Témata
Reklama

Příznivá prognóza pro pevnolátkové lasery

Podle studie společnosti Optech Consulting poroste do roku 2004 objem výroby a použití pevnolátkových laserů oproti laserům plynovým.

Současný stav v oblasti průmyslových výkonových laserů hovoří ve prospěch plynových CO2 laserů (asi 45 %), které zároveň představují lasery s největším výkonovým rozsahem a výkonovým maximem až kolem 20 kW při trvalém provozu. Co do rozsahu užití jsou na druhém místě (s 25 %) pevnolátkové lasery, u nichž se dosahuje kolem 5 kW maximálního výkonu, a o zbytek se pak dělí ostatní typy laserů, především dynamicky se rozvíjející obor výkonových diodových laserů a laserů excimerových. Se zajímavou prognózou světového trhu laserů pro nejbližší období do roku 2004 přichází německá společnost Optech Consulting, jejíž závěry uvádíme i v našem grafu. Podle této studie hodnota trhu průmyslových laserů do roku 2004 v celosvětovém měřítku vzroste proti současnému stavu přibližně na dvojnásobek, ale relativně rychleji, nehledě na ostatní typy laserů, poroste objem pevnolátkových laserů oproti laserům plynovým. Podkladem pro takovou prognózu jsou především technologické možnosti obou těchto hlavních skupin laserů, přičemž u pevnolátkových laserů se při stavbě laserových systémů dostává jednoznačně do popředí možnost vedení paprsku laseru od jeho zdroje až na místo užití optickým kabelem a možnost i jeho výkonového dělení do dílčích paprsků pro paralelní provádění většího počtu shodných operací. Nezanedbatelná není ani přibližně desetkrát kratší vlnová délka u pevnolátkových laserů, což přispívá i k vyšší jakosti laserového paprsku, a tedy i přesnosti technologie.
Prognózu společnosti Optech Consulting si bude možné ověřit i při návštěvě mezinárodního odborného veletrhu Laser 2001, který se jako vyvrcholení určité periody ve vývoji laserů bude konat letos v Mnichově od 18. do 22. června. Tuto prognózu potvrzuje i výsledek obchodního roku 1999/2000 předního světového výrobce pevnolátkových Nd:YAG laserů, firmy HAAS Laser ze společenství Trumpf Gruppe. Podnik se 450 zaměstnanci dosáhl za toto období obratu 190 mil. DM, což je oproti předchozímu období nárůst o neuvěřitelných 25 %. Svou roli v tom hraje vedle už uvedených předností při stavbě laserových systémů jistě i zájem odběratelů o preciznější technologii a prostorovou úspornost, navíc pak i řada nových technologií, především v oblasti povrchových úprav, kde se pevnolátkové lasery dobře osvědčují. Jednou z nich je i navařování opotřebovaných tvářecích nástrojů a forem, které šetří výrobním podnikům značné finanční prostředky, věnované dříve na nákup nových nástrojů. Většinou zde jde o drahé, chrómem a molybdenem legované ocele s obsahem 0,3 až 2,5 % uhlíku. Právě pro toto renovační navařování uvádí firma HAAS Laser na trh laserové navařovací pracoviště PowerWeld, vyvinuté stavebnicovým způsobem na bázi systému ProfiWeld s mikronastavováním souřadnic, tentokrát však již s možností uplatnění výkonově vhodnějšího typu pulzního laseru s hodnotou středního výkonu 200 W. Přídavný materiál se podává ve formě drátu o průměru jen 0,2 až 0,4 mm, což garantuje při menší zóně natavení zachování vlastností i tvaru základního materiálu.
Reklama
Reklama
Reklama

Deset procent obratu na vývoj

Shodné názory na perspektivní vývoj a potřebu pevnolátkových laserů s prognostickou společností měla i firma HAAS Laser, která se rozhodla rozšířit vlastní podnik ve Schrambergu. V polovině minulého roku tu byla po 18 měsících od schválení investičního záměru uvedena do provozu nová moderní výrobní, montážní a vývojová hala, která rozšířila provozní plochu firmy ze 6000 m2 na celých 14 500 m2. Navíc je zajímavé, že při stavbě této haly, povětšině budované systémem předpjaté ocelové konstrukce bez jakýchkoliv podpěr, se pamatovalo i na školicí středisko laserových technologií pro současné i budoucí zákazníky firmy, což se postupem doby ukázalo jako velmi užitečná investice. Na vlastní vývoj věnuje společnost HAAS Laser přibližně 10 % z obratu firmy (značně více, než je tomu u jiných výrobců laserové techniky), přičemž podstatná část z této sumy jde i na řešení otázek základního výzkumu, ať již jde o sledování vyšší účinnosti laserů, vyšší kvalitu laserového paprsku, vývoj programovatelné fokusační optiky, vývoj přenosových optických vláken nebo uplatnění laserových diod pro buzení vlastního Nd:YAG laseru (dosavadní Nd:YAG lasery užívaly spíše optického buzení pomocí xenonových impulzních nebo kryptonových kontinuálních výbojek; buzení pomocí diodového laseru přináší vyšší jakost paprsku i vyšší účinnost laseru). Novinkou je uplatnění buzení laserovou diodou i u tzv. kotoučového laseru, který firma HAAS Laser vyvíjí společně se Stuttgartskou univerzitou a kde je klasická válečková forma aktivního prostředí nahrazována kotoučovým tvarem krystalu, což navíc přináší vedle vyšších výkonů i vhodnější způsoby chlazení.
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 10305
Datum: 05. 03. 2001
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Bezdotykové orovnávání brousicích kotoučů

Exaktní orovnávání diamantových brousicích kotoučů musí zajistit jak vytvoření požadovaného tvaru, tak i optimální topografii povrchu. U mechanických technologií vznikají vždy síly mezi nástrojem a kotoučem. Bezkontaktní strategie nyní používá pro orovnávání kotoučů technologii elektroerozivního řezání drátovou elektrodou.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

Související články
Obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Stále rostoucí požadavky výrobců proudových motorů vyžadují kontinuální vývoj žárupevných materiálů. Klasické metody obrábění jsou zde na hranici svých možností, efektivní alternativou je elektroerozivní řezání drátovou elektrodou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Horké komory pro práci s radioaktivním materiálem

V Řeži u Prahy bylo vybudováno nové výzkumné centrum, jehož součástí byla také výstavba kom-plexu horkých komor. Účelem výstavby bylo vytvořit pracoviště pro bezpečnou práci s vysoce radi-oaktivním materiálem. Po pěti letech budování se na začátku roku 2017 podařilo úspěšně zahájit aktivní provoz laboratoří, které jsou schopné zpracování, mechanického testování a mikrostrukturní analýzy radioaktivních materiálů (tlakové nádoby, vnitřní vestavby reaktorů, pokrytí paliva) s aktivi-tou až 300 TBq 60Co, materiálů pro reaktory III. a IV. generace a fúzní reaktory.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Inženýrská akademie ČR - Stroje pro chytrý textil

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem - podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit