Témata
Reklama

SW pro průmyslové aplikace

div>Jedním z prvních míst, kde si počítačová technika našla své nezastupitelné místo, je oblast průmyslových aplikací, a to zejména na poli měřících a řídicích systémů a dále všude tam, kde je potřeba sbírat data, vyhodnocovat je a na základě výsledků provést odpovídající akce či zobrazení.

Vizualizační systémy ve formě rozhraní člověk-stroj (označované jako MMI nebo HMI - z anglických zkratek) nebo rozsáhlejší komplexní systémy rozšířené o sběr dat a řízení (SCADA) jsou často nepostradatelnou součástí moderních strojů a technologických celků, laboratorní a testovací pracoviště se zase neobejdou bez měřicích přístrojů využívajících výpočetního výkonu, zobrazovacích možností a úložných kapacit dnešních počítačů.
Je samozřejmostí, že bez kvalitního programového vybavení nemůže počítač sám vykonávat složité úkoly na něj kladené, a tudíž i společnosti zaměřené na výrobu a montáž počítačových systémů zařazují do své nabídky programové balíky, umožňující snadno požadované funkce implementovat, případně také nabízejí vlastní vývojové kapacity pro řešení zákaznických problémů.
Nejinak je tomu i u společnosti Elcom-IPC, která ve svém standardním katalogu nabízí několik vybraných produktů pro snadnou uživatelskou tvorbu měřicích a řídicích aplikací pod operačními systémy řady MS-Windows. Jako příklad uveďme systémy LabView a BridgeView firmy National Instruments a dále pak z oblasti tuzemských producentů systém Promotic společnosti Microsys.
Reklama
Reklama

Globální dohlížecí a monitorovací systém

Vzhledem ke speciálním nárokům některých zákazníků je často třeba přistoupit k tvorbě zakázkového programového vybavení či celých systémů. Jelikož se firma Elcom-IPC snaží vycházet všem požadavkům maximálně vstříc, vyvinula v minulosti řadu specifických řešení. Jeden z rozsáhlejších systémů se pokusíme v krátkosti popsat, jako nástin možností a používaných technologií.
Tímto systémem je Globální dohlížecí a monitorovací systém pro hlídání správné funkce obecně jakýchkoli zařízení. Systém je v současné verzi vybaven komponentami pro sledování provozního stavu počítačů na síti prostřednictvím protokolu SNMP a dále pak pro vzdálený dohled přes autonomní jednotky s GSM modemy. Pro výstup hlášení je možno využít kterékoliv ze široké nabídky rozhraní, aktuálně například e-mail, SMS, pagery apod.

Funkce systému

Globální dohlížecí a monitorovací systém je založen na univerzálním jádru, které zpracovává stavy ze vstupních serverů a na základě definovaných podmínek předává zprávy na zadané výstupy. Veškeré vazby mezi komponentami jsou dynamické, technicky založené na technologii COM (Component Object Model), kdy jednotlivé uzly mohou být distribuovány na různé počítače na síti (použití DCOM).
Každý PC, jehož stav je monitorován prostřednictvím protokolu SNMP, je vybaven standardní SNMP službou s rozšiřujícím agentem, který poskytuje například informace o teplotě ve skříni, otáčkách ventilátorů, napájecích napětích, volném místě na disku, využití operační paměti a další užitečné informace včetně možných uživatelských rozšíření. Na straně monitorovacího systému je pak spuštěn SNMP manažer, který sbírá data ze všech počítačů a dále pak i síťových komponent vybavených SNMP správou, údaje vyhodnocuje dle zadaných mezí a ve formě zpráv je dává k dispozici pro rozeslání všem zainteresovaným. Podotkněme, že toto je pouze jedna z aktuálně nabízených komponent, obdobné diagnostické funkce poskytnou také vzdálené autonomní jednotky s komunikací přes modemy (GSM, JTS), důležité informace podá též server kontrolující průchodnost TCP/IP spojení či jednoduchý server pro monitorování stavů digitálních vstupů.

Dálková diagnostika

Veškeré zprávy se po zpracování dostanou zvolenou cestou ke svému adresátovi, například servisnímu technikovi, který může ještě dříve, než se vyskytne problém, zjednat nápravu, konkrétně např. tím, že včas vymění opotřebovaný ventilátor na chladiči procesoru některého z důležitých počítačů v technologii uživatele. Důležitou vlastností celého systému je jeho plná integrace internetového rozhraní, kdy všechny činnosti spojené s administrací a prohlížením stavů zařízení jsou prováděny v rámci internetového prohlížeče kteréhokoliv počítače s přístupem do podnikové sítě.
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 10335
Datum: 05. 03. 2001
Rubrika: Trendy / Automatizace
Autor:
Firmy
Související články
Platforma pro edgecomputing a průmyslový internet věcí

Systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) je platforma určená pro propojení provozních zařízení, která umožňuje rychlý a spolehlivý přístup k výrobním datům s cílem využít je k naplnění koncepce chytré, propojené výroby. Dovoluje realizovat edge computing, tedy shromažďovat a zpracovávat data přímo v provozu, nikoliv až v cloudu, a umožňuje tak činit rozhodnutí, která se týkají jednotlivých strojů a zařízení, mnohem rychleji než u cloudových aplikací. Přitom zůstává zachována možnost, nikoliv povinnost, předem zpracovaná data přenášet k centralizovanému zpracování v informačním systému podniku nebo v cloudu. Účelem je nejen monitorovat, ale i aktivně zasahovat do výrobního procesu ve smyslu regulační smyčky se zpětnou vazbou.

Školní robot pro výuku automatizace

Vzdělávání žáků pro život v první polovině 21. století, v naší tzv. industriální civilizaci.

Řešení pro logistiku letecké nákladní dopravy

Když byl na jaře roku 2018 uveden do provozu nový nákladní terminál na letišti Helsinki-Vantaa, posílila největší finská letecká společnost - jedna z předních, které zajišťují leteckou dopravu mezi Evropou a Asií - své vedoucí postavení leteckého přepravce v severském regionu. Zásadním rozhodnutím pro budoucí rozvoj bylo rozšíření flotily o 19 nových Airbusů A350, z nichž 11 již bylo dodáno. Investice do pozemní infrastruktury i do letadel vytvářejí základnu pro posílení objemu přepravy pasažérů a nákladu v rámci evropských a mezikontinentálních destinací. Řešení pro kompletní tok materiálu pochází od společnosti Lödige Systems z Warburgu a pohonná technika od firmy Lenze.

Související články
Demystifikace kolaborativních průmyslových robotů

Mezinárodní federace robotiky (IFR, International Federation of Robotics) zveřejnila v prosinci 2018 zprávu nazvanou Demystifikace kolaborativních průmyslových robotů (Demystifying Collaborative Industrial Robots), která se snaží nalézt odpověď na otázku současné a budoucí úlohy kolaborativní robotiky. Níže uvádíme překlad podstatné části zprávy, kterou nám poskytl jeden ze členů IFR - společnost FANUC.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Roboty řeší nedostatek zaměstnanců v průmyslu

Od svého uvedení na trh v roce 2010 dodala společnost KUKA více než 100 000 robotů řady KR Quantec. Důvodem zájmu o ně je jejich vysoká spolehlivost a univerzálnost s širokým spektrem aplikací.

Doživotní přesnost servopohonů s dutou hřídelí

Požadavky, se kterými se obor pohonné techniky dlouhodobě setkává, jsou velmi různorodé. Kompaktnost a velký výkon se jako klíčové atributy staly standardem v mnoha aplikacích. Zástavbový prostor, který je k dispozici, je stále zmenšován, avšak požadavky na výkon zůstávají buď stejné, nebo se zvyšují. Stále rostoucí globální konkurence vyžaduje trvalou optimalizaci výkonu.

Když se sny stanou realitou

Mobilní robotické systémy bývají častým námětem k diskuzím, ale v praxi k vidění příliš nejsou, přestože po nich řada průmyslových společností volá. Společnost Stäubli Electrical Connectors už je však spokojeně využívá. Vrcholový management je nadšen z flexibility, jakou mobilní robotičtí asistenti přinášejí na montážní linku.

Strojírenská firma sází na kolaborativní aplikaci

FT-Produktion, švédská strojírenská firma se zákazníky z automobilového, stavebního a nábytkářského průmyslu, zvýšila svou produktivitu díky robotickému řešení obsahujícímu dva uchopovače RG2 od společnosti OnRobot. Kolaborativní aplikace pomohla výrobci zvýšit produktivitu, zkrátit dodací lhůty a přijímat objednávky o mnohem větších objemech.

Mobilní roboty zajišťují bezpečnější logistiku

Kverneland Group, globální výrobce zemědělské techniky se sídlem v Dánsku, přijme do závodu každý rok na 100 000 palet materiálu a komponent. Materiál je zde dále zpracováván a komponenty jsou montovány do finálních strojírenských výrobků, které opouštějí tovární sklady v kontejnerech. Téměř 500 zaměstnanců přepravuje materiál na ploše 55 000 čtverečních metrů s pomocí nejrůznějších dopravních prostředků, které se neustále pohybují po výrobní hale. Společnost je součástí významné japonské skupiny Kubota Group.

Automatická obsluha mezioperačního skladu

Důvodem pro nasazení automatu v obsluze skladu polotovarů v jičínském závodě Continental Automotive Czech Republic je speciální klima. Brzdové komponenty z plastů musejí po určitou dobu schnout a dozrávat za přísných teplotních, a hlavně vlhkostních podmínek, které nejsou vhodné pro delší pobyt člověka.

Prediktivní údržba robotů

Otázkou maximální produktivity výroby a minimalizací jakýchkoliv prostojů se v dnešní době zabývají snad úplně všechny firmy. Nejinak tomu je ve vysoce konkurenčním prostředí dodavatelů do automobilového průmyslu – zde je to možná ještě důležitější a platí to i pro ty největší firmy, jako je jihlavský závod společnosti Robert Bosch. Bez automatizace z pohledu strojních zařízení by si zde výrobu dokázali jen těžko představit. Pozornost projektových týmů se tak může obracet i k vývoji v oblasti automatizace softwarových řešení.

Zerobot - efektivní způsob automatizace

V minulém příspěvku (www.mmspektrum.com/180112) jsme popsali tzv. nulový bod upínání (Zero point systém). Ukazuje se, že při dnešních trendech, kdy automatizace a zejména pak robotizace opět zažívají velkou renesanci, je výhodné spojit Zero point systém a robot. O trendech takového spojení pojednává tento příspěvek.

Textilní tkanina zajímavá v mnoha ohledech

Zušlechtěné textilie – nepatří mezi ně pouze pestrobarevně potištěná košile, impregnovaná větrová bunda či obzvláště měkké ložní prádlo. Také při létání a cestování do vesmíru se používají moderními postupy zušlechtěné materiály. Například vnější plášť Airbusu A380 tvoří ze 70 procent textilie. Dnes už proto nehovoříme o látkách, ale o plošných textiliích. Výrobou příslušných textilních strojů se zabývá společnost Monforts, která společně s firmou Lenze realizovala pokrokový projekt, jenž svými vlastnostmi odpovídá nárokům na špičkovou technologii. K jeho vlastnostem patří propracovaná automatizace, detailně seřízené procesy a vizualizace stroje, jaká aktuálně nemá obdoby.

Pro ergonomickou obsluhu strojů

Optimální ergonomie je na pracovišti nezbytná. Stroje nejenže musejí splňovat bezpečnostní požadavky, ale musejí také být navrženy tak, aby jejich obsluha byla co nejsnadnější a bez námahy. Ovládací panely na strojích proto musejí být flexibilní a snadno polohovatelné prostřednictvím systémů nosných ramen.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit