Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Tebis - sofistikované procesní řešení
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: CAD/CAM/CAE/CIM

Tebis - sofistikované procesní řešení

Proces. Význam tohoto slova přesně vystihuje, co Tebis znamená. CAD/CAM software Tebis – spolu s obchodními i odbornými znalostmi poskytovatele softwaru – umožňuje podporovat uživatele v jejich úsilí ke zvýšení produktivity a tvorby hodnot.

Každý proces má výchozí bod, a náš proces začíná konzultací. Je nutné vědět, co vlastně zákazník opravdu chce. Chce software? To rozhodně není jeho hlavní motivace. Zákazník chce vyrábět produkty s co nejnižšími náklady, na dostatečně vysoké kvalitativní úrovni, a to způsobem, který optimálně využívá jeho produkční zdroje. Jak toho může dosáhnout?

Proč investovat do prvotní konzultace, když chci jenom koupit software?

Software je jen jedním ze stavebních bloků. Je také nutné vzít v úvahu například všechny používané normy, tok materiálu v rámci organizace, správu nástrojů a samozřejmě zaměstnance. Poradenské služby poskytované společností MCAE Systems jsou velmi prakticky orientované. To znamená, že se technici společně s obchodníky skutečně jdou podívat do společnosti a analyzují její specifickou situaci. Posuzuje se komplexně celý proces, identifikují se silné i slabé stránky a současně se připravují a zavádějí do budoucna udržitelné koncepty, které stojí na pevném základě. Strategické poradenství a semináře jsou součástí takové nabídky.


Příklad analýzy silných a slabých stránek výrobní společnosti. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Cíl zákazníka je obvykle zřejmý – zabezpečit a zlepšit konkurenceschopnost. Zákazníci si uvědomují, že musejí zvýšit efektivitu svých procesů, aby byli schopni udržet si vedoucí postavení na trhu ve svém oboru. Mnozí vědí, že ještě plně nevyužívají svůj potenciál. Obvykle však nemají ani čas ani prostředky, aby realizovali kritickou analýzu a optimalizaci vlastních procesů. Jiní si zase nejsou jisti, že se naplánované investice ubírají správným směrem.

Strategické poradenství

Pravidlem poradenské služby je, že se vždy orientuje na cíle zákazníků. Díky vlastním osvědčeným a standardizovaným postupům mohou konzultanti rychle vyhodnotit aktuální situaci uživatele, přičemž provádějí jakousi inventuru současného stavu a používají fakta a čísla, aby bylo možné vytvořit základ pro rozhodování, ze kterého lze odvodit udržitelnou koncepci. Vlastní benchmarková databáze umožňuje porovnávat každou společnost s průměrem v daném odvětví. V neposlední řadě je tu lidský faktor – vždy je třeba věnovat pozornost zaměstnancům, protože nakonec to jsou právě oni, kdo musí nové procesy přijmout za své.


CAD/CAM software Tebis podporuje uživatele v jejich úsilí ke zvýšení produktivity a tvorby hodnot.

Může být poradenství skutečně objektivní?

Analýzy portfolia produktů, pracovní postupy a odvozené cíle, jako například zvýšení zatížení stroje nebo optimalizace toku materiálu, jsou zpočátku zcela nezávislé na specifickém procesním řešení. Na druhou stranu je třeba podporovat zákazníky při jejich analýzách a zhodnocení investic. Pokud přijde řeč na Tebis, je úkolem konzultanta v konkrétním případě ověřit a doložit účinnost a návratnost investice. Zásadní je přitom odbornost postavená na zkušenostech nasbíraných z mnoha projektů ve strojírenském průmyslu. Poradenská služba pracuje neutrálně, což znamená, že procesy a cíle zákazníka jsou tím hlavním, oč tu běží. Občas zkušenosti konzultantů samy pomohou zákazníkovi a investice by byla v takovém případě nadbytečná.

Dalším faktorem, který konzultanty odlišuje od ostatních poradců, je hluboká praktická zkušenost ve strojírenském odvětví i to, že pracují rovněž jako tradiční konzultanti.

Základem trvalého úspěchu je dlouhodobě perspektivní partnerství postavené na vzájemné důvěře se zákazníky. Společnost MCAE Systems si je velmi dobře vědoma skutečnosti, že je zodpovědná za svá doporučení a stojí za svými koncepty, což umožňuje motivovat příslušné zaměstnance k přijetí nových metod. Projekt je dokončen teprve po jeho realizaci.

Zpracováno podle Tebis Topics 2/2014

MCAE Systems
helenam@mcae.cz
www.mcae.cz

Další články

CAD/CAM/CAE/CIM

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: