Témata

Střední průmyslová škola strojnická

Betlémská je nejstarší průmyslovou školou v České republice a byla založena v roce 1837.
Jejím zřizovatelem je od roku 1990 hlavní město Praha. Pro školu vytváří velmi dobré podmínky – ta se proto řadí mezi nejmoderněji vybavené průmyslové školy nejen v Praze.
Ve zdejší bezbariérové budově mají studenti k dispozici, mimo jiné, moderně vybavené specializované učebny vybavené nejmodernější technologií, např. učebny výpočetní techniky, učebny pro výuku programování CNC strojů, pro výuku CAD/CAM, automatizace, techniky administrativy a dílen s produkčními CNC stroji. Za zmínku stojí též moderní učebny jazyků, posilovna, tělocvičny, do téměř původní podoby zrekonstruovaná knihovna a velmi kvalitní školní jídelna. Ve školním roce 2022/2023 ke studiu nastoupilo více než 480 žáků.
Škola se může na poli vzdělávání pochlubit i několika unikáty. Jako jediná na území Prahy má certifikace ohledně Národní soustavy kvalifikací udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu - Obsluha CNC obráběcích strojů a Soustružení kovových materiálů.
Jako jedna ze škol na území ČR vlastní školící buňky s profesionálními roboty firmy ABB.
Je jednou ze šesti škol v ČR, která je partnerem firmy Siemens v oboru CNC obrábění.
Škola se trvale účastní veřejných středoškolských a odborných aktivit, konferencí, veletrhů, výstav a soutěží, v nichž dosahuje velmi dobrých výsledků (Vědma, Schola Pragensis, Celostátní soutěž konstruování v Auto CADu aj.).
Zdejší absolventi se úspěšně uplatňují v řadě oborů průmyslu, v podnikání a většina z nich úspěšně pokračuje ve studiu převážně na technických vysokých školách.

Kontakty

Betlémská 287/4, 11000 Praha 1
Tel: 251 092 100

Články Střední průmyslová škola strojnická

Studenti přední průmyslovky navštívili předního výrobce (nejen) topných systémů

Exkurzi do velice zajímavého prodejního a servisního objektu firmy Viessmann v Chrášťanech u Prahy zorganizovali pro žáky prvního ročníku Technického lycea pedagogové Střední průmyslové školy Betlémská.

Učitelé automatizace zamířili do Betléma

Nejfundovanější učitelé automatizace ze zhruba 50 českých středních technických škol se ve čtvrtek 13. října setkali na půdě SPŠ strojnické v Betlémské ulici v Praze. Důvodem příjezdu technických pedagogů bylo již tradiční setkání – nejen vzájemné, ale především se špičkami mezi dodavateli strojů a zařízení v oblasti automatizace. A redakce MM Průmyslového spektra samozřejmě u takové akce nemohla chybět.

Přidejte vaši firmu

Máte-li zájem o vytvoření katalogového zápisu i pro vaší společnost, kontaktujte obchodní ředitelku Gabrielu Jedličkovou, gabriela.jedlickova@mmspektrum.com, 606 826 295.

Nabídka inzerce