Témata
Reklama

ERP systém pro strojírenské podniky

V akciové společnosti Tonava je již téměř tři roky v provozu ERP systém MFG/PRO.

Akciová společnost Tonava je významným českým výrobcem vah určených pro obchodní styk i technologické aplikace a dodavatelem kompletních vážicích systémů. Těžištěm produkce jsou výrobky spadající do kategorie měřidel a podléhající schválení příslušných státních orgánů. Lze je tedy použít všude tam, kde je podmínkou úřední ověření.
Vlastní vývojové oddělení a výroba jsou zaměřeny na moderní elektromechanické systémy využívající tenzometrické snímače síly. Vážicí můstky jsou doplněny různými typy elektronických vyhodnocovacích zařízení, která navíc umožňují spojení s dalšími periferními zařízeními. Ve výrobě jsou dosud i váhy klasické mechanické konstrukce.
Reklama
Reklama

Požadavky na IS

Vzhledem k dlouhodobým cílům a. s. Tonava, kterými jsou především rozšíření výroby, snížení nákladů, garance kvality, snížení zásob, perspektivní přechod na Just-in-Time technologie a navázání mezinárodní spolupráce, a očekávanému vstupu do EU bylo v roce 1997 rozhodnuto vybavit podnik moderním řídicím a informačním systémem. Mezi nejdůležitější požadavky na IS patřila především dlouhodobá podpora ze strany dodavatele, široká kompatibilita systému se zárukou další modernizace a mezinárodní aplikovatelnost. Systém dále musel uspokojit specifické požadavky strojírenského průmyslu, jako jsou například výroba v kombinovaném režimu (opakující se pracovní příkaz, dávkové zpracování), plánování mistrů, modulární účty materiálu, plánování požadavků distribuce a podnikový přesun materiálu. Po upřesnění výše uvedených požadavků vyhlásilo vedení a. s. Tonava výběrové řízení, kterého se v prvém kole zúčastnilo 7 firem. Vítězem po druhém kole se stala firma Minerva se systémem MFG/PRO, a to na základě silné reference a zkušeností se zaváděním komplexního IS pro české průmyslové podniky.
Podle vyjádření generálního ředitele a. s. Tonava dr. ing. Jana Havla svědčí o významu zavádění moderních IT u nás i fakt, že většina velkých zahraničních a postupně i tuzemských poptávek vyžaduje informaci, jaký systém pro řízení firemních procesů je ve firmě používán. Americká firma QAD, která je tvůrcem systému MFG/PRO, se specializuje právě na operační řízení výroby podniků.

Implementační projekt

Zavádění komplexního podnikového informačního systému MFG/PRO, který se výrazně odlišoval od dosavadní praxe pracovníků společnosti Tonava, bylo často komplikované. Implementace všech modulů v oblastech výroby, financí a distribuce byla provedena se stálou podporou konzultantů Minervy. Systém MFG/PRO bylo nutné aplikovat na zcela konkrétní podmínky podniku, kde se stýká opakovaná sériová výroba s výrobou individuální (zakázky investičního technologického charakteru), výroba rozsáhlého sortimentu strojírenských součástí, ale také elektrotechnických a elektronických zařízení. Tonava vyrábí velké množství vah, tzv. stanovená měřidla. To znamená zvýšené nároky na metrologickou kontrolu a správu vlastních metrologických zařízení. Bylo tedy nutné přizpůsobit systém širokému sortimentu, sladit s požadavky na řízení kvality dle norem ISO a zahrnout do systému i vývojovou složku atd.
Bylo nutné vytvořit odpovídající personální zabezpečení. Potíže vznikaly v prvé etapě ve fluktuaci klíčových pracovníků a v jejich výběru, v druhé řadě i při získání širokého okruhu pracovníků, kteří nejen systém využívají, ale především mu dodávají potřebné údaje. Na relevantnosti dat a jejich časové vazbě závisí kvalita zpracovaného výsledku.

Výsledky implementace

Systém MFG/PRO je již skoro tři roky v provozu a spokojenost vedení Tonavy a přínosy pro podnik jsou evidentní. Ze získané zkušenosti ostrého provozu vyplývá, že systém MFG/PRO je schopen podpory efektivní výroby slučováním výrobků pro různé zakázky do optimálních dávek, sledování nadbytečných zásob, obrátkovosti, plánování a materiálního zabezpečení zakázek, celkového sledování stavu výroby.
Strategickým cílem a. s. Tonava je vstup na evropský trh jako moderní, perspektivně se rozvíjející firma, zřejmě ve spojení s dalším partnerem. K tomu je zapotřebí vytvořit jisté předpoklady, jako je např. řízení kvality a zvládnutí IT. Ty umožňují aktivní přístup k internetu a tzv. "internetový byznys", zejména v oblastech Business-to-Business (B2B) a hlavně Business-to-Customer (B2C), tedy obchod s koncovými zákazníky. Tyto záležitosti nelze řešit skokem a nelze je realizovat, jak se někteří naivně domnívají, bez odpovídající technologické i personální přípravy.

Dodavatel systému

Minerva je mezinárodní organizace, která se specializuje na pomoc výrobním a distribučním společnostem a zaměřuje se na zvýšení jejich výkonnosti, kontroly a produktivity. Minerva Česká republika, a. s., dceřiná společnost Minerva International Holdings, je schopna svým zákazníkům nabídnout veškeré služby od instalace softwaru přes poradenství a systémovou integraci až po špičková řešení v oblasti e-businessu. Během osmiletého působení na českém a slovenském trhu s ERP bylo realizováno 45 instalací MFG/PRO na více než 70 místech. Společnost Minerva Česká republika je držitelem certifikace jakosti ISO 9001.
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 10302
Datum: 05. 03. 2001
Rubrika: Informační technologie / Měření
Autor:
Firmy
Související články
Přesné upínání pro měřicí techniku

Měřicí technika je jednou ze základních součástí průmyslových výrobních procesů, výzkumu a vývoje i mnoha dalších aplikací. Kromě řídicí technologie patří mezi další klíčové požadavky možnost automatizace a vhodnost pro Průmysl 4.0.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Související články
Plná digitalizace v systémech zajištění kvality

V posledních době se pojem Průmysl 4.0 stal běžnou součástí našeho života. Co se však za tím skrývá? Cílem této velké změny je vytvořit plně „digitalizovaný systém“, který umožní flexibilní výrobu v celém jejím cyklu. Bude minimalizovat lidské vlivy a optimalizovat na základě získaných dat všechny složky výrobního procesu. To znamená počínaje vývojem a konstrukcí počínaje přes předvýrobní etapy a nákup materiálu až po samotnou výrobu vč. zajištění kvality a distribuci finálních produktů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Vylepšený triangulační snímač střední třídy

Laserové snímače optoNCDT 1750 měří posunutí, vzdálenost a polohu v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například automatizační technika, výroba elektroniky, automobilový průmysl a strojní zařízení. Tento nový model zachovává kompaktnost a robustnost svého osvědčeného předchůdce ILD1700, ale významně zvyšuje maximální vzorkovací frekvenci, přesnost a rozlišení.

Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

Velmi přesný měřicí stroj pro výpočetní tomografii

Nový model TomoCheck S HA (High Accuracy) 200 společnosti Werth Messtechnik GmbH se senzorem pro výpočetní tomografii je aktuálně nejpřesnějším souřadnicovým měřicím strojem na světě.

Velkoformátové měření za nízkou cenu

Společnost Hoffmann Group přináší na trh nový konturograf s CNC řízením, který se vyznačuje velkým měřicím rozsahem 190 mm.

Konfirmace měřidel

Příspěvek se zabývá problematikou zajištění návaznosti měření a rozebírá obvyklé metrologické čin-nosti, které jsou za tím účelem prováděny. Zákon o metrologii i běžná praxe zmiňují jako základní postupy kalibraci nebo ověření stanovených měřidel. Kalibrace je postup vedoucí k dosažení způsobilého měřidla ve dvou logických krocích podle definice VIM. Vždy musí být zjištěn aktuální stav měřidla – provádí se zkouškou, která ověří, zda je měřidlo způsobilé plnit dané specifikace, či nikoliv. Nezpůsobilé měřidlo se musí kalibrovat nebo vyřadit. O výsledku je vydán doklad (kalibrační certifikát), jímž je potvrzena způsobilost z dřívější kalibrace nebo způsobilost dosažená kalibrací novou. Zvláštní pozornost je věnována kalibraci měřidel řízených softwarem, např. u souřadnicových měřicích strojů.

Expimer - expresní zařízení pro rychlé stanovení materiálových vlastností

Expimer, prezentovaná instrumentovaná měřicí soustava pro stanovení mechanických vlastností materiálů indentační metodou, může být alternativním způsobem, jak rychle definovat materiálové vlastnosti. Celý proces spočívá v tom, že na základě parametrů získaných v průběhu makroprocesu automatizovaného vtlačovaní indentoru kulového tvaru (ABI) do povrchu materiálu bez porušení konstrukce, lze rychle zjistit požadované materiálové vlastnosti. Tato metoda je jedinečná vzhledem k jednoduchosti, rychlosti vyhodnocení, manipulovatelnosti a užitečnosti pro stanovení mechanických vlastnosti materiálů během jejich vývoje, výroby a zejména v pracovních podmínkách provozu.

Multisenzorová souhra - měřicí stroje s pevným portálem

Po mnoho let se souřadnicové měřicí stroje společnosti Werth Messtechnik GmbH osvědčují při měření s více snímači umístěnými na dvou nezávislých osách. Nebezpečí kolize mezi snímačem a obrobkem se tak podstatně sníží, protože senzory, které nejsou používány, jsou zasunuty.

Moderní metrologie pro kontrolu povrchu optiky

S vývojem tradiční sférické optiky se postupně celkově zvětšují její rozměry i hmotnost. S cílem zvýšit přesnost a zlepšit funkční vlastnosti se jednotlivé optické komponenty kombinují. Přitom v uplynulém období progresivní optické konstrukce využívaly asférickou a difrakční optiku k redukci počtu dílů sestavy. Jedna asférická nebo difrakční čočka může nahradit několik konvenčních sférických čoček, což umožní snížit hmotnost, cenu i potřebný prostor, ale především získat kompaktnější a výkonnější optický systém.

Multisenzorová technologie a počítačová tomografie

Výběr vhodného měřicího přístroje pro účely rozměrové kontroly je velmi důležitý. Běžný přístup je takový, že daná aplikace určí vhodný typ senzoru. Pro správné rozhodnutí potřebuje vzít uživatel v úvahu několik aspektů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit