit hmotnost, cenu i potřebný prostor, ale především získat kompaktnější a výkonnější optický systém.

Revoluční linka pro měření kvality

Je to takový český "americký sen". Začínal jako soustružník, dnes Miroslav Dušek vlastní strojírenskou firmu s mnohamilionovým obratem. Láska k poctivému řemeslu se u něj potkává s vynalézavostí, která ho nyní dovedla k vývoji revoluční linky pro měření kvality.

Vestavné přístroje pro měření v silnoproudé síti

Řadou vestavných přístrojů SIRAX se doplňují přístroje s vysokým výkonem SINEAX a završují tak portfolio v této oblasti. Přístroje série SIRAX se vyznačují základní funkčností převodníku elektrických veličin za dodržení velmi dobrého poměru cena/výkon. Přístroje BM1200 a BM1400 představují jednoduché a cenově výhodné monitory silnoproudé sítě. Pro vyšší stupeň vizualizace a komfortnější koncept obsluhy jsou vhodné multifunkční monitorovací přístroje, které byly označeny MM1200 a MM1400, jsou vybaveny TFT displejem a lze je na základě přehledného menu též konfigurovat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit