Témata
Foto: I. Heisler

Ve svém technologickém centru v Jažlovicích u středočeských Říčan uspořádala společnost Mazak na začátku letošního února tradiční dny otevřených dveří. Během dvou dnů prošlo branou firmy více než 120 návštěvníků, aby načerpali informace o aktuální nabídce firmy a zhlédli živé ukázky práce vystavených obráběcích strojů tohoto japonského výrobce. Akce jsme se zúčastnili i my.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Na oba dny byl připraven stejný program. V přednáškovém sále probíhaly prezentace, zatímco v předváděcí hale bylo možno prohlížet vystavené stroje a diskutovat s přítomnými odborníky. Po skončení série prezentací následovaly praktické ukázky obrábění.

Mezi stroji v předváděcí hale technologického centra společnosti Mazak byl prostor pro neformální diskuze. (Zdroj: Mazak)

V úvodu dopoledního bloku prezentací vystoupil vedoucí obchodního oddělení společnosti Yamazaki Mazak Central Europe Jiří Mýtina. Krátce představil tým obchodních zástupců zodpovědných za jednotlivé regiony a také celou firmu Mazak, která má ve svém portfoliu více než 250 obráběcích strojů, včetně strojů pro řezání laserovým paprskem. Tato rodinná firma, založená v roce 1919 v japonském městě Nagoja, má v současné době po celém světě více než 8 700 zaměstnanců, 11 výrobních závodů a síť 83 technologických a technických center.

Přednášková místnost byla během prezentací produktů a služeb téměř zaplněna. (Foto: I. Heisler)

Možnosti financování

První prezentace byla věnována možnostem financování nákupu strojů. Jan Vališ ze společnosti SG Equipment Finance ČR představil finanční produkty, které tato leasingová společnost nabízí. Kromě standardního leasingu (finančního nebo operativního) jsou to i úvěry a faktoring a související pojištění. Financovat lze takto nejen stroje, ale i dopravní prostředky, manipulační techniku, IT vybavení, zabezpečovací systémy a například také fotovoltaiku.

Pánové Jiří Mýtina (vlevo) a Jiří Turek z obchodního oddělení společnosti Yamazaki Mazak Central Europe během prezentací. (Foto: I. Heisler)

Lukáš Vohanka z poradenské firmy GEU Consulting pak připomněl aktuální možnosti využití evropských dotací – přibližně 30 % prodejů společnosti Mazak u nás je financováno s využitím této formy veřejné podpory. Pan Vohanka shrnul zkušenosti s využíváním dotačních programů v předchozím programovém období (2014–2020) a představil vybrané dotační výzvy pro aktuální programové období (2021–2027), jež kladou důraz na propojení firem s výzkumným sektorem a také na to, aby jednotlivé projekty byly předem důkladně připraveny.

Reklama
Reklama

Automatizační řešení

Pavel Procházka z obchodního oddělení firmy Mazak pak stručně představil širokou škálu automatizačních řešení od podavačů tyčí přes systém transportu nástrojů, paletové výměníky, manipulátory pro automatickou výměnu obrobků a robotické buňky až po portálové nakladače a lineární paletizační systémy. Na vrcholu této nabídky je modulární a rozšiřitelný paletizační systém Palletech, vhodný pro obsluhu většího počtu strojů. Významnou předností těchto řešení je to, že automatizační řešení, stroj i software pocházejí od jednoho výrobce. Zákazník má tak na všechno jednoho servisního partnera. Jeho kolega Jiří Cvrček pak představil kompaktní, univerzální a snadno konfigurovatelné robotické nakládací systémy z řad Turn-Assist a Mill-Assist, určené k menším strojům.

Na akci nechyběla ukázka laserového řezání v podání 6kW vláknového laseru Optiplex 3015 Fiber III. (Foto: I. Heisler)

Produktové novinky

Další prezentace byla věnována novinkám v nabídce strojů. Obchodní zástupce Jiří Turek nejprve představil nové stroje z řady Neo: horizontální obráběcí centra HCN-4000 Neo, HCN-5000 Neo a HCN-6800 Neo a také pětiosá vertikální obráběcí centra Variaxis i-700 Neo a Variaxis i-800 Neo. Ukázal nejdůležitější parametry těchto strojů a jejich výbavy a ve srovnání s parametry předchozí generace upozornil na hlavní vylepšení. Rozdíly spočívají především ve zlepšené přesnosti a spolehlivosti díky vyšší tuhosti a minimalizaci chvění, ve zvýšení výkonu pohonů i vřeten a v energetické úspornosti nových strojů. Jeho kolega Petr Halm pak účastníky akce seznámil s 6kW laserovým řezacím strojem Optiplex 3015 Fiber III a s jeho hlavními parametry. Představil také 2D i 3D laserové stroje z nové řady Neo. Ty jsou mj. vybaveny novou řeznou hlavou MTC 3.0, která umožňuje jak regulaci průměru paprsku, tak modulaci jeho tvaru.

Horizontální obráběcí centrum HCN-6800 Neo bylo v centru pozornosti. (Foto: I. Heisler)

Servisní služby a online podpora

Poté se mikrofonu ujal servisní manažer Jan Dastych. Představil servisní tým a jeho aktivity v rámci komplexní servisní podpory zákazníků a stručně popsal výhody servisních smluv a význam pravidelných prohlídek strojů. Představil také nový portál digitální konektivity Mazak iConnect, jehož prostřednictvím firma poskytuje registrovaným uživatelům na míru šitý přístup k informacím o konkrétních strojích, jako jsou manuály, videa o údržbě, historie objednávek dílů a servisu. Součástí portálu je také služba „Machine to Mazak“, která zákazníkům umožňuje připojit stroje k zabezpečené službě Mazak Cloud. To přináší řadu výhod zvyšujících produktivitu, včetně sledování provozu jejich stroje online, automatické zálohování systému stroje, využití vzdálené diagnostiky a podpory od aplikačních i servisních techniků Mazak a plánování úkolů údržby.

Multifunkční centrum Integrex i-250H je vlajkovou lodí společnosti Mazak. (Foto: I. Heisler)

Ukázky obrábění

Po společném obědě následovaly živé ukázky obrábění na pětiosých, horizontálních, vertikálních a soustružnických CNC strojích. Nepřehlédnutelné bylo obráběcí centrum HCN-6800 Neo, které se vyznačuje vysokou tuhostí a oproti předchozí verzi má například silnější vřeteno nebo plně otočný stůl s indexováním za 1.2s ve standardní výbavě. Nově je také vybaven velmi rychlým bubnovým zásobníkem pro hmotnější nástroje a jejich rychlejší výměnu. Řízení stroje je pak realizováno rychlým řídicím systémem Mazatrol Smooth G, díky němuž je obrábění plynulé a přesné. Pozornost přitahovalo také obráběcí centrum Variaxis i-800 Neo a soustruh QTE-200MSY s robotickým nakládacím systémem Turn-Assist 12/200 od firmy Robojob pro automatické zakládání polotovarů. Nechyběla ani demonstrace pálení na laserovém stroji Optiplex 3015 Fiber III 6,0 kW, vybaveném dopravníkem třísek, středicí kamerou pro vystředění svazku paprsku v trysce a zdvihačem obrobků. Tato varianta stroje nabízí uživatelům laseru velmi vysokou rychlost řezání materiálů menší a střední tloušťky se schopností řezat nejobtížnější reflexní materiály, a to ve velikosti stolu 1 525 mm × 3 000 mm.

Soustruh QTE-200MSY s robotickým nakládacím systémem Robojob Turn-Assist 12/200 pro automatické zakládání polotovarů. (Foto: I. Heisler)

Během dne jsme měli příležitost položit několik otázek branch managerovi společnosti Yamazaki Mazak Central Europe Petru Šimáčkovi.

MM: Jak z pohledu vaší firmy hodnotíte loňský rok, a jaké jsou vaše vyhlídky na ten letošní?

P. Šimáček: Navzdory katastrofickým zprávám od různých ekonomických expertů mohu naštěstí říci, že z našeho pohledu se českému průmyslu nedaří zle. Naše ekonomika není jen automotive, je tu řada oborů, které v poslední době prosperují. Vidíme napříč celou republikou spoustu firem, které vyrábějí komponenty pro letecký průmysl, pro lékařství a pro další odvětví. Většina našich zákazníků hlásí naplněné kapacity alespoň na půl roku dopředu. To se týká zejména těch, kteří vyrábějí v malých sériích a často s vysokou přidanou hodnotou. Proto dneska i stroje, které se prodávají, jsou univerzálnější a sofistikovanější. Stále častěji prodáváme multifunkční stroje. Pětiosé stroje i soustruhy jsou mnohdy vybaveny osou Y, protivřetenem nebo poháněným nástrojem. I z toho je vidět, že naši zákazníci dělají stále složitější výrobu, a tyto segmenty průmyslu rozhodně nestagnují. I díky tomu náš loňský rok dopadl dobře a stejně optimisticky vidíme i tento rok, který právě teď začíná.

Branch manager společnosti Yamazaki Mazak Central Europe Petr Šimáček u horizontálního obráběcího centra HCN-6800 Neo. (Foto: I. Heisler)

MM: Jaký zájem o automatizaci evidujete u zákazníků? Jaký je podíl strojů prodávaných rovnou s nějakým robotem nebo paletizačním systémem?

P. Šimáček: Trh, který my obhospodařujeme, je v tomto ohledu trochu pomalejší, protože automatizace byla vždy doménou velkosériové výroby jednodušších dílů a jejím tahounem je především automobilový průmysl. U našich zákazníků, kteří se typicky zabývají malosériovou výrobou, tento trend přišel později, ale v poslední době pozorujeme výrazný nárůst zájmu o automatizaci. Průměrně tři až čtyři projekty z 10 nyní řešíme s nějakým stupněm automatizace. Je třeba nad tím trochu zapřemýšlet, ale i zde má automatizace smysl. Nejde totiž jen o přesouvání materiálu z místa na místo, ale také o koordinaci, o nahrávání programů do stroje, o správu nástrojů či o monitoring výroby. Věříme standardním řešením, na něž se soustředíme. Jednak jde o partnerská řešení v podobě hotových balíčků od renomovaných automatizačních firem. Tato řešení jsou vyladěná a k našim strojům je stačí jednoduše připojit. Pak jsou sofistikovaná řešení, jakým je třeba náš lineární paletizační systém Palletech. Tento systém kromě zakládání dílců na paletách a obsluhy magazínu pojízdným robotem dokáže ošetřit i správu nástrojů a řídit tok materiálu. To znamená, že například optimalizuje pořadí výroby dílů složitější sestavy tak, aby kompletní sestava byla vyrobena co nejrychleji a aby jednotlivé dílce zbytečně nečekaly na dílně. Systém zároveň pomáhá s plánováním produkce a sleduje například také vytíženost strojů. Systém Palletech, původně vyvinutý v roce 1983, neustále vylepšujeme a dnes už nabízíme jeho 10. verzi. Ve světě je instalován ve více než 3 100 případů. Tyto systémy nám už přes 40 let pomáhají řídit i výrobu našich strojů v Japonsku, kde díky automatizaci mohou zaměstnanci pracovat jen na jednu směnu, zatímco výroba probíhá nepřetržitě. Přitom některé z našich strojů vyrábíme jen v počtu několika kusů ročně. Ne všechno se dá automatizovat za rozumné náklady, ale když se to promyslí, automatizaci lze s výhodou využít pro mnoho typů výroby. Máme i takové zákazníky, jejichž výroba je malosériová, nebo dokonce kusová, a i oni náš systém Palletech efektivně využívají.

Reklama

MM: Na který ze strojů, jež tu dnes vidíme v akci, byste chtěl naše čtenáře upozornit, a co je jeho největší devízou?

P. Šimáček: Těžko bych mohl jmenovat jen jeden z prezentovaných strojů, každý z nich je pro nás důležitý a všechny mají své přednosti. Z našeho širokého portfolia tu však máme dvě novinky, které jsou pro nás stěžejní. Jednou z nich je vodorovné obráběcí centrum HCN-6800 Neo. „Horizontku“ typu HCN-6800 vyrábíme přibližně 40 let, dnes tu máme nejnovější verzi, přepracovanou s ohledem na energetickou účinnost, na tlumení vibrací a stabilitu produkce. Jde o silný a neuvěřitelně stabilní stroj, který se nám velmi líbí. Rovněž pětiosé obráběcí centrum Variaxis i-800 Neo je nejnovější verzí stroje, který už vyrábíme zhruba tři dekády. Také jeho modernizace spočívá především ve zlepšení energetické účinnosti. Nesmím však zapomenout ani na soustruhy. Tyto stroje jsou pro nás důležité, protože soustruhů se stále prodává na českém trhu nejvíc, byť dnes už málokdy prodáme jednoduchý soustruh. A samozřejmě tu máme i naši vlajkovou loď – stroj Integrex i-250H. Toto multifunkční centrum také vyrábíme od roku 1983, dnes tu máme jeho 11. generaci. Stroje Integrex kombinují soustružení a frézování a na jedno upnutí dokážou obrobit i poměrně složité tvary. Aby byl výčet úplný, zmíním také laserový stroj Optiplex 3015 Fiber III. Lasery jsme původně vyvinuli pro vlastní výrobu plechových dílců, ale později jsme je nabídli i zákazníkům a například v Evropě máme dnes v tomto segmentu docela silné zastoupení. Naše laserové stroje v sobě nesou DNA obráběcích center – mají litinové lože, velkou dynamiku a přesné řízení.

MM: Poslední otázka se týká vaší nové online služby iConnect. Jak je zavádění této služby daleko a jaká jsou vaše očekávání?

P. Šimáček: My se snažíme vždy co nejvíc pomáhat zákazníkům, aby mohli vyrábět pokud možno bez přerušení. Prostřednictvím naší kanceláře jim chceme být nápomocni při řešení každého problému. Novou službu iConnect máme vyzkoušenou v Japonsku, nyní s ní vyrážíme na evropský trh. Jsme tu na začátku – s prvními zájemci z řad našich zákazníků máme domluvený zkušební provoz v rámci pilotních projektů. I v minulosti jsme nabízeli poměrně sofistikované digitální služby, například software pro monitoring výroby, řízení nástrojového hospodářství, vyhodnocování událostí apod. Dnes však toto portfolio posouváme víc na úroveň servisu, v jehož rámci jsme schopni poskytovat prediktivní diagnostiku. Umíme se na dálku připojit k ovládacímu panelu stroje a na něm operátorovi naživo ukázat potřebná nastavení. Kvůli bezpečnosti nemůžeme stroj vzdáleně ovládat, ale velmi dobře dokážeme operátora navigovat. Řadu pokročilých funkcí máme v konečné fázi vývoje a těšíme se na první praktické zkušenosti, které společně se zákazníky získáme.

Související články
Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Související články
Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Automatizace plug and play bez programování

Automatizace má za úkol usnadnit život lidem pracujícím u obráběcích center a samozřejmě zvýšit produktivitu, zajistit stabilní kvalitu výroby a stát se úsporným opatřením v nelehkých časech. Pokud se podíváte správným směrem, nemusí být robotizace frézky nikterak nedosažitelná, i když jste třeba společnost skromnějších poměrů.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Soustruh místo motorky

Cesta na další reportáž referenčního partnerství firmy Mazak směřovala do plzeňských Borských polí. Obchodní manažer Ivan Šedivec ji nevybral náhodou. Jak jsem záhy zjistil, firma KTD Technologies Tomáše Duspivy totiž díky jeho osobě v sobě bezesporu ukrývá obrovský potenciál.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit