Témata
Reklama

Nová generace snímačů polohy

Firma Renishaw postavila novou generaci přesných optických snímačů Signum na základě snímačů RG2 a doplnila ji o řadu odolných magnetických snímačů LM10.

Optické snímače Renishaw RG2 si získaly popularitu mezi konstruktéry pro svoji jedinečnou konstrukci a odolnost. V době svého vzniku se jednalo o zcela nový přístup – nalepovací stupnice a filtrační optika umožnily vytvořit bezkontaktní odměřovací systém, který byl i bez krytování schopný obstát nejen v metrologických laboratořích, ale i v řadě automatizačních aplikací.

S rozvojem lineárních motorů si tento systém našel v jejich konstrukci stabilní místo jako standardní zpětná vazba.

Reklama
Reklama
Odměřovací systém Signum RESM

Optické snímače Signum RSLM

Stavebnicový systém Signum je v současné době vlajkovou lodí v nabídce firmy Renishaw. Jedná se o optické snímače nejvyšších parametrů tvořené třemi stavebními kameny – univerzální čtecí hlavou SR, rozhraním (interface) SI, které provádí pokročilé zpracování optického signálu, a ocelovou lineární nebo rotační stupnicí s definovaným koeficientem teplotní roztažnosti.

Čtecí hlava SR a rozhraní SI

Čtecí hlava a rozhraní tvoří dva ze tří stavebních kamenů snímačů Signum. Čtecí hlava je navržena s velkou pečlivostí pro čtení lineárních i rotačních stupnic s rastrem 20 m. Její novátorské optické schéma umožňuje číst i zaprášené stupnice s mastnými otisky prstů rychlostí až 12,5 m.s-1. Optický systém je ukryt v kompaktním pouzdře a zakrytován na stupeň krytí IP64 (kapalina se dovnitř nedostane, pro zprovoznění stačí otřít).

OnAxis snímač RB44

Od čtecí hlavy vede kabel zakončený mikrokonektorem, který se zapojuje do rozhraní SI. Kabel mezi čtecí hlavou a rozhraním může mít délku až 10 m.

Interface provádí pokročilé zpracování signálu (funkce AGC,ABC a AOC), jehož výsledkem je mimořádně kvalitní TTL nebo 1Vpp analogový signál se zvlněním (SDE) max. ±30 nm. Interpolovaný digitální signál může mít rozlišení až 5 nm (stupeň interpolace 4 000x). Pokročilé funkce on-line vyrovnávají vyvážení a amplitudu signálu tak, aby byla zaručena jeho stabilní kvalita i při přejezdu zašpiněných nebo poškozených míst stupnice. Interface se vyrábí i v provedení se sériovou komunikací pro systémy Fanuc. Systém lze připojit přes USB konektor k PC se softwarem Signum, který usnadňuje nastavení čtecí hlavy vůči stupnici, ale zejména umožňuje zjistit stav odměřování za provozu, aniž by bylo nutno zastavit zařízení, kde je odměřování namontováno.

Nové lineární stupnice RSLM a RSLD

Tyto ocelové stupnice v kombinaci se čtecími hlavami Signum dosahují parametrů jinak vyhrazených pouze snímačům se skleněnou stupnicí. Součástí každé stupnice je jedna nebo více referenčních značek In-Trackteré jsou automaticky po načtení fázovány s výstupním signálem. Vynikající je také možnost přepravovat stupnice ve svinutém stavu, což při délce až 5 m šetří značný prostor i přepravní náklady. Díky použitému materiálu jsou stupnice velmi odolné, dobře se s nimi manipuluje a navíc mají přesně definovaný koeficient délkové teplotní roztažnosti. Jejich přesnost ±4 m na celou délku – tedy na 5 m - je jistě úctyhodná.

Novinkou je i provedení RSLD s kódovanými referenčními značkami, které urychlují nalezení výchozí pozice stroje.

Nový magnetický lineární snímač polohy LM10

Další přírůstek do osvědčené rodiny magnetických snímačů Renishaw a řešení pro konstruktéry, kteří potřebují vysokou odolnost a rychlost snímání při zaručení mimořádné spolehlivosti.

Magnetický snímač LM10

Snímač je logickým pokračováním snahy firmy Renishaw doplnit vyráběný sortiment tak, aby poskytoval dostatečný výběr pro široké spektrum aplikací. Stupnice systému může být až 100 m dlouhá a odolná čtecí hlava s krytím IP68 má výškovou toleranci nad stupnicí až 1,5 mm.

Bezkontaktní magnetický snímací princip poskytuje tolik požadovanou odolnost a spolehlivost v drsném prostředí s mastnotami, prachem a špínou, ve kterém by optické snímače rychle ztratily své vynikající vlastnosti. Nezanedbatelná je i výrazně nižší cena ve srovnání s optickými snímači. Instalaci maximálně zjednodušuje vestavěná LED dioda, která svítí zeleně při správném ustavení čtecí hlavy. Referenční značka může být již z výroby umístěna v definované poloze stupnice nebo si ji uživatel může sám umístit na libovolné místo s pomocí jednoduchého aplikátoru.

LM10 je ideálním řešením jak pro vysokorychlostní aplikace s rychlostí pohybu akčního členu až 25 m.s-1, tak i pro aplikace s požadavky na teplotní odolnost (od –20 °C do 85 °C), odolnost proti vibracím, rázům a kapalinám (IP68). Bezkontaktní, otevřená konstrukce eliminuje vliv tření a snižuje účinky hystereze na přesnost a dynamické parametry zařízení. V nabídce je momentálně provedení s digitálním výstupem a rozlišením 1, 2, 5, 10, 20 a 50 µm. Analogový výstupní signál a možnost uživatelské konfigurace rozlišení budou brzy následovat.

Typickými oblastmi použití snímače LM10 i oblíbených snímačů řady RM jsou dřevoobráběcí stroje, textilní stroje, průmyslové pily, stroje na řezání plazmou, laserem, vodním paprskem, balicí stroje a řada dalších zařízení, která vyžadují odolné odměřování s rozumnou přesností.

Další informace o zmíněných lineárních snímačích a populárních magnetických snímačích RM/RE naleznete na stránkách společnosti Renishaw.

Jan Vlček

jan.vlcek@Renishaw.com

Renishaw

www.renishaw.com

Reklama
Vydání #3
Kód článku: 80339
Datum: 19. 03. 2008
Rubrika: Trendy / Měření
Autor:
Firmy
Související články
Přesné měření libovolného materiálu nebo povrchu

Společnost Keyence uvedla na trh řadu konfokálních snímačů polohy CL-3000 pro vysoce přesné měření na jakémkoliv materiálu nebo povrchu. Tyto vysoce kompaktní koaxiální laserové snímače polohy pomáhají s takovými úkoly, jako je zlepšování kvality, prevence dodávek nevyhovujících dílů a zvyšování objemu výroby.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Vysoké nároky na přesnost robotických aplikací

Trh robotických technologií v posledních letech zažívá prudký rozmach. Moderní průmyslová odvětví se po celém světě stále více spoléhají na inteligentní roboty vyznačující se vysokou přesností a 100% spolehlivostí. Výhodami pro jejich provozovatele jsou flexibilnější výrobní procesy, vyšší kvalita, nižší spotřeba materiálů a úspory nákladů. Klíčovou roli v oblasti chytrých robotických technologií hrají inovativní snímače, které fungují jako rozhraní mezi robotem a jeho prostředím.

Související články
Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

Měřicí přístroje pro efektivní výrobu

Jestliže jsou nástroje přesně zaměřeny a seřízeny ještě před samotným obráběním mimo obráběcí stroj, lze následně zkrátit vedlejší neproduktivní časy na stroji a zvýšit tak celkovou efektivitu výroby. Přístroje pro měření a seřizování nástrojů mohou v samotném procesu třískového obrábění zajistit zvýšení produktivity až o 25 %, a to při velmi dobrém poměru cena/výkon. Úspěšné obrábění tedy vyžaduje nejen výkonné stroje, ale i přesně seřízené nástroje.

Vylepšený triangulační snímač střední třídy

Laserové snímače optoNCDT 1750 měří posunutí, vzdálenost a polohu v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například automatizační technika, výroba elektroniky, automobilový průmysl a strojní zařízení. Tento nový model zachovává kompaktnost a robustnost svého osvědčeného předchůdce ILD1700, ale významně zvyšuje maximální vzorkovací frekvenci, přesnost a rozlišení.

Velmi přesný měřicí stroj pro výpočetní tomografii

Nový model TomoCheck S HA (High Accuracy) 200 společnosti Werth Messtechnik GmbH se senzorem pro výpočetní tomografii je aktuálně nejpřesnějším souřadnicovým měřicím strojem na světě.

Konfirmace měřidel

Příspěvek se zabývá problematikou zajištění návaznosti měření a rozebírá obvyklé metrologické čin-nosti, které jsou za tím účelem prováděny. Zákon o metrologii i běžná praxe zmiňují jako základní postupy kalibraci nebo ověření stanovených měřidel. Kalibrace je postup vedoucí k dosažení způsobilého měřidla ve dvou logických krocích podle definice VIM. Vždy musí být zjištěn aktuální stav měřidla – provádí se zkouškou, která ověří, zda je měřidlo způsobilé plnit dané specifikace, či nikoliv. Nezpůsobilé měřidlo se musí kalibrovat nebo vyřadit. O výsledku je vydán doklad (kalibrační certifikát), jímž je potvrzena způsobilost z dřívější kalibrace nebo způsobilost dosažená kalibrací novou. Zvláštní pozornost je věnována kalibraci měřidel řízených softwarem, např. u souřadnicových měřicích strojů.

Průmysl 4.0 v měření aneb Kvalita 4.0

V souvislosti s postupující mírou digitalizace a automatizace výroby se často hovoří o Průmyslu 4.0 neboli čtvrté průmyslové revoluci. Tento trend se pochopitelně nevyhýbá ani oboru měření. Objevuje se dokonce nový pojem – Kvalita 4.0. Co si pod tím představit?

Ochrana provozních měřidel tlaku před mechanickým namáháním

Při měření tlaku v potrubních systémech a v nádobách se setkáváme s nepříznivými mechanickými vlivy, které mají původ v měřeném procesu. Jedná se o tlakové rázy, pulzace, otřesy či vibrace, a někdy také o přetížení nad rámec měřicího rozsahu přístroje. Pulzace tlaku v potrubí zpravidla pochází od čerpadel, případně od rotujících míchadel v nádobách. Tlakové rázy jsou způsobovány setrvačností sloupce kapaliny pohybující se v potrubí; na jejich vzniku se podílí i činnost ventilů a škrticích orgánů. Destruktivní účinky mohou mít i bubliny par a plynů v tekutině proudící přes ventily. Otřesy a vibrace jsou způsobovány zpravidla rotujícími částmi strojů, prouděním tekutin, pulzacemi a tlakovými rázy v potrubí. Tento článek si klade za cíl shrnout způsoby, jak lze tlakoměry před uvedenými vlivy ochránit.

Měření energie je důležité ve všech oborech

Spotřeba a ve velké míře i kvalita energií je v poslední době stále více sledovanou veličinou. Měřicími systémy od přehledových měřičů spotřeby až po systémy, kde je měření, zobrazování, ukládání a grafické prezentování veličin integrováno do větších systémů lze získávat přehled o spotřebě kdykoli je to potřeba.

Vestavné přístroje pro měření v silnoproudé síti

Řadou vestavných přístrojů SIRAX se doplňují přístroje s vysokým výkonem SINEAX a završují tak portfolio v této oblasti. Přístroje série SIRAX se vyznačují základní funkčností převodníku elektrických veličin za dodržení velmi dobrého poměru cena/výkon. Přístroje BM1200 a BM1400 představují jednoduché a cenově výhodné monitory silnoproudé sítě. Pro vyšší stupeň vizualizace a komfortnější koncept obsluhy jsou vhodné multifunkční monitorovací přístroje, které byly označeny MM1200 a MM1400, jsou vybaveny TFT displejem a lze je na základě přehledného menu též konfigurovat.

Revoluční linka pro měření kvality

Je to takový český "americký sen". Začínal jako soustružník, dnes Miroslav Dušek vlastní strojírenskou firmu s mnohamilionovým obratem. Láska k poctivému řemeslu se u něj potkává s vynalézavostí, která ho nyní dovedla k vývoji revoluční linky pro měření kvality.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit