Témata
Foto: A. Jirásková

Zkušenosti i inovace na konferenci metrologů

Ve dnech 16. a 17. dubna se v plzeňském kongresovém centru konala metrologická konference s názvem Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Letošní jedenatřicátý ročník se zaměřoval na aktuality z oblasti legální metrologie a nejnovější poznatky, a to jak v podobě odborných přednášek, tak i v podobě výstavy měřicí a zkušební techniky.

Anna Jirásková

Vystudovala umělecko-průmyslovou střední školu v Turnově a následně strojírenský management na Vyšší odborné škole ve Strakonicích. Většinu svého profesního života se věnuje překladatelství z angličtiny, ve volném čase pak například literatuře, počítačům, řemeslné tvorbě či vzdělávání se v dalších jazycích. V MM Průmyslovém spektru pracuje jako redaktorka od roku 2024.

Reklama

Konference, jejímž pořadatelem byla Česká metrologická společnost, byla rozdělena do dvou dnů a zároveň na dvě části. V horním patře kongresového centra se odehrávaly odborné přednášky zástupců metrologických institucí a jednotlivých dodavatelů, zatímco přízemí opanovaly instalace vystavovatelů, kde měli návštěvníci možnost seznámit se s jejich produkty a technologiemi či konzultovat témata, která zazněla na přednáškách. Prostor zde tak dostaly i firmy, které vlastní přednáškový vstup neměly, a živý hovor zde byl slyšet téměř v každou denní dobu.

V průběhu obou dnů bylo možné vyslechnout si přednášky o specifických tématech a novinkách z oboru. (Foto: A. Jirásková)

Program konference

Úvodního slova se zhostila předsedkyně České metrologické společnosti RNDr. Věra Ježková a po ní Ing. Miroslav Chloupek jakožto ředitel Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Jeho kolega z téže instituce Ing. Zbyněk Veselák potom představil nejdůležitější aktuality z oblasti legální metrologie.

Součástí konference byla i výstava měřicí techniky. (Foto: A. Jirásková)

Následně se za řečnickým pultem během prvního dne vystřídali další představitelé předních metrologických institucí včetně Českého metrologického institutu, kteří zde detailně hovořili o problematice kalibrace délkoměrů a nejistotách měření při jejich použití a rovněž o validaci softwarových měřicích zařízení. Slovo dostali také zástupci vystavujících účastníků, například představitelé firem Carl Zeiss, Škoda Auto a Palstat. S účastníky se podělili o zajímavé poznatky z oblasti měření na zařízeních CMM a také z oblasti automatizace kontroly v rámci tzv. průmyslu 4.0.

Reklama
Reklama
Reklama

Druhý den byl zahájen prezentacemi firem Pretec Slovakia a Prometrology, přičemž zástupce druhé jmenované společnosti se věnoval metrologické návaznosti a kontrole při používání vah. Dále doc. Jan Rybář ze Strojní fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě pojednal o aktuálních možnostech vysokoškolského vzdělávání v oblasti metrologie a managementu kvality. Plzeňskou Západočeskou univerzitu následně zastoupil Ing. Zdeněk Kubík, vedoucí akreditované univerzitní Elektrotechnické laboratoře, který přiblížil problematiku elektromagnetické kompatibility a jejího měření.

Ve výstavní sekci bylo možné vidět nápadité prezentace měřicích přístrojů. (Foto: A. Jirásková)

Program druhého dne završil Ing. František Hnízdil z České metrologické společnosti svým proslovem o certifikaci způsobilosti pracovníků, načež byl program ukončen workshopem, věnovaným kalibraci tlakoměrů, a nakonec závěrečnou diskuzí.

Setkání firem v sekci vystavovatelů

Výstavní část se nacházela v přízemí a otevřena byla po celou dobu trvání konference. Zde dostali svůj prostor jak zástupci těch firem, které na českém trhu fungují po celá desetiletí, tak i zástupci novějších firem, které obor průmyslového měření obohacují o různé inovace. Své bohaté portfolio zde prezentovala např. firma Mitutoyo, která v roce 2018 oslavila 50 let působnosti v Evropě, a dále již zmíněná firma Zeiss, jedna z nejstarších firem na světě podnikajících v oblasti optiky, která přispívá k oboru metrologie mimo jiné nabídkou vysoce pokročilých mikroskopů.

Součástí konference byla možnost konzultace s výrobci a dodavateli měřicí techniky. (Foto: A. Jirásková)

Firma Insize zde pomocí praktických ukázek představila svůj optický měřicí přístroj, který automaticky detekuje tvar měřeného předmětu, oskenuje jeho kontury a obratem vyhodnotí souřadnicové body či úhly v porovnání s předem nastavenými parametry, čímž poskytuje možnost včasného odhalení odchylek bez nutnosti ručního měření.

Reklama

Za zmínku stojí také působivá výstava produktů společností Ahlborn a Fluke, široký výběr přístrojů na stánku společnosti Testo, automatické měřicí stanice od dodavatele Amest či stánek společnosti Dex, jejíž zástupci s sebou přivezli přenosný kalibrátor tlaku fungující na principu elektronického etalonu.

Součástí této sekce byla také přehledná výstava měřicí techniky včetně informačních systémů pro vyhodnocení měření, konfirmaci měřidel a správu všech požadavků zajišťujících kvalitu výrobků a procesů v souladu s normami.

Vydání #6
Firmy
Související články
Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

MSV ve znamení měření a seřizování

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci špičkových měřicích a seřizovacích přístrojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Karla Suchny, jednatele společnosti Zoller Czech.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Související články
Plzeňské setkání strojařů

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni letos uspořádala již devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. V porovnání s minulým ročníkem zaznamenala podstatně větší návštěvnost – čítala téměř dvě stě účastníků a uskutečnilo se bezmála šedesát prezentací. Náš časopis na konferenci figuroval jako mediální partner akce.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Měření velikosti a tvaru částic

Německá společnost Sympatec se vydala začátkem dubna na turné. Soubor přednášek s hlavním cílem představit uživatelům možnosti a výhody sofistikovaných přístrojů dostal název PM Tour. Písmena PM pod sebou skrývají anglický výraz particle measurement neboli měření částic. Na velikosti částic velmi záleží, neboť mohou ovlivňovat vlastnosti finálního produktu (cement, farmacie, kovové prášky, potravinářství apod.). Turné po evropských zemí pořádala polská společnost Atest. Na českém a slovenském trhu společnost Sympatec zastupuje Josef Chromý.

Digitální řešení pro přesná broušení

Je Průmysl 4.0 pouhá vize? Touto otázkou zahájil generální ředitel společností Studer, Schaudt a Mikrosa Jens Bleher letošní výroční tiskovou konferenci v sídle společnosti Fritz Studer ve švýcarském Thunu. Odpověď přišla záhy – ne pro skupinu United Grinding.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Dny vyvažovací techniky

Společnost Carl Schenck, spol. s r. o., uspořádala ve dnech 19. a 20. dubna v Brně Dny vyvažovací techniky. Jednalo se o zákaznické dny, jejichž součástí byl celodenní seminář na téma vyvažování, který proběhl na brněnském výstavišti v prostorách Kongresového centra a na nějž druhý den navázala praktická část spojená s prezentací vyvažovacích strojů a s prohlídkou firemních prostor.

Letošní veletrh Formnext slibuje hojnou účast

Formnext, přední světový veletrh aditivní výroby a průmyslové produkce nové generace, slaví úspěšný start do nového veletržního roku – navzdory poněkud utlumené ekonomické situaci v Německu a globálním politickým výzvám se do konce února přihlásilo již přibližně 574 společností z 35 různých zemí.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Dráty, kabely a trubky opět v Düsseldorfu

V globální informační a komunikační platformu pro klíčové hráče z oboru drátů, kabelů a trubek se od 30. března do 3. dubna 2020 opět promění výstaviště v Düsseldorfu.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit