Témata
Reklama

Rok 2002 očima SST

Již čtyři roky trvá spolupráce mezi magazínem MM Průmyslové spektrum a Svazem výrobců a dodavatelů strojírenské techniky. V pravidelných rubrikách byl představen kompletní sortiment obráběcích a tvářecích strojů, včetně jejich doplňků vyráběných ve svazových podnicích.

V letošním roce bude tato spolupráce i nadále pokračovat a věříme, že i nové příspěvky vás zaujmou stejně jako ty předešlé. Dovolte, abych vás seznámil s některými akcemi Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky, o jejichž průbězích vás budeme během tohoto roku informovat.
Reklama
Reklama

Mekka setkání obráběčů

V září se bude konat v Brně souběžně se 44. ročníkem Mezinárodního strojírenského veletrhu třetí samostatný veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT 2002. Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT je organizován a. s. Veletrhy Brno ve spolupráci se Svazem výrobců a dodavatelů strojírenské techniky Praha, členem CECIMO. Tradice veletrhů IMT v Brně byla založena v roce 1998 a pokračovala 2. IMT v roce 2000. Oba veletrhy byly velmi úspěšné jak z hlediska počtu vystavovatelů a návštěvníků, tak i po stránce obsahové a organizační. Oba předchozí ročníky udělaly významný krok k tomu, aby se tento specializovaný veletrh zařadil po bok nejdůležitějších oborových veletrhů obráběcích a tvářecích strojů v západní Evropě, jako např. METAV v Německu, BI-MU v Itálii a BIEMH ve Španělsku.
Nový veletrh se již na svém začátku stal největší specializovanou výstavní akcí svého druhu ve střední a východní Evropě. Je vnímán jako obchodní brána na perspektivní východoevropské trhy a je zajímavý jak pro naše vystavovatele, tak i pro všechny světové výrobce tohoto oboru.
Na třetím IMT očekáváme opět silné mezinárodní zastoupení a věříme, že se na brněnském výstavišti představí všichni významní čeští a zahraniční výrobci a obchodníci, včetně národních svazů činných na poli obráběcích a tvářecích strojů. Uzávěrka přihlášek je 1. 3. 2002.
K vysokému standardu veletrhu kromě expozic vystavovatelů jistě přispěje i bohatý doprovodný program. Svaz výrobců v rámci veletrhu IMT 2002 zajišťuje dva odborné semináře - spolu s ČVUT Praha seminář na téma "Výrobková strategie ve strojírenských podnicích" a druhé téma bude zaměřeno na dodávky obráběcích a tvářecích strojů a investice pro maďarský průmysl.

Návrat na východní trhy

Jednou z priorit, na něž je třeba se zaměřit, jsou východní trhy - především země bývalého Sovětského svazu. Ty vykazují velký odběratelský potenciál a je jen otázkou času, kdy se zlepší ekonomická situace, která vytvoří finanční zázemí pro nákupy obráběcích a tvářecích strojů. Proto je nutné již v předstihu tyto země marketingově zpracovávat.
Prvním veletrhem, kde se tento záměr v letošním roce promítá do praxe, je společná účast na veletrhu Metalloobrabotka Moskva. Jde o oficiální akci České republiky a největší veletrh obráběcích a tvářecích strojů v Ruské federaci, což potvrzuje i velký zájem podniků o účast na tomto veletrhu. Očekáváme zde zdravou konfrontaci se zahraničními výrobci a věříme, že naše podniky v ní obstojí se ctí. Všechny tyto výše uvedené okolnosti svědčí o důležitosti daného trhu, a proto je nutné vytvořit společnou a cílenou propagační podporu v návaznosti na obchodní záměry členských podniků. Další společná účast bude na veletrh MACH-TOOL, který je součástí Mezinárodního technického veletrhu v Poznani. Polsko se stává druhým nejdůležitějším partnerem v zemích bývalého východního bloku, a tak je nutné stanovit jednotnou a promyšlenou propagační strategii na podporu našich obchodních záměrů. Hromadný zájem o účast na některém ze strojírenských veletrhů na Ukrajině nelze prozatím realizovat. Veletrhy, které by připadaly v úvahu, mají stále ještě malý mezinárodní i místní význam. Jsme si jisti, že to je ale pouze přechodná situace. Ukrajina má všechny předpoklady být v budoucnu důstojným obchodním partnerem pro naše strojírenské podniky a je třeba tento trh důsledně monitorovat.

Tam, kde nás znají

Samostatnou kapitolou je okruh veletrhů, kde SST zvažuje prezentaci prostřednictvím informačního stánku s organizací doprovodných akcí a možnost společné účasti je konzultována s jednotlivými podniky. Jedná se o země, které jsou dodavatelsky zajímavé, ale propagace našich strojírenských výrobků není na potřebné výši. V praxi to znamená nesoustředit se jen na teritoria, která jsou sice pro český a slovenský průmysl obráběcích a tvářecích strojů jedním z rozhodujících odběratelů, ale trh je zde dokonale zmapován, naše výrobky jsou dostatečně známy a podniky si většinou zajišťují propagaci sami. Jedná se například o veletrhy METAV Düsseldorf, BI-MU Milano a BIEMH Bilbao. Proto propagační podpora ze strany SST není tak důležitá.
Z vybraných veletrhů, na které se SST hodlá soustředit, jde především o veletrhy MSV Nitra, Intertool Austria Wien, T. I. F. Thessaloniki, IMAK-TATEF Istanbul, Metal Working China Shanghai a THAI Metalex Bangkok.
Jde většinou o tradiční prezentační akce v zemích, kde naše výrobky mají reálný předpoklad k prosazení se na daném trhu. Letošní rok prověří správnost veletržní filozofie SST. Pokud se navrhovaná praxe osvědčí, stane se vzorem i pro realizaci veletržních akcí v příštím roce. O výsledcích těchto výše uvedených propagačních záměrů vás budeme pravidelně informovat.

Řeč čísel

Obdobně jako v minulých letech, tak i v roce letošním budou na SST zpracovány údaje o výrobě, vývozu, dovozu a spotřebě obráběcích a tvářecích strojů v České republice. Průměrné výsledky za posledních šest let ukazují, že výroba v tomto odvětví stoupla meziročně o 6 - 12 %, a řadí tak Českou republiku na 7. - 8. místo v Evropě a 14. - 15. ve světě. Pozitivní rovněž je, že až na jednu drobnou výjimku je po celé období rozdíl mezi vývozem a dovozem aktivní ve prospěch vývozu.
Ve všech čtyřech sledovaných skupinách (výroba, vývoz, dovoz, spotřeba) jsou prováděny analýzy podle "Nomenklatury celního sazebníku" (HS/CN) až do jednotlivých profesních skupin. Tyto údaje potom slouží výrobcům obráběcích a tvářecích strojů pro lepší orientaci. Z celkovými výsledky a hlavními trendy vývoje budou seznámeni čtenáři MM Průmyslového spektra během prvního pololetí letošního roku.
Na závěr mi dovolte, vážení čtenáři, popřát vám do letošního roku mnoho úspěchů a vyjádřit přání dobré a úspěšné spolupráce.
Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 20134
Datum: 06. 02. 2002
Rubrika: SST představuje / Úvodem
Autor:
Firmy
Související články
Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Pořádná špona je dnes věda

S obráběním, vrtáním pomocí nástroje začali pravděpodobně jako první už staří Egypťané cca 4 000 let před naším letopočtem, přičemž využívali tětivu luku – základ smyčcového soustruhu. Potom přišel středověk, dále Leonardo da Vinci a návrh prvního soustruhu… Technologie třískového obrábění ale v porovnání s dnešní dynamikou vývoje postupovala jen pomalu.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Související články
Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Prestižní ocenění Zlatá medaile

Výjimečnost nástroje FreeTurn skupiny Ceratizit potvrdila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu odborná porota prestižního ocenění Zlatá medaile. Ocenění za inovaci ve zpracovatelské technologii bylo společnosti uděleno za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného nástroje. Společně s progresivní obráběcí metodou High Dynamic Turning zvyšuje nástroj FreeTurn dynamičnost a efektivnost procesu soustružení.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Úspěch webových aplikací

Průmyslové organizace potřebují silnou digitální strategii, která bude splňovat online očekávání technicky erudovaných zákazníků.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit