Témata
Reklama

Objemové a plošné tváření

V průběhu roku 2000 představoval Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky spolu s časopisem MM Průmyslové spektrum novinky v oblasti obráběcích strojů, a to podle jednotlivých technologických skupin a podle jednotlivých výrobců z České i Slovenské republiky.

Tento seriál článků vyvolal dobrou odezvu u čtenářů, jak je možné usuzovat podle došlých anketních lístků, které byly průběžně sledovány a vyhodnocovány.
Reklama
Reklama

Druhá část seriálu

V tomto čísle časopisu MM Průmyslové spektrum začíná druhá část tohoto projektu - představování tvářecích strojů. Stejně jako u obráběcích strojů byla zachována zásada dělení tvářecích strojů podle jednotlivých technologických skupin, výrobců a jejich nabízeného sortimentu strojů na trhu.
Postupně budou představovány technologie jak objemového, tak i plošného tváření, takže čtenář bude informován o novinkách v jednotlivých technologických skupinách, tak jak jsou řešeny jednotlivými výrobci této techniky. I když technologie tváření není tak obsažná jako technologie obrábění, bude tento seriál o tvářecích strojích probíhat na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum po celý rok 2001.
Po zkušenostech z uveřejňování anketních lístků u jednotlivých skupin obráběcích strojů budou také k jednotlivým skupinám tvářecích strojů připojovány anketní lístky, protože představují nejen zpětnou vazbu pro autory seriálu, ale i zpětnou vazbu pro výrobce strojů. Výrobci touto cestou získávají názor uživatelů na představované stroje a jejich technologické využití ve strojírenské praxi. Hlavními výrobci tvářecích strojů, kteří jsou členy Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky, jsou z České republiky firmy Šmeral Brno, a. s., Žďas, a. s., Metalpres, s. r. o., a Rakovnické tvářecí stroje, s. r. o., ze Slovenské republiky pak firmy Strojárne Piesok, a. s., Ing. Štefan Tomášik - TOMA a VSŽ Unicorn Tornala, s. r. o.

Cenné údaje statistiky

Při této příležitosti bychom se ještě zastavili u statistických údajů celosvětové výroby. Z celkové výroby obráběcích a tvářecích strojů ve světě, která představovala v roce 1999 hodnotu 34 475,8 mil. USD, je poměr mezi obráběcími a tvářecími stroji 72 : 28 ve prospěch obráběcích strojů. V České republice je tento poměr 92 : 8, také ve prospěch obráběcích strojů. Z tohoto malého srovnání vyplývá, že v České republice se technologie tváření nevyužívá tak jako ve světě. Tento seriál by měl napomoci k větší informovanosti o vyráběných tvářecích strojích. Je zajímavé, že v některých zemích je tento poměr obrácený, např. v Belgii 20 : 80, v Holandsku 19 : 81, ve Švédsku 44 : 56 nebo ve Finsku 14 : 86. Z pohledu vývozu exportovala Česká republika v roce 1999 90 % své produkce obráběcích a tvářecích strojů a byla na 15. místě ve světě, měřeno absolutními hodnotami v USD. Poměr mezi vývozem a dovozem do republiky je 54,31 : 45,69 ve prospěch vývozů. Z toho tedy vyplývá, že tento výrobní obor je pro stát stále atraktivní.

Výrobní sortiment

Výsledkem spolupráce Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky a časopisu MM Průmyslové spektrum je také již tradiční představování výrobního sortimentu členských podniků Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky na běžný rok. Výrobní sortiment pro rok 2001 vyšel jako příloha v MM Průmyslovém spektru číslo 12/2000. Je určen nejen pro technology výrobních podniků, ale i pro investory, projektové ústavy a obchodníky se stroji. Tato příloha obsahuje typové označení a názvy strojů, které jsou v nabídce jednotlivých firem pro daný rok, adresy a spojení na jednotlivé výrobce včetně telefonu, faxu a e-mailové adresy.
Dalším, podrobnějším zdrojem informací o skladbě výrobků jednotlivých podniků je Katalog obráběcích a tvářecích strojů pro roky 1999 - 2001. Tento katalog je vydán jak v tiskové formě, tak i na CD nosiči a je distribuován Svazem výrobců a dodavatelů strojírenské techniky.
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 10332
Datum: 05. 03. 2001
Rubrika: SST představuje / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

Okénko do historie

Na Vinohradech v Praze v historickém areálu rodiny Fričů sídlí malá nástrojařská dílna Nástrojárna NADO. Řemeslné dílny byly v tomto areálu od nepaměti, zejména se jednalo o výrobu hodinových strojků jako součástí měřicích přístrojů. Návštěva Nástrojárny NADO je spíše takovým okénkem do historie, ale přeci jen se v ní najde něco nového. Na jen několik let staré drátové řezačce Fanuc Robocut tam vyrábějí velmi přesné lisovací a tvářecí nástroje, dílenské přípravky a formy na vstřikování termoplastů.

Související články
Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Precizní závitové nástroje

Šrouby jsou i dnes v moderní době plné počítačů a kosmických technologií nejčastější strojní součástí a není snad stroje nebo zařízení, kde by se nevyskytovaly. Funkční část šroubu tvoří závit, jehož chody jsou navinuty s určitým stoupáním kolem válcového či kuželového jádra. Liší se svým profilem v závislosti na druhu použití. V drtivé většině případů se používají závity s pravým stoupáním, ojediněle z konstrukčních důvodů s levým.

Vícenásobné možnosti hybridních obráběcích strojů

Nové spektrum výroby otevírají hybridní obráběcí stroje, u kterých je možné umístit v zásobníku nástrojů nejen řezné nástroje, ale také laserovou pracovní hlavu pro svařování. Vedle možnosti obrábět je možné také nanášet přídavný materiál nebo svařovat. Toto uspořádání umožňuje opra-vovat poškozené součásti nebo nanést materiál v požadovaném místě.

Vyřešení manipulace s kovovými třískami

Preciznost a efektivita jsou ve společnosti Alcutec GmbH nejvyšší prioritou. To je důvod, proč tato firma specializovaná na frézování hliníku zavádí briketovací zařízení od firmy RUF, které z hliníkových třísek vznikajících při výrobě dokáže slisovat kompaktní brikety. Briketováním se výrazně zredukuje objem kovových třísek a odstraní se z nich zbytky ulpělé řezné kapaliny. V této formě se s odpady z výroby výrazně snadněji manipuluje a při prodeji se dosahuje vyšších výnosů než u volných jednotlivých hliníkových třísek.

Sedm celoživotních návyků

Ve věku, kdy se většina lidí spokojeně těší do důchodu, podnikatel z americké Indiany, Don Wood, založil firmu, která se ukázala být jeho největším celoživotním úspěchem. Růst firmy s názvem 80/20 je záviděníhodný a vznikl díky perfektním organizačním dovednostem a energii vložené zakladatelem firmy. Jeho recept na úspěch přesto není přísně střeženým tajemstvím.

Optimální osvětlení průmyslových hal

Podle evropských průzkumů jsou asi tři čtvrtiny kancelářského a průmyslového osvětlení zcela neefektivní. Jde převážně o výrobní a skladovací prostory a příslušející administrativní budovy. Chybí inteligentní řízení světla v kombinaci s regulovatelnými svítidly a senzory s ohledem na přirozené denní světlo.

Na cestě ke zrození stroje,
Část 1. Průzkum trhu

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje postup výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, v jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu a návratnost investic.

Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Virtuálně na veletrh

Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

Názorové fórum odborníků

Jednou z odpovědí na požadavky zvyšování produktivity a přesnosti obrábění jsou multifunkční obráběcí stroje. Jedná se o technicky náročná řešení, která mají své přednosti, ale i nedostatky. Co si myslíte o slučování více výrobních technologií do jednoho zařízení? Je to podle vás již zcela zvládnutá disciplína? V čem vidíte její omezení a jaké by mohlo být jejich řešení?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit