Témata
Reklama

Optické systémy měření a kontroly

Při kontrole výroby, monitorování pohybu výrobků nebo při měření vzdáleností jsou požadovány rychlost, přesnost a spolehlivost. Tyto požadavky jsou schopny splnit například optické systémy měření a kontroly.

Systémy elektronického zpracování obrazu se používají v mnoha různých průmyslových oborech. Poskytují objektivní výsledky kontroly, které pak mohou být kdykoliv reprodukovány. Díky velmi vysoké rychlosti kontroly je možné provádět průběžnou kontrolu kvality výrobků dokonce i u velmi rychlých procesů.
Systémy představované firmou Leuze na Hannoverském veletrhu 2000 jsou navrženy tak, aby dovolily velmi snadné nastavení bez jakýchkoli předchozích programovacích zkušeností. Spektrum výrobků sahá od vysoce výkonných SmartCameras, které jsou - po počátečním nastavení parametrů - schopny pracovat i bez PC, přes oddělené systémy založené na PC až po špičkové systémy zpracování obrazu.
Speciálně pro činnosti, které se opakují stejným nebo jen mírně odlišným způsobem, je navržen levný systém SmartCamera s označením redCAM. Typické použití systému redCAM zahrnuje aplikace, kde zpracovávání informací z dané povrchové plochy (např. rozpoznávání symbolů) překračuje schopnosti standardních optických čidel, ale kde by běžné systémy zpracování obrazu byly předimenzované. Po počátečním nastavení za použití notebooku nebo PC na určitou kontrolní funkci je systém redCAM schopen samostatně, tj. bez připojení k PC, převádět prováděné kontrolní funkce na dále snadno zpracovatelný signál typu "dobrý" a "špatný". Na výrobní lince tak není třeba zajišťovat místo pro další PC. Digitální vstupy a výstupy zajišťují bezproblémovou integraci do existujícího prostředí řídicího systému. Typické aplikace zahrnují balicí technologie a strojírenství.
Vrchol výkonnostní řady systémů zpracování obrazu od Leuze electronic představuje špičkový systém zpracování obrazu proCHECK, který umožňuje připojení až devíti kamer. Rychlosti prohlídek zde mohou dosáhnout až 3600 kontrol za minutu. Typické příklady aplikace můžeme nalézt v tabákovém a tiskařském průmyslu, dále ve farmaceutickém, kosmetickém, potravinářském a nápojovém průmyslu.
Reklama
Reklama
Reklama

Optický snímač vzdáleností

ODS 96 je další výrobek firmy Leuze představený na loňském Hannoverském veletrhu. Optický snímač měřící vzdálenosti pracuje s technologií CCD. Spolu s viditelným červeným laserovým světlem a schváleným triangulačním principem zajišťuje ODS 96 velmi přesné výsledky měření. Dokonce i při použití v náročných okolních podmínkách může tento nový snímač měřit vzdálenosti do 2000 mm. Výsledky jsou reprodukovatelné s přesností do 0,5 %. Technologie CCD poskytuje výsledky měření, které jsou do značné míry nezávislé na povrchu detekovaného předmětu. Typickou aplikací je určování poloh, obrysů a objemu, jakož i zjišťování výšky hromad a hladin náplní.

Měření vzdáleností ve skladištích

V dnešní době jsou běžnou součástí řídicích technologií optické systémy měření vzdáleností pro ukládání skladových jednotek stejně jako jednotky optického přenosu dat pro sběrnicové systémy. Optický měřicí systém OMS1 používá reflektor o rozměrech 200 x 200 mm a měří viditelným červeným laserem vzdálenosti s milimetrovou přesností. V celém rozsahu od 0,2 do 100 m zjišťuje OMS každé 2 milisekundy novou naměřenou hodnotu, kterou předává ke zpracování jednotce pro řízení polohy. Naměřené hodnoty mohou být načítány pomocí sběrnic Profibus, Interbus S nebo přes rozhraní SSI. OMS1 lze bez jakéhokoli rizika nebo vzájemné interference kombinovat s jednotkou optického přenosu dat firmy Leuze.

Vícebarevný kontrastní skener

Vícebarevný kontrastní skener KRTM 20 je opravdovým profesionálem pro detekci nejjemnějších kontrastů a barevných rozdílů, jak je můžeme najít například u tištěných registračních známek v obalovém průmyslu, v papírenském a tiskařském průmyslu apod.
Výběrem jedné ze tří používaných barev - konkrétně té, která vytváří maximální kontrast - zjistí až 2% odchylky odstínů šedi na jakékoli podkladové barvě. Kromě detekce tištěných známek je KRTM 20 ideální k zjišťování minimálních výškových rozdílů, otisků nebo velmi tenkých kousků drátu. Je schopen provést až 25 000 detekcí za sekundu.

CCD vidlicový skener

Vidlicový CCD skener může být díky svým schopnostem "učení se" a možnosti nastavení parametrů přizpůsoben pro potřeby různých aplikací. V jednom okamžiku umožňuje monitorování polohy nebo hrany až 3 objektů. Integrovaný procesor poskytuje v reálném čase údaj o průměru, středu nebo hraně. Vidlicový skener lze ideálně použít při kontrole hran papírových, textilních nebo plastových potahů stejně jako ke zjištění průměru nebo pro aplikace řízení jakosti.
Výše uvedené produkty firmy Leuze electronic dodává na český a slovenský trh firma Schmachtl CZ, s. r. o.
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 10322
Datum: 05. 03. 2001
Rubrika: Trendy / Měření
Autor:
Firmy
Související články
Plováčkové průtokoměry na olej

Výrobou přístrojů pro polní instrumentaci se dlouhodobě a úspěšně zabývá celosvětově působící společnost Kobold Messring. Do jejího hlavního programu patří průtokoměry, teploměry, hladinoměry a tlakoměry.

Inovace senzorů na veletrhu Amper 2015

Na brněnském výstavišti proběhne ve dnech 24. až 27. března 2015 mezinárodni veletrh elektroniky Amper, na kterém představí novinky v sortimentu senzorů také společnost Micro-Epsilon.

Konstruování obráběcích strojů s ohledem na úsporu energie

Při návrhu obráběcích strojů je cílem všech zúčastněných konstruktérů dosáhnout maximální tuhosti a přesnosti stroje, technologické rychlosti obrábění a co nejvyšší provozní spolehlivosti. To jsou vlastnosti, kvůli nimž si zákazník stroj kupuje, ať je z kterékoliv části světa. Většinu zákazníků pak následně zajímá energetická náročnost stroje. Zákazníci ve vyspělé části světa, jako jsou především evropská a severoamerická teritoria, pak určitě sledují i maximální bezpečnost stroje a ochranu životního prostředí při jeho provozu.

Související články
Dráty, kabely a trubky opět v Düsseldorfu

V globální informační a komunikační platformu pro klíčové hráče z oboru drátů, kabelů a trubek se od 30. března do 3. dubna 2020 opět promění výstaviště v Düsseldorfu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Soutěž pro středoškoláky

Jubilejní, již pátý ročník soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens - Sinumerik Cup se letos konal v Mohelnici, v prostorech zdejší Střední školy technické a zemědělské a stejně jako před třemi lety, kdy tato škola byla hostitelem, i letos zdejší ředitel Jiří Ženožička se svým týmem organizaci pojal velmi profesionálně.

Malé velké změny - čidla pro pneumatické válce

Historicky prošla magnetická čidla pro snímání poloh pneumatických válců zajímavým vývojem. Jsou stále menší, výkonnější, levnější a ještě déle vydrží.

Přesné měření libovolného materiálu nebo povrchu

Společnost Keyence uvedla na trh řadu konfokálních snímačů polohy CL-3000 pro vysoce přesné měření na jakémkoliv materiálu nebo povrchu. Tyto vysoce kompaktní koaxiální laserové snímače polohy pomáhají s takovými úkoly, jako je zlepšování kvality, prevence dodávek nevyhovujících dílů a zvyšování objemu výroby.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Velmi přesný měřicí stroj pro výpočetní tomografii

Nový model TomoCheck S HA (High Accuracy) 200 společnosti Werth Messtechnik GmbH se senzorem pro výpočetní tomografii je aktuálně nejpřesnějším souřadnicovým měřicím strojem na světě.

Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

Měřicí přístroje pro efektivní výrobu

Jestliže jsou nástroje přesně zaměřeny a seřízeny ještě před samotným obráběním mimo obráběcí stroj, lze následně zkrátit vedlejší neproduktivní časy na stroji a zvýšit tak celkovou efektivitu výroby. Přístroje pro měření a seřizování nástrojů mohou v samotném procesu třískového obrábění zajistit zvýšení produktivity až o 25 %, a to při velmi dobrém poměru cena/výkon. Úspěšné obrábění tedy vyžaduje nejen výkonné stroje, ale i přesně seřízené nástroje.

Konfirmace měřidel

Příspěvek se zabývá problematikou zajištění návaznosti měření a rozebírá obvyklé metrologické čin-nosti, které jsou za tím účelem prováděny. Zákon o metrologii i běžná praxe zmiňují jako základní postupy kalibraci nebo ověření stanovených měřidel. Kalibrace je postup vedoucí k dosažení způsobilého měřidla ve dvou logických krocích podle definice VIM. Vždy musí být zjištěn aktuální stav měřidla – provádí se zkouškou, která ověří, zda je měřidlo způsobilé plnit dané specifikace, či nikoliv. Nezpůsobilé měřidlo se musí kalibrovat nebo vyřadit. O výsledku je vydán doklad (kalibrační certifikát), jímž je potvrzena způsobilost z dřívější kalibrace nebo způsobilost dosažená kalibrací novou. Zvláštní pozornost je věnována kalibraci měřidel řízených softwarem, např. u souřadnicových měřicích strojů.

Měření energie je důležité ve všech oborech

Spotřeba a ve velké míře i kvalita energií je v poslední době stále více sledovanou veličinou. Měřicími systémy od přehledových měřičů spotřeby až po systémy, kde je měření, zobrazování, ukládání a grafické prezentování veličin integrováno do větších systémů lze získávat přehled o spotřebě kdykoli je to potřeba.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit