Témata
Reklama

Francie - obchodní partner České republiky

Když se řekne Francie, vybaví se mnohým Čechům pojmy víno, móda, parfémy a v uších zaševelí zvukomalebná řeč. Čechům, kteří si alespoň občas prolistují ekonomickou přílohu novin, snad blesknou hlavou neúspěšné námluvy společností Renault a Škoda či Air France a ČSA a pomyslí si cosi o zmeškaném vlaku a expanzi Němců. Na tyhle doby ale dávno zapomeňme. Francie se pomalu, ale jistě stává významným obchodním partnerem České republiky.

Od roku 1993 se francouzsko-česká obchodní spolupráce prudce zvýšila a má tendenci nadále růst. Zahraniční obchod s Francií se vyvíjí dynamicky, vzájemná obchodní spolupráce se v letech 1993 - 1999 čtyřnásobně zvýšila. Francie se v roce 1999 stala 4. největším obchodním partnerem ČR (po SRN, Slovensku a Rakousku), zatímco v roce 1998 byla na 7. místě. Saldo vzájemné obchodní spolupráce se však pro ČR nevyvíjí od roku 1991 příznivě a deficit obchodní bilance se spíše prohlubuje. V roce 1999 skončila obchodní bilance s Francií schodkem 17 mld. Kč, což byl dosud největší deficit. Přesto český vývoz do Francie vykazuje značné tempo růstu.
Reklama
Reklama
Reklama

Postavení Francie

Francie je čtvrtou světovou ekonomickou a obchodní velmocí a druhým světovým vývozcem zemědělských výrobků. Je rovněž významným zahraničním investorem a 4. největším příjemcem zahraničních investic. Francouzské společnosti se významně podílejí na evropských i světových fúzích a akvizicích. Francie představuje motor zemí skupiny EU, má stabilní růst HDP, stabilně nízkou inflaci a přebytek zahraničního obchodu. Po celou dobu vlády Jospinova kabinetu je úspěšně snižována nezaměstnanost, jsou vytvářena nová pracovní místa a v roce 2000 většina odvětví zaznamenala růst.

Exportní příležitosti

Zlepšující se výsledky českého vývozu do Francie podporuje v současné době francouzský hospodářský růst se zesílenou domácí poptávkou a postupná adaptace českých podniků na podmínky francouzského trhu.
Nejvýznamnějšími položkami českého vývozu do Francie jsou především silniční vozidla, jejich díly a příslušenství, elektrická zařízení, přístroje, elektrospotřebiče a stroje a zařízení na výrobu elektrické energie. Nejvýznamnějšími českými vývozci do Francie byly v roce 1999 společnosti Škoda Auto, Karosa, Tesla Sezam, Metra Blansko a Barum Continental. Česká republika dováží především silniční vozidla, letadla, elektrická zařízení, léčiva a farmaceutické výrobky.
Zajímavými exportními příležitostmi pro české podniky se jeví např. kompletace dodávek z oblasti energetiky, petrochemie, strojírenství a cukrovarnictví pro francouzské inženýrské společnosti či dodávky pro velké obchodní řetězce, jako je Auchan, Carrefour, Bricorama. Byly zaznamenány konkrétní poptávky v oblasti hutní výroby (ocelové profily, obrábění, soustružení a svařování) a dřevozpracujícího průmyslu (zpracování dřeva, dodávky dřevěných chatek), poptávky na elektrotechnický materiál (kabely) a zpracování plastů (především formy na vstřikování plastů). Slibná je oblast vývozu chemických výrobků (Aliachem France), textilních strojů a zachování vývozu traktorů (Motokov France). Z hlediska střednědobé realizace a za předpokladu navázání nových obchodních vztahů a využití stávajících výrobních kapacit jsou nosnými oblastmi sektor obranného průmyslu (v rámci EU), dále dodávky pro lodní průmysl, spolupráce v rámci průmyslu leteckého a dřevozpracujícího, v oblasti informačních technologií (celosvětový nedostatek odborníků pro oblast informačních technologií a silná poptávka vytváří novou šanci pro česko-francouzské obchodní vztahy - ne však cestou náboru, jakou se vydalo například Německo, ale spíše plněním konkrétních zakázek a jejich další prodejem), finančních a pojišťovacích služeb, v oblasti distribučních energetických sítí, zpracování odpadu a cestovního ruchu. Obecně se zvyšující tendence investic v cestovním ruchu přináší i zvyšující se zisky. Po revolučním cestovatelském boomu a expanzi krátkých zájezdů českých turistů především do Paříže stále více Čechů objevuje např. oblasti Bretaně a Provence či si jezdí zalyžovat do francouzských Alp.

Působnost francouzských firem na českém trhu

Francouzské společnosti jsou přítomné ve všech hlavních sektorech českého průmyslu, obzvláště pak v sektoru služeb, v automobilovém průmyslu, v oboru stavebních materiálů a ve stavební činnosti. Mezi nejdůležitější investory patří společnosti Karosa/Renault V.I., Schneider Electric, a. s., Sagem CS, Gaz de France, s. r. o., Dalkia, Vivendi Water ČR, Valeo/Autoklimatizace, Danone Čokoládovny, a. s., Danone, Bongrain, Jan Becher-Karlovarská Becherovka, Česká drožďárenská společnost, a. s., Cukrovar a rafinerie cukru TTD, a. s., Hanácké cukrovary, a. s., Carrefour, CAMIF, L´Oreal (Česlor, s. r. o.), Bouygues Construction, Stavby silnic a železnic (společnost se zařadila do skupiny Vinci), Lafarge ČR, Rhone-Poulenc, s. r. o. Rovněž francouzské banky se zapojily do boje o rozdělení českého bankovního trhu.
Jako příklad a potvrzení všech výše uvedených faktů nechť slouží nedávné vítězství společnosti Vivendi-Anglian Water v boji o privatizaci Pražských vodáren. Za zmínku stojí rovněž rozhodnutí vlády ČR o modernizaci atomové elektrárny Dukovany a v této souvislosti podpis důležité dohody o subdodávkách s francouzskými firmami Framatome a Schneider. Na květen tohoto roku je naplánována velká konference za účelem zvýšení přílivu francouzských investic do ČR a rozvoje bilaterálních vztahů - Francouzské dny v Praze.

Česká zastoupení

Příslibem dalšího zlepšení pomoci českým exportérům je kancelář agentury CzechTrade v Paříži, slavnostně otevřená ministrem M. Grégrem během návštěvy vládní delegace v únoru roku 2000. Zastoupení agentury CzechTrade je zaměřeno především na poskytování asistenčních služeb českým exportérům ve Francii a společně s ústředím v Praze na teritoriální, komoditní a poradenské služby.
Kancelář agentury CzechInvest, která sídlí v budově Českého centra v Paříži, pomáhá francouzským společnostem v realizaci jejich investičních projektů, především pomáhá při výběru pozemků nebo výrobních hal, zprostředkovává získání investičních pobídek, navazuje kontakty s orgány státní správy a samosprávy a pomáhá při vyhledávání dlouhodobých subdodavatelů v ČR.
České centrum v Paříži je příspěvkovou organizací, jejímž cílem je seznámit francouzskou veřejnost s Českou republikou, především s její kulturou. Vzhledem ke skutečnosti, že v Paříži působí výše zmiňované kanceláře a obchodní oddělení zastupitelského úřadu, a rovněž vzhledem k provázanosti a dobré spolupráci mezi těmito subjekty a Českým centrem v Paříži není jeho záměrem dublovat vzájemnou činnost. Ekonomické oddělení ČC v Paříži je však samozřejmě připraveno zdarma zodpovědět nejrůznější ekonomické dotazy českých i francouzských podnikatelů, vyhledat potřebné informace či zprostředkovat příslušné kontakty. Jednou z největších deviz centra je jeho poloha v centru Paříže a vlastní budova, která se pyšní krásným výstavním sálem a atraktivními sklepními prostory. České centrum v Paříži je připraveno nabídnout tyto prostory k využití co nejširšímu okruhu českých či francouzských subjektů a napomoci tak touto cestou k dalšímu rozvoji česko-francouzských vztahů.
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 10316
Datum: 05. 03. 2001
Rubrika: Management / Ekonomika
Autor:
Firmy
Související články
Silný výkon českého zpracovatelského sektoru

Od začátku roku na internetových stránkách www.mmspektrum.com ve speciální sekci přinášíme ve spolupráci se společností IHS Markit měsíční reporty indexu nákupních manažerů (PMI), který je nejvíce sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi zástupci relevantních institucí a firem. Tento text přináší shrnutí prvního pololetí a výhled na další období.

Jaké má české strojírenství potenciál?

Analytická a výzkumná společnost CEEC Research opět po roce realizovala průzkum, který se zabýval mapováním potenciálu českého strojírenství. Vznikla Studie českého strojírenství 2017/H2, která přináší výsledky 101 uskutečněných osobních a telefonických interview realizovaných s klíčovými představiteli vybraných strojírenských společností. Studie byla slavnostně představena opět v prostorách Pražského hradu, tentokrát v Míčovně, za účasti generálních ředitelů českých firem, zástupců profesních svazů a organizací a politické sféry.

Investiční plán pro Evropu představen v Praze

Na pražském Žofíně se uskutečnila mezinárodní konference pod názvem Investiční plán pro Evropu, jež byla realizována Zastoupením Evropské komise ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Evropskou investiční bankou (EIB). Cílem setkání bylo přiblížit tzv. Junckerův balíček určený k posílení investic a tvorbě nových pracovních míst v Evropě. Konference se konala při příležitosti slavnostního otevření pražské kanceláře Evropské investiční banky, která chce posilovat svou přítomnost ve všech členských zemích EU.

Související články
Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Internetový vyhledávač dotací

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky nabízí jednoduchý vyhledávač dotací. Na internetové adrese www.podporapodniku.cz najdete přehlednou webovou aplikaci, která dokáže zobrazit všechny aktuálně platné dotační nabídky. Zadáte stáří firmy, její velikost, místo realizace projektu a zvolíte oblast podpory a aplikace vyhledá nabídky, které zadaným parametrům odpovídají.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák aktuálně zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Fórum výrobních manažerů

Co vám v současné době dělá především v operativě řízení firmy největší vrásky na čele? Jsou to ceny energetických a materiálových vstupů, nedostatek surovin, plnění termínů zakázek, personální otázka či něco jiného? A jak se s tím potýkáte? Co se vám již podařilo stabilizovat?

Byznys je o přidané hodnotě

Česká ekonomika dlouhodobě vykazuje nerovnovážný stav. Budoucnost montoven, a to i úspěšných, nemá z dlouhodobého hlediska perspektivu. Pokud nezvýšíme konkurenceschopnost našich produktů, více se nezačleníme do ekonomiky eurozóny a pokud bude ČNB dále diktovat českému trhu, problémy budou podle kybernetika, podnikatele a manažera Libora Witasska přetrvávat.

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Fórum výrobních manažerů

Jakým způsobem se projevuje navýšení energetických a materiálových vstupů v ekonomice vaší firmy? Daří se vám tento fakt promítat do cen vašich produktů? Je tato situace pro vás střednědobě udržitelná a jak by se podle vás měl stát v takových případech zachovat?

Reformy nestačí. Je nutná transformace

Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit