Témata
Reklama

Kování se značkou Metalpress

Řadu namáhaných strojních dílů je nutné zhotovovat pomocí kovárenských technologií, které obvykle zvyšují mechanické vlastnosti.

Protože se tyto procesy významně podílejí i na široké produkci například automobilových dílů - tj. sériové výrobě, hledají se cesty ke zvýšení efektivnosti a produktivity v kovárenském procesu.
Reklama
Reklama

Stroje pro příčné klínové válcování řady UL a ULS

V současné době, kdy je kladen stále vyšší důraz na efektivnost a produktivitu výroby, dochází k širšímu uplatnění technologie příčného klínového válcování (PKV), která tato kritéria principiálně naplňuje.
Technologie PKV je známa a využívána již několik desítek let. Současný rozmach této dnes již plně osvědčené metody souvisí především s příznivými zkušenostmi výrobců dílů pro automobilový průmysl v kovárenských provozech.
Princip úspor spočívá ve vytvoření pokud možno optimálního tvaru polotovaru pro následné kování, kdy vzniká rovnoměrný malý výronek kolem obvodu výkovku, nebo se přímo válcováním vytváří tvarovaná hřídelová součást s minimálním přídavkem (cca 1 - 1,5 mm) pouze pro dokončovací operaci - obrobení.
Pozitivní vliv zavedení technologie příčného klínového válcování se plně projevuje v těchto oblastech:
 • úspora vstupního materiálu cca o 20 %;
 • úspora elektrické energie pro ohřátí kovu cca 20 %;
 • úspora energie pro vlastní tvářecí (kovací) proces cca 25 %;
 • zvýšení životnosti kovacích zápustek a nákladů na renovaci cca 50 %;
 • rozšíření technologických možností následujícího kovacího zařízení - např. při použití předvalku lze vykovat na menším lisu díl, který by jinak vyžadoval lis větší tonáže.
 • Technologický proces zhotovení vývalku je realizován " horkou technologií", kdy se ohřátý přířez tvaruje rotačním pohybem válců opatřených speciálními klínovými nástroji. Stroje řady UL a ULS, vyráběné firmou Metalpres, s. r. o., pro tuto technologii tvoří kompaktní celek pracující v automatickém režimu bez obsluhy od vstupu ohřátého přířezu po vynesení tvarovaného vývalku. Stroje mohou být též na přání zákazníka vybaveny systémem rychlovýměny nástroje, která zručné obsluze umožňuje změnu technologie v čase řádově 0,5 hodiny. Použitím těchto strojů nevznikají žádné rázy ani vibrace, nevyžadují tedy zhotovení základů a mohou se i dodatečně instalovat ke kovacím strojům. Systém tvářecího procesu umožňuje vysokou životnost nástrojů, která se při běžných tolerancích vývalků pohybuje v rozmezí 50 000 - 100 000 ks do následné renovace, přičemž může být nástroj renovován 3 -4krát.
  Tyto stroje jsou ve firmě Metalpres vyráběny více než 25 let a počet vyrobených a dodaných kusů se blíží 100. Uživateli jsou firmy prakticky po celém světě. Neustálý vývoj technologie PKV pak znamená nalézání nových oblastí užití produktů této produktivní a efektivní technologie.

  Stroje pro dělení tyčí řady TNS

  Tyto stroje slouží v kovárenských provozech pro přípravu vstupních polotovarů do tvářecích operací - tj. dělení tyčí na potřebné délky. Stroje TNS jsou pro tyto požadavky uzpůsobeny a jsou vybaveny potřebnými uzly a zařízeními. Jde o odpružený doraz tyče, přidržovač tyčí a ústřižků pro kvalitní střih a vlastní zásobník na 6 m dlouhé tyče se samočinným nakládáním. Navíc má stroj zařízení na natáčení střižné osy, které zabezpečuje kolmost stříhaného čela - nezbytné pro tzv. kování " na stojato". Stroj pracuje prakticky v automatickém režimu - ze zásobníku nabírá tyče a nadělené kusy padají do připravených palet. Dva z těchto strojů pracují například i ve Škodě Auto Mladá Boleslav.

  Kovací buchary KHZ

  Tyto stroje speciální konstrukce jsou určené pro zápustkové kování. Konstrukce stroje je hydraulicko-pneumatická a protiběžná. To znamená, že při pohybu kovacího beranu dolů se v protisměru mírně pohybuje stojan stroje tak, že se hybnosti obou částí při pohybu ruší a rázy z vlastního procesu kování se proto nepřenášejí do základů. Lze je tedy užít i pro dodatečnou instalaci v kovárnách. Řízení umožňuje programovat jak sílu, tak i posloupnost úderů, a vlastní stroj je rychlý a produktivní.
  Reklama
  Vydání #6
  Kód článku: 10627
  Datum: 06. 06. 2001
  Rubrika: SST představuje / Tváření
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Inovativní řešení z Blechexpo

  V listopadu na 14. mezinárodním veletrhu zpracování plechu Blechexpo ve Stuttgartu prezentovala italská společnost Prima Power špičková řešení zahrnující všechny fáze zpracování plechu. Slogan „Prima is here“ symbolizuje přístup společnosti k zákazníkům nejen v průběhu veletrhu, ale při jakémkoli kontaktu s nimi. Je vždy na jejich straně, nabízí podporu, odborné znalosti a vyspělé technologie, skutečně naslouchá potřebám uživatelů a poskytuje moderní a uživatelsky přívětivá řešení jejich požadavků.

  Automatická flexibilní výroba plechových dílů

  Eliminace nevýrobních časů a zbytečné manipulace s materiálem a polotovarem, to je jeden z hlavních úkolů efektivní výroby. Když k tomu ještě přidáme fakt, že na pracovním trhu nejsou volné kapacity a konkurence nutí k neustálému zvyšování produktivity při neúměrně rostoucích mzdových nákladech je automatizace výroby takřka jediným řešením, jak splnit náročné podmínky.

  Optimalizace tvaru nástroje pro válcování

  V současné době je velmi vyhledávaným strojem válcovačka typu ULS. A s rozvojem elektromobility se jeví velmi pravděpodobný požadavek na zvyšování produkce hřídelových součástí. Společnost Šmeral Brno se proto rozhodla inovovat a zlepšit nejen stroj ULS, ale i samotný proces tvorby nástrojů příčného klínového válcování (PKV).

  Související články
  Kapalina jako tvářecí medium

  V dnešní době je stále více kladen důraz na sofistikovanost i ekonomickou efektivnost výrobních procesů. Současně je žádána výroba stále složitějších tvarů, vyplývajících především z designových návrhů lisovaných součástí, které dříve nebyly řešitelné jako např. výroba negativních tvarů, složitě prostorově i tvarově orientovaných trubkových dílců apod. V tomto případě lze s výhodou, namísto pevných konvenčních nástrojů, využít výrobní metody zaměřené na nepevné nástroje, jako je např. kapalina.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Moderní způsoby ochrany vysokopevných ocelí

  V posledních letech je v automobilovém průmyslu kladen stále větší důraz na snižování hmotnosti vozu, potažmo spotřeby a z ní plynoucích emisí, za současného zvýšení bezpečnosti posádky. Jednou z možností, jak splnit tyto požadavky, je nahrazení starých materiálů používaných pro výrobu určitých komponentů za nové, pevnější. Díl z pevnějšího materiálu může být tenčí a potažmo i lehčí oproti dílu původnímu, ale současně je schopen vydržet stejné, nebo i větší namáhání.

  Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

  Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

  Nová generace lisů s adaptivní kinematikou

  Rychlé řešení složitých technologických zákonitostí při konstrukci velkých lisovacích nástrojů je první polovinou konkurenční výhody italské společnosti Sacelest. Druhou polovinu úspěchu tvoří špičkové stroje – a právě strojový park v Košicích je v těchto dnech posílen instalací vysoce moderního lisu s adaptivní kinematikou.

  Automatické linky pro zpracování plechů

  Automatické výrobní linky Punchpress & Bender od italské společnosti Iron Srl se již dvacet let používají v mnoha odvětvích, jako je například výroba regálů a polic pro velkoprodejce, bezpečnostních dveří, výtahů, skříní a elektrických panelů, kovového nábytku, přepážek, osvětlení, podhledů, průmyslového chlazení, domácích spotřebičů apod. V říjnu je bude možné vidět při příležitosti dnů otevřených dveří společnosti ve městě Trevisa.

  Nová řešení flexibilní výroby plechových dílů

  Plně automatická výrobní linka pro zpracování plechu do hotového dílce Prima Power PSBB (zkratka pro děrování/vysekávání, stříhání v pravém úhlu, vyrovnávací sklad a ohýbání) produkuje vysoce kvalitní komponenty. Současná nabídka zahrnuje mnoho vylepšení včetně nového vysekávacího a stříhacího stroje Shear Genius, který posouvá výrobní rychlost a produktivitu na novou úroveň.

  Vliv materiálu na kvalitu výlisku

  Kvalita vstupního materiálu významně ovlivňuje výslednou kvalitu výlisku. Ověřování jeho vlastností je možné provádět různými zkouškami, mezi něž patří ověřování jeho mechanických vlastností či technologické zkoušky.

  Nová řada vysekávacích lisů kombinovaných s laserem

  V souladu s tradicí soustavného rozvoje produktových řad uvedla společnost Prima Power na trh kompletní novou generaci servoelektrických vysekávacích lisů kombinovaných s laserem.

  Co je nového v tvářecí technice

  Oblast plošného tváření je dynamicky se rozvíjející segment výroby dílců z plechu. Mezi technologií a stroji byl v minulosti veden neustálý boj. Vždy se podařilo vyvinout technologii, která o kus dál posunula hranice zpracování těžko tvářitelných materiálů nebo tvarově složitých dílců. Velkou roli v tomto rozvoji technologií plošného tváření vždy hrál automobilový průmysl, který neustále zvyšoval požadavky na komplikovanější tvary v souvislosti s fantazií designérů.

  Nekonvenční zpracování nové generace vysokopevných výkovků

  Vysokopevnostní zušlechtěné výkovky se strukturou popuštěného martenzitu v současné době představují high-end skupinu kovárenských produktů. Díky nejnovějším poznatkům z oblasti fyzikálně-metalurgických dějů probíhajících v materiálu výkovků by skupina vysokopevnostních výkovků mohla být doplněna novou generací výkovků, jejichž struktura je tvořena nekonvenčním CFB (Carbide-Free bainitem) a QP martenzitem.

  Metodika kompenzace odpružení u velkoplošných karosářských výlisků

  Dnešní doba je charakterizována rychlou reakcí na akceschopnost a poptávku a klade vysoké požadavky na konečné nízké provozní náklady a vysokou kvalitu všech výrobků. V ideálním případě by měly být výlisky vyráběny bez defektů. Takto dokonalého stavu ovšem není možné zatím dosáhnout. Již v minulosti bylo řadou autorů popsáno početné množství defektů, u kterých se dnes ví, jaký přístup pro jejich predikci a eliminaci zvolit. Jedná se například o zvlnění materiálu, vyčerpání plasticity, iniciace trhliny, ztenčení materiálu aj.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit