Témata
Reklama

Společnost Hwacheon, jihokorejský výrobce robustních obráběcích strojů s velkou životností, představila kompaktní soustružnické cen-trum Hi-Tech 230 a nový soustruh Cutex-180.

Kompaktní soustružnické centrum pro těžké obrábění Hwa-cheon Hi-Tech 230

 • Nový standard pro horizontální soustruhy se sklíčidlem 8, 10 nebo 12 palců;
 • široké a ploché vedení s velkým odstupem zaručuje vysokou stabilitu;
 • soustružnická centra v šesti různých variantách;
 • standardně vybavené hydraulicky poháněným digitálním koní-kem;
 • opce osy Y pro další soustružení a frézování v jednom upnutí.
Reklama
Reklama

Horizontální soustruh Hi-Tech 230

Nejstarší jihokorejský výrobce kvalitních obráběcích strojů stanovil soustružnickým centrem Hi-Tech 230 nový standard v oblasti hori-zontálních soustruhů se sklíčidlem 8, 10, nebo 12 palců. Díky mimo-řádné tuhosti lože stroje a výkonnému pohonu může toto obráběcí centrum spolehlivě zaručit precizní výsledky opracování i po mnoha letech nepřetržitého provozu. Velmi široká a vzájemně vzdálená plo-chá vedení zabezpečují vysokou stabilitu a optimální absorpci chvění. Vřeteno s výkonem pohonu 22 kW a točivým momentem 704 Nm je nejsilnější ze strojů ve své kategorii. Až 24 nástrojů v rychloposuvném revolverovém zásobníku je poháněno motorem o výkonu 5,5 kW. Tyto parametry umožňují rychlé procesy a jsou současně základem vynikající kvality obrábění tohoto stroje.

Soustružnická centra série Hi-Tech 230 jsou k dispozici v šesti vari-antách. Je možné na nich obrábět součásti o průměru až 425 mm a délce až 633 mm. Proto nabízí největší pracovní rozsah ve své třídě. Pro soustružení delších obrobků jsou tato centra standardně vybave-na hydraulicky poháněným digitálním koníkem, který v porovnání s konvenčním vybavením snižuje čas cyklu o více než 70 %. Všechna soustružnická centra jsou připravena pro montáž podavače tyčí, a mohou tak být připravena na rychlou a efektivní hromadnou výrobu soustružených obrobků z tyčového materiálu o průměru až 65, resp. 81 mm. S využitím protivřetene může být do pracovního procesu v případě potřeby integrováno i zadní obrábění součástí. Jako opce mohou být soustružnická centra doplněna přídavnou osou Y. Ta mů-že být rovněž vybavena poháněnými nástroji, takže je možné sou-stružit i frézovat v jednom upnutí. Nabízený rozsah ±60 mm nastavu-je tak nové standardy v této třídě obráběcích strojů.

Mimořádně široká plochá vedení Hi-Tech 230

Mimořádně hospodárný univerzální soustruh Hwacheon Cutex-180

 • Čas upínání redukovaný o více než 70 %;
 • opce s protivřetenem;
 • 24 výměnných stanic;
 • model s osou Y s největší dráhou pojezdu ve své třídě;
 • soustruh volitelně s krátkým nebo dlouhým strojním ložem;
 • zvětšená kapacita obrábění tyčí;
 • uživatelská přívětivost vylepšena prostřednictvím výklopného a přehledně strukturovaného ovládacího panelu a snadno pří-stupných dvířek pracovního prostoru.

Nový kompaktní soustruh Cutex-180

U nového soustruhu Cutex-180 se sklíčidlem 6 nebo 8 palců je koník programovatelný a časy upnutí obrobků se snížily až o 70 %. Jako opci je stroj možné volitelně vybavit protivřetenem, které umožňuje obrábění přední i zadní strany obrobku. Revolverový zásobník s 12 místy a 24 indexovatelnými stanicemi ušetří časté přestavování a umožňuje obrábění komplexních součástí bez prodlev na výměnu nástrojů. Model s osou Y disponuje s ±55 mm největší dráhou pojez-du ve své třídě, což má další pozitivní dopady na obráběcí výkon a produktivitu. Vysoce stabilní strojní lože vyráběné ve vlastní slévárně, dynamické a 35 mm široké lineární vedení ve všech osách a velkory-se dimenzovaná ložiska vřetene zajišťují ve spojení s výkonným po-honem hospodárné a vysoce kvalitní výsledky.

Revolverový zásobník s 12 místy s 24 indexovatelnými stanicemiSoustruhy jsou dostupné volitelně s krátkým nebo dlouhým strojním ložem. V krátké verzi, včetně levostranného dopravníku třísek, zabírá soustruh plochu o rozměrech pouze 3 525 x 1 700 mm. Na různých typech strojů mohou být obráběny obrobky o průměrech 300, resp. 350 mm a maximální délce soustružení 452 mm a 528 mm. Ve srov-nání s předcházejícím modelem byl zvětšen tyčový průchod, takže v kombinaci s dodatečným podavačem je možné obrábět tyčový mate-riál o průměru až 51, resp. 65 mm.

Kromě toho společnost Hwacheon u nového modelu Cutex-180 vy-lepšila také uživatelskou přívětivost: ovládací panel je nyní výklopný o 90° a je přehledněji strukturovaný. Dvířka do pracovního prostoru stroje je možné otevírat velmi snadno a jejich konstrukce byla upra-vena tak, že se v dolní části dvířek již neshromažďují třísky, které by mohly komplikovat jejich otevírání. Evropská centrála firmy v Bochu-mi zajišťuje rychlý servis a spolehlivé zásobování náhradními díly, v České republice a na Slovensku zajišťuje servis společnost Imtos.

Imtos

michal@churavy.cz

Reklama
Související články
Nový návštěvnický rekord na dnech otevřených dveří

V pořadí čtvrté dny otevřených dveří společnosti Grob v Mindelheimu skončily po čtyřech dnech a účasti 1 200 návštěvníků. Mnoho hostů chtělo dva měsíce po veletrhu EMO využít příležitost a nahlédnout za kulisy této společnosti. To je jen další důkaz atraktivity nejen výrobků Grob, ale i samotného závodu největšího zaměstnavatele v regionu Unterallgäu.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

EMO Hannover 2013: část 7 - Technologie, které mnohdy nejsou vidět

Význam a odborný dopad hannoverského veletrhu EMO je tak zásadní v oboru technologie obrábění, že se mu věnujeme na stránkách MM Průmyslového spektra i čtvrtý měsíc po zavření bran výstaviště. Tentokrát přinášíme ucelený pohled na materiály použité ve stavbě strojů.

Související články
Kombinované sklíčidlo

Nové synchronizované sklíčidlo GűhroSync vybavila firma Gűhring kombinovaným upínacím systémem pro závitovací nástroje. Spojením předností klasických synchronizovaných a hydraulických sklíčidel do jednoho celku je nabízena novinka s mimořádnými funkčními vlastnostmi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jaký byl Metav 2012

V Německu běží veletržní dění na plné obrátky. Hannoverské výstaviště je "sotva" uklizené od pozůstatků veletrhu EMO (viz. náš poslední díl profesního seriálu v tomto vydání na str. xx) a již byly o necelých 300 kilometrů na jihozápad otevírány brány výstaviště v Düsseldorfu. Je možné, aby německý trh vstřebal takovouto nadílku veletrhů týkajících se výrobních strojů a výrobní techniky, jejichž náplní jsou zejména obráběcí stroje?

EMO Hannover 2011, část 9 - Brousicí stroje

Půl roku jsme vám pravidelně přinášeli v ucelených profesních pohledech informace o novinkách, které přinesl loňský veletrh obráběcí techniky EMO. Dnes přinášíme závěreční díl. Za necelý rok a půl nás čeká v září 2013 opět setkání na hannoverské výstavišti a bezesporu řada nových zajímavostí.

EMO Hannover 2011, Část 8 - Materiály ve stavbě strojů

Dnešním předposledním dílem již pomalu uzavíráme náš profesně tříděný pohled na loňskou výstavu EMO Hannover. Dnes se zabýváme materiály ve stavbě obráběcích strojů, v příštím vydání se můžete těšit na zpracovanou oblast brousicích strojů.

EMO 2011 Hannover, Část 7 - Soustružnické stroje

Veletrh EMO konaný v září 2011 v Hannoveru přinesl v oblasti soustružnických strojů širokou prezentaci mnoha různých řešení. Představila se kompletní světová špička i mnoho menších výrobců. Hlavními tématy v konstrukci soustružnických strojů jsou produktivita a přesnost. Především požadavek na vyšší produktivitu vede na integraci automatizace do všech typů soustružnických strojů a růst možností frézování poháněnými nástroji v revolverových hlavách.

EMO Hannover 2011 - Part 2. MM Award - ocenění pro nejlepší exponáty

MM Award, udělovaná časopisem MM MaschinenMarkt, je již mnoho let doprovodnou akcí řady veletrhů pořádaných na území Německa. Protože MM je značka s celosvětovou působností, jsou obdobná ocenění udělována na veletrzích i v dalších zemích, kde si časopis vydávaný s tímto logem vydobil renomé. V domovském Německu, mezi místními strojírenství znalými lidmi, MM Award udělovaná na EMO má rozhodně velkou prestiž, stejně jako EMO samotné.

EMO Hannover - Part 1. Obecná retrospektiva

Jak již bývá na stránkách MM Průmyslového spektra tradicí, zásadním světovým veletrhům, které jsme společně s našimi externími spolupracovníky navštívili, věnujeme následně specializované články profesně zaměřené. A tak se ctěný čtenář může v následujícím období těšit na novinky prezentované na EMO Hannover v těchto samostatných vstupech: soustružnické stroje, soustruhy karuselového typu, brousicí stroje, těžké frézovací stroje, jednoúčelové stroje, řezné nástroje, nekonvenční materiály a zajímavosti z oblasti měření. Dnes začínáme celkovým shrnutím výstavy EMO 2011 a nejlepšími exponáty, které na evropských veletrzích oceňuje naše německá redakce MM MaschinenMarkt v rámci soutěže MM Awards.

Novinky na poli obráběcích zařízení

Zvyšující se poptávka po výkonných, víceúčelových vysoce produktivních obráběcích strojích, vede světové výrobce obráběcích center k velkému vývoji a produkci multifunkčních nebo naopak velice speciálních obráběcích strojů, které denně nalézají uplatnění i u toho nejnáročnějšího zákazník. Připravili jsme pro vás vás několik novinek na trhu s obráběcími zařízeními.

Kuličkový šroub s klecí

Společnost Kuličkové Šrouby Kuřim vystavila na MSV v Brně svůj nově vyvinutý výrobek - kuličkový šroub s klecí. Tento produkt byl přihlášen do soutěže Zlatá medaile a byl oceněn za nejlepší inovační exponát v kategorii komerční produkt.

Design a ergonomie strojů

Ohlédnutí několik let zpět velmi zřetelně ukazuje, jak se v oblasti výrobních strojů stále více posiluje uplatnění průmyslového designu. V prostředí silné konkurence a budování velkých výrobních nadnárodních skupin se design stává velmi účinným prostředkem, který dodává firmám jednotný vnější výraz a upevňuje jejich postavení na trhu. O tom, že i v případě strojů, u nichž je z hlediska jejich užitných vlastností primární funkčnost a výkon, mají na trhu lepší šanci typy dobře vzhledově upravené, není pochyb. Předchozí období nejistoty na trzích tak výrobci přijali jako výzvu k dalšímu zvyšování kvality svých výrobků, navenek vyjádřené originálním a kvalitně zpracovaným tvarováním. Loňský rok se tak díky tomu nesl ve znamení kvalitního designu strojů na celé řadě novinek uváděných na trh.

EMO Hannover, Část 3, Těžké obráběcí stroje

V další části našeho seriálu retrospektivy prezentovaných zajímavostí na světové výstavě EMO Hannover 2011 jsme se zaměřili na oblast těžkých obráběcích strojů, konkrétně horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a vertikálních frézovacích strojů. V tomto vydání vám přinášíme celkem tři monotématická ohlednutí. Jednotlivé články jsou umístěny za sebou. Začínáme tímto.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit