Témata
Reklama

Automatizace ve sklářství

Na výstavě Glasstec 2000 v Düsseldorfu představila divize Automation and Drive (A&D) firmy Siemens svou nabídku automatizace a pohonů pro obor výroby a zpracování skla, představovanou především řídicími systémy na principu tzv. plně integrované automatizace.

Systémy plně integrované automatizace (TIA, Totally Integrated Automation) jsou založeny na integraci informační a automatizační techniky, což umožňuje podnikům snadno a rychle přizpůsobovat svou výrobu požadavkům trhu a tím ušetřit na provozních nákladech. V oblasti sklářství vybavení zahrnuje systémy kompletní automatizační a pohonářské techniky pro všechny výrobní úseky, od zpracování suroviny přes výrobu skloviny až po zpracování a finální opracování skla. Základem jsou systémy TIA, řešící vše od příjmu objednávky až po dodací list. V těchto systémech se uplatňují různé typy programovatelných automatů Simatic a procesní řídicí jednotky Simatic PCS 7. Jednotným nasazením komponent plně integrované automatizace v celém podniku se dosáhne snížení nákladů jak na inženýrské zajištění, tak i na náhradní díly a na služby v průběhu životnosti výrobního provozu.
Reklama
Reklama

Systémy TIA pro sklářské technologie

Co může Siemens sklářským podnikům konkrétně nabídnout? V první řadě jde o tzv. inženýring, tedy odborné zázemí pro obor automatizační, pohonářské a provozní techniky, včetně pomoci při importu a exportu. Firma navrhne strategii přechodu ze stávajícího uspořádání s jednotkami Simatic S5 nebo Teleperm M k zapojení provozních komponent do řídicího systému Simatic PCS 7. Pro plánování, nákup, servis a technickou podporu Ize využít internetovou techniku. V oblasti řízení sklářských technologických procesů má Siemens připravena tato řešení:
* simulaci sklářské tavicí vany na bázi systému Simatic PCS 7 s využitím programových prostředků Siglas navržených pro sklářskou technologii;
* využití průmyslových multimédií (například začlenění živých obrazů z kamer, umístěných kdekoli v továrně) do prostředí Simatic PCS 7;
* řídicí systémy pro optimalizaci a stabilizaci výroby skla, například řízení vany nebo dávkovače na základě modelu, řízení přívodu chladicího vzduchu, řízení dávkování podle naměřené viskozity, koncepce Denox k úspoře energie a minimalizaci oxidů dusíku;
* systémy dálkové diagnostiky výroby skla pro pohotovostní službu.

Zpracování výrobních dat

Siemens se dále zaměřuje na zajišťování plynulého zpracování výrobních dat, které vedoucím pracovníkům podniku umožňuje pružně reagovat na rychlé změny na trhu. K tomu přispívá právě integrace informační a automatizační techniky. Řešení firmy Siemens umožňují hladkou výměnu dat mezi různými systémy MES (Manufacturing Execution System), a to například mezi podnikovým informačním systémem PIMS (Plant Information Management System), který zajišťuje optimalizaci provozních procesů, a systémem řízení údržby podniku PMMS (Plant Maintenance Management System). Do systémů PMMS je zahrnuto i hospodaření s materiálem a řízení nákupů a personálních záležitostí. K pružnému rozhodování přispívá také informační systém pro vedení všech údajů o investičních prostředcích podniku.

Systémy a zařízení pro výrobu skla

Další oblastí v odvětví výroby a zpracování skla, na kterou se Siemens soustřeďuje, je výroba tabulového skla. Nabídka sahá od vybavení jednotlivých obráběcích jednotek pro řezací stoly, brusky a obráběcí stroje až po kompletní linky chladných úseků výroby plaveného skla, linky pro zpracování skel pro automobily nebo pro stavebnictví a plně automatizovanou výrobu izolačního skla.
Na výstavě Glasstec 2000 byly konkrétně představeny tyto systémy:
* průběžná automatizace výroby plaveného skla, a to od úrovně řízení až po senzory a akční členy, která byla předváděna na příkladu s využitím pohonu Drive ES;
* hospodárné a inovované vybavení pro stroje na obrábění skla, založené na systémech Sinumerik 840Di, jejichž základem je PC;
* modulární a decentralizovaná automatizace linek na izolační sklo, založená na jednotkách Simatic S7 a digitálních pohonných systémech Simodrive 611 U;
* pružné a časově úsporné systémy na seřizovací a nastavovací práce s inteligentními polohovacími pohony Simodrive Posmo A.
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 10326
Datum: 05. 03. 2001
Rubrika: Trendy / Automatizace
Autor:
Firmy
Související články
Umělé svaly, část 3: Dielektrické elastomery, 2. díl

Náš seriál pokročil do 21. století, ve kterém se téma umělých svalů stále častěji spojuje s technologií dielektrických elastomerů. Mobilní roboti, výrobní stroje, linky, dopravníky… všude zde se nabízí jejich využití. 2. díl je pokračováním a dokončením tématu dielektrických elastomerů

Platforma pro edgecomputing a průmyslový internet věcí

Systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) je platforma určená pro propojení provozních zařízení, která umožňuje rychlý a spolehlivý přístup k výrobním datům s cílem využít je k naplnění koncepce chytré, propojené výroby. Dovoluje realizovat edge computing, tedy shromažďovat a zpracovávat data přímo v provozu, nikoliv až v cloudu, a umožňuje tak činit rozhodnutí, která se týkají jednotlivých strojů a zařízení, mnohem rychleji než u cloudových aplikací. Přitom zůstává zachována možnost, nikoliv povinnost, předem zpracovaná data přenášet k centralizovanému zpracování v informačním systému podniku nebo v cloudu. Účelem je nejen monitorovat, ale i aktivně zasahovat do výrobního procesu ve smyslu regulační smyčky se zpětnou vazbou.

Školní robot pro výuku automatizace

Vzdělávání žáků pro život v první polovině 21. století, v naší tzv. industriální civilizaci.

Související články
Strojírenská firma sází na kolaborativní aplikaci

FT-Produktion, švédská strojírenská firma se zákazníky z automobilového, stavebního a nábytkářského průmyslu, zvýšila svou produktivitu díky robotickému řešení obsahujícímu dva uchopovače RG2 od společnosti OnRobot. Kolaborativní aplikace pomohla výrobci zvýšit produktivitu, zkrátit dodací lhůty a přijímat objednávky o mnohem větších objemech.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Řešení pro logistiku letecké nákladní dopravy

Když byl na jaře roku 2018 uveden do provozu nový nákladní terminál na letišti Helsinki-Vantaa, posílila největší finská letecká společnost - jedna z předních, které zajišťují leteckou dopravu mezi Evropou a Asií - své vedoucí postavení leteckého přepravce v severském regionu. Zásadním rozhodnutím pro budoucí rozvoj bylo rozšíření flotily o 19 nových Airbusů A350, z nichž 11 již bylo dodáno. Investice do pozemní infrastruktury i do letadel vytvářejí základnu pro posílení objemu přepravy pasažérů a nákladu v rámci evropských a mezikontinentálních destinací. Řešení pro kompletní tok materiálu pochází od společnosti Lödige Systems z Warburgu a pohonná technika od firmy Lenze.

Když se sny stanou realitou

Mobilní robotické systémy bývají častým námětem k diskuzím, ale v praxi k vidění příliš nejsou, přestože po nich řada průmyslových společností volá. Společnost Stäubli Electrical Connectors už je však spokojeně využívá. Vrcholový management je nadšen z flexibility, jakou mobilní robotičtí asistenti přinášejí na montážní linku.

Doživotní přesnost servopohonů s dutou hřídelí

Požadavky, se kterými se obor pohonné techniky dlouhodobě setkává, jsou velmi různorodé. Kompaktnost a velký výkon se jako klíčové atributy staly standardem v mnoha aplikacích. Zástavbový prostor, který je k dispozici, je stále zmenšován, avšak požadavky na výkon zůstávají buď stejné, nebo se zvyšují. Stále rostoucí globální konkurence vyžaduje trvalou optimalizaci výkonu.

Roboty řeší nedostatek zaměstnanců v průmyslu

Od svého uvedení na trh v roce 2010 dodala společnost KUKA více než 100 000 robotů řady KR Quantec. Důvodem zájmu o ně je jejich vysoká spolehlivost a univerzálnost s širokým spektrem aplikací.

Demystifikace kolaborativních průmyslových robotů

Mezinárodní federace robotiky (IFR, International Federation of Robotics) zveřejnila v prosinci 2018 zprávu nazvanou Demystifikace kolaborativních průmyslových robotů (Demystifying Collaborative Industrial Robots), která se snaží nalézt odpověď na otázku současné a budoucí úlohy kolaborativní robotiky. Níže uvádíme překlad podstatné části zprávy, kterou nám poskytl jeden ze členů IFR - společnost FANUC.

Zerobot - efektivní způsob automatizace

V minulém příspěvku (www.mmspektrum.com/180112) jsme popsali tzv. nulový bod upínání (Zero point systém). Ukazuje se, že při dnešních trendech, kdy automatizace a zejména pak robotizace opět zažívají velkou renesanci, je výhodné spojit Zero point systém a robot. O trendech takového spojení pojednává tento příspěvek.

Pro ergonomickou obsluhu strojů

Optimální ergonomie je na pracovišti nezbytná. Stroje nejenže musejí splňovat bezpečnostní požadavky, ale musejí také být navrženy tak, aby jejich obsluha byla co nejsnadnější a bez námahy. Ovládací panely na strojích proto musejí být flexibilní a snadno polohovatelné prostřednictvím systémů nosných ramen.

Automatická obsluha mezioperačního skladu

Důvodem pro nasazení automatu v obsluze skladu polotovarů v jičínském závodě Continental Automotive Czech Republic je speciální klima. Brzdové komponenty z plastů musejí po určitou dobu schnout a dozrávat za přísných teplotních, a hlavně vlhkostních podmínek, které nejsou vhodné pro delší pobyt člověka.

Když jde o prostor…

Současné trendy směřují k mnohem větší míře využití elektroniky než doposud. To je hlavní, nikoliv však jediný důvod, proč se množí automatizace výroby menších zařízení, jakými jsou například mobilní telefony, tablety i ostatní elektronika. Ale nejde jen o ni, ale i o laboratoře, farmacii apod.

Textilní tkanina zajímavá v mnoha ohledech

Zušlechtěné textilie – nepatří mezi ně pouze pestrobarevně potištěná košile, impregnovaná větrová bunda či obzvláště měkké ložní prádlo. Také při létání a cestování do vesmíru se používají moderními postupy zušlechtěné materiály. Například vnější plášť Airbusu A380 tvoří ze 70 procent textilie. Dnes už proto nehovoříme o látkách, ale o plošných textiliích. Výrobou příslušných textilních strojů se zabývá společnost Monforts, která společně s firmou Lenze realizovala pokrokový projekt, jenž svými vlastnostmi odpovídá nárokům na špičkovou technologii. K jeho vlastnostem patří propracovaná automatizace, detailně seřízené procesy a vizualizace stroje, jaká aktuálně nemá obdoby.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit