Témata
Reklama

Strojírenské vzdělávání v USA podle programů SME

Přes své nesporné úspěchy v oblasti informačních technologií a v kosmickém, leteckém a automobilovém průmyslu již strojírenství v USA dávno nepatří mezi atraktivní obory, s nimiž se spojuje rozvoj personální kariéry.

V dnešní době trpí americké strojírenství akutním nedostatkem inženýrů, techniků, ale i kvalifikovaných dělníků pro současnou výrobu, která je náročná na výši kvalifikace. Pro návrat strojírenských profesí mezi prestižní povolání a pro získání odborníků organizuje americká profesní společnost Society of Manufacturing Engineers (SME) řadu vzdělávacích programů, které v posledních letech začínají nést své ovoce a přispěly svým dílem i ke snížení nezaměstnanosti v USA.
Americká společnost výrobních inženýrů SME, založená v roce 1932, představuje největší světovou profesní asociaci. V současné době má na 60 000 členů ve stovkách poboček v 70 zemích světa (mimo ČR). Sdružuje především odborníky z oblasti strojírenství, ale i z oblasti elektrotechniky, elektroniky, informační technologie, zpracování plastů a z dalších oborů.
Reklama
Reklama

Manufacturing Education Plan

Aby mohla společnost SME vyhlásit své vzdělávací programy, zahájila v roce 1996 rozsáhlou studii s cílem stanovit nedostatky schopností pracovníků v průmyslové výrobě a definovat priority ve vzdělávání. V roce 1997 vypracovala pořadí podle závažnosti pro hlavní cílové skupiny a v roce 1999 studii zopakovala, tentokráte s rozdělením závažnosti do profesionální a technické oblasti. Zatímco v roce 1997 studie spatřovala největší slabiny v komunikaci, schopnosti týmové práce a v osobních vlastnostech pracovníků, v roce 1999 se ukázaly nedostatky profesionálních schopností v odborných znalostech, ve schopnosti tvorby a řízení projektů a v písemné komunikaci. V technické oblasti byly nedostatky zjištěny ve znalostech řízení výrobních procesů, výrobních systémů a v řízení jakosti. Těmito směry jsou také určeny priority vzdělávání v plánu nazvaném Manufacturing Education Plan (MEP), jako společného záměru SME a vzdělávací nadace SME Education Foundation (SME-EF). Plán podporuje výrobní vzdělávání pro poslední ročníky středních škol, studenty a absolventy vysokých škol a profesionály. Skládá se ze tří iniciativ: plánu K-12, plánu celoživotního vzdělávání a plánu pro vyšší střední školy (college) a univerzity.

K-12

Plán založený na internetovém vzdělávání je zaměřen na získávání znalostí a schopností pro rozvoj kariéry v průmyslu a v oblasti výrobní technologie. Internetová stránka www.manufacturingiscool.com, vytvořená v roce 1999, poskytuje zájemcům - studentům, učitelům, personálním poradcům a rodičům - informace o programech, kurzech, vzdělávacích táborech a stipendiích zaměřených na výrobu, matematiku, vědu a výzkum. Partnerské programy s účastí průmyslu:
  BEST (Boost Engineering, Science and Technology) představuje 6týdenní, převážně strojírenský kurz, zaměřený na získání schopnosti konstrukčních řešení.
  FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) je celoroční soutěž pro týmy studentů, učitelů a inženýrů ze škol, univerzit a průmyslu v oblasti designu robotů, která se koná každých 6 týdnů.
  Future City je program Národního týdne inženýrů pro studenty 7. a 8. tříd, spojený se soutěží o návrh futuristického města a zaměřený na výuku matematiky a zdůraznění významu vědy formou zpracování eseje a ústní prezentace.
  STEPS (Science & Technology Engineering Preview Summer Camp for Girls) je tříletý vzdělávací program zaměřený na vědu a přípravu na strojírenství pro dívky a minority formou bezplatných letních táborů (s rezervací 30 % míst pro studentky z minorit). Např. ve státě Minnesota se tohoto programu zúčastňuje 1440 dívek s podporou 372 tis. USD z nadace Bush Foundation.
  SRC 2000 (Student Robotic Challenge) je mezinárodní program na podporu robotiky pro studenty a týmy ze škol, a to od středních škol až po univerzity.
  A World of Motion II je určen pro studenty středních škol jako virtuální program s možností založení fiktivní firmy na návrh designu a následnou výrobu hraček.

Celoživotní vzdělávání

Program vytváří podmínky pro kariérní růst formou celoživotního vzdělávání s pomocí odborných profesionálů z oblasti technologie výroby. Webový pilotní program nazvaný CareerMentor byl spuštěn ve druhé polovině roku 2000 jako postgraduální program pro rozvíjení znalostí výrobních inženýrů s osobním on-line využitím plánovacích nástrojů, databází, časopisu a vhodného pedagoga. Patří k nejnovějším aktivitám SME pro postgraduální vzdělávání, získávání znalostí a profesionality v oboru.
College a univerzity
Program je zaměřen na finanční podporu výrobního vzdělávání na školách typu college a na univerzitách z prostředků průmyslu. Od spuštění plánu MEP v roce 1998 bylo v USA uděleno 19 grantů v úhrnu přes 4 mil. USD, z toho 1,1 mil. USD v roce 2000. Od vstupu SME-EF do vzdělávání v roce 1979 bylo rozděleno 12,8 mil. USD a věcné dary v hodnotě více než 80 mil. USD. Program podporuje zřizování výrobních laboratoří Manufacturing Discover Laboratory a vzdělávacích středisek Manufacturing Learning Center.
K podpoře programu SME a studia slouží i studijní stipendia a tzv. rodinná stipendia - čtyřletá stipendia pro děti a vnuky členů SME; v roce 2000 v objemu 245 tis. USD. Na granty pro realizaci programu na 9 univerzitách a školách typu college bylo za prvních 7 měsíců roku 2000 rozděleno 1,1 mil. USD.

On-line kurzy e-learning

V prosinci 2000 vyhlásila SME ve spolupráci s Michigan Virtual University, neziskovou organizací státu Michigan, svou nejnovější akci v internetovém vzdělávání e-learning, a to nabídkou prvních dvou kurzů: Základy zeštíhlené výroby (Lean Manufacturing Fundamentals) a Základy plánování výrobních buněk (Planning Manufacturing Cells Fundamentals). Jejich výhodou je nižší cena a možnost domácího interaktivního on-line přístupu. Informace o kurzech a jejich náplni jsou na adrese www.sme.org/onlinetraining. Cena kurzu je 395 USD pro členy SME a 495 USD pro nečleny.

Program Student Summit - doprovodný program veletrhu IMTS 2000

Protože i v USA strojírenský průmysl zoufale potřebuje mladé inženýry a mladé kvalifikované dělníky schopné dalšího vzdělávání pro současnou vysoce sofistikovanou výrobu, připravila asociace AMT (The Association for Manufacturing Technology) společně se SME a ve spolupráci s vystavovateli a dalšími institucemi z průmyslu, profesních a obchodních asociací na největší světový strojírenský veletrh IMTS 2000, konaný v září 2000 v Chicagu, program Student Summit IMTS 2000, určený pro studenty především středních škol a škol typu college. V rámci programu mělo 72 vystavovatelů, označených Student Friendly Exhibitor a logem akce, speciální kontaktní osobu pro studenty. Některé z firem měly i demonstrační nebo náborový pořad pro studenty.
Na programu akce byly konference studentů, demonstrační akce high-tech strojů a virtuálních pracovišť, byly oceněny nejlepší studentské práce a samozřejmě nabídky pracovních míst. Cílem programu bylo učinit strojírenské obory atraktivními a získat ztracenou prestiž pro povolání a kariéru v těchto oborech. Studenti si mohli ověřit, že je v přesném strojírenství a ve výrobě nástrojů očekávají zajímavé platy a pracoviště vybavená high-tech a IT technologiemi. Na veletrhu se tohoto programu zúčastnily tisíce studentů se svými učiteli z 240 středních a neuniverzitních vysokých škol. Informace o akci Student Summit jsou, včetně přihlášek na akci v roce 2002, na adrese www.imtsnet.org/students/index.oft.

Podpůrné aktivity

Vzdělávací programy jsou v SME podporovány jejími certifikačními programy, referenční knihovnou, databázemi, ediční činností a výstavnictvím. SME vydává mj. časopisy Manufacturing Engineering, Forming & Fabricating a Molding Systems; je pořadatelem veletrhů tváření kovů Fabtech, veletrhu povrchové ochrany Finishing, veletrhu Rapid Prototyping, regionálních strojírenských veletrhů APEX a spolupořadatelem veletrhu IMTS. Kalendář vzdělávacích seminářů ze všech strojírenských oborů na 1. pololetí 2001 obsahuje na 120 akcí. Informace o všech aktivitách SME se sídlem v Dearbornu ve státě Michigan jsou na adrese www.sme.org.
Společnost SME je přesvědčena, že nejlepší investicí do začátku 21. století je investice do získávání profesionality a znalostí a do vzdělávání v oblasti strojírenské výroby.
Kontaktní adresa SME
Society of Manufacturing Engineers
One SME Drive, P. O. Box 930
Dearborn, MI 48121
USA
Tel.: +1 313 271 1500
Fax: +1 313 271 2861
www.sme.org
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 10303
Datum: 05. 03. 2001
Rubrika: Inovace / Vzdělávání
Autor:
Firmy
Související články
Připravme se na budoucnost, Část 6. Jan Mašek, RedButton

Inovační guru, profesor Ján Košturiak, připravil pro letošní rok cyklus seminářů s experty, kteří vytvářejí budoucnost pro ty, již chtějí být v budoucnu úspěšní. Tento nový koncept vzdělávací a informační platformy chce lidem ukázat změny, které přijdou v oblasti technologií, společnosti, práce, vzdělávání a podnikání.

Připravme se na budoucnost, Část 1. Co nás čeká

Období do roku 2025 by mělo přinést tak zásadní společenský skok, jako přineslo celé dvacáté století. Celá řada změn již na nás nyní působí a postupně se stává automatickou součástí našich osobních a profesních životů. Ale to zásadní teprve přijde a je třeba se na změny nejen připravit, ale být jejich aktivní součástí.

Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Související články
IA CR Garant rozvoje techniky a konkurence schopnosti

S aktuálními novými zajímavými poznatky ze všech oblastí techniky vás budou členové IA CR seznamovat i v rámci seriálu v MM Průmyslové spektru, jehož první příspěvek prof. Maříka se týká otázek spojených se strategií Průmysl 4.0.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Spojování inovátorů

Žijeme ve světě propojování věcí a lidí. Naše děti se v rychlém on-line světě cítí asi lépe než my a zdá se, že platí věta: žijeme v nejpomalejší době, jakou si umíme představit, v porovnání s tím, co přichází. Kdysi fungovaly podniky tak, že nejdřív něco vyvinuly, potom vyrobily a nakonec prodaly. A celé to trvalo měsíce a roky. Dnes to začíná fungovat opačně – prodej, vyviň a vyrob a máš na to týdny a měsíce. Inovace zvyšuje hodnotu nebo užitek pro zákazníka a eliminuje škodlivé funkce nebo plýtvání. Inovační sítě takto zlepšují svět okolo nás.

Semináře - platforma předávání zkušeností

Celoživotní systém profesního vzdělávání – nikdy nekončící proces, přinášející jeho aktérům benefity v podobě získaných zkušeností, vzájemně sdílených v dané komunitě. V tom se nachází jeho největší hodnota.

Česká škola 21. století

V paláci Rytířská České spořitelny v Praze se konal třetí ročník konference Česká škola 21. století, tentokráte na téma Mozky odcházejí, firmy pláčou... Dopolední část byla věnována přednáškám a diskusnímu panelu, odpolední pak samostatným čtyřem sekcím.

Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 1: Problém začíná již na základní

V červencovém vydání MM Průmyslového spektra jsme avizovali sérii článků, které budou věnovány výsledkům projektu „Maturita efektivní a sociálně spravedlivá“, financovaného Technologickou agenturou ČR. Jde o studii, jejímž hlavním cílem je odpovědět na otázku, co určuje úspěšné zakončení středního vzdělání a složení maturitní zkoušky a jak systém středního vzdělání a současný model státních maturit ovlivňují rozhodování studentů o jejich budoucí vzdělávací a profesní dráze. Proto se projekt zaměřuje nejen na intelektuální dispozice studentů, ale také na nerovnosti, které významně ovlivňují to, jak mladý člověk svůj intelektuální potenciál dalším vzděláváním rozvine.

Výuka mechatroniky a automatizace

Svaz strojírenské technologie realizuje projekt zaměřený na vzájemnou provázanost a podporu praxe při výuce mechatroniky a automatizace na středních odborných školách a učilištích. Jelikož jedním z hlavních směrů činnosti svazu vedle podpory a ochrany podnikatelských zájmů jejich členů je spolupráce s vysokými a středními školami, je tento projekt tzv. ve správných rukách u ideálního řešitele. Pojďme zrekapitulovat dosavadní realizované kroky v rámci projektu „Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057.

Spolupracujme ve vzdělávání

V rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání vyhlášeného loni na podzim uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR na počátku června další z řady diskusních panelů, tentokrát s podtitulem „Spolupráce ve vzdělávání: To je, oč tu běží“. Celodenní akci hostila Škoda Auto ve svém Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi.

Studium: Investujeme čas a finance správným směrem?

Očekávat, že všichni nezaměstnaní absolventi humanitních oborů najdou své profesní uplatnění ve službách, je mylná představa stále přetrvávající nejen v hlavách našich politiků, ale i rodičů dětí, jež je na studia "měkkých" oborů vysílají. Průmysl spolu se stavebnictvím má v naší zemi tradici a nabízí uplatnění zhruba pro 38 % populace.

Experimentální zařízení pro měření dynamického chování radiálního vodního čerpadla

Součástí nabídkového řízení velkých vodních čerpadel je i přejímací test zmenšeného modelu čerpadla, na němž jsou zákazníkovi předvedeny jeho hydraulické charakteristiky a současně jsou testovány reakční síly v čerpadle. Tyto údaje jsou velmi důležité pro finální dimenzování stavby vodního díla.

Inovativní firma roku 2014: VÚHŽ

Soutěž Česká inovace vyhlásila nejlepší tuzemské inovace roku 2014. Jednou ze tří společností oceněných v kategorii Inovativní firma je VÚHŽ, a. s., (původně Výzkumný ústav hutnictví železa) za digitální hladinoměr určený pro hutní provozy (kontilití), kde je pro výrobu kvalitních ocelí potřeba zajistit ustálenou výšku hladiny tekuté oceli v krystalizátoru.

MM Podcast: Glosa - Nároková ekonomika

Aplikovaný výzkum musí ekonomiku primárně posouvat k vyšší přidané hodnotě. Je však třeba stávající přístup hodnocení změnit optikou dlouhodobé efektivity a rentability investovaných prostředků, a to jak účelově, tak do místa určení. Mám tím na mysli například tvorbu dopravní, energetické či digitální infrastruktury nebo transformaci hospodářství na nízkouhlíkové. Bez dotací se totiž firmy na zelenou ekonomiku nepřetransformují.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit