Témata
Zdroj: Paul Horn

Třikrát rychlejší obrábění

Optimalizace procesu výroby u opakujících se součástí – zejména ve velkých sériích – je náplní každodenního života v obráběcím průmyslu. To zahrnuje neustálou analýzu výrobní strategie a hledání stále efektivnějších nástrojových řešení.

Reklama

Použití speciálních nástrojů může přinést výhody z hlediska doby obrábění a vést k vyšší kvalitě součástí, zejména u speciálních obráběcích operací. Toho také dosáhli pracovníci firmy Schwarzer. Změna materiálu u soustruženého dílu měla za následek problémy s procesní spolehlivostí axiálního zápichu. Firma Paul Horn tento problém vyřešila novou výrobní strategií, jež spočívala v simultánním obrábění zápichu pomocí dvou nástrojových revolverů a optimalizovaného nástrojového systému.

Přechodem na simultánní zapichování se dosáhlo třikrát rychlejšího obrábění. (Zdroj: Paul Horn)

„Náš zákazník změnil materiál součásti ze snadno obrobitelné slitiny, tvořící velmi krátké třísky, na nerezovou ocel. To, co na první pohled nevypadá příliš dramaticky, nám však přineslo problémy s tvorbou dlouhých třísek a zkrácenou životností nástrojů,“ říká Friedhelm Mittelteicher z oddělení technického poradenství a prodeje ve firmě Schwarzer. Jednalo se zde o výrobu axiální rybinové drážky na součásti o průměru 250 mm vyrobené z materiálů 1.4301 nebo 1.4571 v různých variantách.

Nutná optimalizace výrobní strategie

Před změnou materiálu součásti se již používal nástrojový systém od firmy Horn. „Pro axiální zapichování jsme používali dvoubřitý systém 231. Geometrie byla původně navržena pro materiál tvořící krátké třísky,“ vysvětluje technik společnosti Horn Thomas Dück. Doba obrábění drážky tak trvala kvůli přechodu na nerezové materiály kolem šesti minut, protože řezné hodnoty bylo nutné odpovídajícím způsobem snížit. Problémy s dlouhými třískami a krátkou životností však tím nebyly odstraněny. Vyžadovalo to celkovou optimalizaci nástrojů i výrobní strategie.

Použití speciálních nástrojů může přinést výhody z hlediska doby obrábění a vést k vyšší kvalitě součástí.

Simultánní obrábění prostřednictvím dvou nástrojových revolverů, přizpůsobená geometrie nástroje a rozdělení řezů přinesly řešení problému, v které firma Schwarzer doufala. Thomas Dück přešel z dvoubřitého systemu 231 na tříbřitou vyměnitelnou břitovou destičku typu S316. Technici z firmy Horn pak přizpůsobili geometrii břitu a tvrdokovový substrát obráběným materiálům. „Rozhodující roli pro úspěšné zlepšování procesu přinesla také strategie zapichování se dvěma nástrojovými revolvery současně. Drážka je tak širší než tříska. To znamená, že třísky z drážky velmi dobře odcházejí,“ říká Dück.

Rozdělení řezu při simultánním obrábění – každá řezná destička přebírá jeden úhel rybinové drážky. (Zdroj: Paul Horn)

1,5 minuty místo 6 minut

„Horn dodal první variantu nového nástrojového systému velmi rychle. První testy proběhly pozitivně, ale chtěli jsme ještě zrychlit proces obrábění,“ říká Friedhelm Mittelteicher. Firma Horn tak dodala vylepšenou verzi nástrojů. „S naším systémem Greenline jsme schopni dodat speciální břitové destičky v počtu až padesáti kusů do pěti pracovních dnů od schválení výkresu zákazníkem. Speciální nástrojové držáky v počtu dvou kusů lze dodat do deseti pracovních dnů,“ říká Thomas Dück. S druhou variantou nástrojů byli ve firmě Schwarzer již spokojení. Doba obrábění je nyní pouze 1,5 minuty namísto předchozích 6 minut.

Rybinová drážka má úhel 48 stupňů. Obě řezné destičky současně vytvářejí strany drážky se zkosením 24 stupňů. Zajetí do součásti je nejprve v axiálním směru a poté kopíruje úhel ve dvou osách s rohovým rádiem 0,6 mm až k základně drážky v hloubce 4,5 mm. Obrábění se dvěma břitovými destičkami nevytváří osazení na dně drážky, protože řezné šířky hlavních břitů na čele se překrývají asi o 0,1 mm. Montážní poloha břitových destiček v držáku je 10 stupňů. Tohle bylo nutné, aby se řezná hrana příliš neoslabila kvůli velkému bočnímu úhlu 24 stupňů. Kromě toho je zajištěno, že řezné síly jsou dobře přenášeny ve směru držáku. Pro optimální chlazení kontaktní zóny a pro lepší odvod třísek jsou držáky nástrojů vybaveny vnitřním přívodem chladicí kapaliny. Její přenos probíhá přes rozhraní VDI do držáku nástroje s čtvercovým průřezem.

Znají se již roky a úspěšně spolu spolupracují: Friedhelm Mittelteicher (vlevo) v rozhovoru s Thomasem Dückem (vpravo). (Zdroj: Paul Horn)

„Opět jsme byli naprosto spokojeni s podporou společnosti Horn na tomto projektu. Horn se nevzdává, i když nástroje na první pokus úplně nepřesvědčí. Technici firmy Horn vždy najdou to správné řešení,“ shrnuje Friedhelm Mittelteicher. Thomas Dück, který kdysi dokončil své technické vzdělání právě ve firmě Schwarzer, se sem vždy rád vrací: „Vždy jsem rád, když mi firma Schwarzer zavolá ohledně projektu. Nejen proto, že jsem se zde učil, ale rodinná povaha a neustálá ochota optimalizovat obráběcí procesy v této společnosti mě dodnes fascinují a odráží se i ve firmě Horn.“

Společnost Schwarzer
„Kompletně od řezání až po montáž“ je motto, které razí společnost Schwarzer od svého založení v roce 1969. Své přednosti vidí firma v souběhu služeb, jako je soustružení, frézování, vrtání a broušení. Montáží komponentů vyráběných ve společnosti Schwarzer nabízí svým zákazníkům výhodu i z hlediska kvality. I ty nejnáročnější práce jsou prováděny vždy spolehlivě, pečlivě a podle plánu. Od 1 kusu až do 10 000 dodává společnost Schwarzer různé komponenty, sestavy, a dokonce i malé stroje podle konstrukčních požadavků svých zákazníků.

Související články
Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Systém pro frézování malých závitů a další novinky

Firma Paul Horn rozšiřuje svoji nabídku nástrojů pro cirkulární frézování o produktivní frézování závitů od průměru otvoru 8 mm. Přesné nástroje typu 304 jsou k dispozici s částečným nebo plným profilem závitu.

Související články
Dynamické HPC frézování monolitními karbidovými frézami

Firma Paul Horn rozšiřuje své portfolio monolitních karbidových stopkových fréz typu DS o novou, vysoce výkonnou geometrii. Ta je zaměřena na HPC frézování (High Performance Cutting) vysokopevnostních ocelí. Systém ukazuje své přednosti zejména v dynamických hrubovacích operacích a také v klasických hrubovacích cyklech.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Rozšířená nabídka frézovacích nástrojů

Firma Paul Horn doplnila nabídku fréz systému M310 pro dělení materiálu a výrobu drážek. Zároveň představila nové břitové destičky pro frézovací systém M101 a nové průměry základních těles systému M383. Další novinkou tohoto výrobce je nová generace nástrojů pro frézování s vysokým posuvem.

Flexibilní upínací systém

Za použití modulárních a flexibilních upínacích systémů od švýcarské společnosti Triag International vyrábí firma KL Megla vysoce kvalitní dveřní kování pro skleněné dveře v malých a středních sériích, a to s mimořádnou efektivitou. Vícenásobné upnutí umožňuje uživateli dosahovat bezobslužné výroby i na minimální upínací ploše. Firmu Triag International v ČR a na Slovensku zastupuje společnost SK Technik.

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Alternativa k aditivním technologiím

Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Nová buňka

Schwäbische Werkzeugmaschinen, expert v podnětných, obrobkově zaměřených výrobních systémech, rozšiřuje své portfolio třetí výrobní buňkou systému „Instaluj a pracuj“.

Vítejte v továrně budoucnosti

Závod na výrobu nástrojů, který provozuje společnost Sandvik Coromant ve švédském městě Gimo, byl Světovým ekonomickým fórem zařazen mezi vyspělá zařízení Průmyslu 4.0.

Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit