Témata
Zdroj: Yamazaki Mazak

Dovolíme si dát vám hádanku – co mají společného čokoláda, cereálie, housky a pivo? Hned však odpovíme: to vše a mnoho dalšího bylo vyrobeno díky produktům společnosti Bühler CZ se sídlem v Žamberku. Zde se vyrábějí (nejen) vysoce sofistikované komponenty do strojů na výrobu potravin, například do třídiček zrn nebo obřích mlýnů. Místní vskutku neuvěřitelný strojový park obsahuje především nejmodernější obráběcí stroje značky Mazak. V dubnu 2020 zde bylo spuštěno i nejnovější obráběcí centrum HCN-8800 se systémem Palletech, které firmě zajistilo nebývalou míru automatizace a umožnilo plnění přání zákazníků v rekordním čase i kvalitě.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Historie žamberské továrny se píše již od roku 1908, přičemž v průběhu doby se měnila výroba z původní produkce textilu přes výrobu textilních strojů a komponent pro ně až po současnou produkci zaměřenou především na potravinářský průmysl.

„Například velká potravinářská firma Mlýn Perner Svijany má od nás mlýn,“ říká Ing. Jiří Appeltauer, generální ředitel společnosti Bühler CZ. „Díky tomuto mlýnu zvládne Perner zpracovat 20 vagonů obilí za den. A právě komponenty pro tato dokonalá zařízení děláme na strojích od firmy Mazak. Lidé z Mazaku tedy mohou být hrdí na to, že stáli na začátku procesu výroby skutečně dobrých a kvalitních potravin,“ dodává s úsměvem.

Podle jeho slov však má nyní firma Bühler v plánu ještě více zefektivnit současnou výrobu, a tím dále zkrátit dodací termíny. „Především z tohoto důvodu jsme pořídili obráběcí centrum Mazak HCN-8800 s flexibilní automatizací Palletech. Tento systém pracuje díky souhře strojů a týmu vysoce kvalifikovaných a sehraných lidí.“

„Jsem moc rád, že na základě našich úspěšných výsledků nám náš mateřský závod ve Švýcarsku dal důvěru a podpořil nás v této investici,“ říká Jiří Appeltauer (uprostřed, vlevo Petr Šimáček a vpravo Petr Láznička z firmy Mazak). (Zdroj: Yamazaki Mazak).

Mlýn jako skládačka

„Když říkáme ‚mlýn Bühler‘, rozumíme komplexní projekt, stavbu výšky sedmipatrového domu, kde vše musí přesně zapadnout na dané místo v určitý čas dle předem stanoveného detailního harmonogramu,“ vysvětluje Jiří Appeltauer.

V technologickém procesu mletí je zrno drceno tak, aby bylo co nejlépe odděleno moučné jádro od slupek, tedy mouka od otrub. Základní jednotkou celého procesu je mlecí chod. Mletí se provádí na válcových stolicích, jejichž hlavní částí jsou mlecí válce s různou úpravou povrchu. Melivo vycházející z drticích strojů se následně musí vytřídit podle velikosti na sítech rovinných vysévačů.

Nejhrubší frakce je tzv. šrotový přepad, dále se získají krupice hrubé, střední a jemné, a poté krupičky jemné a mouky. Mlýnský proces se skládá z většího počtu pasáží, které na sebe navazují. V každém mlecím chodu se získává jedna nebo více frakcí, které jsou sbírány do výsledných produktů. Z předních mlecích chodů se získávají tzv. přední produkty charakteristické nízkým obsahem popela, bílou barvou, a složením a vlastnostmi odpovídající středu endospermu, tedy hrubé a polohrubé mouky. Z dalších mlecích chodů získáváme postupně produkty s rostoucím obsahem popela, tmavším zbarvením a vlastnostmi odpovídajícími vrstvám blíže povrchu zrna – hladké pekařské a chlebové mouky.

Zdroj: Yamazaki Mazak

Dokonalé obráběcí centrum
Horizontální obráběcí centrum HCN8800 s řídicím systémem Smooth G je zapojeno v Automatizačním systému Palletech PHS800A.

Vybavení stroje HCN8800 a Palletechu je navrženo s ohledem na výrobní požadavky firmy Bühler CZ a obsahuje:

 • horizontální obráběcí centrum s frézovacím vřetenem pro těžké obrábění a vysokokapacitním zásobníkem nástrojů (max. kapacita: 312 nástrojů, průměr nástroje max.: 400 mm, délka nástroje max: 630 mm);
 • automatizační systém Palletech se 16pozicovým zakladačem. Na vstupu/výstupu vybaven nakládací/naklápěcí stanicí pro snadné upnutí/odepnutí hmotných obrobků.

Automatický provoz na stroji:

 • automatický provoz na stroji je podporován využitím pokročilých funkcí Auto systému Palletech, který umožňuje plánování výroby a kontrolu celého procesu;
 • pro usnadnění seřízení stroje jsou veškeré používané nástroje vybaveny nástrojovými čipy, které nesou přesně naměřené hodnoty. Přenos nástrojových dat do stroje je zajištěn automaticky prostřednictvím čtečky čipu v prostoru zásobníku nástrojů;
 • sestava stroje a Palletechu musí splňovat výrobní požadavky firmy Bühler CZ, také vzhledem k obráběnému materiálu;
 • stroj je vybaven filtračním systémem pro litinový materiál, který má za úkol udržet čistou chladicí emulzi, a to hlavně z důvodu využití vysokotlakého chlazení skrz nástroj;
 • vysokotlaké chlazení, včetně kontroly chladicí kapaliny, z důvodu rozměrové stálosti obrobků.

Výroba takového mlýnu však neznamená, že se na jednom místě vyrobí naprosto všechny díly, využívá se expertiza jednotlivých částí skupiny Bühler. Na celé výrobě se obvykle podílí zhruba sedm různých závodů.

„Říká se tomu HUB neboli virtuální sklad,“ přibližuje Jiří Appeltauer. „Dnes už se hotový mlýn kompletuje nejprve virtuálně – jakmile jsme se svými částmi hotovi, dáme je do tohoto sdíleného, elektronického prostředí, přičemž díly se fyzicky nacházejí v našem skladu, který má rozlohu pět tisíc metrů čtverečních. Každý výrobce má svůj sklad, a když mají všichni hotovo a projektový manažer to díky softwaru vidí, zajistí dopravu. Pokud je zakázka třeba z Filipín, jako ta, kterou jsme získali v loňském roce, objedná se v Antverpách loď, napočítá, kolik bude třeba kontejnerů a realizuje se celá logistika. Například, při kompletaci čtyř mlýnů na Filipínách bylo potřeba vypravit celkem 72 kamionů. Celý mlýn se pochopitelně sestavuje až na místě, příprava, přesnost a kvalita, ale i komunikace mezi závody je proto pro úspěch projektu klíčová.“

Realizace zakázky na Filipínách či v ještě vzdálenějších destinacích není pro firmu Bühler žádnou výjimkou. Společnost se totiž hlásí k myšlence, že je třeba již nyní myslet na potravinovou potřebu dvou miliard lidí, o které se podle odhadů rozroste počet obyvatel rozvojových zemí v nejbližších 10 letech. A tito lidé nemohou pak být závislí na dodávkách hotových potravin – musí mít kvalitní prostředky na to, aby je vyrobili sami.

Dva týdny bez přestávky

Vraťme se však do Žamberka. První flexibilní linku vůbec zde zprovoznili již v roce 1989. Sestávala ze dvou horizontálních obráběcích center a regálového zakladače s 30 paletami na obrobky. Řízená byla americkým počítačem PDP 11/73 s několika terminály – u mistrů, v seřizovně nářadí i u strojů. To znamená, že žamberecký tým má již skutečně dlouhou dobu zkušenosti s číslicově řízenými stroji.

„O našem novém stroji Mazak, který byl dodán na začátku roku 2020, se traduje historka, že se od první hodiny předání do provozu nezastavil a jel 14 dní v jednom kuse ve dvou lidech. A po těch 14 dnech jsme skončili jen proto, že nám došel materiál, jinak by snad jel bez přestávky dodnes,“ vzpomíná Jiří Appeltauer a dodává: „Tím jsme skutečně důkladně ověřili jeho flexibilitu.“

Vedení firmy Bühler si je velmi dobře vědomo skutečnosti, že pokud firma disponuje špičkovými stroji a také roboty, nepotřebuje obrovské množství lidí – avšak ti, kteří zde pracují, musí být skutečnými odborníky. Proto mají i vlastní učňovské středisko. (Zdroj: Bühler CZ)

Vedení firmy Bühler si je velmi dobře vědomo skutečnosti, že pokud firma disponuje špičkovými stroji a také roboty, nepotřebuje obrovské množství lidí – avšak ti, kteří zde pracují, musí být skutečnými odborníky. Proto zde mají i vlastní učňovské středisko.

„S úspěchem také nahrazujeme sofistikovanou práci průmyslovými roboty,“ říká Jiří Appeltauer. „Máme obrovský sklad nástrojů a nářadí, přičemž jakékoli speciální nástroje si dokážeme vyrobit. Máme zavedený systém Kanban a vše máme zkombinované. Přesto ale neustále prověřujeme vše, co by mohlo výrobu ještě urychlit. Naším největším kapitálem jsou však kvalitní kvalifikovaní lidé a ty si musíme vychovávat. Od zákazníka dostáváme často pouze výkres, přičemž technologie pro konkrétní výrobek je naše know-how.“

Podle jeho slov se žáci jejich učňovského střediska začínají učit u ponku, aby poznali vlastnosti materiálů a nástrojů. Ve třetím ročníku však už používají zdejší nejmodernější vybavení, například stroje Mazak s dotykovým displejem a v kombinaci s kolaborativním robotem. Současná generace se učí pracovat s plně robotizovaným pracovištěm, takže ve chvíli, kdy mladý člověk po vyučení nastoupí do provozu, je od prvního dne schopen vyrábět vysoce produktivně.

Firma Bühler měla v roce 2020 po celém světě:

– 12 457 zaměstnanců;

– 83 obchodních zastoupení;

– 100 servisních míst;

– 33 výrobních závodů;

– 24 aplikačních center

a vytvořila obrat 2,7 miliardy SFR.

Moci se spolehnout

Co však vlastně vedlo vedení firmy Bühler k této poměrně vysoké investici?

„To rozhodování bylo velice náročné a trvalo bezmála tři roky,“ říká Jiří Appeltauer. „Jsem moc rád, že na základě našich úspěšných výsledků nám náš mateřský závod ve Švýcarsku dal důvěru a podpořil nás v této investici. Pro toto rozhodnutí byla důležitá celková analýza návratnosti, vynikající pověst v rámci skupiny, ale i po léta budované znalosti v oboru automatizace a obrábění v našem výrobním závodě. Snažíme se za to skupině odvděčit tím, že na zakázky klademe ten nejvyšší nárok na kvalitu, spolehlivost i včasnost jejich dodání.“

Podobně jako se zákazníci žamberské strojírenské firmy mohou spolehnout na dodávky i služby Bühleru, zdejší vedení vědělo, že se může zcela spolehnout na stroje i lidi od Mazaku.

Při realizaci zakázky na Horizontální obráběcí centru Mazak HCN8800 se podle slov Jiřího Appeltauera oba týmy od sebe vzájemně hodně naučily. (Zdroj: Bühler CZ)

„Naše poslední spolupráce byla opravdu to nejlepší, co zde pamatuji,“ říká Jiří Appeltauer. „Byl jsem u množství investic, a jelikož jsem technikem, rád se těchto projektů aktivně účastním. V případě této zakázky jsem ocenil především spolupráci a to, že jsme se od sebe dokázali vzájemně učit a podporovat se. Měli jsme však hlavně společné přání, společnou touhu, společný sen a společný cíl, a našli jsme se u toho,“ dodává.

„Firma Bühler už 30 let důvěřuje strojům Mazak,“ říká Jiří Appeltauer. „Toto je velká výhoda, znamená to totiž, že se opravdu navzájem známe. Letitá spolupráce nám dává možnost si rozumět jak po technické a procesní stránce, tak především i po té lidské, a to je myslím pro úspěch to nejdůležitější,“ uzavírá.

Převratnou novinkou z produkce Bühler CZ, která se však poněkud vymyká z obvyklé produkce filtrů pro mlýny, je čistička vzduchu, která téměř absolutně zachytává částice až do velikosti 20 nanometrů, tedy i viry, včetně SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění covid-19. Je vybavena vysoce účinným filtrem ULPA 15, který byl vyvinut na základě přísných požadavků nemocnic a laboratoří na čistotu vzduchu.

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit