Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> 140 let strojařiny

140 let strojařiny


20.06.2004
V letošním roce slaví Strojní fakulta ČVUT v Praze úctyhodné výročí. Historie univerzity sahá až do roku 1707, kdy Christian Josef Willenberg získal souhlas císaře k vyučování inženýrského umění v Čechách. Leden roku 1718 byl pak stanoven počátkem výuky. Významným mezníkem v historii školy, který lze považovat za vznik výuky strojírenského oboru, byl rok 1863, kdy se vydaný statut stal základem nové organizace výuky i řízení Polytechnického ústavu jako vysoké školy. Studium dostalo pevný řád rozdělením do čtyřech oborů a čeština se stala vyučovacím jazykem rovnoprávným s němčinou. Od té doby uplynulo mnoho vody, která s sebou přinesla celou řadu změn. V současné době na ČVUT studuje přes 22 000 studentů na šesti fakultách (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně-inženýrská, architektury a dopravní). Strojní fakulta při příležitosti svého výročí vzniku uspořádala a v tomto roce ještě uspořádá celou řadu akcí, z nichž namátkou jmenujme únorový reprezentační ples, jarní koncert, prezentace studentských tvůrčích prací. Dále se počátkem června uskutečnilo slavnostní zasedání vědecké rady FS ČVUT v Betlémské kapli, při jejíž příležitosti byla i slavnostně pokřtěna kardinálem Vlkem nová insignie Strojní fakulty. Červen byl i ve znamení mezinárodní tribologické konference s názvem Tribologie povrchových vrstev a povlaků. Z podzimních akcí lze zmínit např. říjnový mezinárodní Workshop – Transfer technologií.


Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: