Témata
Reklama

Komplexní automatizace výrobních objektů

Philips Picture Tube Technology Centre Hranice patří mezi největší investice v rámci novodobé historie české ekonomiky. V Hranicích na Moravě staví koncern Philips jeden z největších světových výrobních komplexů na výrobu barevných obrazovek.

Z hlediska automatizace výrobních objektů bude továrna patřit k nejmodernějším stavbám realizovaným v naší republice v posledních letech. Rozsáhlý areál obsahuje několik výrobních hal, jejichž názvy jako např. Jumbo nebo Large korespondují s mimořádnými rozměry technologického centra. Technologické výrobní linky vyžadují vhodné výrobní prostředí včetně tzv. "čistých výrobních prostorů". Proto musí být celý výrobní objekt dokonale automatizován, aby bylo možné zajistit odpovídající výrobní podmínky s udržováním přesných parametrů okolního prostředí.
Technické řešení kompletní automatizace výrobních objektů je postaveno na konceptu plně integrované automatizace a řídicí a regulační technice firmy Siemens. Řídicí systém je složen z úrovně procesních kontrolérů a operátorských stanic. Procesní kontroléry v distribuované architektuře řídí cca 10 000 procesních signálů. Celý technologický proces bude centrálně řízen z velínu s operátorskými stanicemi s funkcemi ovládání, vizualizace procesních stavů a archivace důležitých technologických veličin. Pro možnost lokálního ovládání budou v technologii rozmístěny desítky grafických operátorských panelů.
Kompletní automatizace výrobních objektů mj. zahrnuje řízení a regulaci vzduchotechniky, řízení a regulaci prostředí v čistých prostorech, řízení a regulaci kotelny, monitoring a regulaci distribuce médií, monitoring VN a NN rozvodů apod.
Komplexní řídicí systém, který bude patřit k nejrozsáhlejším v České republice, realizuje česká inženýrsko-dodavatelská společnost Compas automatizace, spol. s r. o., se sídlem ve Žďáře nad Sázavou.
Reklama
Reklama

Projekční zpracování

Elektrotechnická dokumentace automatizačního systému je kompletně vytvářena v programu Eplan verze 5.20. Využitím specificky orientovaného CAD produktu na konstrukci elektrických zařízení je možno splnit náročné požadavky a termíny, které jsou pro konstrukci stanoveny. Jedním z podstatných přínosů systematické orientace projekčního týmu na CAE je minimalizace objemu rutinních prací a minimalizace a podpora hledání chyb zapojení. Využitím CAE je možné generovat např. číslování jednotlivých elementů (svorek, přístrojů), doplnění kontaktů relé, doplnění křížových odkazů apod. Následná on-line nebo off-line kontrola odstraní z projektu naprostou většinu chyb. Spolehlivě je odstraněno dvojí značení dílů, kontakty bez cívky a naopak, neuzavřené potenciály apod. Všechna chybová hlášení jsou obsažena v jednom specifickém souboru projektu, odkud je možné přímo vyvolat odpovídající zpracovatelské funkce k odstranění chyb.
Po vytvoření obvodových schémat a jejich kontrole lze využitím CAE velice snadno generovat jednotlivé požadované dokumenty, například obsah stran projektu, tabulky zapojení vnitřních i vnějších spojů, listinu kabelů, kusovníky jednotlivých skupin materiálu apod. Případné pozdější úpravy a změny lze provádět opět velmi snadno a s možností archivace původního stavu.
Při vytváření dokumentace je významným prostředkem zkvalitnění projekční práce využívání standardizace. Standardní zapojení je vytvořeno za účasti specialistů z oborů silnoproudu, slaboproudu, normalizace, popř. dalších a je uloženo do archivu standardů. Pracovní tým vytvářející celý projekt elektrického zařízení pak tento celek pouze použije a přeznačí projekční značení (referenční označení) jednotlivých elementů podle skladby vytvářeného projektu. Jednotlivé grafické symboly pro použité elementy obsahují v sobě již odkaz do databáze materiálu použitého pro realizaci elektrického zařízení.
Po vytvoření obvodových schémat, kde jsou zadávány všechny konstrukční informace, jsou následně projektanty doplněny sestavy rozváděčů. Dalšími výrobními a montážními podklady jsou kusovníky, kabelová listina, tabulky zapojení kabelů a svorkovnic.

Architektura řídicího systému

Řídicí systém bude realizován na základě zpracovaného projektu pro řízení celého areálu. Architektura řídicího systému je vystavěna jako decentrální výstavba s centrálním ovládáním v hlavním velínu energobloku.
Použité automatizační prostředky zahrnují 18 kontrolérů Simatic S7 400, vstupně-výstupní moduly ET200S pro cca 10 000 signálů, 27 operačních panelů OP27, 5 vizualizačních stanic v centrálním velínu s vizualizačním softwarem WinCC, centrální technologický datový server s WinCC a inženýrskou stanici pro modifikace programů celého rozsáhlého systému z jednoho pracoviště.
Pokračování příště.
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 10336
Datum: 05. 03. 2001
Rubrika: Trendy / Automatizace
Autor:
Firmy
Související články
Platforma pro edgecomputing a průmyslový internet věcí

Systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) je platforma určená pro propojení provozních zařízení, která umožňuje rychlý a spolehlivý přístup k výrobním datům s cílem využít je k naplnění koncepce chytré, propojené výroby. Dovoluje realizovat edge computing, tedy shromažďovat a zpracovávat data přímo v provozu, nikoliv až v cloudu, a umožňuje tak činit rozhodnutí, která se týkají jednotlivých strojů a zařízení, mnohem rychleji než u cloudových aplikací. Přitom zůstává zachována možnost, nikoliv povinnost, předem zpracovaná data přenášet k centralizovanému zpracování v informačním systému podniku nebo v cloudu. Účelem je nejen monitorovat, ale i aktivně zasahovat do výrobního procesu ve smyslu regulační smyčky se zpětnou vazbou.

Školní robot pro výuku automatizace

Vzdělávání žáků pro život v první polovině 21. století, v naší tzv. industriální civilizaci.

Když se sny stanou realitou

Mobilní robotické systémy bývají častým námětem k diskuzím, ale v praxi k vidění příliš nejsou, přestože po nich řada průmyslových společností volá. Společnost Stäubli Electrical Connectors už je však spokojeně využívá. Vrcholový management je nadšen z flexibility, jakou mobilní robotičtí asistenti přinášejí na montážní linku.

Související články
Doživotní přesnost servopohonů s dutou hřídelí

Požadavky, se kterými se obor pohonné techniky dlouhodobě setkává, jsou velmi různorodé. Kompaktnost a velký výkon se jako klíčové atributy staly standardem v mnoha aplikacích. Zástavbový prostor, který je k dispozici, je stále zmenšován, avšak požadavky na výkon zůstávají buď stejné, nebo se zvyšují. Stále rostoucí globální konkurence vyžaduje trvalou optimalizaci výkonu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Řešení pro logistiku letecké nákladní dopravy

Když byl na jaře roku 2018 uveden do provozu nový nákladní terminál na letišti Helsinki-Vantaa, posílila největší finská letecká společnost - jedna z předních, které zajišťují leteckou dopravu mezi Evropou a Asií - své vedoucí postavení leteckého přepravce v severském regionu. Zásadním rozhodnutím pro budoucí rozvoj bylo rozšíření flotily o 19 nových Airbusů A350, z nichž 11 již bylo dodáno. Investice do pozemní infrastruktury i do letadel vytvářejí základnu pro posílení objemu přepravy pasažérů a nákladu v rámci evropských a mezikontinentálních destinací. Řešení pro kompletní tok materiálu pochází od společnosti Lödige Systems z Warburgu a pohonná technika od firmy Lenze.

Roboty řeší nedostatek zaměstnanců v průmyslu

Od svého uvedení na trh v roce 2010 dodala společnost KUKA více než 100 000 robotů řady KR Quantec. Důvodem zájmu o ně je jejich vysoká spolehlivost a univerzálnost s širokým spektrem aplikací.

Mobilní roboty zajišťují bezpečnější logistiku

Kverneland Group, globální výrobce zemědělské techniky se sídlem v Dánsku, přijme do závodu každý rok na 100 000 palet materiálu a komponent. Materiál je zde dále zpracováván a komponenty jsou montovány do finálních strojírenských výrobků, které opouštějí tovární sklady v kontejnerech. Téměř 500 zaměstnanců přepravuje materiál na ploše 55 000 čtverečních metrů s pomocí nejrůznějších dopravních prostředků, které se neustále pohybují po výrobní hale. Společnost je součástí významné japonské skupiny Kubota Group.

Demystifikace kolaborativních průmyslových robotů

Mezinárodní federace robotiky (IFR, International Federation of Robotics) zveřejnila v prosinci 2018 zprávu nazvanou Demystifikace kolaborativních průmyslových robotů (Demystifying Collaborative Industrial Robots), která se snaží nalézt odpověď na otázku současné a budoucí úlohy kolaborativní robotiky. Níže uvádíme překlad podstatné části zprávy, kterou nám poskytl jeden ze členů IFR - společnost FANUC.

Strojírenská firma sází na kolaborativní aplikaci

FT-Produktion, švédská strojírenská firma se zákazníky z automobilového, stavebního a nábytkářského průmyslu, zvýšila svou produktivitu díky robotickému řešení obsahujícímu dva uchopovače RG2 od společnosti OnRobot. Kolaborativní aplikace pomohla výrobci zvýšit produktivitu, zkrátit dodací lhůty a přijímat objednávky o mnohem větších objemech.

Automatická obsluha mezioperačního skladu

Důvodem pro nasazení automatu v obsluze skladu polotovarů v jičínském závodě Continental Automotive Czech Republic je speciální klima. Brzdové komponenty z plastů musejí po určitou dobu schnout a dozrávat za přísných teplotních, a hlavně vlhkostních podmínek, které nejsou vhodné pro delší pobyt člověka.

Prediktivní údržba robotů

Otázkou maximální produktivity výroby a minimalizací jakýchkoliv prostojů se v dnešní době zabývají snad úplně všechny firmy. Nejinak tomu je ve vysoce konkurenčním prostředí dodavatelů do automobilového průmyslu – zde je to možná ještě důležitější a platí to i pro ty největší firmy, jako je jihlavský závod společnosti Robert Bosch. Bez automatizace z pohledu strojních zařízení by si zde výrobu dokázali jen těžko představit. Pozornost projektových týmů se tak může obracet i k vývoji v oblasti automatizace softwarových řešení.

Zerobot - efektivní způsob automatizace

V minulém příspěvku (www.mmspektrum.com/180112) jsme popsali tzv. nulový bod upínání (Zero point systém). Ukazuje se, že při dnešních trendech, kdy automatizace a zejména pak robotizace opět zažívají velkou renesanci, je výhodné spojit Zero point systém a robot. O trendech takového spojení pojednává tento příspěvek.

Textilní tkanina zajímavá v mnoha ohledech

Zušlechtěné textilie – nepatří mezi ně pouze pestrobarevně potištěná košile, impregnovaná větrová bunda či obzvláště měkké ložní prádlo. Také při létání a cestování do vesmíru se používají moderními postupy zušlechtěné materiály. Například vnější plášť Airbusu A380 tvoří ze 70 procent textilie. Dnes už proto nehovoříme o látkách, ale o plošných textiliích. Výrobou příslušných textilních strojů se zabývá společnost Monforts, která společně s firmou Lenze realizovala pokrokový projekt, jenž svými vlastnostmi odpovídá nárokům na špičkovou technologii. K jeho vlastnostem patří propracovaná automatizace, detailně seřízené procesy a vizualizace stroje, jaká aktuálně nemá obdoby.

Když jde o prostor…

Současné trendy směřují k mnohem větší míře využití elektroniky než doposud. To je hlavní, nikoliv však jediný důvod, proč se množí automatizace výroby menších zařízení, jakými jsou například mobilní telefony, tablety i ostatní elektronika. Ale nejde jen o ni, ale i o laboratoře, farmacii apod.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit