Témata
Reklama

Systémy pro pneumatické a elektrické polohování

Donedávna se stavebnicové polohovací systémy Festo vyznačovaly především možností kombinování pneumatických lineárních os a elektromechanických os s pohonem ozubeným řemenem nebo vřetenem. Nyní je možné použít pro všechny typy os i jednotný řídicí systém.

K vyvinutí jednotného řízení a způsobu programování fyzikálně a technicky tak odlišných polohovacích systémů bylo třeba vynaložit velké úsilí a uskutečnit rozsáhlý mechatronický výzkum. Výsledkem vývoje je řídicí jednotka SPC 200 (Smart Positioning Controller). V první etapě systém sloužil jako regulátor polohy s jednotkou pro řízení polohování pneumatické osy. Nyní byl systém rozšířen i o osy s krokovými motory a předpokládá se též rozšíření osami poháněnými servomotory. SPC 200 tímto tvoří základ pro jednotnou koncepci polohování. Uživatel se tak při výběru vhodné osy může soustředit na specifické požadavky úlohy: pohybovanou hmotnost, dráhu, síly, moment, rychlost, čas taktu, přesnost polohování apod.
Řídicí jednotka se snadno ovládá a programuje pomocí připojitelného ovládacího panelu anebo komfortně pomocí nového programu WinPISA, který je možno používat v operačním systému Windows 3.1 a vyšším. Hlavními přednostmi programu WinPISA jsou především komfortní archivace projektů, snadné uvádění do provozu, rychlé otestování programu s grafickým výstupem a rychlá diagnostika systému.
Reklama
Reklama

Použití v manipulační technice

Jedna řídicí jednotka může současně řídit dvě osy, což je častý požadavek v oblasti manipulační techniky. Po vložení další procesorové karty je možno ovládat až 4 osy. Řídicí jednotka může pracovat buď samostatně, nebo v součinnosti s nadřazeným řídicím systémem. Nadřazené PLC má pak volný přístup na ty pozice, které jsou v řídicí jednotce uloženy jako jízdní povely. Dalším druhem provozu je autonomní provoz osy. Často vyplyne z charakteru úlohy požadavek na navzájem nezávislé řízení nakládání a odebírání přepravovaných předmětů. Řešením je zde opět použití jednotky SPC 200 s nezávislým řízením os X a Y. Dále je umožněno společné řízení akčních členů (převážně pneumatických), umístěných na polohovacím systému - většinou pro zdvihání, uchopování, sklápění nebo otáčení.

Rozhraní osy jako A/D a D/A převodník

Novinkou u pneumatického polohování je použití tzv. rozhraní osy. Tento člen má krytí IP 65 a je umístěn v bezprostřední blízkosti osy. Plní funkci společného rozhraní mezi všemi komponenty: odměřovacím systémem pohonu, 5/3-cestným proporcionální ventilem, většinou v rozváděči vestavěnou řídicí jednotkou, druhým rozhraním nebo funkčním modulem se vstupy a výstupy. Pro rychlé propojení osy jsou součástí stavebnice již hotové kabely. Dle požadavků na přesnost polohování se používá buď analogový odměřovací systém (potenciometr), nebo digitální senzor (na principu ultrazvuku), který je umístěn vedle válce, nebo je již přímo vestavěný do bezpístnicového válce Festo DGP. Druhu odměřovacího systému odpovídá i rozhraní osy. Jednotka SPC 200 je již společná pro oba druhy, neboť úprava signálu se provádí v rozhraní osy.

Přehled koncepce

Osvědčená profilová tělesa bezpístnicových pneumatických pohonů se používají i pro elektromechanické osy. Kromě napájení elektrickou energií nelze dle profilu osy opticky rozpoznat, jaká technika polohování je použita. Pro pneumatické polohování se používají pohony s průměrem pístu od 25 do 80 mm. Jejich hlavní vlastností je především robustnost, vysoké zrychlení a cenová výhodnost. Přesnost polohování je závislá na odměřovacím systému. Pohony s vřetenem jsou k dispozici ve 4 stavebních velikostech. Dosahují opakovatelné přesnosti 0,02 mm a až 1600 N dopředné síly. Pohony s ozubeným řemenem s max. rychlostí až 5 m.s-1 se dodávají v 6 velikostech a i při delších zdvizích dosahují opakovatelné přesnosti 0,1 mm.
Všechny osy mohou být dodány kompletně se všemi upevňovacími prvky, podpěrami, tlumiči rázů, vedením pro vysoké zátěže atd. Tzv. balík obsahuje lineární pohon, 5fázový krokový motor nebo servomotor, výkonovou elektroniku, řídicí jednotku, sadu kabelů, senzor a další díly.
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 10315
Datum: 05. 03. 2001
Rubrika: Trendy / Automatizace
Autor:
Firmy
Související články
Platforma pro edgecomputing a průmyslový internet věcí

Systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) je platforma určená pro propojení provozních zařízení, která umožňuje rychlý a spolehlivý přístup k výrobním datům s cílem využít je k naplnění koncepce chytré, propojené výroby. Dovoluje realizovat edge computing, tedy shromažďovat a zpracovávat data přímo v provozu, nikoliv až v cloudu, a umožňuje tak činit rozhodnutí, která se týkají jednotlivých strojů a zařízení, mnohem rychleji než u cloudových aplikací. Přitom zůstává zachována možnost, nikoliv povinnost, předem zpracovaná data přenášet k centralizovanému zpracování v informačním systému podniku nebo v cloudu. Účelem je nejen monitorovat, ale i aktivně zasahovat do výrobního procesu ve smyslu regulační smyčky se zpětnou vazbou.

Školní robot pro výuku automatizace

Vzdělávání žáků pro život v první polovině 21. století, v naší tzv. industriální civilizaci.

Originální řešení osy Z pro manipulátory

Osa Z lineárního systému Hiwin HD4 představuje originální řešení, které rozšiřuje možnosti automatizace a robotizace. Je určena pro kompaktní manipulátory, zakladače a pro aplikace typu pick-and-place.

Související články
Automat pro zpracování vodičů

Zpracování vodičů je jednou z nejnáročnějších výrobních fází při stavbě rozváděčů. Pro podporu automatizace této činnosti nabízí společnost Rittal automat pro zpracování vodičů - Wire Terminal WT. Jedná se o kompaktní automat pro konfekcionování vodičů, který byl poprvé představen v listopadu 2018 na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Řešení pro logistiku letecké nákladní dopravy

Když byl na jaře roku 2018 uveden do provozu nový nákladní terminál na letišti Helsinki-Vantaa, posílila největší finská letecká společnost - jedna z předních, které zajišťují leteckou dopravu mezi Evropou a Asií - své vedoucí postavení leteckého přepravce v severském regionu. Zásadním rozhodnutím pro budoucí rozvoj bylo rozšíření flotily o 19 nových Airbusů A350, z nichž 11 již bylo dodáno. Investice do pozemní infrastruktury i do letadel vytvářejí základnu pro posílení objemu přepravy pasažérů a nákladu v rámci evropských a mezikontinentálních destinací. Řešení pro kompletní tok materiálu pochází od společnosti Lödige Systems z Warburgu a pohonná technika od firmy Lenze.

Strojírenská firma sází na kolaborativní aplikaci

FT-Produktion, švédská strojírenská firma se zákazníky z automobilového, stavebního a nábytkářského průmyslu, zvýšila svou produktivitu díky robotickému řešení obsahujícímu dva uchopovače RG2 od společnosti OnRobot. Kolaborativní aplikace pomohla výrobci zvýšit produktivitu, zkrátit dodací lhůty a přijímat objednávky o mnohem větších objemech.

Doživotní přesnost servopohonů s dutou hřídelí

Požadavky, se kterými se obor pohonné techniky dlouhodobě setkává, jsou velmi různorodé. Kompaktnost a velký výkon se jako klíčové atributy staly standardem v mnoha aplikacích. Zástavbový prostor, který je k dispozici, je stále zmenšován, avšak požadavky na výkon zůstávají buď stejné, nebo se zvyšují. Stále rostoucí globální konkurence vyžaduje trvalou optimalizaci výkonu.

Demystifikace kolaborativních průmyslových robotů

Mezinárodní federace robotiky (IFR, International Federation of Robotics) zveřejnila v prosinci 2018 zprávu nazvanou Demystifikace kolaborativních průmyslových robotů (Demystifying Collaborative Industrial Robots), která se snaží nalézt odpověď na otázku současné a budoucí úlohy kolaborativní robotiky. Níže uvádíme překlad podstatné části zprávy, kterou nám poskytl jeden ze členů IFR - společnost FANUC.

Mobilní roboty zajišťují bezpečnější logistiku

Kverneland Group, globální výrobce zemědělské techniky se sídlem v Dánsku, přijme do závodu každý rok na 100 000 palet materiálu a komponent. Materiál je zde dále zpracováván a komponenty jsou montovány do finálních strojírenských výrobků, které opouštějí tovární sklady v kontejnerech. Téměř 500 zaměstnanců přepravuje materiál na ploše 55 000 čtverečních metrů s pomocí nejrůznějších dopravních prostředků, které se neustále pohybují po výrobní hale. Společnost je součástí významné japonské skupiny Kubota Group.

Když se sny stanou realitou

Mobilní robotické systémy bývají častým námětem k diskuzím, ale v praxi k vidění příliš nejsou, přestože po nich řada průmyslových společností volá. Společnost Stäubli Electrical Connectors už je však spokojeně využívá. Vrcholový management je nadšen z flexibility, jakou mobilní robotičtí asistenti přinášejí na montážní linku.

Roboty řeší nedostatek zaměstnanců v průmyslu

Od svého uvedení na trh v roce 2010 dodala společnost KUKA více než 100 000 robotů řady KR Quantec. Důvodem zájmu o ně je jejich vysoká spolehlivost a univerzálnost s širokým spektrem aplikací.

Textilní tkanina zajímavá v mnoha ohledech

Zušlechtěné textilie – nepatří mezi ně pouze pestrobarevně potištěná košile, impregnovaná větrová bunda či obzvláště měkké ložní prádlo. Také při létání a cestování do vesmíru se používají moderními postupy zušlechtěné materiály. Například vnější plášť Airbusu A380 tvoří ze 70 procent textilie. Dnes už proto nehovoříme o látkách, ale o plošných textiliích. Výrobou příslušných textilních strojů se zabývá společnost Monforts, která společně s firmou Lenze realizovala pokrokový projekt, jenž svými vlastnostmi odpovídá nárokům na špičkovou technologii. K jeho vlastnostem patří propracovaná automatizace, detailně seřízené procesy a vizualizace stroje, jaká aktuálně nemá obdoby.

Pro ergonomickou obsluhu strojů

Optimální ergonomie je na pracovišti nezbytná. Stroje nejenže musejí splňovat bezpečnostní požadavky, ale musejí také být navrženy tak, aby jejich obsluha byla co nejsnadnější a bez námahy. Ovládací panely na strojích proto musejí být flexibilní a snadno polohovatelné prostřednictvím systémů nosných ramen.

Prediktivní údržba robotů

Otázkou maximální produktivity výroby a minimalizací jakýchkoliv prostojů se v dnešní době zabývají snad úplně všechny firmy. Nejinak tomu je ve vysoce konkurenčním prostředí dodavatelů do automobilového průmyslu – zde je to možná ještě důležitější a platí to i pro ty největší firmy, jako je jihlavský závod společnosti Robert Bosch. Bez automatizace z pohledu strojních zařízení by si zde výrobu dokázali jen těžko představit. Pozornost projektových týmů se tak může obracet i k vývoji v oblasti automatizace softwarových řešení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit