Témata
Reklama

Příznivá prognóza pro pevnolátkové lasery

Podle studie společnosti Optech Consulting poroste do roku 2004 objem výroby a použití pevnolátkových laserů oproti laserům plynovým.

Současný stav v oblasti průmyslových výkonových laserů hovoří ve prospěch plynových CO2 laserů (asi 45 %), které zároveň představují lasery s největším výkonovým rozsahem a výkonovým maximem až kolem 20 kW při trvalém provozu. Co do rozsahu užití jsou na druhém místě (s 25 %) pevnolátkové lasery, u nichž se dosahuje kolem 5 kW maximálního výkonu, a o zbytek se pak dělí ostatní typy laserů, především dynamicky se rozvíjející obor výkonových diodových laserů a laserů excimerových. Se zajímavou prognózou světového trhu laserů pro nejbližší období do roku 2004 přichází německá společnost Optech Consulting, jejíž závěry uvádíme i v našem grafu. Podle této studie hodnota trhu průmyslových laserů do roku 2004 v celosvětovém měřítku vzroste proti současnému stavu přibližně na dvojnásobek, ale relativně rychleji, nehledě na ostatní typy laserů, poroste objem pevnolátkových laserů oproti laserům plynovým. Podkladem pro takovou prognózu jsou především technologické možnosti obou těchto hlavních skupin laserů, přičemž u pevnolátkových laserů se při stavbě laserových systémů dostává jednoznačně do popředí možnost vedení paprsku laseru od jeho zdroje až na místo užití optickým kabelem a možnost i jeho výkonového dělení do dílčích paprsků pro paralelní provádění většího počtu shodných operací. Nezanedbatelná není ani přibližně desetkrát kratší vlnová délka u pevnolátkových laserů, což přispívá i k vyšší jakosti laserového paprsku, a tedy i přesnosti technologie.
Prognózu společnosti Optech Consulting si bude možné ověřit i při návštěvě mezinárodního odborného veletrhu Laser 2001, který se jako vyvrcholení určité periody ve vývoji laserů bude konat letos v Mnichově od 18. do 22. června. Tuto prognózu potvrzuje i výsledek obchodního roku 1999/2000 předního světového výrobce pevnolátkových Nd:YAG laserů, firmy HAAS Laser ze společenství Trumpf Gruppe. Podnik se 450 zaměstnanci dosáhl za toto období obratu 190 mil. DM, což je oproti předchozímu období nárůst o neuvěřitelných 25 %. Svou roli v tom hraje vedle už uvedených předností při stavbě laserových systémů jistě i zájem odběratelů o preciznější technologii a prostorovou úspornost, navíc pak i řada nových technologií, především v oblasti povrchových úprav, kde se pevnolátkové lasery dobře osvědčují. Jednou z nich je i navařování opotřebovaných tvářecích nástrojů a forem, které šetří výrobním podnikům značné finanční prostředky, věnované dříve na nákup nových nástrojů. Většinou zde jde o drahé, chrómem a molybdenem legované ocele s obsahem 0,3 až 2,5 % uhlíku. Právě pro toto renovační navařování uvádí firma HAAS Laser na trh laserové navařovací pracoviště PowerWeld, vyvinuté stavebnicovým způsobem na bázi systému ProfiWeld s mikronastavováním souřadnic, tentokrát však již s možností uplatnění výkonově vhodnějšího typu pulzního laseru s hodnotou středního výkonu 200 W. Přídavný materiál se podává ve formě drátu o průměru jen 0,2 až 0,4 mm, což garantuje při menší zóně natavení zachování vlastností i tvaru základního materiálu.
Reklama
Reklama

Deset procent obratu na vývoj

Shodné názory na perspektivní vývoj a potřebu pevnolátkových laserů s prognostickou společností měla i firma HAAS Laser, která se rozhodla rozšířit vlastní podnik ve Schrambergu. V polovině minulého roku tu byla po 18 měsících od schválení investičního záměru uvedena do provozu nová moderní výrobní, montážní a vývojová hala, která rozšířila provozní plochu firmy ze 6000 m2 na celých 14 500 m2. Navíc je zajímavé, že při stavbě této haly, povětšině budované systémem předpjaté ocelové konstrukce bez jakýchkoliv podpěr, se pamatovalo i na školicí středisko laserových technologií pro současné i budoucí zákazníky firmy, což se postupem doby ukázalo jako velmi užitečná investice. Na vlastní vývoj věnuje společnost HAAS Laser přibližně 10 % z obratu firmy (značně více, než je tomu u jiných výrobců laserové techniky), přičemž podstatná část z této sumy jde i na řešení otázek základního výzkumu, ať již jde o sledování vyšší účinnosti laserů, vyšší kvalitu laserového paprsku, vývoj programovatelné fokusační optiky, vývoj přenosových optických vláken nebo uplatnění laserových diod pro buzení vlastního Nd:YAG laseru (dosavadní Nd:YAG lasery užívaly spíše optického buzení pomocí xenonových impulzních nebo kryptonových kontinuálních výbojek; buzení pomocí diodového laseru přináší vyšší jakost paprsku i vyšší účinnost laseru). Novinkou je uplatnění buzení laserovou diodou i u tzv. kotoučového laseru, který firma HAAS Laser vyvíjí společně se Stuttgartskou univerzitou a kde je klasická válečková forma aktivního prostředí nahrazována kotoučovým tvarem krystalu, což navíc přináší vedle vyšších výkonů i vhodnější způsoby chlazení.
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 10305
Datum: 05. 03. 2001
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Bezdotykové orovnávání brousicích kotoučů

Exaktní orovnávání diamantových brousicích kotoučů musí zajistit jak vytvoření požadovaného tvaru, tak i optimální topografii povrchu. U mechanických technologií vznikají vždy síly mezi nástrojem a kotoučem. Bezkontaktní strategie nyní používá pro orovnávání kotoučů technologii elektroerozivního řezání drátovou elektrodou.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

Související články
Soustružení abrazivním kapalinovým paprskem zvyšuje trvanlivost

Soustružení abrazivním vodním paprskem je technologie, která spojuje kinematiku konvenčního soustružení s abrazivním vodním paprskem jako nástrojem. Toto spojení je výhodné zejména při obrábění těžkoobrobitelných materiálů, např. titanových slitin, kde nahrazuje hrubování konvenčním soustružením řezným nástrojem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Sedm celoživotních návyků

Ve věku, kdy se většina lidí spokojeně těší do důchodu, podnikatel z americké Indiany, Don Wood, založil firmu, která se ukázala být jeho největším celoživotním úspěchem. Růst firmy s názvem 80/20 je záviděníhodný a vznikl díky perfektním organizačním dovednostem a energii vložené zakladatelem firmy. Jeho recept na úspěch přesto není přísně střeženým tajemstvím.

EMO Hannover 2011, Část 8 - Materiály ve stavbě strojů

Dnešním předposledním dílem již pomalu uzavíráme náš profesně tříděný pohled na loňskou výstavu EMO Hannover. Dnes se zabýváme materiály ve stavbě obráběcích strojů, v příštím vydání se můžete těšit na zpracovanou oblast brousicích strojů.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Hybridní obráběcí stroje

Hybridní obráběcí stroje představují snahu o sdružení několika různých technologií do jednoho obráběcího stroje a tím zkrácení nevýrobních časů a tedy i zkrácení výrobního cyklu na minimum. V širším obecném pohledu můžeme říci, že každé současné obráběcí centrum je hybridní stroj, ve kterém jsou sdruženy různé technologie třískového obrábění, např. frézování a vrtání. Většinou však je pod pojmem hybridní stroj myšlen stroj sdružující technologie založené na rozdílných principech.

Již druhý hybridní stroj WeldPrint

Kovosvit MAS ve spolupráci s ČVUT vyvinul již druhý tzv. hybridní stroj pod obchodním názvem WeldPrint. Jde o technologii 3D tisku z kovu plně vyvinutou v České republice patřící do kategorie Hybrid Manufacturing (HM). Umožňuje vytvářet kovové dílce navařováním pomocí elektrického oblouku a jejich obrábění v jednom pracovním prostoru s výrazně menšími náklady než u jiných technologií 3D tisku z kovu. Nový stroj bude díky nižší pořizovací ceně dostupnější než jeho předchůdce.

Obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Stále rostoucí požadavky výrobců proudových motorů vyžadují kontinuální vývoj žárupevných materiálů. Klasické metody obrábění jsou zde na hranici svých možností, efektivní alternativou je elektroerozivní řezání drátovou elektrodou.

Novinky laserového předehřevu při obrábění

Stále častější využívání vysokopevnostních slitin a jiných těžkoobrobitelných materiálů, včetně keramických, vyžaduje pro jejich efektivní obrábění i nových technologií. Uplatňují se tu především laserové technologie přinášející lokální povrchové snížení pevnosti a tvrdosti materiálu. Výhodou takového předehřevu materiálu před břitem nástroje je navíc i snížení opotřebení nástroje při obrábění a možnost obrábět i vyšší řeznou rychlostí.

Obrábění s podporou ultrazvuku

Ultrazvuk nepomáhá pouze v chirurgii. Může být výhodně použit také v obrábění. Nákladný vývoj však většinou brzdí jeho zavedení a rozšíření. Ve výzkumném ústavu Fraunhofer - IPT proto zkoumali efektivní použití a optimalizaci ultrazvukových systémů při obrábění.

Dokonalé pedály

Jak cyklističtí nadšenci a osoby zasvěcené tomuto sportu jistě vědí, minulé desetiletí nejslavnějšího švýcarského výrobce jízdních kol, firmy BMC, by se dalo přirovnat k zajímavé, ale místy krkolomné jízdě. Firmu, kterou původně založil anglický emigrant vyrábějící jízdní kola pro britskou značku Raleigh, koupil v roce 2001 švýcarský podnikatel Andy Rihs, který postavil impozantní nový výrobní závod ve městě Grenchen, nedaleko Bernu, s prostým, jednoznačným cílem sestavit zde jízdní kolo a tým schopný vyhrát závod Tour de France.

5tiosé obráběcí centrum pro zpracování kamene

Spolupráce partnerů projektu s názvem Vývoj nové generace CNC strojů pro zpracování kamene mezi společností Kaspe, a. s. a Ústavem výrobních strojů a zařízení, Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii z Fakulty strojní, ČVUT v Praze je v současné době ukončována výrobou prototypu nového stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit