Témata
Foto: Gabriela Jedličková

Po čtyřech letech se na hannoverské výstaviště vrátil přední světový veletrh výrobních technologií EMO a s ním i společnost Yamazaki Mazak, aby na svém výstavním stánku představila celkovou vizi moderního obrábění, a to prostřednictvím 19 strojů a 12 integrovaných automatizačních řešení. Koncepce stánku zahrnovala technologie obráběcích strojů i laserů, živé ukázky obrábění, pokročilá softwarová řešení a nejnovější vývoj v řídicím softwaru. Redakce našeho časopisu opět dostala pozvání k prohlídce expozice a následnému společenskému setkání za účasti nejvyšších představitelů společnosti Yamazaki Mazak Corporation.

Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Reklama

Pro rychle se rozvíjející průmyslová odvětví, jako je výroba baterií pro elektromobily či polovodičů, je určen hybridní stroj FSW-460V, který do sebe integruje obrábění součástí a technologii Friction Stir Welding (FSW) pro spojování materiálů a který měl na výstavišti v Hannoveru svoji evropskou premiéru. Technologie svařování třením vyžaduje značnou přítlačnou sílu, jež značně namáhá obráběcí stroj. Aby byla zajištěna stabilita procesu, Mazak vytvořil robustní a vysoce tuhou konstrukci stroje s vylepšenými lineárními vedeními a vysoce výkonnými servomotory. To vše poskytuje základ pro spolehlivé vytváření maximální přítlačné síly 14 kN s rychlostí vřetena až 10 000 ot.min−1 pro proces FSW. Stabilitu procesu podporuje i robustní stůl o rozměrech 560 x 460 mm, který pojme zatížení až 500 kg. V taktu se svařovacím cyklem je plně automatizované CNC řízené upínání dílů, které zasouvá a zapojuje upínky obrobku v synergii s pohybem vysokorychlostního svařovacího vřetena. Tím zajišťuje zachování nejvyšší upínací síly a maximálního počtu kontaktních bodů přípravku během procesu svařování, eliminuje deformace dílu a umožňuje dosahovat výrazně vyšších výrobních rychlostí. Dále CNC řídicí systém SmoothG automaticky upravuje polohu nástroje tak, aby udržoval konstantní přítlačné síly nástroje na obrobek. Tím se zabrání defektům svaru z nedostatečného tlaku. Zabraňuje také otřepům, které mohou vzniknout nadměrným tlakem a drážkováním, a dává zákazníkovi trvale vysoce kvalitní a přesný svar v průběhu celého procesu. Mazak FSW-460V poskytuje operátorům snadno přístupný a prostorný pracovní prostor s velkorysým zdvihem os X, YZ – 560 x 460 x 510 mm, který pojme cokoli od malých dílů po relativně velké sestavy.

Hybridní stroj FSW-460V přináší nová obráběcí řešení pro rychle se rozvíjející průmyslová odvětví, jako je výroba baterií pro elektromobily. (Foto: G. Jedličková)

2D laserový stroj pro řezání plechu

Jako další novinku představil Mazak na EMO 2023 vysoce výkonný 2D laserový stroj pro operace řezání plechu, Optiplex 3015 NEO s nejnovější technologií tvarování paprsku a řezací hlavou MCT 3 a inovativním systémem CNC řízení Mazatrol SmoothLx.

Nově navržená řezací hlava MCT3 přináší několik inteligentních funkcí, jako například automatické řízení průměru paprsku či automatickou změnu trysky, která snižuje spotřebu asistenčního plynu. Automatické ostření umožňuje nastavení vzdálenosti pro různé materiály pro vyšší řezné rychlosti a automatická kalibrace profileru vzdálenosti trysky od obrobku udržuje kvalitu hran a výrazně zvyšuje produktivitu. Automatizace celkového času nastavení může zrychlit přípravu, a to o 95 % ve srovnání se standardními laserovými stroji. Navíc funkce inteligentního řezání mohou celkový proces ještě více vylepšit. Namísto zastavení v každé ose se laser zapíná a vypíná pomocí Flash Cutting – synchronizace osy a pohybů laseru, což vede k výraznému zkrácení řezných časů. Fine Power Ramping lze použít k úpravě výkonu laseru a rychlosti posuvu, čímž se minimalizují strusky v rozích řezu, aniž by došlo ke snížení rychlosti řezání pro rovné linie. Široká sestava senzorů nainstalovaných na řezací hlavě umožňuje novému stroji přesně monitorovat operace propichování a řezání a detekovat abnormality a vady zpracování. Optiplex 3015 NEO 20 kW je také vybaven unikátní technologií Beam Shaping Technology, která upravuje hustotu výkonu laserového paprsku, a zajišťuje tak nejlepší možný výsledek na různých materiálech a tloušťkách.

Stroj je vybaven novým CNC řízením Mazak Mazatrol SmoothLx s duálním monitorem. Velká 21,5" obrazovka zobrazuje vnořené díly, zatímco dotykový panel poskytuje informace o podmínkách řezu či nastavení trysek. (Foto: Yamazaki Mazak)
Pracovní plocha stroje umožňuje opracování obrobků až do rozměru 1 525 mm x 3 050 mm prostřednictvím nového vláknového laserového rezonátoru o výkonu 20 kW. Díky vysokovýkonnému laseru je stroj schopen řezat o 30 % rychleji a snížit spotřebu plynu o 30 % při řezání dusíkem. (Foto: G. Jedličková)

Mezi nové funkce dále patří Mazak‘s Oil Shot, která je automaticky řízena prostřednictvím Mazatrol SmoothLx a zajišťuje přesně směrovaný rozstřik oleje těsně před zahájením procesu řezání. Roztavený materiál je poté odfouknut, výsledkem je čistší povrch pro optimální řezný výkon. V neposlední řadě pomáhá obsluze funkce Camera Nesting, která pomocí dvou kamer skenuje a detekuje obrysy zbytkového materiálu, porovná je s vestavěnou databází dílů a maximalizuje využití materiálu.

40 let strojů Mazak Intergrex

Vzhledem k tomuto kulatému výročí byly na stánku k vidění hned čtyři stroje demonstrující produktivitu a snadnou automatizaci této řady a možnosti řezání ozubených kol.

Reklama
Reklama
Reklama

První v řadě byl Intergrex i-200 H ST, jehož přítomnost byla spojena se světovou premiérou kolaborativní robotické buňky Ez Loader 30 pro manipulaci s obrobky do 18 kg a průměru 50 až 200 mm. Díky funkci automatické výměny sklíčidla a čelisti si robot vymění uchycení obrobku pro obě vřetena, aby se eliminovalo ruční nastavování a nákladné prostoje. Až tři palety pro skladování ma­teriálu a hotových obrobků, umístěné na podlaze, zajišťují prodloužený bezobslužný chod. Integrovaný kamerový systém s jednopolohovým detekčním bodem na stroji minimalizuje dobu instalace, díky čemuž je Ez Loader 30 vysoce přenosné plug-and-play řešení pro dnešní rychlou výrobu.

Díky konverzačnímu vstupu a technologii robotů bez učení je nastavení kolaborativní robotické buňky Ez Loader 30 a stroje jednoduché. (Foto: G. Jedličková)

Dalším strojem z řady multitaskingových inovací od Mazaku byl Integrex i-450 H ST, největší model v řadě i-H. Ten je díky zvětšenému zdvihu osy Y o 300 mm a výkonným vřetenům ideální pro manipulaci s velkými a složitými leteckými a energetickými součástmi až do průměru 670 mm. Mazak dále vystavil dva speciální stroje AG Auto-Gear na obrábění ozubení, Intergrex i-630V/6 AG a Intergrex i-250 H ST AG, které měly svůj evropský debut. Oba stroje mohou provádět vysoce přesné obrábění v různých procesech ozubení, včetně odvalovacích fréz, obrábění a frézování, za účelem výroby různých typů ozubených kol, od čelních ozubených kol po šroubová ozubená kola a evolventní drážkování. Použitý software Intergrex AG umožňuje snadné programování.

Integrex i-450 H ST, největší model v řadě i-H. Kompaktní frézovací vřeteno i-450H, které se může pochlubit 12 000 ot.min–1 a výkonem 24 kW a 131 Nm, optimalizuje kapacitu v rámci pracovního prostoru a zároveň nabízí maximální rychlosti úběru kovu a současné pětiosé obrábění. (Foto: G. Jedličková)

Nová generace NEO

Další novinkou byla horizontální obráběcí centra HCN-4000 NEO a HCN-5000 NEO a pětiosé vertikální obráběcí centrum Variaxis i-700 NEO. Nové modely jsou navrženy tak, aby přinášely tři klíčové výhody: vyšší produktivitu, přesnost a ekologický výkon. Na všech třech modelech bylo předvedeno nové vysokorychlostní vřeteno s 20 000 ot.min–1. Díky dvojitému vinutí a elektronickému řazení je velmi vhodné pro obrábění různých materiálů a může se pochlubit o 67 % vyšším úběrem kovu při řezání oceli a o 20 % u hliníku ve srovnání s vřetenem předchozí generace. Nové modely NEO dosahují vyšší přesnosti, která je stabilizována novou funkcí Ai Thermal Shield, jež využívá pokročilé algoritmy k automatickému určení kompenzace podle kolísající teploty, čímž se zlepšuje soustřednost pro obráběcí operace, jako je vyvrtávání od začátku do konce.

V rámci ekologické iniciativy Go Green společnosti Mazak, která má do roku 2030 snížit uhlíkovou stopu firmy o 50 %, jsou nové řady NEO dosud nejekologičtějšími stroji. Na snímku obráběcí centrum HCN 4000 NEO. (Foto: G. Jedličková)

Základní stroje pro cenově dostupnou dokonalost

Pětiosé obráběcí centrum CV5-500 hrálo hlavní roli při poskytování cenově dostupných obráběcích řešení zaměřených na malé dílny, které přecházejí z tříosých na pětiosé výrobní metody. Stroj byl speciálně navržen pro snadnou automatizaci a na EMO 2023 se představil s automatizovanou buňkou sestávající z 24paletového zásobníku a velkokapacitního zásobníku nástrojů, ve kterém je uloženo 204 nástrojů.

Obráběcí centrum CV5-500 je ideální jak pro velkoobjemovou, tak maloobjemovou sériovou výrobu. Ve spojení s automatizačním řešením může zajistit bezobslužný provoz i pro nejmenší subdodavatelskou dílnu. (Foto: Yamazaki Mazak)

Také řada VCN byla rozšířena a je nyní k dispozici ve třech modelech: 700, 600 a 500. K vidění bylo vertikální obráběcí centrum VCN-700 s velkou osou Y – 700 mm, díky čemuž je ideální pro zápustky a formy. Na vedlejší pozici si návštěvníci mohli prohlédnout centrum VCN-600 vybavené zásobníkem na 48 nástrojů. Se snadnou automatizací, která je jádrem konceptu návrhu, byl tento model integrován robotickou buňkou MA-35/400, která využívá schopnost bočního nakládání VCN pro optimalizované uspořádání podlahy s neomezeným přístupem operátora.

Reklama

Posledním základním strojem na stánku bylo vertikální obráběcí centrum VCE-500, navržené a postavené v evropském výrobním závodě Mazak ve Velké Británii. Jedná se o sesterský stroj VCE-600, vysoce dostupného vertikálního obráběcího centra ideálního pro začínající uživatele strojů, kteří hledají vynikající produktivitu, rychlou návratnost investic a vyšší ziskovost. Stroj VCE-500 se může pochlubit špičkovým vřetenem 12 000 ot.min−1, 18,5 kW a kompaktními rozměry, ale i prostorným obráběcím prostorem 500 mm v ose Y, 800 mm v ose X a 550 mm v ose Z, díky čemuž je ideální pro malé subdodavatelské dílny. Je vybaven SmoothEz CNC, základní CNC technologií Mazak, s 15palcovým kapacitním dotykovým displejem pro intuitivní ovládání, přičemž konverzační jazyky Mazatrol a programovací jazyky EIA/ISO G-code jsou součástí standardu.

Softwarové nástroje pro zvýšení produktivity

Návštěvníci stánku se mohli seznámit s novou digitální službou pro stávající registrované zákazníky Mazak iConnect, která nabízí mnoho benefitů, jako jsou produktové manuály a e-learning, nebo například servisní předplatné Machine-2-Mazak (M2M), které umožňuje prostřednictvím vysoce zabezpečeného portálu lepší monitorování stroje, proaktivní strategie údržby, včetně vzdálené podpory pro detekci problémů a optimalizaci obráběcích procesů. Portál Mazak iConnect je k dispozici všem registrovaným zákazníkům Mazak bez ohledu na stáří stroje, a registrovaní uživatelé mají nyní navíc přístup ke 120denní bezplatné zkušební verzi nejnovějšího softwaru pro umělou inteligenci Mazak, Mazatrol DX.

Mazatrol DX poskytuje zákazníkům nástroje, které jdou nad rámec stroje, aby maximalizovaly produktivitu a pomohly se všemi aspekty procesu, včetně cenových nabídek, plánování nástrojů a upnutí. (Foto: G. Jedličková)

Mazatrol DX byl navržen tak, aby pomohl operátorům využít výhod rychle digitalizovaného světa, odstraňuje závislost na programování v dílně a využívá technologii AI. Nový software umožňuje zákazníkům bezpečně vytvářet programy Mazatrol, ať už na jejich kancelářských počítačích, nebo z jejich domova. Systém v zásadě vytváří zcela novou výrobní metodu, která doplňuje intuici inženýrů při rychlém vytváření kalkulací výrobních nákladů a časů nabídek, programování dílů a simulací virtuálních strojů a při optimalizaci strojního procesu.

Mazak iConnect také nabízí zákazníkům předplatitelskou službu Machine to Mazak (M2M). Ta umožňuje servisním a podpůrným technikům Mazak přihlásit se ke stroji prostřednictvím vysoce zabezpečeného portálu a nabídnout okamžitou vzdálenou pomoc – s cílem uvést stroje zpět do provozu během několika minut, nikoli hodin nebo dnů. Operátoři mohou také těžit ze zálohování CNC, aby bylo zajištěno bezpečné uložení často používaných programů. (Foto: Yamazaki Mazak)
Jeden z exponátů na stánku společnosti Yamazaki Mazak. (Foto: Gabriela Jedličková)
Související články
CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Made in England

Japonský výrobce obráběcích strojů, společnost Yamazaki Mazak, resp. její evropská pobočka, uspořádala v anglickém Worcesteru první postcovidové novinářské setkání, kde prezentovala své inovační počiny za poslední období s důrazem na snižování uhlíkové stopy a energetickou efektivitu. Jsme rádi, že jsme mohli být při tom.

Související články
Svátek novinek v oboru obrábění

Ve svém technologickém centru v Jažlovicích u středočeských Říčan uspořádala společnost Mazak na začátku letošního února tradiční dny otevřených dveří. Během dvou dnů prošlo branou firmy více než 120 návštěvníků, aby načerpali informace o aktuální nabídce firmy a zhlédli živé ukázky práce vystavených obráběcích strojů tohoto japonského výrobce. Akce jsme se zúčastnili i my.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Soustruh místo motorky

Cesta na další reportáž referenčního partnerství firmy Mazak směřovala do plzeňských Borských polí. Obchodní manažer Ivan Šedivec ji nevybral náhodou. Jak jsem záhy zjistil, firma KTD Technologies Tomáše Duspivy totiž díky jeho osobě v sobě bezesporu ukrývá obrovský potenciál.

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit