Témata
Zdroj: Walter

Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

MM: Když se ohlédnete za třicetiletým působením české pobočky firmy Walter, které momenty této historie vidíte jako nejdůležitější?

J. Majer: Působím u firmy už delší dobu a jako důležitý bod vidím již úspěšné založení firmy v roce 1991 s pevnými základy, podporou mateřské firmy i pobočky z Vídně a s velmi důslednou prací mých kolegů za prvních cca 15 let fungování firmy, kdy jsme se dostali do popředí v prodeji obráběcích nástrojů. Jsem přesvědčen, že tuto pozici mezi „top leadery“ v této branži si již od té doby držíme, ačkoliv je to rok od roku těžší a těžší. Zejména kvůli dotahujícím se firmám z Asie se konkurence neustále rozšiřuje a udržení pozice stojí úsilí celého týmu. Zvratové momenty v historii firmy šly v ruku v ruce s ekonomickou situací země i globálními kroky naší mateřské společnosti v Německu. Zmínit mohu například uvedení inovativních nástrojů – Walter Novex či dvoubarevné břitové destičky Tiger·tec –, zakoupení Werner Schmitt PKD a následné rozvinutí celé značky sloučením společností Titex a Prototyp, což vedlo k rozšíření celého sortimentu.

Silnými stránkami firmy Walter jsou snaha o inovaci a pravidelné rozšiřování portfolia nástrojů. (Zdroj: Walter)

MM: Proč je i v dnešním globalizovaném světě důležité, aby firma jako Walter měla silné lokální zastoupení? Nedalo by se všechno řídit z jednoho centra?

J. Majer: Think global act local – myslete globálně, jednejte lokálně – heslo, které využíváme v naší aktuální strategii a které vyjadřuje naši vizi. Pokud bychom ho měli přesunout do praxe, tak centrální zastoupení v jedné zemi a ambice být celosvětovým dodavatelem není reálná, protože zákazník vás potřebuje tady a teď. Vzdálená pomoc z mateřské firmy není to, co zákazník očekává, a proto již několik let klademe důraz na rozvinutý obchodní a technický tým v terénu, který je schopen zákazníkovi pomoci v řádu hodin či dnů. Naše lokální zastoupení v Kuřimi, kde se nachází internal sales, finanční oddělení i lokální marketing, je velkou pomocí pro možné dotazy či problémy, které lze řešit napřímo, a zastřešuje veškeré procesy – a to vše v našem jazyce. Jestliže bychom měli zasílat veškeré technické specifikace do centrály, ať už v jakékoliv zemi, způsobovali bychom velké zpoždění a to ani nezahrnuji individualitu projektů a zákazníků, se kterou se potkáváme. Proto máme i projekčně konstrukční tým, který pomáhá zákazníkům s komplexními projekty či s konstrukcí speciálních nástrojů. S mnoha zákazníky spolupracujeme už dlouhodobě, a proto je celá komunikace a proces rychlejší, jelikož přesně víme, jaké jsou jejich potřeby a možnosti. Naše firma je však velikostně omezená a z toho důvodu již dlouhá léta spolupracujeme s vybranými certifikovanými distributory, kteří hrají zásadní roli v rozvoji prodeje značky i u středních a menších zákazníků. Všechny zmíněné výhody by centralizované zastoupení ztrácelo a dovoluji si říct, že právě toto osobní porozumění zákazníkovi je jednou z klíčových cest při dobrém obchodu.

MM: Jak zpětně hodnotíte přesun české pobočky firmy z Prahy do Kuřimi? V čem spočívají výhody umístění centra firmy mimo hlavní město?

J. Majer: Přesun z hlavního města do Jihomoravského kraje, přesněji tedy do Kuřimi, nebyl nijak promyšleným krokem z naší strany, ale byl iniciován mateřskou firmou kvůli vybudování a otevření výroby ostřicích strojů, kde jsme začali sdílet společné prostory. K přesunu došlo v roce 1996 – pouhých pět let od založení pobočky, kdy se ještě nedalo říct, zda Praha bude pro nás strategickým místem. Obráběcí firmy jsou rozeseté po celé republice, a tak sídlit v hlavním městě se neukazuje jako nutnost. Bylo nám však jasné, že je důležité rozvíjet náš tým v Čechách – proto zde najdete nejen několik z našich dlouholetých distribučních center, ale i jednoho z našich obchodních ředitelů a několik aplikačních techniků i zkušených obchodníků.

„Trend neudáváme my, ale naši zákazníci, našim zákazníkům zase jejich zákazníci a těm celosvětová poptávka,“ říká Jiří Majer, jednatel společnosti Walter CZ. (Zdroj: Walter)

MM: Jaká je z pohledu vaší firmy momentální situace na českém trhu práce? Jak vyhledáváte vhodné zaměstnance, jak je vzděláváte a motivujete?

J. Majer: V našem aktuálním týmu můžete najít kolegy (mne nevyjímaje), kteří u nás působí přes 15 či 20 let, ale podstatnou část tvoří i mladší generace, která společně s dlouholetými kolegy tvoří zdravou kombinaci týmu, kde se mísí zkušenost s mladou krví. Ačkoliv je fluktuace u nás velmi nízká, sledujeme pravidelně situaci na trhu práce i dění ve firmách a podle mého názoru je kvalifikovaných lidí na správných místech stále dost. Co bych však zde rád vyzdvihnul, je náš týmový duch, který ve firmě přetrvává již od založení a se kterým zvládáme veškeré překážky či výzvy. Vím, že na každého člena týmu se mohu spolehnout a že společně tvoříme pevnou síť. V rámci koncernu máme hned několik programů, které mohou kolegy motivovat, aby se zlepšili v oblasti jazyků či jiných „soft“ dovedností. Každý náš zaměstnanec má jako jeden z benefitů možnost seberozvoje podle vlastního uvážení a firma mu poskytne finanční podporu.  

MM: Které produkty z aktuální nabídky firmy Walter jsou podle vás klíčové, v čem spočívá jejich hlavní devíza?

J. Majer: V našem aktuálním portfoliu nástrojů se nachází 45 000 standardních nástrojů a s možností programu Walter Xpress pro speciální nástroje se jejich počet ještě navyšuje. Nelze tedy úplně vyzdvihnout nejlepší produkty. Co však vidím jako důležité, je naše snaha o inovaci: 30 % produktů z našeho portfolia je mladších než pět let! To je jedna ze silných stránek naší společnosti. Novinky prezentujeme jednou či dvakrát za rok v extra katalozích a školeních pro naše zaměstnance i pro distribuční centra. Je to na jednu stranu opravdu hodně informací a produktů, ale dává nám to možnost pomoci každému našemu zákazníkovi s jakýmkoliv požadavkem.

Osobní porozumění zákazníkovi je jednou z klíčových cest při dobrém obchodu.

MM: Činnost vaší společnosti nespočívá jen ve vývoji materiálů a výrobě nástrojů – nedílnou součástí podnikání jsou služby a software. Kdybyste měl vybrat službu nebo aplikaci, kterou vaši zákazníci nejvíce využívají a oceňují, která by to byla?

J. Majer: Ano, v této oblasti „digitalizace“ opravdu nezahálíme a je to jeden z hlavních směrů, kam se globálně jako firma díváme už několik let. Začít bych mohl s naším nástrojem Walter GPS, který již dlouhodobě najdete na našich stránkách ke stažení – jak v online, tak v offline verzi. Tato navigace vás navede ke správnému nástroji, optimálním řezným parametrům i správnému řešení. Dále pak online katalog, který je denně aktualizován a naleznete zde veškeré nástroje i s novinkami. Naší největší novinkou je však webová aplikace Walter Innotime, která analyzuje postup obrábění na základě 3D modelu součásti a vypočítá vám celý obráběcí proces od obráběcích ploch přes potřebné obráběcí kroky až po nejhospodárnější nástrojové řešení právě pomocí systému Walter GPS. Další částí je možnost tzv. remote engineeringu, který jsme plně rozvinuli kvůli stále trvající pandemické době. Jde o možnost virtuálního propojení zákazníka a našeho týmu v technologickém centru v Tübingenu, kde jsme vybavili obráběcí stroje kamerami a rovnou virtuálně propojujeme odpovědné pracovníky na straně zákazníka a všechny potřebné technologické odborníky firmy Walter. Je tak možné přímo u obráběcího stroje společně posuzovat procesy, diskutovat o výsledcích a odpovídat na otázky, aniž by bylo nutné cestovat a být zde osobně. Zpětná vazba zákazníků je bez výjimky pozitivní. Předpokládáme, že remote engineering bude nabývat na významu i v budoucnu – už proto, že se díky němu ušetří časově a finančně nákladné cesty a šetří se tak i životní prostředí.

Jedním z přelomových produktů firmy byl systém pro rovinné frézování skládající se z nosného nástroje a vyměnitelných břitových destiček se šesti řeznými hranami, uvedený v roce 1968 pod názvem Wendelnovex. (Zdroj: Walter)

MM: Jak firma Walter pociťuje současnou mimořádnou situaci, kdy dění v ekonomice i ve společnosti ovlivňují různá omezení kvůli trvající koronavirové pandemii? Dá se z této krize získat něco pozitivního?

J. Majer: Pandemie covidu-19 nás zasáhla náhle jako všechny ostatní. Byl zde čas, kdy jsme pocítili nejen stagnaci v poptávkách od našich zákazníků, ale omezila se i naše výroba v Německu. Když se podívám zpět, tak to byla doba minulého jara, kdy nikdo z nás nevěděl, jak vše bude probíhat. Od podzimu bych však řekl, že se práce k zákazníkům opět dostala a s tím i možnost prodeje a startování nových projektů. Svět se nedá jen tak zastavit – možná na chvilku, ale výroba zůstává stále důležitá a ukazuje určitý druh síly a imunity vůči dalším vlnám pandemie. Jak jsem již zmiňoval, náš vynikající tým se ještě více semknul a teď se jen těšíme, až se opět budeme moci všichni společně sejít. Vnímám však, že jsou i jiná odvětví, kde se pozitivní aspekty situace hledají těžko, a těm patří opravdu velká podpora.  

Vím, že na každého člena týmu se mohu spolehnout a že společně tvoříme pevnou síť.

MM: Jaké jsou hlavní plány firmy pro blízkou budoucnost a jaká je vaše představa o tom, jak bude obor obrábění kovů vypadat za dalších 30 let?

J. Majer: Přiznám se, že to bych také rád věděl. :-)  My patříme do úspěšné globální společnosti, kde jsou strategie pečlivě připravované a do jedné z nich se tímto rokem pouštíme. Aktuální dění nám však ukázalo, že něco predikovat není vůbec jednoduché, a to ještě na dalších 30 let. Zůstaňme u dneška, u toho, co se děje teď a jak k tomu my jako firma můžeme přispět. Ačkoliv se možnost komunikování přes online platformy ukázala jako funkční a v mnoha ohledech i benefitující, osobní kontakt je nenahraditelný. Tím, že budeme osobně spolupracovat s našimi zákazníky, naslouchat jejich požadavkům, můžeme vytvářet reálné zpětné vazby pro náš vývoj a tím i přispět k možnému trendu do budoucna. Je jasné, že portfolio obrábění se bude měnit a s tím i my, ale být připraven znamená být u toho, protože právě naši technici a obchodníci jsou tou správnou zpětnou vazbou pro vývoj nástrojů, které budou funkční a budou odpovídat poptávce našich zákazníků. Protože trend neudáváme my, ale právě naši zákazníci, našim zákazníkům zase jejich zákazníci a těm celosvětová poptávka.

Rád bych touto cestou popřál všem čtenářům MM Průmyslového spektra pevné zdraví, psychickou pohodu a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. 

MM: Děkujeme za rozhovor a také vám a vašim kolegům přejeme mnoho zdaru a chuti do další práce.


Z válečné ponorky k vývoji a výrobě obráběcích nástrojů

Zakladatel firmy Richard Walter studoval na začátku 20. století inženýrství, metalurgii a chemii v Kolíně nad Rýnem. První světovou válku strávil jako velitel ponorky německého císařského námořnictva. Po zkušenostech s častými opravami lodních motorů a lodních šroubů se soustředil na to, jak a z čeho vyrobit dostatečně odolné obráběcí nástroje.

Zakladatel firmy Richard Walter byl v první řadě muž z laboratoře, technik, metalurg a vědec. Tato fotografie pochází z doby jeho studií v Kolíně nad Rýnem. (Zdroj: Walter)

Vývoj nástrojů s mimořádně vysokou odolností proti opotřebení a s tepelnou odolností byl proto cílem firmy, kterou Richard Walter založil v únoru roku 1919 v Düsseldorfu. V düsseldorfské laboratoři vznikly četné nové slitiny a metalurgické metody. Jeden z prvních patentů, kterých Richard Walter přihlásil celkem přes dvě stě, se v roce 1920 týkal slitiny nitridu boritého. Nebyl však jen vášnivým výzkumníkem, ale zároveň schopným a předvídavým podnikatelem, a tak rodinná firma díky inovacím a také díky prozíravým spojením neustále rostla. Základní kameny úspěchu byly položeny v polovině 20. let: Walter vynalezl slitinu slinutého karbidu wolframu a koupil firmu, jež vyráběla obráběcí nástroje.

Po celý svůj život dával Richard Walter přednost výzkumné práci v laboratoři před všemi ostatními činnostmi. (Zdroj: Walter)

Když v roce 1945 zemřel, převzali úspěšnou firmu jeho dcera a zeť. K dalším důležitým milníkům v historii firmy patří zavedení výroby automatických nástrojových brusek (1953), transformace rodinné firmy na mezinárodní společnost (koncem 60. let), první číslicově řízený stroj na světě (bruska Helitronic z roku 1976) a software na efektivní správu nástrojů Tool Data Management (1989). V roce 2002 se firma Walter stala součástí švédského koncernu Sandvik a v roce 2008 byla založena značka Walter Multiply, specializovaná na servisní služby a optimalizaci procesů.

Článek o stoleté historii firmy Walter vyšel v časopisu MM Průmyslové spektrum č. 1,2/2019 a jeho online verzi najdete zde.


Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit