Témata
Zdroj: Weba Olomouc

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Zhruba 220 zaměstnanců společnosti Weba Olomouc se věnuje především horkému tváření, ale také vývoji a výrobě náročných lisovacích a tvářecích nástrojů pro strukturní díly s maximální pevností.

„Jsme nástrojárna a hlavním těžištěm naší produkce jsou nástroje horkého tváření,“ seznamuje nás s provozem firmy Jan Stukbauer, finanční ředitel. „Našimi zákazníky jsou renomovaní výrobci v rámci automobilového průmyslu na všech kontinentech, ať už přímo automobilky, či jejich subdodavatelé. A samozřejmě je naším zákazníkem i mateřský koncern Mubea.“

„Stroje Mazak provází Webu již od 80. let minulého století,“ říká Robert Raich.(vlevo – uprostřed Petr Láznička, vpravo Jan Stukbauer) (Zdroj: Weba Olomouc)

Kromě vlajkové lodi– horkého tváření, však k tomu, co Weba svým zákazníkům nabízí, obecně patří nástroje pro tváření (pochopitelně i pro tváření za studena), jejich výroba i vývoj a odladění. Aktuálně i laserovací přípravky, měřicí přípravky a podobně. Prostě vše, co je k tváření třeba.

„Právě nyní zde máme celou řadu intercompany projektů pro BMW,“ pokračuje Jan Stukbauer. „A zajímavostí je, že realizujeme také sériovou výrobu elektromobil Porsche Taycan, kterého se v roce 2020 prodalo neuvěřitelných 20 015 kusů, čímž se stal jedním z nejprodávanějších modelů legendární německé značky. A právě u nás v Olomouci se horkým tvářením vyrábějí dva díly jeho karoserie.“

Navzdory době covidové

Pro vysoce sofistikovanou výrobu, která se zde odehrává, jsou samozřejmě důležité špičkové stroje, ale i renomovaní a šikovní pracovníci. Jak je Weba dokáže najít a udržet si je?

„Není úplně snadné sehnat kvalifikované zaměstnance z technických oborů,“ konstatuje Jan Stukbauer a dodává: „Avšak i v souvislosti s aktuální ‚covidovou‘ dobou pozorujeme, že se pro nás situace zlepšuje. Je řada firem, na kterou měla aktuální situace výrazně větší dopad než na nás, a tím se často uvolnili kvalitní zaměstnanci. A především se sami snažíme rozvíjet si mladé lidi. Na excelentní úrovni spolupracujeme se Zikmundovou střední školou v Lutíně. Chodí k nám jejich studenti, kteří samozřejmě mají možnost pracovat i na strojích Mazak, což dělají s velkým zaujetím.

Zajímavostí je, že nové sídlo olomoucké společnosti Weba navrhl japonský architektonický ateliér Takenaka. Tentýž, z jehož dílny pochází i sídlo českého zastoupení YamazakiMazak v Jažlovicích u Prahy.

Podle slov Jana Stukbauera se tedy dá říci, že ačkoli vzhledem k vývoji situace na trhu, propadu poptávky a restrikcím došlo ve Webě ve srovnání s rokem 2019 k poklesu obratu společnosti o 15 %, je situace pozitivní a pro letošní rok se předpokládá opětovný růst.

„Samozřejmě v rámci sériové výroby jsme problémy spojené s covidem pociťovali více,“ konstatuje Jan Stukbauer. „Problém u projektových zakázek pro nás představovaly restrikce cestování, kdy jsme projekty nemohli uzavřít, respektive se uzavíraly s určitým časovým posunem. Podle údajů, které mám nyní k dispozici, by rok 2021 mohl být obratově lehce nad rokem 2020.“

„Stroje Mazak provází Webu již od 80. let minulého století,“ říká Robert Raich. (vlevo – uprostřed Petr Láznička, vpravo Jan Stukbauer) (Zdroj: Weba Olomouc)

Společných 40 let

Pojďme se nyní podívat na historii soužití strojů Mazak a lidí z Weby. „Stroje Mazak provázejí Webu již od 80. let minulého století,“ říká Robert Raich, ředitel závodu. „Část z nich sem byla při relokaci v rámci koncernu dovezena z Rakouska.“

„Od doby, kdy je užíváme, jsme měli možnost se přesvědčit o jejich kvalitách. Velmi si na nich cením například robustnosti a spolehlivosti. Velkou roli hraje i samozřejmě zastoupení firmy Mazak, s nímž máme velmi dobrou spolupráci,“ dodává Jan Stukbauer. Dnes má olomoucká společnost Weba 16 strojů značky Mazak a vloni k nim přibyla již zmíněná dvojice Mazak Variaxis 1050.

 • Weba existuje již od 80. let, přičemž první závod vznikl v Rakousku;
 • závod v Olomouci byl postaven v roce 1990;
 • 2008 proběhla změna názvu firmy v ČR na Weba Olomouc;
 • v roce 2010 se její prostory rozrostly na 4 200 m2;
 • v roce 2018 pak na 13 000 m2 a došlo na další rozšíření strojového parku.

Pochopitelně instalace velkých strojů není sama o sobě jednoduchá záležitost. K tomu říká Petr Láznička ze společnosti Mazak: „Společnost Weba má z našeho pohledu dodavatele velkých strojů jednu výhodu – při výstavbě nových prostor s nimi bylo již počítáno, a tak je firma pro instalaci a umístění rozměrných technologií, pro nástrojárny zcela nezbytných, velice dobře vybavená.“

Společnost Weba dlouhodobě, a to samozřejmě nejen v souvislosti se stroji Mazak, významně investuje do automatizace. „Vnímáme totiž automatizaci jako trend a správný směr do budoucna,“ říká Jan Stukbauer.„Důvodem je zejména situace na trhu práce, kdy automatizace může nahradit lidskou práci. V neposlední řadě má však velký vliv na produktivitu i na nákladovost výroby. S tím samozřejmě souvisí i návratnost investic do technologií, přičemž dle mého názoru je 24 měsíců v pořádku, 30 měsíců s otazníkem a více už je těžké akceptovat.“

Automatická linka je navržena a sestavena dle konkrétních potřeb zákazníka. (Zdroj: Weba Olomouc)

Maximum flexibility

Weba má velmi propracovaný monitoring strojů i systém plánování výroby a na základě toho zde probíhá kapacitní plánování. Díky tomu se zde, podle slov Jana Stukbauera, velmi dobře daří eliminovat úzká místa ve výrobě. „Přitom součástí výroby, která probíhá na strojích Mazak, jsou složité úkony, jako například hluboké vrtání,“ říká Petr Láznička.

K efektivitě práce přispívá i skutečnost, že programování výroby zde už neprobíhá přímo na strojích, ale na počítačích v kanceláři a pracovníci u strojů vše dostanou již připravené a sami dělají pouze případné korekce. A právě s efektivitou výroby, kterou vedení Weby velmi akcentuje, souviselo i rozhodnutí o pořízení posledního přírůstku z rodiny Mazak.

Aktuální stav automatické linky
V první fázi automatická linka obsahuje dva pětiosé stroje Variaxis i 1050, které jsou obsluhovány robotem Kuka KR1000 Titan. Kapacita zakladače je 21 palet ve třech patrech.
Maximální velikost manipulované sestavy obrobek + upínač je stanovena na 800 kg.
Charakter automatizace – automatizace kusové výroby.

Plán rozšíření
Posílení linky v oblasti produktivního 2D frézování.
Očekává se rozšíření automatické linky o dva obráběcí stroje a navýšení skladových pozic.
Jako vhodná technologie se jeví horizontální obráběcí centra HCN6800 NEO.

„Linka je navržena pro maximální flexibilitu, protože sériovost výroby je v rámci Weby poměrně malá,“ říká Petr Láznička. „V podstatě každý kus, který se zde vyrábí, je originál. Na této lince lze dělat velké množství různých rozměrů, takže linka může pracovat kontinuálně s malosériovou produkcí, což je specialita, která rozhodně není obvyklá. Většina automatizovaných linek jiných značek je totiž v současné době určena pro velkosériovou produkci. Ne všechny prvky, které linka obsahuje, jsou značky Mazak, ale Mazak je generálním dodavatelem celého projektu.“

Celá linka je operovaná průmyslovým robotem, který má nosnost 1 000 kg. V současné době obsluhuje dvě obráběcí centra, přičemž linka je dimenzovaná až na šest obráběcích center. A přesto, že zdejší produkce je velmi variabilní, dokáže pracovat zcela bezobslužně.

"Jedná se o automatickou linku, naplánovanou a postavenou podle konkrétních potřeb zákazníka,“ dodává Petr Láznička. „A je jen potřeba dobře naplánovat kapacitu, aby i poté, kdy zde budou již čtyři stroje, nebo jich bude dokonce šest, bylo možné vyrábět bezobslužně třeba o víkendu, kdy by jinak byla výroba velmi limitována chybějící obsluhou.“

Zhruba 220 zaměstnanců společnosti Weba Olomouc se věnuje především horkému tváření, ale také vývoji a výrobě náročných lisovacích a tvářecích nástrojů pro strukturní díly s maximální pevností. (Zdroj: Weba Olomouc)

Směřovat vzhůru

„Pro celou naši spolupráci je velmi důležité, že se ti lidé z obou firem vzájemně respektují a dlouhodobě dobře spolupracují,“ říká Jan Stukbauer. „A již nyní plánujeme, že se linka bude postupně rozšiřovat.“ Podle jeho slov má Weba jasnou vizi dalšího růstu. Přes vliv koronakrize považuje vedení firmy rok 2020 za velmi úspěšný a věří, že letošní rok bude ještě více.

„Máme vizi růstu a s ním ruku v ruce i dalších investicí do technologií – pochopitelně i směrem k Mazaku. Naším úmyslem je pořídit v roce 2022 další dvě obráběcí centra, jimiž se linka doplní na čtyři. Do budoucna by se pak jejich stav navýšil na původně plánovaných šest,“ uzavírá Jan Stukbauer.

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit