Témata
Zdroj: Yamazaki Mazak

Dovolíme si dát vám hádanku – co mají společného čokoláda, cereálie, housky a pivo? Hned však odpovíme: to vše a mnoho dalšího bylo vyrobeno díky produktům společnosti Bühler CZ se sídlem v Žamberku. Zde se vyrábějí (nejen) vysoce sofistikované komponenty do strojů na výrobu potravin, například do třídiček zrn nebo obřích mlýnů. Místní vskutku neuvěřitelný strojový park obsahuje především nejmodernější obráběcí stroje značky Mazak. V dubnu 2020 zde bylo spuštěno i nejnovější obráběcí centrum HCN-8800 se systémem Palletech, které firmě zajistilo nebývalou míru automatizace a umožnilo plnění přání zákazníků v rekordním čase i kvalitě.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

Historie žamberské továrny se píše již od roku 1908, přičemž v průběhu doby se měnila výroba z původní produkce textilu přes výrobu textilních strojů a komponent pro ně až po současnou produkci zaměřenou především na potravinářský průmysl.

„Například velká potravinářská firma Mlýn Perner Svijany má od nás mlýn,“ říká Ing. Jiří Appeltauer, generální ředitel společnosti Bühler CZ. „Díky tomuto mlýnu zvládne Perner zpracovat 20 vagonů obilí za den. A právě komponenty pro tato dokonalá zařízení děláme na strojích od firmy Mazak. Lidé z Mazaku tedy mohou být hrdí na to, že stáli na začátku procesu výroby skutečně dobrých a kvalitních potravin,“ dodává s úsměvem.

Podle jeho slov však má nyní firma Bühler v plánu ještě více zefektivnit současnou výrobu, a tím dále zkrátit dodací termíny. „Především z tohoto důvodu jsme pořídili obráběcí centrum Mazak HCN-8800 s flexibilní automatizací Palletech. Tento systém pracuje díky souhře strojů a týmu vysoce kvalifikovaných a sehraných lidí.“

„Jsem moc rád, že na základě našich úspěšných výsledků nám náš mateřský závod ve Švýcarsku dal důvěru a podpořil nás v této investici,“ říká Jiří Appeltauer (uprostřed, vlevo Petr Šimáček a vpravo Petr Láznička z firmy Mazak). (Zdroj: Yamazaki Mazak).

Mlýn jako skládačka

„Když říkáme ‚mlýn Bühler‘, rozumíme komplexní projekt, stavbu výšky sedmipatrového domu, kde vše musí přesně zapadnout na dané místo v určitý čas dle předem stanoveného detailního harmonogramu,“ vysvětluje Jiří Appeltauer.

V technologickém procesu mletí je zrno drceno tak, aby bylo co nejlépe odděleno moučné jádro od slupek, tedy mouka od otrub. Základní jednotkou celého procesu je mlecí chod. Mletí se provádí na válcových stolicích, jejichž hlavní částí jsou mlecí válce s různou úpravou povrchu. Melivo vycházející z drticích strojů se následně musí vytřídit podle velikosti na sítech rovinných vysévačů.

Nejhrubší frakce je tzv. šrotový přepad, dále se získají krupice hrubé, střední a jemné, a poté krupičky jemné a mouky. Mlýnský proces se skládá z většího počtu pasáží, které na sebe navazují. V každém mlecím chodu se získává jedna nebo více frakcí, které jsou sbírány do výsledných produktů. Z předních mlecích chodů se získávají tzv. přední produkty charakteristické nízkým obsahem popela, bílou barvou, a složením a vlastnostmi odpovídající středu endospermu, tedy hrubé a polohrubé mouky. Z dalších mlecích chodů získáváme postupně produkty s rostoucím obsahem popela, tmavším zbarvením a vlastnostmi odpovídajícími vrstvám blíže povrchu zrna – hladké pekařské a chlebové mouky.

Zdroj: Yamazaki Mazak

Dokonalé obráběcí centrum
Horizontální obráběcí centrum HCN8800 s řídicím systémem Smooth G je zapojeno v Automatizačním systému Palletech PHS800A.

Vybavení stroje HCN8800 a Palletechu je navrženo s ohledem na výrobní požadavky firmy Bühler CZ a obsahuje:

 • horizontální obráběcí centrum s frézovacím vřetenem pro těžké obrábění a vysokokapacitním zásobníkem nástrojů (max. kapacita: 312 nástrojů, průměr nástroje max.: 400 mm, délka nástroje max: 630 mm);
 • automatizační systém Palletech se 16pozicovým zakladačem. Na vstupu/výstupu vybaven nakládací/naklápěcí stanicí pro snadné upnutí/odepnutí hmotných obrobků.

Automatický provoz na stroji:

 • automatický provoz na stroji je podporován využitím pokročilých funkcí Auto systému Palletech, který umožňuje plánování výroby a kontrolu celého procesu;
 • pro usnadnění seřízení stroje jsou veškeré používané nástroje vybaveny nástrojovými čipy, které nesou přesně naměřené hodnoty. Přenos nástrojových dat do stroje je zajištěn automaticky prostřednictvím čtečky čipu v prostoru zásobníku nástrojů;
 • sestava stroje a Palletechu musí splňovat výrobní požadavky firmy Bühler CZ, také vzhledem k obráběnému materiálu;
 • stroj je vybaven filtračním systémem pro litinový materiál, který má za úkol udržet čistou chladicí emulzi, a to hlavně z důvodu využití vysokotlakého chlazení skrz nástroj;
 • vysokotlaké chlazení, včetně kontroly chladicí kapaliny, z důvodu rozměrové stálosti obrobků.

Výroba takového mlýnu však neznamená, že se na jednom místě vyrobí naprosto všechny díly, využívá se expertiza jednotlivých částí skupiny Bühler. Na celé výrobě se obvykle podílí zhruba sedm různých závodů.

Reklama
Reklama

„Říká se tomu HUB neboli virtuální sklad,“ přibližuje Jiří Appeltauer. „Dnes už se hotový mlýn kompletuje nejprve virtuálně – jakmile jsme se svými částmi hotovi, dáme je do tohoto sdíleného, elektronického prostředí, přičemž díly se fyzicky nacházejí v našem skladu, který má rozlohu pět tisíc metrů čtverečních. Každý výrobce má svůj sklad, a když mají všichni hotovo a projektový manažer to díky softwaru vidí, zajistí dopravu. Pokud je zakázka třeba z Filipín, jako ta, kterou jsme získali v loňském roce, objedná se v Antverpách loď, napočítá, kolik bude třeba kontejnerů a realizuje se celá logistika. Například, při kompletaci čtyř mlýnů na Filipínách bylo potřeba vypravit celkem 72 kamionů. Celý mlýn se pochopitelně sestavuje až na místě, příprava, přesnost a kvalita, ale i komunikace mezi závody je proto pro úspěch projektu klíčová.“

Realizace zakázky na Filipínách či v ještě vzdálenějších destinacích není pro firmu Bühler žádnou výjimkou. Společnost se totiž hlásí k myšlence, že je třeba již nyní myslet na potravinovou potřebu dvou miliard lidí, o které se podle odhadů rozroste počet obyvatel rozvojových zemí v nejbližších 10 letech. A tito lidé nemohou pak být závislí na dodávkách hotových potravin – musí mít kvalitní prostředky na to, aby je vyrobili sami.

Dva týdny bez přestávky

Vraťme se však do Žamberka. První flexibilní linku vůbec zde zprovoznili již v roce 1989. Sestávala ze dvou horizontálních obráběcích center a regálového zakladače s 30 paletami na obrobky. Řízená byla americkým počítačem PDP 11/73 s několika terminály – u mistrů, v seřizovně nářadí i u strojů. To znamená, že žamberecký tým má již skutečně dlouhou dobu zkušenosti s číslicově řízenými stroji.

„O našem novém stroji Mazak, který byl dodán na začátku roku 2020, se traduje historka, že se od první hodiny předání do provozu nezastavil a jel 14 dní v jednom kuse ve dvou lidech. A po těch 14 dnech jsme skončili jen proto, že nám došel materiál, jinak by snad jel bez přestávky dodnes,“ vzpomíná Jiří Appeltauer a dodává: „Tím jsme skutečně důkladně ověřili jeho flexibilitu.“

Vedení firmy Bühler si je velmi dobře vědomo skutečnosti, že pokud firma disponuje špičkovými stroji a také roboty, nepotřebuje obrovské množství lidí – avšak ti, kteří zde pracují, musí být skutečnými odborníky. Proto mají i vlastní učňovské středisko. (Zdroj: Bühler CZ)

Vedení firmy Bühler si je velmi dobře vědomo skutečnosti, že pokud firma disponuje špičkovými stroji a také roboty, nepotřebuje obrovské množství lidí – avšak ti, kteří zde pracují, musí být skutečnými odborníky. Proto zde mají i vlastní učňovské středisko.

„S úspěchem také nahrazujeme sofistikovanou práci průmyslovými roboty,“ říká Jiří Appeltauer. „Máme obrovský sklad nástrojů a nářadí, přičemž jakékoli speciální nástroje si dokážeme vyrobit. Máme zavedený systém Kanban a vše máme zkombinované. Přesto ale neustále prověřujeme vše, co by mohlo výrobu ještě urychlit. Naším největším kapitálem jsou však kvalitní kvalifikovaní lidé a ty si musíme vychovávat. Od zákazníka dostáváme často pouze výkres, přičemž technologie pro konkrétní výrobek je naše know-how.“

Podle jeho slov se žáci jejich učňovského střediska začínají učit u ponku, aby poznali vlastnosti materiálů a nástrojů. Ve třetím ročníku však už používají zdejší nejmodernější vybavení, například stroje Mazak s dotykovým displejem a v kombinaci s kolaborativním robotem. Současná generace se učí pracovat s plně robotizovaným pracovištěm, takže ve chvíli, kdy mladý člověk po vyučení nastoupí do provozu, je od prvního dne schopen vyrábět vysoce produktivně.

Firma Bühler měla v roce 2020 po celém světě:

– 12 457 zaměstnanců;

– 83 obchodních zastoupení;

– 100 servisních míst;

– 33 výrobních závodů;

– 24 aplikačních center

a vytvořila obrat 2,7 miliardy SFR.

Moci se spolehnout

Co však vlastně vedlo vedení firmy Bühler k této poměrně vysoké investici?

„To rozhodování bylo velice náročné a trvalo bezmála tři roky,“ říká Jiří Appeltauer. „Jsem moc rád, že na základě našich úspěšných výsledků nám náš mateřský závod ve Švýcarsku dal důvěru a podpořil nás v této investici. Pro toto rozhodnutí byla důležitá celková analýza návratnosti, vynikající pověst v rámci skupiny, ale i po léta budované znalosti v oboru automatizace a obrábění v našem výrobním závodě. Snažíme se za to skupině odvděčit tím, že na zakázky klademe ten nejvyšší nárok na kvalitu, spolehlivost i včasnost jejich dodání.“

Podobně jako se zákazníci žamberské strojírenské firmy mohou spolehnout na dodávky i služby Bühleru, zdejší vedení vědělo, že se může zcela spolehnout na stroje i lidi od Mazaku.

Při realizaci zakázky na Horizontální obráběcí centru Mazak HCN8800 se podle slov Jiřího Appeltauera oba týmy od sebe vzájemně hodně naučily. (Zdroj: Bühler CZ)

„Naše poslední spolupráce byla opravdu to nejlepší, co zde pamatuji,“ říká Jiří Appeltauer. „Byl jsem u množství investic, a jelikož jsem technikem, rád se těchto projektů aktivně účastním. V případě této zakázky jsem ocenil především spolupráci a to, že jsme se od sebe dokázali vzájemně učit a podporovat se. Měli jsme však hlavně společné přání, společnou touhu, společný sen a společný cíl, a našli jsme se u toho,“ dodává.

„Firma Bühler už 30 let důvěřuje strojům Mazak,“ říká Jiří Appeltauer. „Toto je velká výhoda, znamená to totiž, že se opravdu navzájem známe. Letitá spolupráce nám dává možnost si rozumět jak po technické a procesní stránce, tak především i po té lidské, a to je myslím pro úspěch to nejdůležitější,“ uzavírá.

Převratnou novinkou z produkce Bühler CZ, která se však poněkud vymyká z obvyklé produkce filtrů pro mlýny, je čistička vzduchu, která téměř absolutně zachytává částice až do velikosti 20 nanometrů, tedy i viry, včetně SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění covid-19. Je vybavena vysoce účinným filtrem ULPA 15, který byl vyvinut na základě přísných požadavků nemocnic a laboratoří na čistotu vzduchu.

Související články
Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Na zemi i ve vesmíru

Tisíce metrů čtverečních, bezmála 200 zaměstnanců a roční obrat 250 milionů Kč. Tak v kostce vypadají čísla výhradně české, soukromé společnosti Startech. Její výrobní haly a další prostory najdeme ve dvou obcích poblíž Brna – v Říčanech a Rosicích. Společnost se mimo jiné zabývá přesným obráběním prakticky všech myslitelných materiálů pomocí nejmodernějších CNC technologií. To logicky znamená, že v rámci zdejšího – vskutku úctyhodného – strojního parku hrají hlavní roli stroje značky Mazak.

Rozšíření evropského skladu náhradních dílů

Na konci března 2015 bylo v belgické Lovani (Leuven) poblíž Bruselu za účasti 130 hostů otevřeno European Parts centrum firmy Yamazaki Mazak. Následující reportáž vám přinese bližší pohled nejen na slavnostní akt otevření, ale především na centrum samotné a odraz jeho existence na poprodejní služby evropským zákazníkům.

Související články
Stroje pro bezkonkurenční produktivitu

Nejnovější horizontální obráběcí centrum HCN-5000 od společnosti Yamazaki Mazak je vybaveno vysokokapacitním automatizačním systémem MPP500, jenž je navržen tak, aby nabízel bezobslužný noční provoz, nejvyšší produktivitu a snadnou obsluhu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
S MES systémy k vyšší efektivitě

Další konference z produkce společnosti Controller Institut, která se věnuje vzdělávání v oblasti controllingu a podnikových financí, s názvem Výroba v detailu se konala v Plzni a účastníkům vedle hodnotného programu v přednáškové sekci byl umožněn také vstup do výrobních prostor společnosti Doosan Škoda Power. Konference je primárně určena výrobním ředitelům a manažerům, technickým ředitelům či mistrům výroby, kterým představuje řešení pro efektivní řízení výroby ale také např. zaměstnanců.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Výroba strojů v čínském pojetí

V minulém vydání MM Průmyslové spektra jsme vám přinesli rozsáhlý pohled na čínský průmysl a reflexe pekingského veletrhu obráběcích strojů CIMT 2013. Dnes pohledem na tento veletrh pokračujeme a zaměřujeme se především na oblast automatizace čínskými firmami zde prezentovanou.

Koncentrace na strategické trhy

Uskupení DMG/Mori Seiki těží ze synergie svých aktivit. Před čtyřmi lety ještě velcí konkurenti, nyní spojenci v zásadních rozhodnutí s jedním jasným cílem - levně, kvalitně a ekologicky vyrábět hih-tech výrobky teritoriálně co nejblíže u zákazníka. Důkazem tohoto tvrzení nechť jsou dva nové moderní výrobní závody v japonské Iga a kalifornském Davis poblíž Sacramenta, jenž jsem měl možnost na sklonku loňského roku navštívit.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Cesta zpět na výsluní

Historie výroby obráběcích strojů se v Kuřimi datuje k roku 1942. Od té doby opustily brány závodu stovky strojů, ve kterých se odrazilo zavádění nových technologií, a obchodní značka TOS Kuřim se postupem času stala symbolem spolehlivých a přesných obráběcích strojů s dlouhodobou životností.

Automatický systém aktivního řízení lunet pro ustavení klikových hřídelí při opr

Systém řeší specifické problémy charakteristické pro třískové opracování klikových hřídelí pro pístové motory určené především pro lodní průmysl. Nepřesné uložení klikových hřídelí při opracování se projevuje tzv. dýcháním velikosti v řádu mikronů. Dýchání hřídelí při otáčivém pohybu během opracování je způsobeno pružností hřídele, její hmotností a tím, že osa otáčení nesouhlasí přesně s osou hřídele a má přímý vliv na celkovou přesnost zalomené hřídele. Hodnoty dýchání příslušné k jednotlivým zdvihům se obecně mění v závislosti na úhlu natočení hřídele. Je-li však hřídel přesně ustavena, potom při jejím otáčení nenastává žádné dýchání. Původní technologie je řešena ručním nastavením podpěrných sil oscilačních lunet bez jakékoliv automatizace.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit