Témata
Reklama

Monitorování a řízení technologických procesů

Dnešní moderní řídicí hardware se neobejde bez kvalitního technologického softwaru, který poskytuje důležitá technologická data nejen operátorům, ale stále častěji také představitelům podnikového managementu.

Základ moderního SW pro průmyslovou automatizaci tvoří tzv. aplikace kategorie SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition/Human-Machine Interface, Vizualizace a sběr dat a supervizní řízení technologických procesů). Do této kategorie spadá i systém TIRSWeb, o kterém budeme dále hovořit.
Reklama
Reklama

Globalizace ve světě SW

Ještě v nedávné minulosti existovalo - a dosud na trhu stále existuje - mnoho SW nástrojů a technik, jak vizualizovat a řídit technologické procesy. Většina těchto technik vychází z 32bitového modelu a využívá všechny "opravdu" dobré vlastnosti 32bitového operačního systému Windows. Nicméně se za léta vývoje SCADA aplikací nepodařilo vyvinout žádný prokazatelný standard, který by jednotlivé techniky a postupy jednotným způsobem unifikoval.
Stále častěji se v poslední době setkáváme s pojmem globalizace SW. Jde o taková SW řešení, která v co nejvyšší míře přebírají "to dobré" z globálního světa softwaru komerčně nejúspěšnějších firem a integrují je do řešení vlastních, přičemž vlastních prvků implementují co nejméně. Je zřejmé, že právě tento způsob má obrovskou technickou i personálně odbornou podporu a takovéto SW produkty jsou považovány za standardní.
Jedním z globálních SW nástrojů je bezesporu internet a jeho technologie. Jeho obrovský rozvoj mění pohled na informační technologie jako takové a přináší zcela nové možnosti a vize. Oblast SW pro průmyslovou automatizaci není výjimkou a systém TIRSWeb představuje SW nové generace v oblasti SCADA/HMI aplikací.

TIRSWeb

Myšlenka systému TIRSWeb je velice jednoduchá a plně v duchu toho, co již bylo napsáno v předchozím odstavci. To, co bylo vymyšleno a naprogramováno pro technologie internetu, je možné s úspěchem použít i pro technologické informační systémy. Proto aby fungoval internet v té podobě, v jaké ho dnes známe, bylo zdokonaleno mnoho komunikačních technik, vyvinuto mnoho programů a koncová vizualizace byla standardizována normou HTML (Hyper-Text Markup Language). K psaní vizualizačních stránek se technologie HTML přímo nabízí - je to celosvětově rozšířený standard, má nedozírné možnosti, je podporována mnoha nezávislými firmami, těší se oblibě u počítačové veřejnosti a do budoucna bude zcela jistě bohatě podporována a rozvíjena.

Distribuovaný systém

TIRSWeb je plně distribuovaný systém. To znamená, že jeho jednotlivé komponenty mohou být rozprostřeny na různých počítačích propojených v síti. Sítí je zde myšlena jak lokální síť v rámci jednoho podniku, tak globální síť - internet. Pomocí TIRSWebu můžeme například postavit informační systém, kde se k měřicí jednotce umístěné na počítači v Hradci Králové může přes internet - pouhým spuštěním Internet Exploreru - připojit uživatel z Prahy, Hradce Králové či z USA nebo ze Švédska a okamžitě uvidí hodnoty veličin měřicí stanice v HK. Základní vlastností je, že hodnoty v takové HTML stránce jsou "živé", to znamená, že pokud měřicí stanice v době prohlížení dané HTML stránky uživatelem naměří jiné hodnoty, pošle je do klientského počítače, aby měl vždy poslední aktuální hodnoty.

Efektivní využití sítě

Jedním z rozhodujících kritérií pro skutečně reálné aplikace může být propustnost sítě. TIRSWeb používá velmi efektivního způsobu komunikace, který je založen na principu minimalizace rozesílaných informací. Velice jednoduše řečeno: nové hodnoty jsou do vizualizační stránky poslány skutečně jen jako čísla a nemusí se znovu po síti přenášet celá grafická podoba veličiny, nebo dokonce znovu vykreslovat celá stránka (takové modely nejsou z naprosto zřejmých důvodů vhodné).
Jestliže máte na svém PC nainstalován Internet Explorer (či jiný HTML prohlížeč), jste připojeni k internetu a chcete si funkčnost systému TIRSWeb vyzkoušet, stačí spustit stránky www.coral.cz a zde kliknout na Internet OnLine Test. Výsledek uvidíte sami...

Několik příkladů z praxe

TIRSWeb byl odborné veřejnost poprvé představen na výstavě SPS/IPC/DRIVERS Nürnberg v listopadu roku 1998. Zde se setkal s velice příznivými reakcemi světové počítačové veřejnosti právě díky své důsledné "globalizační" koncepci. Během posledních dvou let, které uběhly od prvního představení v Norimberku, bylo tímto systémem realizováno několik důležitých a významných akcí na domácím i zahraničním trhu.
Vodohospodářský dispečink
V rámci podpory všech činností podniků Povodí Labe, a. s., a Povodí Vltavy, a. s., je postupně budován modulární Informační systém povodí (ISyPo). Jedním z modulů ISyPo je také modul Vodohospodářský dispečink (modul VHD). Tento modul je určen pro podporu činnosti centrálního dispečerského pracoviště podniku, popř. dispečinků v jednotlivých závodech.
Z širšího pohledu se jedná o komplexní, hierarchicky členěný a územně rozlehlý distribuovaný systém s technickým a programovým vybavením, zahrnující obslužné i bezobslužné měřicí stanice různého typu (MS), dispečerská pracoviště v závodech i podnicích a jejich vzájemné propojení různými komunikačními technikami a kanály. Modul VHD je pak prostřednictvím centrálního dispečinku, popř. i závodových dispečinků, propojen s ISyPo.
Dle dostupných statistik se jedná z hlediska územní rozlehlosti o největší projekt v ČR (pokrývá celé území těchto toků). Administrace aplikace je z velké časti prováděna vzdáleným přístupem.
Rekonstrukce technologického IS
Rekonstrukce původního technologického informačního systému, pracujícího na platformě OS DOS v Elektrárně Opatovice, a. s. (EOP), a v Tepelném hospodářství Pardubice, a. s. (TEHOP), si vyžádala implementaci nové infrastruktury založené na technologiích TIRSWeb. Tato infrastruktura sdružuje dispečerský systém centrálního zásobování teplem EOP a TEHOP. Oba systémy jsou autonomní, nicméně jsou vzájemně propojeny a úzce spolupracují.
Celá infrastruktura zpracovává kolem 11 000 měřených veličin a je tvořena 6 autonomními regionálními pracovišti soustředěnými do centrálního pracoviště hlavní výměníkové stanice. Systém flexibilně reaguje na nově vzniklé požadavky a poskytuje standardní nástroje a techniky umožňující samostatně a rychle připojit nové stanice. Tento proces je do velké míry realizován vzdáleným přístupem (dálkový dohled a administrace).
Brněnské veletrhy a výstavy
Především požadavky na efektivní komunikaci a možnost jednoduše, rychle a hlavně samostatně připojovat nové lokality vedly k implementaci systému TIRSWeb ve společnosti BVV, a. s. Systém v současné době zajišťuje řízení tepla, vzduchotechniky a veřejného osvětlení podstatné časti výstaviště. V projektu je zpracováváno okolo 6000 procesních proměnných a aktivně se využívá dálkového dohledu nad aplikací.
Plzeňská distribuce, a. s.
Systém TIRSWeb vyhrál v konkurzu na dodávku dispečerského pracoviště založeného na internetových/intranetových technologiích pro Plzeňskou distribuci tepla, a. s. Tato společnost v současné době zajišťuje většinu dodávek tepla pro město Plzeň. V současné době probíhá realizace první etapy tohoto projektu.
TIRSWeb nahradí dvě původní autonomní dispečerská pracoviště (postavená na různých SW nástrojích) a bude plnit funkci celoměstského dispečerského systému. Řízení bude realizováno z jednoho centrálního dispečinku a kromě pracovníků Plzeňské distribuce tepla systém umožní přes internet přístup k vybraným datům i pracovníkům veřejné správy. Velký důraz bude kladen na možnost samostatné administrace projektu a jeho rozšiřování. Také se počítá s možností dálkového servisu a administrace.
Z komunikačního hlediska je zajímavostí využití stávajících radiostanic Radom, které však musejí uvolnit pro účely NATO svoji tradiční frekvenci. Jako řešení bylo navrženo použití speciálního "HW mezikusu", který je schopen komunikovat s radiostanicemi Radom a data přenášet po jiné frekvenci. Díky schopnosti TIRSWebu připojit tento speciální HW se ušetří značná část finančních prostředků, které by bylo nutné vynaložit na náhradu radiostanic Radom (cena HW kusu je podstatně nižší než cena radiostanice).
Göteborg Energy
Göteborg Energy patří k nejvýznamnějším dodavatelům energií ve Švédsku a zásobuje přibližně 7000 vlastníků domů, přičemž na každého vlastníka připadá průměrně asi 1 - 1,5 domu. Tito vlastníci jsou zodpovědní za dodávku energií svým nájemníkům, kteří jsou zainteresováni (poměrně vysokou cenou energií) na tom, mít o jejich spotřebě přehled. Pro tyto účely byl vytvořen informační systém na bázi TIRSWeb technologie, který tyto informace (včetně podkladů pro fakturaci) vlastníkům i nájemníkům poskytuje. Tato služba je volitelně poskytována vlastníkům domů.
Z technického hlediska se s úspěchem využívá výhod TIRSWeb technologie - především možnosti přistupovat k informacím přes internet a minimálních požadavků na SW vybavení klientů (Internet Explorer).

Závěrem

Především unifikace spočívající v nalezení pevného bodu vizualizace pomocí HTML, neomezená komunikace a minimální SW požadavky na klienta TIRSWeb technologie - to jsou znaky představující generační zlom v oblasti technologických informačních systémů. TIRSWeb je v současnosti více oceňován v zahraničí - jednak proto, že zahraniční uživatelé více požadují unifikovaná standardní řešení a nezávislost na dodavateli, ale samozřejmě také proto, že mají mnohem větší možnosti připojení k internetu za několikanásobně nižší sazby. Doufejme jen, že skutečná liberalizace domácího telekomunikačního trhu bude i u nás znamenat zpřístupnění internetu co nejširší veřejnosti a širší prostor pro vyspělé technologie.
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 10319
Datum: 05. 03. 2001
Rubrika: Trendy / Automatizace
Autor:
Firmy
Související články
Novinky na veletrhu Amper 2013

Společnost Siemens se zúčastní 21. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper, který se uskuteční od 19. do 22. března letošního roku na veletržním výstavišti v Brně.

Řídicí systémy nejen pro energetiku

Česká společnost ZAT, a. s., je etablovanou firmou v oboru automatizace technologických procesů v České republice i v zahraničí. V oblasti automatizace patří mezi nejdéle podnikající firmy na světě, letos slaví 50 let od svého založení.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Související články
Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Inteligentní řešení pro hospodárné obrábění miniaturních dílů

Až do současnosti byla přesná mikroobráběcí centra stavěna především výzkumnými ústavy a některými výrobci obráběcích strojů – s jen malými ohledy na výrobní náklady. Aby byla uspokojena rostoucí poptávka po stroji, který je schopen vyrábět velmi jemné geometrie dílů s vynikající přesností a s přijatelnými úrovněmi nákladů, představila společnost Makino své přesné obráběcí centrum iQ300.

Od vzdělávání přes úspory až po virtuální realitu

Společnost Siemens se zúčastnila všech dosud konaných ročníků Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a tradice pokračuje i v letošním roce, kdy hlavním tématem expozice je časová a energetická efektivita v rámci celého životního cyklu stroje - od jeho návrhu až k výrobě. Že je ochrana životního prostředí pro Siemens téma číslo jedna, podpoří i divácky atraktivní část expozice, ve které se představí nový model elektromobilu BMW i3, který je od jara letošního roku součástí vozového parku společnosti Siemens.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Ozubené řemeny v pohonech ekologických taxi člunů

Britská firma vyvinula hybridní pohon pro 550 vodních taxíků pro Benátky. Kombinace dieselového motoru a elektromotoru zde snižuje hluk, emise i náklady, přičemž vysoce výkonný řemen Synchrochain Carbon umožňuje použití kompaktního motoru s nízkou hmotností.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit