Témata
Reklama

Zpřístupnění dat o výrobě

V současnosti jsou vedoucí pracovníci dnes a denně nuceni provádět rozhodnutí značného významu v kriticky krátkých termínech. Pro usnadnění rozhodování potřebují přístup ke vhodným datům o výrobě.

Kritériem pro vhodnost dat je jednak výběr nejdůležitějších informací z množiny všech technologických dat, jednak přístup k těmto datům v reálném čase. Pro usnadnění kvalifikovaného přístupu k datům výroby pořizovaným systémem Citect byla vyvinuta rodina produktů Plant2Business.
Informace o výrobě obsahují rozsáhlou skupinu dat od statistiky o jednotlivých strojích po kritéria výkonnosti výroby, výrobní výsledky, stav skladu a jeho využití. Tato data mohou být díky Plant2Business řešení prohlížena a analyzována rychle a efektivně napříč celým systémem výroby. Realizace propojení informací o výrobě a obchodu se tak díky rodině produktů Plant2Business výrazně usnadňuje. Ve srovnání s ERP/MRP/MES systémy jsou navíc náklady na pořízení a realizaci produktů Plant2Business minimální.
Rodina produktů Plant2Business zahrnuje aplikace Plant2SQL (datová brána Citectu poskytující technologická data SQL serveru), Plant2NET (systém datového skladu pro analýzu dat přes internet/intranet) a Plant2Pocket (WAP nadstavba Plant2NET). V blízké budoucnosti bude rodina produktů Plant2Business rozšířena o další produkty, např. o Plant2Oracle, což je brána Citectu poskytující data do databáze Oracle.
Protože by podrobnější informace o jednotlivých produktech přesahovaly rozsah tohoto článku, uvedeme pouze základní informace.
Reklama
Reklama
Reklama

Plant2SQL

Plant2SQL je midlewarový produkt mezi Citectem a SQL serverem. Poskytuje pružné, snadno použitelné řešení, které data Citectu zpřístupňuje uživatelům buď přímo, nebo přes SQL server (příp. MSDE). Tím, že obsahuje nástroje pro analýzu dat výroby, přináší Plant2SQL výhody všem uživatelům celého podniku a umožňuje jim data analyzovat rychle a efektivně. Zajímavé přitom je , že uživatelé mohou vybírat jen ta data, která je zajímají, a nemusí mít absolutně žádné znalosti o SCADA systému. Důležité také je, že konfigurace a užívání klientské aplikace nijak neovlivňují běžící projekt.
Plant2SQL slouží jako bezpečné oddělení technologické úrovně od úrovně IT. SQL serveru poskytuje reálná technologická data, ať již jde o živé technologické hodnoty, alarmy nebo trendy. Tyto hodnoty mohou být ukládány přímo v databázi SQL serveru a potom poskytovány klientům, nebo Plant2SQL zajistí on-line hodnoty přímo ze Citectu (i v případě alarmů a trendů). Tímto postupem jsou uživatelům poskytnuta všechna data při současné optimalizaci spotřeby diskového prostoru a zajištění vysoké bezpečnosti. Pro malé a střední aplikace je možno použít databázový server MSDE (omezení 2G a optimalizováno pro 5 uživatelů), který je součástí instalace Plant2SQL.
Pro Excel a Crystal Reports jsou k dispozici předpřipravené reportní šablony, pomocí kterých mohou uživatelé snadno a rychle vytvořit svá řešení. Pro zpřístupnění dat mohou být použity buď tyto šablony, nebo si mohou uživatelé vytvořit vlastní řešení na základě dodávaných knihoven ActiveX/Ole DB objektů. Klientské stanice nevyžadují licenci, a tudíž jejich množství není omezeno.
Plant2NET
Plant2NET poskytuje novátorský přístup k řešení datových skladů a k analýze dat. Umožňuje vizualizovat data o výrobě přes internet/intranet pomocí standardního Internet Exploreru. Využívá možnosti produktů Citect a Plant2SQL a distribuuje důležité informace v reálném čase na libovolný počítač v podniku. Uživatelé si mohou nastavit, které informace jsou pro ně důležité, a modifikovat si jejich zobrazení. Mezi Plant2NET serverem a klientskou stanicí jsou přenášena jen živá data, nikoliv grafika, která je vytvářena pomocí ActiveX klientských prvků. Plant2NET podporuje zobrazení různých typů dat:

Alarmy

Signály- Monitorování výroby je možné pomocí internetového prohlížeče. Plant2NET může on-line poskytovat data o celé výrobě, např. výkon, spotřebu energií, prostoje. Jednotliví uživatelé si mohou vybrat informace, které jsou pro ně důležité. K aktuálním datům ze Citectu potom mají přímo v prohlížeči nepřetržitý přístup.
Trendy - Pomocí trendových objektů je možné během minuty zobrazit technologická data. Během okamžiku lze změnit zobrazení z lineárního grafu na koláčový graf atp. Vedle původního grafu je možné vytvořit zobrazení v 3D pohledu, rotovat a zvětšit zobrazení podle požadavků uživatele. Jakmile je vytvořeno požadované zobrazení, je možné jeho nastavení uložit pro příští použití. Toto nastavení lze dokonce zpřístupnit jiným uživatelům systému nebo jim lze zaslat trendová data pomocí e-mailu.
Dokumenty - Plant2NET umožňuje zveřejnit dokumenty (jako je např. standardní operační postup, výrobní dokumentace atd.). Pouhým zkopírováním do adresáře na Plant2NET serveru jsou výrobní postupy nebo jiné dokumenty okamžitě zpřístupněny pro on-line prohlížení.
Reporty - Pro zefektivnění vytváření reportů využívá Plant2NET reporty založené na šablonách. Na základě našich zkušeností mohou reporty založené na šablonách splňovat až 80 % požadavků na vytváření reportů. Přesto vždy může nastat situace, kdy uživatelé potřebují něco nepatrně odlišného. Tito uživatelé si mohou snadno vytvořit ad-hoc reporty a data exportovat do produktů, jako je např. Microsoft Excel.

Plant2Pocket

Plant2Pocket je WAP nadstavba, která poskytuje zaneprázdněným uživatelům výrobní informace kdekoliv. Uživatelé používající ruční (handheld) zařízení, jako jsou PDA nebo mobilní telefony, mohou výrobu monitorovat na cestách nebo z pohodlí domova. Produkt Plant2Pocket byl vyvinut speciálně pro bezdrátová ruční zařízení, kde je velikost obrazovky minimální, přenosová rychlost omezena a snadnost použití rozhodující.
Distributorem produktů rodiny Plant2Business v České a Slovenské republice je firma Autocont Control Systems.
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 10313
Datum: 05. 03. 2001
Rubrika: Trendy / Automatizace
Autor:
Firmy
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Projekt snů 2

Významnost roku 2017 pro firmu Okuma – výrobce CNC obráběcích strojů – neznamená pouze oslavy 120. výročí založení společnosti, ale i uvedení do provozu v pořadí druhého nejmodernějšího automatizovaného závodu, firmou označovaného jako Projekt snů (Dream Site 2 – dále PS2) v místě japonské centrály.

Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit