Témata
Reklama

ERP systém pro strojírenské podniky

V akciové společnosti Tonava je již téměř tři roky v provozu ERP systém MFG/PRO.

Akciová společnost Tonava je významným českým výrobcem vah určených pro obchodní styk i technologické aplikace a dodavatelem kompletních vážicích systémů. Těžištěm produkce jsou výrobky spadající do kategorie měřidel a podléhající schválení příslušných státních orgánů. Lze je tedy použít všude tam, kde je podmínkou úřední ověření.
Vlastní vývojové oddělení a výroba jsou zaměřeny na moderní elektromechanické systémy využívající tenzometrické snímače síly. Vážicí můstky jsou doplněny různými typy elektronických vyhodnocovacích zařízení, která navíc umožňují spojení s dalšími periferními zařízeními. Ve výrobě jsou dosud i váhy klasické mechanické konstrukce.
Reklama
Reklama
Reklama

Požadavky na IS

Vzhledem k dlouhodobým cílům a. s. Tonava, kterými jsou především rozšíření výroby, snížení nákladů, garance kvality, snížení zásob, perspektivní přechod na Just-in-Time technologie a navázání mezinárodní spolupráce, a očekávanému vstupu do EU bylo v roce 1997 rozhodnuto vybavit podnik moderním řídicím a informačním systémem. Mezi nejdůležitější požadavky na IS patřila především dlouhodobá podpora ze strany dodavatele, široká kompatibilita systému se zárukou další modernizace a mezinárodní aplikovatelnost. Systém dále musel uspokojit specifické požadavky strojírenského průmyslu, jako jsou například výroba v kombinovaném režimu (opakující se pracovní příkaz, dávkové zpracování), plánování mistrů, modulární účty materiálu, plánování požadavků distribuce a podnikový přesun materiálu. Po upřesnění výše uvedených požadavků vyhlásilo vedení a. s. Tonava výběrové řízení, kterého se v prvém kole zúčastnilo 7 firem. Vítězem po druhém kole se stala firma Minerva se systémem MFG/PRO, a to na základě silné reference a zkušeností se zaváděním komplexního IS pro české průmyslové podniky.
Podle vyjádření generálního ředitele a. s. Tonava dr. ing. Jana Havla svědčí o významu zavádění moderních IT u nás i fakt, že většina velkých zahraničních a postupně i tuzemských poptávek vyžaduje informaci, jaký systém pro řízení firemních procesů je ve firmě používán. Americká firma QAD, která je tvůrcem systému MFG/PRO, se specializuje právě na operační řízení výroby podniků.

Implementační projekt

Zavádění komplexního podnikového informačního systému MFG/PRO, který se výrazně odlišoval od dosavadní praxe pracovníků společnosti Tonava, bylo často komplikované. Implementace všech modulů v oblastech výroby, financí a distribuce byla provedena se stálou podporou konzultantů Minervy. Systém MFG/PRO bylo nutné aplikovat na zcela konkrétní podmínky podniku, kde se stýká opakovaná sériová výroba s výrobou individuální (zakázky investičního technologického charakteru), výroba rozsáhlého sortimentu strojírenských součástí, ale také elektrotechnických a elektronických zařízení. Tonava vyrábí velké množství vah, tzv. stanovená měřidla. To znamená zvýšené nároky na metrologickou kontrolu a správu vlastních metrologických zařízení. Bylo tedy nutné přizpůsobit systém širokému sortimentu, sladit s požadavky na řízení kvality dle norem ISO a zahrnout do systému i vývojovou složku atd.
Bylo nutné vytvořit odpovídající personální zabezpečení. Potíže vznikaly v prvé etapě ve fluktuaci klíčových pracovníků a v jejich výběru, v druhé řadě i při získání širokého okruhu pracovníků, kteří nejen systém využívají, ale především mu dodávají potřebné údaje. Na relevantnosti dat a jejich časové vazbě závisí kvalita zpracovaného výsledku.

Výsledky implementace

Systém MFG/PRO je již skoro tři roky v provozu a spokojenost vedení Tonavy a přínosy pro podnik jsou evidentní. Ze získané zkušenosti ostrého provozu vyplývá, že systém MFG/PRO je schopen podpory efektivní výroby slučováním výrobků pro různé zakázky do optimálních dávek, sledování nadbytečných zásob, obrátkovosti, plánování a materiálního zabezpečení zakázek, celkového sledování stavu výroby.
Strategickým cílem a. s. Tonava je vstup na evropský trh jako moderní, perspektivně se rozvíjející firma, zřejmě ve spojení s dalším partnerem. K tomu je zapotřebí vytvořit jisté předpoklady, jako je např. řízení kvality a zvládnutí IT. Ty umožňují aktivní přístup k internetu a tzv. "internetový byznys", zejména v oblastech Business-to-Business (B2B) a hlavně Business-to-Customer (B2C), tedy obchod s koncovými zákazníky. Tyto záležitosti nelze řešit skokem a nelze je realizovat, jak se někteří naivně domnívají, bez odpovídající technologické i personální přípravy.

Dodavatel systému

Minerva je mezinárodní organizace, která se specializuje na pomoc výrobním a distribučním společnostem a zaměřuje se na zvýšení jejich výkonnosti, kontroly a produktivity. Minerva Česká republika, a. s., dceřiná společnost Minerva International Holdings, je schopna svým zákazníkům nabídnout veškeré služby od instalace softwaru přes poradenství a systémovou integraci až po špičková řešení v oblasti e-businessu. Během osmiletého působení na českém a slovenském trhu s ERP bylo realizováno 45 instalací MFG/PRO na více než 70 místech. Společnost Minerva Česká republika je držitelem certifikace jakosti ISO 9001.
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 10302
Datum: 05. 03. 2001
Rubrika: Informační technologie / Měření
Autor:
Firmy
Související články
Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Velmi přesný měřicí stroj pro výpočetní tomografii

Nový model TomoCheck S HA (High Accuracy) 200 společnosti Werth Messtechnik GmbH se senzorem pro výpočetní tomografii je aktuálně nejpřesnějším souřadnicovým měřicím strojem na světě.

Související články
Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Konfirmace měřidel

Příspěvek se zabývá problematikou zajištění návaznosti měření a rozebírá obvyklé metrologické čin-nosti, které jsou za tím účelem prováděny. Zákon o metrologii i běžná praxe zmiňují jako základní postupy kalibraci nebo ověření stanovených měřidel. Kalibrace je postup vedoucí k dosažení způsobilého měřidla ve dvou logických krocích podle definice VIM. Vždy musí být zjištěn aktuální stav měřidla – provádí se zkouškou, která ověří, zda je měřidlo způsobilé plnit dané specifikace, či nikoliv. Nezpůsobilé měřidlo se musí kalibrovat nebo vyřadit. O výsledku je vydán doklad (kalibrační certifikát), jímž je potvrzena způsobilost z dřívější kalibrace nebo způsobilost dosažená kalibrací novou. Zvláštní pozornost je věnována kalibraci měřidel řízených softwarem, např. u souřadnicových měřicích strojů.

Multisenzorová souhra - měřicí stroje s pevným portálem

Po mnoho let se souřadnicové měřicí stroje společnosti Werth Messtechnik GmbH osvědčují při měření s více snímači umístěnými na dvou nezávislých osách. Nebezpečí kolize mezi snímačem a obrobkem se tak podstatně sníží, protože senzory, které nejsou používány, jsou zasunuty.

Expimer - expresní zařízení pro rychlé stanovení materiálových vlastností

Expimer, prezentovaná instrumentovaná měřicí soustava pro stanovení mechanických vlastností materiálů indentační metodou, může být alternativním způsobem, jak rychle definovat materiálové vlastnosti. Celý proces spočívá v tom, že na základě parametrů získaných v průběhu makroprocesu automatizovaného vtlačovaní indentoru kulového tvaru (ABI) do povrchu materiálu bez porušení konstrukce, lze rychle zjistit požadované materiálové vlastnosti. Tato metoda je jedinečná vzhledem k jednoduchosti, rychlosti vyhodnocení, manipulovatelnosti a užitečnosti pro stanovení mechanických vlastnosti materiálů během jejich vývoje, výroby a zejména v pracovních podmínkách provozu.

Multisenzorová technologie a počítačová tomografie

Výběr vhodného měřicího přístroje pro účely rozměrové kontroly je velmi důležitý. Běžný přístup je takový, že daná aplikace určí vhodný typ senzoru. Pro správné rozhodnutí potřebuje vzít uživatel v úvahu několik aspektů.

Zkušenosti i inovace na konferenci metrologů

Ve dnech 16. a 17. dubna se v plzeňském kongresovém centru konala metrologická konference s názvem Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Letošní jedenatřicátý ročník se zaměřoval na aktuality z oblasti legální metrologie a nejnovější poznatky, a to jak v podobě odborných přednášek, tak i v podobě výstavy měřicí a zkušební techniky.

Plzeňské setkání strojařů

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni letos uspořádala již devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. V porovnání s minulým ročníkem zaznamenala podstatně větší návštěvnost – čítala téměř dvě stě účastníků a uskutečnilo se bezmála šedesát prezentací. Náš časopis na konferenci figuroval jako mediální partner akce.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

MSV ve znamení měření a seřizování

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci špičkových měřicích a seřizovacích přístrojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Karla Suchny, jednatele společnosti Zoller Czech.

Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit