Témata
SPŠ Betlémská, nejstarší průmyslová škola v České republice s tradicí již od roku 1837, která od svého založení dodnes reflektuje nejlepší strojírenské know-how doby. (Foto: H.Janišová)

Nejstarší česká průmyslovka přivítala budoucí studenty

Tradiční Den otevřených dveří, který zde probíhá vždy třikrát ročně, uspořádala v sobotu 9. prosince nejznámější průmyslovka v hlavním městě – SPŠ Betlémská. Cílem dnů otevřených dveří je, aby mladí lidé, kteří právě uvažují, kterým směrem se v životě dát po absolvování základní školy, pochopili, že technické vzdělání je nejen velmi perspektivní, ale také nesmírně zajímavé.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama
SPŠ Betlémská, nejstarší průmyslová škola v České republice s tradicí již od roku 1837, která od svého založení dodnes reflektuje nejlepší strojírenské know-how doby. (Foto: H. Janišová)

Proto se na zdejší průmyslovce již dlouhodobě snaží nejen o to, aby v jejích zdech v řadách pedagogů fungovali na slovo vzatí odborníci, ale také, aby vybavení školy reflektovalo nejmodernější technologie a trendy (nejen) v oblastech, jako jsou strojírenství a výpočetní technologie.

V rámci školy jsou, mimo učeben pro technické obory, jako pro automatizaci či 3D tisk, například též bohatě vybavené jazykové laboratoře. Nechybí zde ani dílny s CNC stroji. Za zmínku stojí také tělocvična s posilovnou nebo školní jídelna na vysoké gastronomické úrovni.

Letošního prosincového dne otevřených dveří se zúčastnilo více, než 160 zájemců o budoucí studium, což je opravdu rekordní číslo. Můžeme doufat, že je tento počet mladých lidí předzvěstí toho, že o technické vzdělání v naší zemi bude brzy takový zájem, aby absolventi konečně pokryli lukrativní místa, která se jim v oboru nabízejí.

Učebna CAD, kde ing. Petr Janiš prezentoval zájemcům využití znalostí kreslení v programu AutoCad k řezání a gravírování pomocí laseru nebo vodního paprsku. (Foto: H. Janišová)
Reklama
Reklama
Reklama
Učebna TVB (Technická vybavení budov), kde ing. Karel Bernát hovořil podrobně o této specializaci, na kterou sofistikované vybavení učebny dokáže studenty plně připravit. (Foto: H. Janišová)
Vlevo laserový gravírovací stroj, vpravo stroj pro řezání vodním paprskem. (Foto: H. Janišová)
Reklama
Ukázky výsledků práce na těchto strojích, některé vytvořeny žáky, i mimo výuku v rámci specializovaného kroužku. (Foto: H. Janišová)
Firma
Střední průmyslová škola strojnická

Betlémská je nejstarší průmyslovou školou v České republice a byla založena v roce 1837.
Jejím zřizovatelem je od roku 1990 hlavní město Praha. Pro školu vytváří velmi dobré podmínky – ta se proto řadí mezi nejmoderněji vybavené průmyslové školy nejen v Praze.
Ve zdejší bezbariérové budově mají studenti k dispozici, mimo jiné, moderně vybavené specializované učebny vybavené nejmodernější technologií, např. učebny výpočetní techniky, učebny pro výuku programování CNC strojů, pro výuku CAD/CAM, automatizace, techniky administrativy a dílen s produkčními CNC stroji. Za zmínku stojí též moderní učebny jazyků, posilovna, tělocvičny, do téměř původní podoby zrekonstruovaná knihovna a velmi kvalitní školní jídelna. Ve školním roce 2022/2023 ke studiu nastoupilo více než 480 žáků.
Škola se může na poli vzdělávání pochlubit i několika unikáty. Jako jediná na území Prahy má certifikace ohledně Národní soustavy kvalifikací udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu - Obsluha CNC obráběcích strojů a Soustružení kovových materiálů.
Jako jedna ze škol na území ČR vlastní školící buňky s profesionálními roboty firmy ABB.
Je jednou ze šesti škol v ČR, která je partnerem firmy Siemens v oboru CNC obrábění.
Škola se trvale účastní veřejných středoškolských a odborných aktivit, konferencí, veletrhů, výstav a soutěží, v nichž dosahuje velmi dobrých výsledků (Vědma, Schola Pragensis, Celostátní soutěž konstruování v Auto CADu aj.).
Zdejší absolventi se úspěšně uplatňují v řadě oborů průmyslu, v podnikání a většina z nich úspěšně pokračuje ve studiu převážně na technických vysokých školách.

Číst dál
Související články
Inženýrská akademie ve slavnostním

Na konci listopadu se tradičně koná slavnostní zasedání Inženýrské akademie ČR v Betlémské kapli, jehož součástí je koncert klasické hudby, kterému předchází předávání jmenovacích dekretů nově zvoleným členům akademie, předávání Ceny IA za nejlépe hodnocený příspěvek ve vědeckém titulu MM Science Journal a Ceny IA v kategorii za vynikající technický projekt, dále pak předávání cen Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla pro nejúspěšnější studenty všech fakult univerzity. A letos v rámci ocenění došlo i na jedno překvapení…

Studentské práce oboru obráběcích strojů a technologií

V rámci programu odborného semináře pořádaného začátkem února 2022 Technologickou platformou strojírenská výrobní technika ve spolupráci s Ústavem výrobních strojů a zařízení při FS ČVUT v Praze a Společnosti pro obráběcí stroje byly technické veřejnosti představeny diplomové a disertační práce oboru obráběcích strojů a strojírenské technologie nominované do soutěže o nejlepší studentské práce každoročně pořádané společností SpOS.

Zájem o technické obory stále upadá

Přestože náš běžný život stále více závisí na technologiích, nedokážeme své děti motivovat pro studium technických oborů a ty dlouhodobě klesají. Nepříznivý trend chce zvrátit globální program Samsungu pro mladé – Solve for Tomorrow. Do prvního ročníku jeho české verze se přihlásily tři desítky středoškolských týmů.

Související články
Co zaměstnavatelé očekávají od příští vlády?

Svaz průmyslu a dopravy ČR v průběhu prázdninového období představil zástupcům všech politických stran (vyjma sociálním demokratům, kteří o to neprojevili zájem) prioritní oblasti pro podporu ekonomiky a životní úrovně, na které by se měla zaměřit budoucí vláda. Od ní mj. očekává, že připraví zemi k přechodu na nízkoemisní ekonomiku a dobře využije předsednictví v Radě Evropské unie. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
3D tisk betonových staveb

Vědecké týmy z Technické univerzity v Liberci (TUL) a z Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) společně představily 24. června funkční zařízení pro 3D tisk stavebních prvků z cementových směsí. Projekt 3D Star, jehož garantem je TUL, si klade za cíl vyvinout robotické rameno, které bude možné jednoduše dopravit na stavbu a vytisknout s ním i několikapatrové budovy přímo na místě.

Kyberbezpečnost začíná osvětou

Je známo, že nejslabším článkem zabezpečení dat je neznalý uživatel, kterého lze snadno zmást a podvést. Útočníci se proto často zaměřují právě na něj. První linií obrany každé firmy před počítačovou kriminalitou by tedy měla být osvěta v řadách zaměstnanců. S tímto úkolem vám naštěstí významně pomůže nejvyšší tuzemská autorita – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Je nutné stanovit diagnózu a následně zvolit léčbu

Bohdan Wojnar vždy razil zásadu, že je třeba si všechno řádně odpracovat a každý den zkusit udělat něco navíc. Nikdy se nebránil novým věcem, trpělivě se je učil a s potřebnou dávkou štěstí se pak dostával k zajímavým pracovním příležitostem. Během čtyřiceti profesních let ušel cestu od chemického inženýra, přes dlouhou kariérou ve Volkswagenu Slovakia ve financích a controllingu až po člena představenstva za oblast HR ve Škoda Auto. Toto je dle jeho slov výhodou velkého koncernu, kdy nemusíte zůstat na jednom místě, u jednoho oboru a v jedné zemi. Tyto zkušenosti mu poskytly velký profesní přehled, ze kterého vycházejí témata aktuálního otevíracího rozhovoru MM Průmyslového spektra.

Promluvy Štefana Kassaye: Sváteční gratulace ve znamení umělé inteligence

O průmyslových revolucích se toho již mnoho napsalo. Na toto téma jsme vyslechli na půdě Intercedu přednášku profesora Klause Mainzera, prezidenta Evropské akademie věd a umění, při příležitosti podepsání memoranda s vytyčením nosných bodů o šíření vědy a vzdělávání.

Role technické univerzity v udržitelné společnosti, Doc. Jiří Mašek, ČZU v Praze

Smyslem této série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali docenta Jiřího Maška, děkana Technické fakulty ČZU v Praze.

Matematiku považuji za základ všeho

O problémech s výukou matematiky na českých základních a středních školách, o českých vysokoškolácích, kteří mají vynikající výsledky v oblasti informatiky, kybernetiky, robotiky a umělé inteligence, ale také o budoucnosti energetických zdrojů, jsme diskutovali s rektorem Českého vysokého učení technického v Praze doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc.

Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

MM Podcast: Glosa - Královská disciplína

Z dostupných výzkumů víme, že do čtvrté třídy mají děti matematiku rády, ale poté se již ve srovnání se světem propadáme. Všechny ty pompéznosti s digitální revolucí a kampaně za větší počet studentů v technických oborech nemůžou padnout na úrodnou půdu, pokud nedokážeme vyučovat matematiku tak, aby se k ní děti rády vracely. A pro případnou eliminaci neúspěchů raději zrušíme povinnou maturitu z matematiky. 

Promluvy Štefana Kassaye: Potřeba znalostí

Znám mnoho lidí, kteří vystudovali několik univerzit, včetně zahraničních. Po absolutoriu získali vysokoškolské diplomy s příslušnými akademickými tituly, v řadě případů následně i vědeckými hodnostmi. Při setkáních v kampusech či jiných místech akt vzájemné výměny vizitek často promění smysl samotného setkání.

Profesor Přemysl Pokorný 80

V prosinci tohoto roku se prof. Přemysl Pokorný dožívá významného životního jubilea 80 let. V roce 1966 dokončil studia v oboru Strojírenská technologie na VŠST v Liberci. Po krátkém působení v průmyslové praxi zahájil v roce 1968 svoji akademickou kariéru na Fakultě strojní VŠST v Liberci, později TUL.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit