Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> ČVUT realizuje vzdělávací projekt
Anotace

ČVUT realizuje vzdělávací projekt


10.08.2006
Vzdělávací projekt Strojírenská technologie v MSP reaguje na zvyšování požadavků především investorů a velkých firem na zvyšování jakosti výrobků a flexibility výrobních firem. Jde zejména o firmy, kde dochází ke zpracování investičních projektů výroby a ke zpracování technologických postupů u výrobků v návaznosti na zabezpečení jejich jakosti. Vzdělávací projekt je věnován technologiím slévárenství, obrábění, povrchových úprav. Každá změna výrobního programu s sebou nese vazbu na ekonomické rozhodování. Technologické předměty jsou tak doplněné o připravené životní situace investičního rozhodování zpracované schematickou formou pro lepší přehlednost v problematice. Projekt je zaměřen na malé a střední podniky se sídlem či provozovnou v Praze. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha, opatření 4.1., kterým jsou podporovány projekty, jež přispívají k dalšímu rozvoji konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování kvalifikace pracovníků. Více informací o projektu je k dispozici na domovské stránce //www.regio.cz/cvut.Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: