Témata
Reklama

Nástroje pro spolehlivé upichování

Při upichování je důležité, aby byl nástroj co možná nejstabilnější a nejužší. Platí to zvláště u nových vysoce výkonných materiálů z nerezové oceli, které se nyní uplatňují ve stále více oborech. Společnost Walter AG pro tyto účely vyvinula nový jednobřitý upichovací systém Walter Cut-SX, který u hlubokých zápichů zabraňuje odpadnutí břitových destiček. Společně se systémem GX se dvěma břity, který byl zaveden již v roce 2011, tak výrobce nabízí zajímavý výběr nástrojů pro upichování tyčového materiálu.

Vývoj nových materiálů postupuje velmi rychle kupředu. Úspora hmotnosti a pohonných hmot, odolnost vůči vysokým teplotám a korozi jsou jen příklady požadavků, které za tím stojí. Například titan, který se v minulosti používal převážně v leteckém průmyslu, se nyní mnohem častěji využívá také v lékařské technice a v automobilovém průmyslu. Stále více průmyslových odvětví používá takzvané duplexní oceli. S ohledem na vysoký podíl chromu, niklu a wolframu je však obrábění těchto vysoce výkonných materiálů extrémně obtížné. Z tohoto důvodu již nebývá používání starých strojů a nástrojů vždy hospodárné. Pomoci by měl nový upichovací systém od firmy Walter.

Reklama
Reklama

Jednobřitý a dvoubřitý upichovací systém

Typickými problémy při upichování na strojích s podavačem tyčí bývají vibrující nebo nekruhová tyč a z toho vyplývající omezení otáček. Při soustružení na starých strojích bez protivřetena navíc součást po upichování spadne dolů. Tím se může poškodit břit i nástroj. S novým upichovacím systémem Walter Cut-SX, který doplňuje stávající dvoubřitý systém Walter Cut-GX, je nyní k dispozici nástroj vhodný pro každé upichovací obrábění. To, který z obou systémů zvolit, závisí na stroji a průměru součásti. U starých strojů je tendencí používat spíše houževnaté řezné materiály jako WSM43S, zatímco u strojů nové konstrukce vysoce výkonné řezné materiály odolné proti opotřebení, jako WSM33S. Dvoubřitou variantu Walter Cut-GX je vhodné používat do průměru upichování 46 mm.

Kompletní řada upichovacích nástrojů Walter Cut-GX. Skládá se z planžety pro hluboké upichování G1042, G1041 v zesíleném provedení a čtyřhranných nástrojů G1011 a malých nástrojů XLDE.

Použití jednobřitého systému

V čem spočívají výhody nového jednobřitého systému? Především u hlubokých zápichů je velmi důležitá spolehlivost. Výzvu zde představují vzrůstající teplota v řezné oblasti a ztížený odvod třísky. U destiček se dvěma břity závisí hloubka zápichu na délce destičky. Tato maximální hloubka zápichu činí u systému GX24 cca 23 mm. Díky nově vyvinutému jednobřitému systému Walter Cut-SX lze realizovat hloubky zápichu až 80 mm. Systém se vyznačuje tvarovým spojením s lůžkem destičky, kterého je dosaženo ohnutým tvarem. Díky tomu nedochází k odpadnutí břitové destičky při obrábění. Mnohé jednobřité systémy, které jsou na trhu, pracují pouze se silovým upnutím břitové destičky. U těchto nástrojů mohlo v závislosti na aplikaci při pohybu zpět dojít k vytažení břitové destičky z nástroje.
Nové samoupínání vede dále k delší životnosti nástroje. Firma Walter vyvinula jeho nové konstrukční řešení. Upínací prst fixuje břitovou destičku v lůžku destičky a vyvíjí přitom extrémně vysoké přídržné síly, aniž by to bránilo odvodu třísky. Břitová destička je navíc vyztužena prizmatem po celém obvodu a zadní dosedací plochou. Prostřednictvím této dosedací plochy jsou řezné síly přenášeny do pevné části nástroje.

Kompletní řada upichovacích nástrojů Walter Cut-SX. Skládá se z planžety pro hluboké upichování G2042 v neutrálním a zesíleném provedení. Dále stopkové nástroje G2012-P s vnitřním chlazením.

Odvod třísky vysokotlakým chlazením

Systém SX je optimalizován pro vysokotlaké chlazení, přičemž utvařeč třísky břitové destičky SX je přizpůsoben proudu řezné kapaliny, jež pomáhá třísce rychleji opustit oblast řezu. Výsledkem jsou krátké třísky a delší životnost nástroje, a to již od tlaku chladiva 20 bar. Na základě dosažené spolehlivosti je možné zvýšení řezných parametrů, a tím i produktivity. Jemný filtr řezné kapaliny na stroji zabraňuje opotřebení otvorů pro výstup chladiva. Pokud již zákazník používá vrtáky s vnitřním chlazením, může ho využívat i pro chladicí systém Walter Cut-SX.


Břitová destička Walter Cut-SX s optimalizovanou geometrií utvařeče třísky pro vnitřní chlazení, opatřená nejnovějším PVD povlakem Tiger•tec Silver.

Utvařeče třísek

K dispozici jsou břitové destičky se třemi typy utvařečů třísek. CE4 je univerzální destička se stabilní řeznou hranou a velmi dobrým tvarováním třísky, vhodná pro střední až vysoké posuvy. CF5 je pozitivní destička pro malou tvorbu otřepů a hrotů, materiály s dlouhou třískou a nízké až střední posuvy. Ostrá geometrie CF6 se vyznačuje minimální tvorbou otřepů a hrotů a je vhodná pro malé průměry a tenkostěnné trubky a dále pro nízké posuvy. Všechny zapichovací destičky jsou k dostání se šířkou břitu od 2,0 do 6,0 mm. Jako řezný materiál se používají oba typy řezného materiálu Tiger•tec Silver PVD WSM33S a WSM43S pro ocel, nerezovou ocel a těžko obrobitelné materiály.

Aplikace systémů SX a GX

Nástroje systému Walter Cut-SX jsou optimalizovány především pro použití ve všeobecném strojírenství, na soustruzích s podavači tyčí, vícevřetenových soustruzích a všech soustruzích s vysokotlakým čerpadlem. I když velká hloubka zápichu není vždy zapotřebí, motivem může být také jednoduchá a rychlá výměna břitové destičky ve stroji.

Nové upnutí SX se vyznačuje tvarovým stykem, velmi stabilním flexibilním upínacím prstem a odvedením řezných sil do pevné části nástroje.

Nově vyvinutý systém nenahrazuje stávající systém Walter Cut GX, ten zůstává první volbou pro aplikace, při kterých lze použít dvoubřitá ostří. Tento nástrojový systém je vhodný pro veškeré upichovací obrábění a všechny běžné typy nástrojů pro zapichování, upichování a drážkování. Stejně jako systém SX využívá řezný materiál Tiger•tec Silver, u něhož vrstva oxidu hlinitého funguje jako tepelná ochrana a vede k malému tepelnému zatížení mikrozrnného substrátu. Kromě WSM33S a WSM43S se používají také univerzální typy WSM13S a WSM23S, které jsou s ohledem na svou vysokou tvrdost vhodné především pro materiály ISO-S a stabilní podmínky obrábění. Břitové destičky obou systémů získávají svůj výkon díky třem upichovacím geometriím CF6, CF5 a CE4.

Stroj určuje typ nástroje

V zásadě existují tři typy soustruhů pro upichování:

• u vícevřetenového soustruhu se pracuje až na osmi vřetenech do průměru 52 mm. Doby obrábění kratší než 20 sekund na obrobek zde nejsou žádnou vzácností;
• u podélného soustruhu probíhá relativní pohyb mezi obrobkem a nástrojem, přičemž obrobek je upnut ve vřeteni pomocí upínací kleštiny a veden ve vodicím pouzdru. Tento typ stroje je vhodný jen pro nejmenší součásti. Na podélném soustruhu se používá jen málo nástrojů, kusové časy průměrně kratší než jedna minuta jsou v porovnání velmi krátké;
• příčné soustruhy se naproti tomu používají pro komplexní součásti a velké průměry. Doba obrábění zde bývá delší než jedna minuta na součást.
Nástroje nového systému SX lze používat u všech tří typů strojů. Ideálně by je měli výrobci používat u strojů vybavených vnitřním chlazením nástrojů. Systém GX obsahuje také zapichovací nástroj, který byl optimalizován pro podélné soustruhy a vícevřetenové soustruhy. Protože je u tohoto typu strojů upínací šroub velmi špatně přístupný, je nástroj s názvem XLDE vybaven šikmo umístěným upínacím šroubem. Kromě XLDE obsahuje systém několik nástrojů pro zapichování a upichování pro všechny soustruhy, které jsou optimalizovány pro příslušný typ stroje a součásti určitého průměru.

Použití nového systému Walter Cut SX lze doporučit především pro velké hloubky zápichu a při možnosti používat vnitřní chlazení. Pro malé hloubky zápichu a odpovídající stroje je nadále první volbou systém Walter Cut GX. Oba nástrojové systémy však společně nabízejí vhodná řešení pro nejrůznější situace při obrábění.

Walter CZ
monika.futakova@walter-tools.com
www.walter-tools.com

Videa představující systém SX včetně ukázek obrábění si můžete prohlédnout zde

Představení upichovacího systému Walter Cut-SX

Walter Cut-SX, ukázky obrábění a řezné podmínky

Reklama
Související články
Trendy ve vývoji nástrojů

Snižování emisí skleníkových plynů CO2 se stalo cílem pro celý svět. Na mnoha místech se hovoří o uvalení daně na emise CO2. Německá vláda si stanovila cíl snížit emise oxidu uhličitého v Německu do roku 2030 o 55 procent. To značným způsobem ovlivnilo i vývoj obráběcích strojů, vznikají nové oblasti použití a stávající je třeba adaptovat.

Vrták pro všechny materiály, stroje a aplikace

S vrtákem ze slinutého karbidu Xtreme Evo v produktové řadě Advance přináší Walter AG na trh novou skupinu výrobků DC160.

Od specialisty k dodavateli systému

Světový trh a koncepce "dodavatele systému" nepředstavovaly při založení společnosti Walter AG v roce 1919 pro začínajícího podnikatele Richarda Waltera ještě žádné téma. Ale už tenkrát byla pro úspěch společnosti centrálním prvkem filozofie založená na myšlence pracovat inovativně a v úzké souvislosti s potřebami zákazníků.

Související články
Walter píše dějiny průmyslu od roku 1919

V lednu 2019 uvádí společnost Walter na trh zcela novou generaci fréz Xtra·tec XT. Nová řada výrobků je výsledkem nebývalého nápadu - společnost Walter zcela od základů otočila taktiku optimalizace oproti obvyklému postupu v oblasti použití vyměnitelných břitových destiček. Tím se mění jejich usazení, stabilita a chování při obrábění. Počet zubů lze zvýšit až o 17 procent, což je významným přínosem produktivity pro uživatele. Xtra·tec Xtended Technology (XT) tak pokračuje ve stoleté historii inovací této společnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Komplexní obrábění ploch - jeden nástroj

Společnost Walter vyvinula novou PKD frézu umožňující hrubování i dokončovací obrábění hliníku a bimetalových součástí při současném mazání. Nový nástroj zhospodární výrobu bloků motorů v automobilovém průmyslu.

Efektivní frézování drážek pro pero

Mohelnický Siemens je největším závodem na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektromotorů v Evropě. Denně podnik vyrobí více než čtyři tisíce elektromotorů, které jsou určeny k pohonu především průmyslových zařízení, jako jsou například ventilátory, čerpadla, kompresory či obráběcí stroje.

Aplikace pro podrobnou analýzu nástrojů

Společnosti Walter AG a Comara společně rozvinuly softwarové řešení Walter appCom. Tento nástroj zachycuje v reálném čase údaje o stroji, které jsou pak základem pro cílenou optimalizaci obrábění součástí. Společnost Walter představuje aplikaci Tool Life – řešení pro vizualizaci a analýzu údajů o nástrojích, které lze do balíku appCom hladce integrovat.

Zakázková řešení takřka bez čekání

Společnost Walter rozšiřuje svou produktovou nabídku použitelnou ve spojení s rychlou doručovací službou Walter Xpress tak, aby obsáhla i vyměnitelné břitové destičky.

Výrobci automobilů sázejí na zlato

Mezi odborníky je obrábění klikových hřídelí považováno za ligu mistrů v oblasti kovoobrábění. Kliková hřídel představuje značně složitý díl, který přeměňuje přímočarý pohyb pístů přenášený pomocí ojnic na otáčivý pohyb. Tato úloha vyžaduje maximální přesnost, jelikož kliková hřídel musí pracovat prakticky bez tření, resp. s extrémně nízkým třením. Proto musejí být symetrické otočné prvky s odlišnými rozměry a poloměry opracovány naprosto přesně.

Digitalizace ve středu pozornosti

Nároky v odvětví kovoobrábění se neustále zvyšují a zároveň nabírá obrátky digitalizace a zapojování do sítě. Současně rostou požadavky zákazníků na celostní koncepty a odpovídající digitální služby.

Digitalizace výroby v praxi

Digitalizace průmyslové výroby nabývá konkrétní podoby. Také společnost Walter AG se tímto tématem již nějakou dobu zabývá. Zdejší odborníci v současné době vyvíjejí rozsáhlou digitální platformu, na jejímž základě může uživatel výrazně efektivněji používat nástroje, omezit plýtvání a minimalizovat činnosti, které se doposud prováděly manuálně.

Nástroje pro náročné aplikace a sériovou výrobu

Společnost Walter představila řadu zajímavých nástrojů, které přinášejí další zvýšení produktivity a spolehlivosti v náročných aplikacích frézování, vrtání a soustružení či v sériové výrobě.

Sledováním nástrojů k chytré továrně

Kompletní sledování veškerých nástrojů používaných ve výrobních procesech, kontrola životnosti a včasná výměna nástrojů – a všechno zcela jednoduše stisknutím tlačítka. To, co ještě nedávno bylo pouhým přáním, se nyní díky řešení Tool ID od firmy Walter stává skutečností.

Maximální výkon je nyní univerzální

Nové systémové vyměnitelné břitové destičky pro nástrojovou řadu M4000 od skupiny Walter jsou vhodné pro tolik různých druhů použití při frézování jako nikdy dříve.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit