Témata
Reklama

Pro ergonomickou obsluhu strojů

Optimální ergonomie je na pracovišti nezbytná. Stroje nejenže musejí splňovat bezpečnostní požadavky, ale musejí také být navrženy tak, aby jejich obsluha byla co nejsnadnější a bez námahy. Ovládací panely na strojích proto musejí být flexibilní a snadno polohovatelné prostřednictvím systémů nosných ramen.

Nosná ramena se používají všude tam, kde obslužné ovládací panely vyžadují pro ovládání stroje flexibilní polohování. Aby bylo možné ovládací panel přesně přizpůsobit výšce pracovníka a dále tak zvýšit ergonomii, nabízí nyní společnost Rittal výškově nastavitelný nosný profil pro svůj systém nosných ramen CP.

Reklama
Reklama
Reklama

Výškově nastavitelný nosný profil

Nový výrobek je k dostání ve dvou verzích pro hmotnosti zátěže 4–30 kg a 10–60 kg. Hmotnost lze v těchto rozsazích stupňovitě upravit a nastavit tak, aby ovládací panel trvale zůstával v nastavené výšce. Nastavení hmotnosti zůstává stabilní i po delší dobu provozu a není nutné jej znovu upravovat. Důkazem je více než 30 000 zkušebních cyklů provedených akreditovanou laboratoří kvality společnosti Rittal.

Výškově nastavitelný nosný profil lze integrovat do systému nosných ramen bez použití adaptéru. Instaluje se vždy do systému CP 120 ze strany upevnění na stěnu nebo podlahu. V závislosti na hmotnostní kategorii lze systém CP 120 a CP 60 instalovat na stranu obsluhy stroje nebo redukovat na menší systém.

Nosný profil s možností výškového nastavení pro řadu CP firmy Rittal zajišťuje optimální ergonomii stroje.

Spolehlivá ochrana kabelů

Systémy nosných ramen CP firmy Rittal poskytují dostatek vnitřního prostoru pro kabely. Kromě toho je snadné do výškově nastavitelného systému vkládat předem sestavené kabely s konektory. Vysoký stupeň krytí (IP 54) znamená spolehlivou ochranu kabelů před okolními vlivy. Stupeň krytí zůstává stejně vysoký i po integraci nosného profilu s možností výškového nastavení. Kabely jsou bezpečně odděleny od pohyblivých částí výškově nastavitelného systému a při pohybu systému tak nedochází k žádnému poškození.

Snadná montáž a seřízení

Při vývoji systémů nosných ramen kladla společnost Rittal zvláštní důraz na možnost montáže jednou osobou. Totéž platí i pro nosné rameno s možností výškového nastavení. Hmotnost zátěže a přizpůsobení nosného ramene s možností výškového nastavení lze upravit pomocí snadno přístupného šroubu. I nastavení systému je velmi pohodlné. Příslušné šrouby na kloubech jsou snadno přístupné zvnějšku i po sestavení.

Prostorově nenáročné motorové spouštěče

Po úspěšném uvedení nového přípojnicového systému RiLine Compact na začátku tohoto roku společnost Rittal nyní rozšiřuje své portfolio z nabídky RiLine Compact o další komponenty. Kompaktní přípojnicový systém do 125 A se dosud skládal výhradně z kontaktních desek s ochranou proti nebezpečnému dotyku, které tvoří základní prvek systému spolu s montážními komponenty, jako jsou adaptéry pro připojení vodičů a přístrojové adaptéry pro snadnou instalaci ochranných přístrojů od různých výrobců. Společnost Rittal nyní rozšiřuje své portfolio výrobků o nové motorové spouštěče. Stejně jako stávající komponenty lze tyto jednotky přímo a jednoduše nainstalovat na kontaktní desku a provést mechanické a elektrické zapojení v jednom kroku. Jednoduchá instalace zařízení výrazně snižuje čas a úsilí vynaložené na připojování.

Chytré řešení za použití nové technologie: motorový spouštěč pro systém RiLine Compact

Kompaktní řešení pro menší prostory

Společnost Rittal nabízí motorové spouštěče ve třech stupních proudového rozsahu: 0,6 A, 2,4 A a 9 A. Fungují jako přímý a reverzní startér v jediném zařízení. Velmi působivé je jejich mimořádně tenké provedení se šířkou pouhých 22,5 mm. To znamená uvolnění více než 50 % prostoru v porovnání se standardním 45mm spínacím zařízením v tomto proudovém rozsahu a o 75 % více prostoru v porovnání s reverzními kombinacemi o šířce 90 mm.

Působivá hybridní technologie

Třífázový motorový spouštěč je vysoce výkonné hybridní spínací zařízení s funkcí monitorování proudu. Díky své hybridní technologii zařízení nabízí delší životnost a provoz s nízkými ztrátami. Princip technologie je jednoduchý: nejprve je zapnuta elektronika prostřednictvím vstupního signálu a poté mechanické kontakty. Motorový spouštěč přináší ještě více výhod prostřednictvím své diagnostické funkce, kterou detekuje vnitřní a vnější chyby. Provozní stavy a chybové zprávy lze poté vyhodnotit pomocí čtyř různých svítících LED kontrolek.

Rittal Czech

revilakova.h@rittal.cz

www.rittal.cz

Reklama
Vydání #3
Firmy
Související články
Když jde o prostor…

Současné trendy směřují k mnohem větší míře využití elektroniky než doposud. To je hlavní, nikoliv však jediný důvod, proč se množí automatizace výroby menších zařízení, jakými jsou například mobilní telefony, tablety i ostatní elektronika. Ale nejde jen o ni, ale i o laboratoře, farmacii apod.

Inovace senzorů na veletrhu Amper 2015

Na brněnském výstavišti proběhne ve dnech 24. až 27. března 2015 mezinárodni veletrh elektroniky Amper, na kterém představí novinky v sortimentu senzorů také společnost Micro-Epsilon.

Šetřete svoje síly!

Jednou ze zásadních myšlenek vedoucích k pokroku a zvyšování produktivity je dělba práce. Specializace na různé technologie umožňuje posouvat jejich hranice.

Související články
Strojové učení pro senzory

Dnes je možné nalézt mikrokontroléry (jednočipové počítače) v prakticky jakémkoli technickém zařízení počínaje pračkami až k měřičům tlaku a nositelné elektronice. Výzkumní pracovníci Fraunhoferova institutu mikroelektronických obvodů a integrovaných systémů řízení (IMS, ISŘ) vyvinuli AIfES, koncept umělé inteligence (AI) pro mikrokontroléry a senzory, který obsahuje plně nastavitelnou umělou neuronovou síť. AIfES je na platformě nezávislá knihovna pro strojové učení, kterou lze využít k realizaci samostudijní mikroelektroniky, která nevyžaduje spojení s cloudem nebo vysoce výkonným počítačem. Systém umělé inteligence určený pro senzory je schopen rozeznat rukopis a gesto, což umožňuje například zadávání vstupních dat gestem, běží-li knihovna na nositelné elektronice.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Solární článek Amorton na Amperu

Kromě nových technologií v oblasti automatizační techniky, elektromechanických i polovodičových relé bude společnost Panasonic na Amperu 2019 představovat amorfní křemíkový solární článek - Amorton. Tento unikátní zdroj energie s dostatečným výkonem pro napájení elektroniky nezatěžuje životní prostředí žádnými CO2 či jinými skleníkovými plyny a je tak ideální ekologickou alternativou standardních baterií.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Nové komponenty pro stavbu strojů

Tým fluidní techniky divize Lin-Tech společnosti Hennlich i v letošním roce představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně řadu novinek.

Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Malé velké změny - čidla pro pneumatické válce

Historicky prošla magnetická čidla pro snímání poloh pneumatických válců zajímavým vývojem. Jsou stále menší, výkonnější, levnější a ještě déle vydrží.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit