Témata
Reklama

Jsme zemí subdodavatelů

O pohled na budoucnost tuzemského strojírenství jsme požádali Mgr. Pavla Diviše, jednatele společnosti TGS nástroje-stroje-technologické služby, spol. s r. o.

MM: Podle vás českému strojírenství zoufale chybí vlastní finální produkt?

P. Diviš: Ano, většinu našich strojírenských firem, u kterých převažují příjmy z obrábění kovů – je jich zhruba pět tisíc a často mají do 100 zaměstnanců –, živí především kooperační výroba. Nemají tedy vlastní finální výrobek, který by na trhu nabízeli od jeho vývoje až po marketing. Především menší výrobní podniky jsou součástí dodavatelského řetězce, což s sebou nese celou řadu nevýhod. Například to, že svou prací nemohou přímo ovlivnit úspěšnost výrobku a působí pouze nepřímo – výrobou jen jeho části nebo formy. Zároveň se nepodílejí na vývoji finálního výrobku. Výjimečně se tedy daří promítnout zkušenosti z výroby zpětně do designu produktu. Stává se, že ve výrobě často ani nevíme, k čemu daná součást slouží, a tu, která do ní má zapadnout, vytváří už zase někdo jiný.

Reklama
Reklama
„Vytvořme podmínky pro lidi, kteří mají chuť náš krásný obor posouvat dál!“ Pavel Diviš, TGS nástroje-stroje-technologické služby, spol. s r. o.

MM: V jaké roli tedy vidíte naše výrobce?

P. Diviš:
Těžiště kooperační výroby v ČR je především v tom, jak se podaří naplnit očekávání odběratele, že vyrobí levně. Fáze, kdy se výrobek vyvíjí a investuje se do něj, se většinou odehrává mimo naši republiku. Kvalita od dodavatelů je přitom požadována automaticky. Stodesetiprocentní kvalita neumožňuje navýšit cenu a devadesátiprocentní není akceptována.

MM: Máte návod na případné řešení?

P. Diviš: Zdá se, že doba objemu u nás skončila. Honba za vyšším objemem výroby již nepřináší efekt jako před několika lety. Je čím dál tím nákladnější hledat lidi na větší objem výroby, ale prodejní ceny obrábění přitom nerostou.

Musíme začít prodávat práci s vyšší přidanou hodnotou, tedy obsahující myšlenku. Záchranou mohou být technologie, ale na to potřebujeme znalé lidi. Ne ty, kteří tvoří objem, ale ty, kteří o své práci přemýšlejí a posouvají ji dopředu. Na rozdíl od jiných oborů nečekejme, že myšlenky přijdou zvenčí, např. z výzkumného centra. Obrábění je obor, kde chytrá řešení vznikají přímo u strojů. V naší zemi se denně točí desítky tisíc obráběcích vřeten a právě u nich vzniká spousta zajímavých myšlenek. Firmy, které si těchto myšlenek váží a dokážou je podporovat, mají zásluhu na budoucnosti strojírenského oboru u nás. Cesta k vlastnímu produktu je a vždycky bude dlouhá, ale musí začít u každodenních maličkostí.

Strojírenství už nemůže být o promaštěných montérkách a špinavých halách. Je to moderní, vysoce kreativní obor a tempo jeho vývoje se neustále zrychluje. Pracovní prostředí musí podporovat touhu po přesnosti, dokonalosti a čistotě tvarů výrobku. Na každé hraně, rádiusu nebo obrobené ploše zanechává strojař svoji stopu. Dá se z ní vyčíst, jak přemýšlel, jak spěchal. Jestli zvítězil nad materiálem, zda ho má pod svou kontrolou a dává mu tvar. Nebo zda je tomu naopak a materiál usoudil, že si strojař nezaslouží úspěch za přístup, který zvolil.

Začněme rychle hledat cestu ke zvyšování vlastních schopností. Investujme do stávajících zaměstnanců, dejme jim informace, znalosti, motivujme je k chytrým řešením! Jedině to nám zajistí růst v budoucnu. Protože doba objemu při průměrném výkonu již opravdu skončila…

MM: Děkuji vám za rozhovor a přeji mnoho optimismu.

Cena Brainiac za inovace ve strojírenství

V loňském roce byl vyhlášen první ročník soutěže, jejíž smyslem je publicita strojírenství před širokou veřejností. Chce demonstrovat, že jde o neustále se vyvíjející moderní a vysoce kreativní obor. Strojírenství bylo vždy páteří českého průmyslu a iniciátoři ceny Brainiac věří a dělají vše pro to, mj. pomocí této soutěže, aby tomu tak bylo i nadále. Skvělé projekty a produkty ambiciózních společností si zaslouží uznání a pozornost široké veřejnosti. Soutěž probíhá pod záštitou sdružení Czech Top 100. Vítězem loňského prvního ročníku se stala fréza PocketMaster pocházející z vývoje společnosti TGS a z tohoto titulu v je letošním roce její ředitel Pavel Diviš předsedou hodnoticí komise. Vyhlášení ceny Brainiac proběhne 21. června 2017 v rámci galavečera Czech TOP 100 nejvýznamnějších firem a osobností České republiky ve Španělském sále Pražského hradu. Více informací lze nalézt na webových stránkách soutěže www.brainiac.cz.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 170618
Datum: 07. 06. 2017
Rubrika: Servis / Rozhovor
Autor:
Firmy
Související články
České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Nástrojáři sobě

V letošním roce slaví Svaz nástrojáren ČR své 20leté výročí. Při této příležitosti jsme požádali jejího předsedu představenstva doc. Ing. Václava Kličku, CSc., Ph.D., o rozhovor.

Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Technologie pro náročné obrábění

MM Průmyslové spektrum požádalo o rozhovor majitele obchodní společnosti Ludačka Machine Tools (LMT) Ing. Zbyňka Ludačku, který na českém a slovenském trhu zastupuje řešení leaderů ve svém oboru – rakouského WFL pro multifunkční obrábění rozměrově větších dílů především rotačního charakteru a švýcarské skupiny Starrag Group, globálního technologického leadera nabízejícího vysoce přesné obráběcí stroje pro frézování, soustružení, vyvrtávání a broušení dílů všech velikostí z kovů, kompozitů a keramických materiálů. Za necelé čtyřleté působení zprostředkovala společnost LMT obchody za necelých 15 milionů eur a v dalších letech plánuje posílení týmu a další rozvoj v oblasti high-tech řešení obrábění pro své náročné zákazníky.

Loňské rekordní výsledky českého průmyslu obráběcích strojů

Při příležitosti nadcházejících veletrhů MSV a IMT v Brně jsme se zeptali ředitele Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřicha Paclíka, jak vnímá současnou společenskou krizi v Evropě, geopolitické změny a jejich dopady na světové hospodářství, jak si v této nelehké době stojí české strojírenství a jaký vidí další vývoj v tomto důležitém segmentu našeho hospodářství.

Výrobcům nástrojů se daří navzdory nepříznivým podmínkám

Vzhledem k vzestupu produkce spotřebitelsky významných odvětví průmyslu výrobci přesných nástrojů a upínacích přípravků vstoupili do roku 2014 optimisticky. Na základě velmi dobrých výsledků, kterých dosáhli v roce 2013 očekávají nárůst obratu o 4%. Podle německé Asociace přesných nástrojů VDMA tento předpoklad vychází z dobrých vyhlídek hlavních spotřebitelů (zákazníků), jakými jsou např. výrobci vozidlových motorů a strojírenství. Případným jediným omezujícím faktorem by mohly být dodávky surovin pro řezné nástroje ze slinutých karbidů.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Automatizace od kusu po velké série

Ve společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které již po léta mají ustálený a účastníky kvitovaný scénář. Jedná se vždy o tematicky zaměřenou, třídenní akci - dva dny pro odbornou veřejnost, třetí den pak pro školy. Důležitým faktem z hlediska návštěvnického poznání a edukace je skutečnost, že se na obsahové náplni společně s firmou Misan podílí vždy jeden z jejich spolupracujících partnerů, především z řad výrobců a dodavatelů řezných nástrojů. Dopoledne přednášky, odpoledne ukázky na strojích. Nejinak tomu bylo i poslední květnový týden.

Úspěšné dny otevřených dveří

Ve druhý dubnový týden 2019 pozvala společnost Grob-Werke hosty na letošní první firemní výstavu do svého sídla v Mindelheimu. Přibližně 400 pozvaných zákazníků a hostů kvitovalo inovativní produkty, praktické ukázky, odborné přednášky a zajímavé komentované prohlídky firmy.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit