Témata

Nová obráběcí centra na veletrhu EMO

Z obráběcích center představených na EMO 2019 představujeme několik novinek společností Hwacheon a Takisawa Japan zaměřených na produktivitu, přesnost, kvalitu a automatizaci.

Hwacheon VT-950+

Těžké obrábění v nepřetržitém provozu:

 • obrábění velkých obrobků až do průměru 950 mm a maximální délky soustružení 850 mm;
 • vysoká stabilita díky tuhému, monolitickému loži soustruhu;
 • ručně zaškrabávané a velkoryse dimenzované kluzné vedení;
 • revolver pro poháněné nástroje a dodatečný zásobník na 16 nástrojů;
 • komplexní obrábění při jednom upnutí;
 • poháněné vřeteno s výkonem 45 kW a krouticím momentem 4 600 Nm.

Vertikální obráběcí centrum Hwacheon VT-950+

Přední jihokorejský výrobce obráběcích strojů Hwacheon představil na veletrhu EMO v Hannoveru robustní vertikální soustruh pro obrábění dílů o velkém průměru. Soustružnic-ké centrum VT-950+ dimenzované pro těžké obrábění v dlouhodobém provozu patří v současnosti k nejstabilnějším a nejvýkonnějším strojům na trhu. Umožňuje obrábět ro-tační obrobky o průměru až 950 mm a maximální délce obrábění 850 mm.

Masivní jednodílné lože odlévané z meehanitu zajišťuje pohlcení vibrací a maximální tu-host. Ručně zaškrabávaná a velkoryse dimenzovaná kluzná vedení přispívají k přesnosti ve všech osách. Technologie Air-Floating dovedená společností Hwacheon k dokonalosti, při níž je na kluzné vedení dodatečně vháněn stlačený vzduch, značnou měrou snižuje efekt trhavého pohybu a odtrhovací moment při zahájení posunu.

Soustružnické centrum VT-950+ MC MG uvedené v Hannoveru disponuje revolverem s 10 pozicemi pro poháněné nástroje a zásobníkem pro 16 nástrojů (MG), s možnou vý-měnou nástrojů v revolveru. To umožňuje při obrábění složitých geometrií provést více operací při jednom upnutí, a vyhnout se tak odchylkám v přesnosti vznikajícím chybami při upnutí. Kvalitu obrábění zajišťuje automatické měření nástrojů a hlídání dráhy upínání a zatížení v řezu.

Výkonné vřeteno s převodovkou nabízí výkon pohonu 45 kW a krouticí moment 4 600 Nm. Volitelně jsou k dispozici další varianty převodovky, kterými je možné soustružnické centrum dimenzovat přesně pro příslušnou oblast využití. Zvláště u náročných úkolů těž-kého obrábění a u velmi tvrdých nebo tuhých materiálů umožňují vřetena se zvýšeným krouticím momentem hospodárné obrábění. Stroj představený na veletrhu EMO byl vy-baven řízením Fanuc-Oi, je dostupný i s řízením Siemens 828D. Dodávky, servis a ná-hradní díly zajišťuje pro trh ČR a SR společnost Imtos.

Hwacheon VESTA-1000+

Automatizace v minimálním prostoru:

 • inovativní zásobník obrobků AWC8 vertikálního obráběcího centra;
 • kruhový stůl pro přípravu osmi obrobků;
 • zakládání do stroje pomocí otočného ramene upínače Standard HSK-A100;
 • nový paletový úložný systém regálové konstrukce pro velké a těžké obrobky;
 • vysoká tuhost, dynamická lineární vedení, velký zásobník nástrojů;
 • malá zástavbová plocha.
VESTA 1000+

Automatický měnič obrobků je výsledkem vývoje společnosti Hwacheon. Na veletrhu EMO se dočkal své evropské premiéry. V provedení AWC8 je konstruován jako otočný stůl, na němž je na obrábění připraveno osm obrobků. Pro vkládání a odebírání obrobků je k dispozici přípravné pracoviště umístěné bočně k měniči obrobků. Přísun obrobků do obráběcího centra probíhá pomocí otočného ramene přes automaticky otevíranou přepážku. K upínání na pracovním stole se standardně využívají upínací držáky HSK-A100, na něž je možné instalovat přípravky pro nejrůznější obrobky. Zásobník obrobků AWC8 je řízen softwarem integrovaným do řízení obráběcího centra.

Vřeteno VESTA-1000+

Pro velké a těžké obrobky Hwacheon vyvinul nový úložný systém s regálovou konstrukcí HMP (Hwacheon Multi Pallet System). Je možné ho osadit paletami 400 nebo 500 milimetrů. Systém zajišťuje manipulaci s obrobky o hmotnostech až 500, resp. 700 kg.

Ovládací panel VESTA-1000+

V expozici společnosti Hwacheon v Hannoveru přitahovala zájem odborníků především kombinace měniče obrobků AWC8 s vertikálním obráběcím centrem VESTA-1000+. Byl na nich naživo představen potenciál automatické výroby nezávislé na operátorovi. Prezentované obráběcí centrum s vysokou tuhostí je vhodné pro univerzální aplikace. Ke standardnímu vybavení patří dynamické lineární vedení ve všech osách, olejem chlazené vřeteno o rychlosti 12 000 ot.min-1, vnitřní přívod chladiva s tlakem 30 barů, dopravník třísek a softwarový balíček pro zvýšení produktivity a přesnosti. Obráběcí centrum VESTA-1000+ dále disponuje mimořádně tuhým vřeteníkem, velkým zásobníkem nástrojů s 30 místy a s extrémně krátkým časem výměny nástrojů – 1,6 s. Toto obráběcí centrum v Hannoveru přesvědčilo v neposlední řadě svými kompaktními rozměry. Se zastavenou plochou pouze 2 850 x 2 280 mm je velmi dobře integrovatelné do každé výroby. Výrobce dokáže díky své evropské centrále v Bochumi zajistit rychlou dodávku náhradních dílů. Servis na českém a slovenském trhu operativně zajišťuje servisní síť výhradního zastoupení Imtos.

Příklad obrábění na VESTA-1000+
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Export s přidanou hodnotou

Tuzemský průmysl má proexportní zaměření, téměř tři čtvrtiny jeho produkce se vyvážejí. Doba postupného ochlazování celosvětové ekonomiky v kombinaci s nástupem pandemie koronaviru a následnými restriktivními opatřeními vlád zásadně ovlivnila aktivity domácích firem a v mnohých případech způsobila problémy existenčního rázu

Související články
Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Související články
Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit