Témata
Reklama

Průmyslová výstava roku 1791

První průmyslová výstava na evropském kontinentě se konala v roce 1791 v Praze.

Počátky výstavnictví jsou dávné a různorodé - od středověkých tržnic v Evropě po pražské trhy 10. století navštěvované arabskými kupci. Většinou představovaly nepříliš organizovaná uspořádání výrobků lidské práce jako předmětů trhu. Teprve v 18. století se začalo tvořit jádro moderního výstavnictví, ve kterém se také rodila kulturní a hospodářská osvěta.
Rozvoj přírodních a technických věd způsobil i značný průmyslový ruch již v druhé polovině 17. století. Postupně začínala převládat hromadná výroba se širším hospodářským vlivem. Do čela pokrokového a vlasteneckého hnutí se u nás stavěli osvícení šlechtici, tehdejší měšťanstvo bylo spíše strnulé. Svými vlasteneckými, osvětovými, hospodářskými a humanitními snahami a skutky povzbuzovali obrození i v oblasti technické. Jejich zásluhy jsou již bohužel zpola zapomenuty. Některá jména, jako Kašpar Šternberk, František Kinský, František Kolowrat, Rudolf a Karel Chotkovi a další, však zůstala v širším povědomí.
Těžkou ranou pro České království bylo v té době odtržení Slezska, které přerušilo těsné průmyslové i obchodní styky, zvláště v tkalcovství a přádelnictví. Nutnost vyhledat náhradu byla silnou pobídkou podnikavosti během celé druhé poloviny 18. století. Česká šlechta začala se zakládáním průmyslových závodů a postupně se podařilo pozdvihnout úroveň mnoha oborů, jako třeba sklářství, železářství, plátenictví, soukenictví a bavlnářství.
Reklama
Reklama

Veltruský trh a plány na "opravdovou" výstavu

V roce 1754 uspořádal ve Veltrusích český komerční rada O. L. Loscani s pomocí Rudolfa Chotka pro Marii Terezii trh "producta" - výstavu produktů Království českého. Můžeme možná říci, že nebýt toho, že byla celá záležitost uvedena v oficiální zprávě jako kratochvilný "bazar", byl by veltruský trh skutečně první průmyslovou výstavou nejen na evropské pevnině, ale i v celém světě.
Stav české průmyslové produkce v druhé polovině 18. století byl dobrým předpokladem pro uspořádaní první výstavy. Uskutečnění této myšlenky bylo zásluhou komerčního rady J. A. Schreyera, neúnavného propagátora průmyslového pokroku, který se za tím účelem spojil s nejvyšším purkrabím Království českého J. F. Rottenhamem. Bylo rozhodnuto uspořádat tuto akci při příležitosti korunovace Leopolda II. za českého krále v roce 1791. Tím byl položen základní kámen první průmyslové výstavy nejen v Čechách, ale na evropské pevnině vůbec.
Bylo také třeba vytknout lépe než v minulosti cíl výstavy: "Abychom odlišili kupecký trh a příležitostný "bazar" od výstavy, je třeba si uvědomit, že příčina i účel výstavy je její hospodářské a osvětové poslání, seznamovat se s výrobky lidské práce a výtvory umění, vzájemným porovnáním je lépe pochopit, ukázat, které druhy zboží a výrobků vynikají, a zároveň, které jsou nedostatečné."

První průmyslová výstava v Evropě

Fakt, že právě v Čechách byla uskutečněna první průmyslová výstava na evropském kontinentě, není nahodilý. Svědčí o kvalitativním posunu přirozených podmínek historického vývoje, etnických, hospodářských, sociálních i politických poměrů ovlivněných větší aktivitou a plodnější kulturní činností.
V oficiální zprávě J. Debroise (Praha 1792) se uvádí kromě jiného: "Aby J. Veličenství král za svého pobytu v Praze s výrobky píle a umění Čech blíže byl seznámen, Jeho přehled celku usnadněn a zároveň J. Veličenstvu ukázáno, které druhy továren a manufaktur již skvělé výše dosáhly, které druhy jejich naproti tomu jsou ještě nevyvinuty... Stav komerčních poměrů v Čechách i po stránce finanční byl zobrazen..., aby ve všech krajích rovněž i v městě Praze všechny továrny i jednotliví manufakturisté byli pozváni, aby hotové výbornější kusy a vzorkové karty svých výrobků zaslali presidiu gubernia... S potěšením tomuto pozvání vyhověno a zasláno ještě více, nežli očekáváno. Komerční rada Schreyer obral si pak za úkol, zaslané předměty... seřaditi a upravil pozvolna takový celek, že i nepředpojatý cizinec musil vzdáti svou pochvalu."
Zpravodaj listu Tagebuch der boehmischen Koenigskroenung Prag pravil: "Pohled na tyto výrobky podává přesvědčivý důkaz, kterak vysoko průmysl v Čechách se vyvinul, jakož i o tom, že tuzemské továrny a dílny za vhodného zařízení zajisté vyššího rozvoje schopny jsou."
Nechyběla však ani nedůvěra, se kterou v té době musel zápasit domácí průmysl. Vyloučit předsudky a pochybnosti bylo jedním z hlavních úkolů první české průmyslové výstavy roku 1791. "Za tlumočníka pochyby zvláště ohyzdné propůjčil se Jan Ferdinand šl. Schoenfeld, zakladatel tiskárny nyní Haasovské a kramář s posledními zbytky Rudolfinských sbírek na zámku hradčanském, projeviv na výstavě samé před králem Leopoldem II. podezření o domácím původu vystaveného zboží a donutiv tak české průmyslníky, aby křivé jeho nařknutí vyvrátili," pravil jeden dobový postřeh.

Další vývoj

Naše první průmyslová výstava v roce 1791 zůstala jako osamělý zjev bez jakéhokoli pokračování dlouhá léta a téměř upadla v zapomnění. Neutěšenému stavu lze porozumět, když si uvědomíme, že veškerá produkce byla postižena válkami, zkázou měny, zhoubnými fiskálními opatřeními, přístupem vídeňského kabinetu ke kontinentálnímu systému v roce 1808, bujením nesvědomitých burzovních spekulací i finančním patentem z roku 1811. Přesto se průmysl v Čechách rozvíjel a sílil.
Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 20122
Datum: 06. 02. 2002
Rubrika: Inovace / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
MSV ve znamení technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i tvůrci nejrůznějších sofistikovaných technologií. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Ing. Michala Badina, ze společnosti TOX Pressotechnik, Mgr. Tomáše Kašpárka ze společnosti Bossard CZ a Ing. Aleše Zapletala ze společnosti Raveo.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

MSV ve znamení měření a seřizování

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci špičkových měřicích a seřizovacích přístrojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Karla Suchny, jednatele společnosti Zoller Czech.

Související články
MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

MSV ve znamení sofistikovaných řešení

Na naše otázky odpovídají Zuzana Štemberová, Project Engineer ve společnosti Advanced Engineering, a Pavel Šumera, ředitel firmy Hennlich.

Startovní výstřel pro kovozpracování a subdodavatele

Veletrhy Intec a Z 2021, které se budou konat v příštím roce od 2. do 5. března, opět promění Lipsko v centrum strojírenství a evropského subdodavatelského průmyslu. V nelehkých dobách nabídnou důležitou pomůcku pro orientaci v zásadních změnách, kterými průmysl prochází. Vystavovatelé z Česka mají na veletrzích Intec a Z ty nejlepší předpoklady navázat, či dále prohloubit obchodní vztahy s významnými společnostmi z Německa a celé Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje společnou expozici českých firem v rámci programu na podporu exportu.

MSV ve znamení speciálních nástrojů

Na naše otázky tentokrát odpovídá Vavřinec Pečinka, majitel společnosti ANAJ Czech.

MSV ve znamení obráběcích strojů

Na naše otázky odpovídá Ing. Milan Ševčík, jednatel společnosti Tecnotrade obráběcí stroje.

Směrem k autonomní výrobě

Veletrh Automatica pokračuje v růstovém kurzu. Nadcházející ročník zabere na mnichovském výstavišti rekordní plochu 76 000 m2. K dispozici bude další nová hala, více než 900 vystavovatelů a nová témata, která hýbou světem robotiky. Mezinárodní setkání odborníků automatizačního průmyslu je zatím stále plánováno na termín od 16. do 19. června 2020 s tím, že nejpozději do půlky května bude ze známých důvodů rozhodnuto, zda se v tomto termínu veletrh uskuteční či bude oznámen náhradní termín.

Průvodce světem technologických inovací

Nejen vynikající příležitostí pro navazování nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. Tím vším je, velmi stručně řečeno, Amper 2020 – největší středoevropská veletržní akce v oborech elektrotechnika, energetika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Proběhne ve dnech 17.–20. března 2020 na brněnském výstavišti.

MSV ve znamení monitorovacích zařízení i výroby plastů

Na naše otázky tentokrát odpovídají Ing. Jakub Červeň Sales Manager firmy 4dot a Ing. Markéta Havlíková marketing a komunikace A.M.

Budoucnost průmyslových technologií objevíte v Brně

Nadcházející 62. Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže ještě více z digitalizace průmyslu, přičemž jeho nosným oborem bude tradičně obrábění a tváření. Očekává se návštěva 80 tisíc odborníků z více než 1 600 firem. Veletrh proběhne od 5. do 9. října 2020 na brněnském výstavišti.

Hannoverský veletrh v časech transformace průmyslu

Letošní ročník se bude konat v německém Hannoveru v novém termínu 13. až 17. července 2020 a zúčastní se ho okolo 6 000 vystavovatelů. Letošní ročník reaguje na řadu současných technologických proměn a ekonomicko-politických výzev. Nové hlavní téma Industrial Transformation odkryje šance, které plynou z nových technologií, změny chování na straně poptávky a rostoucího povědomí o nutnosti ochrany klimatu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit